Aarnes (58)

Bruk nr 1 side A

Hovedsiden

58 01 04

AARNES

58/00

LARS NILSEN, leilendning

f. 1791 på gården Årnes 58-01.

1862 avdød

1862.8 18.12.1861 18.05.1862 kaarmand Lars Nielsen Aarnæs 75

Lars døde på gården her den 19.desember 1861? (Nb. Lars Nilsen, 75 år, Ørnes d.18.12.1861, gravlagt 18.5.1862 + Lars Nilsen, 61 år, Ørnes. Død 19.12.1861, gravlagt 13.05.1862. 2 personer eller surr med den ene?

Kirkeboka, kan være den 18.12. også).

1852 skjøte

Kongelig skjøte til Lars Nilsen på denne eiendom for 85 spesidaler med påhefte av årlig jordavgift 6 Skjpr 1 2/5 Fkdkr Sædebyg, datert 24.januar (?) 1832, tinglyst 27.juni 1833.

Nevnes matrikkel 1838 som bruker av gården Årnes. Gammel skyld 0-2-0,
ny 0-3-20.

Skjøte fra Lars Nilsen til handelsmann O. J. Jæger på denne eiendom for 150 spesidaler, datert 25.oktober 1846, tinglyst 16.juni 1847.

Mannskapsrullene

Mannskapsrullene 1809-1835:
Lars er nevnt i mannskapsrullene fra 1809 som 18 år gammel sønn på gården. 1811: Liten og frisk. 1813: Liten og tufs. 1814: Uduelig. 1817: Liten og frisk. 1827: Dreng.1833/1835 nevnes han som bruker av gården Årnes 58-02 (0-2-0)
og 45 år gammel.

1813 konfirmert

Konfirmert Rødøy kirke 1813.

1807 mors skifte

Nevnt i skifte etter moren 1807 som 16 år gammel sønn og faren 1820 som 28 år gammel sønn. Lars nevnes også i skifte etter broren Nils i 1842, 54 år gammel og bosatt på Ørnes i Rødøy.

1801 folketellingen

Folketellinga 1801:
Bosatt samme sted 1801 som 10 år gammel sønn.

Hvor fra

Foreldre er tidligere bruker Nils Nilsen (1755/58 -1820) og kone Valborg Larsdtr (1765/1807). Bosatt på gården her 1801.

ANDRE personer:

1853 avdød her

Elisabeth Pedersdtr f. 1815, dør her på gården 19.februar 1853. Gravlagt/jordfestet 9.5.1853. Hun kan ha vært tjener hos Lars Nilsen.

Lovise Robertine Andreasdtr

Lovise Petrine Robertine Andreasdtr f. 6.9.1852 på gården Årnes. Foreldre var Andreas Johansen (60-02) og Johanna Margrethe Hansdtr f. 22. mai 1825.
1865 er hun bosatt hjemme hos foreldrene på plass under gården Tjong Øvre 60-01. B 60/23276

EKTEFELLER og BARN:

Ektefelle: Helene Olsdtr

Helene Olsdtr f. 1795 i Tverberg i Bergens stift?.
Helene døde på gården her 27. juli 1866. Jordfestet 23.september 1866.

1835 viet

Lars ble viet i Rødøy kirke 19. juli 1835 til Helene Olsdtr f. 1795 i Tverberg i Bergens stift?. Hun var da 42 år gammel og enke?

Merknad: ”Hendes forrige mand bortkom ”desexsio malosa?” Ifølge historisk leksikon: Desertio, i eldre lovsprog uttrykk for at en av ektefellene unndrar seg samlivet. Desertio malitiosa; svikaktig rømming ga rett til skilsmissedom etter 3 års forløp. (Undersøk mer omkring dette og om det er riktig – ordene stemmer ikke helt?).

Helene Olsdtr - 1865

Folketellinga 1865:
I folketellinga 1865 er hun bosatt som holdskenke på gården, hos leilending og bruker Jakob Olsen. Hun nevnes der nevnt født i Voss prestegjeld. Da hun ble viet 1835 nevnes fødested å være Tverrberg i Bergen stift? Hun var da enkefru.

