Gjersvik (7)

Bnr 1 *

Albert Pedersen
Alf Gjersvik
Anders Olsen
Andreas Olsen
Kornelius Andreas Knudsen

Bnr 2 *

Ane Hansdtr
Didrik Andreassen
Jakob Larsen
Jens Andreas Didriksen
Lorentse Hansdtr
Ottar Gjersvik

Bnr 4 Bunes *

Andreas Daniel Mikkelborg Olsen
Johan Karlsen
Karl Jensen
Karolius Sakarias Eide Eriksen
Peder Pettersen, husmann

Bnr 5 mer *

Bernhard Didriksen
Jakob Larsen
Olaf Jakobsen
Ragnar Gjersvik
Reidar Benjaminsen
Sigvald Jakobsen

1801 *

1808 Jakob Pedersen (1801)
1811 Jakob Hansen (1801)

Diverse

GJERSVIK I RØDØY

Av H. P. Kjerschow Agersborg, B. S. M. S. A., Biologist.
Gjersvik, opprinnelig Hjerleifsvik, var etter Hjerleifs tid eid av min mors faster, Mme. Beret Mechlenborg-Kjerschow. Så kom stedet paa Kal Jensens hender. Denne solgte en tredjedel til Didrik Andreassens far og en tredjedel til Andreas Olsen, en broder av Hans Olsen på Tonnes, og beholdt en tredjedel for sin sønn, Ole Karlsen.

1970-1984 Brevhuset

8755 GJERSVIKGRENDA (nedlagt) Brevhus I - Rødøy (Nordland)

Opprettet : 1970-10-01

Nedlagt : 1984-04-30

GJERSVIKGRENDA brevhus I, i Rødøy herred, Nordland fylke, under Sandnessjøen postkontor, ble opprettet den 1.10.1970. Sirk. 32, 31.8.1970.

Brevhuset ble lagt ned fra 1.5.1984 og samtidig omgjort til postkontor C.

Datostempel av 1-rings type 22 mm ble tilsendt ved opprettelsen.

(8755)
Brevhusstyrer:
Ds.eksp. Alf Gjersvik 1.10.1970 (f. 1914).

1984 Postkontor C

GJERSVIKGRENDA (nedlagt) Postkontor C - (Kommune og fylke ikke registrert)
Opprettet : 1984-05-01
Nedlagt : 0000-00-00

GJERSVIKGRENDA postkontor C, i Rødøy herred, Nordland fylke, under Bodø postområde, ble opprettet fra 1.5.1984 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk. 15, 4.4.1984.
Postnr 8755 ble fra 1.4.1987 endret til nr 8189. Skriv fra 4. trafikktr. 26.11.1986.

(8755 / 8189)
Poststyrere:
(?) (?) (?)
Kilde: Postmuseet.

1936 Fortidslevninger (Havnø 1936).

Fortidslevninger på gården Gjersvik (Havnø 1936)

Gno. 7 Gjersvik.

1.
Paa Vikingen, en holme utenfor gården, langaktig eller uregelmessig rullestenshaug, 12 meter, men maaske brakt ut av form ved utgravninger. Stenmassen synes at maate være hitført fra en vik andensteds paa holmen eller fra fastlandet. Røsen er lagt lidt lavere end holmens høidepunkt, nu nedgrodd av lyngvegetasjon.

2.
Paa en høi bakke utenfor bruket Bunes, og ret mot Vikingen, 2 søser hvorav den sydligste og største 6 a 7 meter i vermaal, dækheller kastet utover bakken. En anden og mindre tæt nedenfor ovennevnte, helt overgrodd av lyngtorv.

3.
På flaten utenfor husene vakker gravhaug med bratte kanter, 6 a 7 meter i tverm og 1 meter høy, utgravning i sentrum.

4.
En gravhaug er rapportert som beliggende mellom Bunes og Gjersvikgaardene.

5.
I Gjersvikhulen, stor og rumelig hule, lys, flere spor av termure, vistnok opført til værn eller forsvar.

6.
Bopladsfung, kvarts og flint i stort antall, brændte sten i utmark op av Yttergaarden.

7.
Kvarts- og flintavfalg, skrapere, eggbrudst. av rød skifergjenstand, f. langs veiene nefor Indregaardens sommerfjøs. Senere f. flintflække med dobb. skrapere.

8.
Grønstenmeisel fundet for lang tid siden, uvist findersted.

Alle fund herfra indsendt til Tromsø.

1886 Gjersvik - matrikkel

Informasjon om matrikkelgård:•Fylke: Nordland
•Kommune: Radøy
•Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 7
•Gammelt matrikkelnr: 66
•Navn på gård: Gjersvik
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 4

1 68a Gjersvik Albert Martin Petersen 0-83 0-1-11-11
2 68b Gjersvik Didrik Andreassen 1-65 0-2-21-21
3 68c Gjersvik Albert M. Pedersen 0-64 0-1-3-3
4 68d Buneset Andreas Daniel Olsen 0-17 0-0-7-7

1799 Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799

1331 Jacob 1 qværn i brug 4 s.

1647 Skattematrikkel

G i s s v i g h
1 w .
Elling 1 w .
Rødøe kierche bygger.
3 ort.

1610 Navn

b.16, s.164
7. Gjersvik. Udt. jæ1rsvíKa [der skal ogsaa høres jæ1rts-]. -- af Gieswikom AB. 91. Gerswigenn NRJ. III 168. Geirsuig 1567.Giertzuig 1610. Gerdsuig 1614. Gierßuigh 1661. Gierdsvig 1723.

PnSt. S. 133 er det under Tvivl antydet, at denne Gaard kunde være = Hj&bmaapeno;rleifsvík, som nævnes Fornm. s. VIII 370. De øvrige ældre Skriftformer, hvoraf den i AB. dog ikke kan være fuldt rigtig, gjør imidlertid denne
Formodning lidet sandsynlig. Rimeligere er det at antage med Støtte i Formerne fra 1520 og 1567, at det er opr. *Geirsvík, sms. med Mandsnavnet Geirr, ligesom Gjersvik i Bjugn. Jfr. PnSt. S. 85.

1968

RLA 21100

Uplassert

1842 Bert Olsdtr

AVDØD:
1847.33 25.12.1847 29.04.1848 Beret Olsd Gjersvig 80

1836 Johan Johansen

AVDØD:
1836.6 11.02.1836 24.02.1836 gift mand og ind Jahn Jahnsen Gjersvig 75

1835 Nikoline Katrine Jonasdtr

AVDØD:
1835.27 26.06.1835 15.07.1835 ægte pigebarn Nicolina Randina Jonasdatter Gjersvig 3 1/2

Uekte barn

1821 Beate Benjaminsdtr

1821.1GU 27.02.1821 27.05.1821 Hendrich U inderst? Ejnar Christensen Stoveland?
pigen Beatha Benjaminsd Gjersvik?