Mer om HELENE

Som nevnt var Helene Olsdtr, enkefru da hun gifta seg med Lars 1935. Som gift 1. ekteskap, fikk hun uekte barn (tvillinger). Den ene var sønnen Kristian Lorents Tønder Sørensen, som nevnes på gården Årnes som inderst tellinga 1865, senere som bruker av Breivik 57-02. Far til Kristian var Søren Kibsgaard Zahl, f. 1789, som døde på gården Sundøy i Rødøy 7. desember 1864. Han hadde der kone og flere barn ellers.

1826.2GU 07.12.1825 28.04.1826 Christian Lorents Tønder U handelsbetjent Jørgen Andresen Zahl Vigholme af Nesne Sogn [Hjd, T] Døpt i Nesne kirke.
gift kone Helen Olsdatter

BARNA

1836 døpt datter: Johanna Maria Brygge Larsdtr

1836.28 26.08.1836 15.10.1836 Johanna Maria Brygge E grdmd Lars Nielsen Ørnnes
kone Hellena Olsd

Konfirmert Rødøy kirke 11.juli 1852.

1865 er hun bosatt som tjenestejente hos inderstfamilien Kristian Lorents Tønder Sørensen som er bosatt på Årnes 58.

1875 er hun fremdeles i tjeneste hos familien, men da på gården Breivik 57-02.

År 1900?

1834 døpt sønn: Nils Vilhelm Larsen

1834.26 27.07.1834 16.11.1834 Niels Vilhelm U ungkarl, gaardmand Lars Nielsen Ørnnes
kone Helena Olsd Ørnnes
Merknad kirkeboka: [Han 45 år, hun 41 år] Hans 2.leiermaal og hendes 3.
Døde på gården her den 3.oktober 1836.

58 01 03

AARNES

58/00

NILS OLSEN, leilending

Født ca. 1795 Oldervik i Rødøy.
Sønn av Ole Kristensen, Oldervik.
Skifte på gården Stensland (9) etter han i 1844.

Foreldre

Hans foreldre var Ole Kristensen f. 1732 og hans 2.ektefelle Beret Maria Andersdtr f. 1752.

Folketellinga 1801:
Nils var 1801 bosatt på gården Oldervik 19-02.

Mannskapsrullene 1809-1835:

Mannskapsrullene 1809-1835:
Han er ifølge mannskapsrullene også bosatt som sønn og senere dreng på gården Oldervik fram til han nevnes første gang på gården Årnes som dreng 1825.

Fra 1827 nevnes han som bruker. Nils er nevnt til og med 1831, fra 1833 er det enkens sønn Lars Nilsen som overtar.

Fra 1833 er Nils Olsen bruker av gården Steinsland 09-01 (1xxx) (0.1.2). ”Måtelig høy og frisk”, og født Olderviken. Han nevnes årene 1833 og 1835 med 8
to sønner, Hans 13 år og Benjamin 5 år. Hans her må være sønnen Hans nevnt først nedenfor her.

Stesønnen Johan er nevnt her i mannskapsrullene som dreng åra 1833 og 1835.

1855 skifte etter Karen Johnsdtr, Stensland

1755 Skifte etter Karen Johnsdatter, Stensland i Rødøy
Enke. Internt skiftenr: 19556. Skiftet åpnet: /-1855. Døde 22. januar 1855.
Arvinger:
Benjamin Olai Nielsen, Stensland i Rødøy, 27 år Sønn av avdøde.
Niels Nielsen, Stensland i Rødøy, 19 år Sønn av avdøde.
Nicolai Nielsen, Stensland i Rødøy, 10 år Sønn av avdøde.
Dorthea Nielsdatter, Stensland i Rødøy, 25 år
Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Christian Andersen.
Karen Nielsdatter, Stensland i Rødøy, 22 år Datter av avdøde. Ektefelle:
Ingeborg Nielsdatter, Stensland i Rødøy, 15 år
Datter av avdøde. Formynder for de umyndige Andreas Amundsen, Langnes.

1844 skifte

1844 Skifte etter Niels Olsen, Stensland i Rødøy
Ektefelle: Karen Jonsdatter. Internt skiftenr: 19554. Skiftet åpnet 1844
Arvinger:
Karen Jonsdatter, Stensland i Rødøy. Hustru av avdøde. Ektefelle: Niels Olsen.
Benjamin Nielsen, Stensland i Rødøy, 16 år
Sønn av avdøde. Formynder Zacharias Iversen, Tælnes
Niels Nielsen, Stensland i Rødøy, 8 år
Sønn av avdøde. Formynder Zacharias Iversen, Tælnes
Dorthea Helena Nielsdatter, Stensland i Rødøy, 14 år Datter av avdøde. Formynder Andreas Amundsen,
Langnes.
Karen Bergitta Nielsdatter, Stensland i Rødøy, 11 år
Datter av avdøde. Formynder Andreas Amundsen, Langnes.
Ingeborg Anna Nielsdatter, Stensland i Rødøy, 4 år
Datter av avdøde. Formynder Andreas Amundsen, Langnes.

1822 Et uekte barn

1822.1GU 02.03.1822 27.05.1822 04.03.1822 Hans Jacob U dræng Niels Olsen Oldervik
pige Marta Haagensd

EKTEFELLE (2) Karen Johnsdtr

1855 skifte

1755 Skifte etter Karen Johnsdatter, Stensland i Rødøy
Enke. Internt skiftenr: 19556. Skiftet åpnet: /-1855. Døde 22. januar 1855.
Arvinger:
Benjamin Olai Nielsen, Stensland i Rødøy, 27 år Sønn av avdøde.
Niels Nielsen, Stensland i Rødøy, 19 år Sønn av avdøde.
Nicolai Nielsen, Stensland i Rødøy, 10 år Sønn av avdøde.
Dorthea Nielsdatter, Stensland i Rødøy, 25 år
Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Christian Andersen.
Karen Nielsdatter, Stensland i Rødøy, 22 år Datter av avdøde. Ektefelle:
Ingeborg Nielsdatter, Stensland i Rødøy, 15 år
Datter av avdøde. Formynder for de umyndige Andreas Amundsen, Langnes.

Viet og mer

Nils Olsen ble 22.7.1828 viet i 2.ekteskap til Karen Boletha Johnsdtr, Selsø Store, 27 år gammel og datter av John Christophersen, Selsø Store. Nils Olsen er da nevnt som bosatt på gården Ørnes.

Hun er nevnt foran i skifte etter ektefellen som gjenlevende ektefelle:
Karen Jonsdatter, Stensland i Rødøy. Hustru av avdøde. Ektefelle: Niels Olsen.

1755 Skifte etter Karen Johnsdatter, Stensland i Rødøy
Enke. Internt skiftenr: 19556. Skiftet åpnet: /-1855. Døde 22. januar 1855.

BARN

1845 døpt sønn: Nikolai Kristian

1845.13 12.02.1845 18.05.1845 Nicolai Christian E gdbr Nils Olsen Steinsland [Hjd]
hstr Karen Jonsd

Nevnt i skifte etter mor som døde 1855:
Nicolai Nielsen, Stensland i Rødøy, 10 år Sønn av avdøde.

1842 døpt sønn: Benoni Mikelborg

1842.37 14.10.1842 15.10.1842 Benoni Mikkelborg E gdbr Niels Olsen Steinsland [Db]
kone Karen Johnsd

Benoni er ikke nevnt i skiftene til foreldrene 1844 og 1855.
Må være død før den tid.

1839 døpt datter: Ingeborg Anna Kristina

1839.26 01.10.1839 20.10.1839 Ingebor Anna Kristina E medhjælper Nils Olsen Steinsland
h Karen Birgithe Hansdatter

Nevnt i skifte etter sin far 1844:
Ingeborg Anna Nielsdatter, Stensland i Rødøy, 4 år
Datter av avdøde. Formynder Andreas Amundsen, Langnes

Nevnt i skiftet etter mor som døde her 1855:
Ingeborg Nielsdatter, Stensland i Rødøy, 15 år
Datter av avdøde. Formynder for de umyndige Andreas Amundsen, Langne

1836 døpt sønn: Nils Gaarde

1836.33 13.10.1836 13.11.1836 Niels Gorde? E grdmd Niels Olsen Steinsland
kone Karen Jonsd

Nevnt skifte etter sin far 1844:
Niels Nielsen, Stensland i Rødøy, 8 år
Sønn av avdøde. Formynder Zacharias Iversen, Tælnes

Nevnt i skifte etter sin mor som døde her 1855.
Niels Nielsen, Stensland i Rødøy, 19 år Sønn av avdøde.

1833 døpt datter: Karen Birgitta

1833.23 31.07.1833 18.08.1833 Karen Birgitta E grdmd Niels Olsen Steinsland
kone Karen Boletta Johnsd Steinsland

Nevnt i skifte etter sin far 1844:
Karen Bergitta Nielsdatter, Stensland i Rødøy, 11 år
Datter av avdøde. Formynder Andreas Amundsen, Langnes.

Nevnt i skiftet etter sin mor som døde 1855:
Karen Nielsdatter, Stensland i Rødøy, 22 år Datter av avdøde. Ektefelle:

BARNA:

1831 døpt datter: Dorthea Helena

1831.13 30.03.1831 23.05.1831 30.03.1831 Dortea Helena E grdmd Niels Olsen Ørnnes
kone Karen Boleta Johnsd

Mer om DORTHEA:

Konfirmert Rødøy kirke 27. juni 1847.

Flytta med foreldrene til gården Steinsland 09-01 ca. 1833.

Nevnt skifte etter sin far 1844:
Dorthea Helena Nielsdatter, Stensland i Rødøy, 14 år Datter av avdøde. Formynder Andreas Amundsen

Nevnt i skifte etter mor som døde 1855:
Dorthea Nielsdatter, Stensland i Rødøy, 25 år
Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Christian Andersen.


Folketellinga 1865/1875?

1829 døpt sønn: Benjamin Olai Kristian Nilsen

1829.3G 06.05.1829 28.05.1829 Benjamen Olai Christian E gaardfolk Niels Olsen Ørnnes
hustrue Karen Boletta Johnsdatter

Mer om BENJAMIN:

Konfirmert Rødøy kirke 23.juni 1844.

Nevnes i mannskapsrullene bare 1830 og 1831 på Årnes og åra 1833 og 1835 som sønn på gården Steinsland 09-01 som faren da var bruker av.

Nevnt skifte etter sin far 1844:
Benjamin Nielsen, Stensland i Rødøy, 16 år
Sønn av avdøde. Formynder Zacharias Iversen, Tælnes

Nevnt i skifte etter sin mor som døde 1755:
Benjamin Olai Nielsen, Stensland i Rødøy, 27 år Sønn av avdøde.

EKTEFELLE (1) KAREN BERGITTE LARSDTR

Ektefelle Karen dør

Karen dør her på gården 4. januar 1826. Jordfestet 15.mai 1826.
Etter at hun døde overtar hennes sønn som bruker her og Nils Olsen flytter til Stensland.

Nils Olsen ble 28. august 1825 viet i 1.ekteskap til den da 46 år gamle enkefrue Karen Bergitha Larsdtr, bruker av gården Aarnes etter at tidligere ektefelle døde.
Hun ble døpt Rødøy kirke 1782, med far Lars Jensen Biørgaae.

58 01 02

AARNES

58/00

KAREN BIRGITTA LARSDTR, enke og leildning

Lagt til PDF-tekst internt.

58 01 01

NILS NILSEN, leilendning

Lagt til PDF-tekst internt.