Myken. Postkort (2095).
Johan Mathisen og Anton Larsen.
Her ser man Utheim, fiskebrygga og langbua som han eide. Utheim etter utvidelsen.

Mathiesens firma (1)

Hovedsiden

1907

Nordland (avisa) 1907 10 24

1901 kjøper handelstedet UTHEIM

KJØP AV UTHEIM
Myken 1901

Festekontrakt.
Undertegnede gårdbrukerenke Anna Nilsen, Myken, bortbygsler herved grund for huse tilhørende Johan Mathisen, Tjong av Rødø, som nevnte J. Mathisen har kjøpt av R. C. Kruger, Bergen, og som i flere år har stått på min gård på hjemlandet i Myken.

Husene bestaar av sjøhus, et trandamperi, en rorbu og et våningshus og som tillates J. Mathisen at have staaende i det festepenger erlegges til grundleien paa følgende vilkår:

1. Som festepenger betales av husets eier kr 20,00 engang for alle og skal disse være inbetalt til utgangen av januar d. a. mot kvittering paa grunnleieren.¨

2. Den årlige grundleie for alle husene erlegges til grundeieren med et beløp av kr 40,00 pr.aar, hvilket skal være indbetalt til utgangen av juni måned hvert aar.

Bygningene bestod av bolighuset Utheim, sjøhus, tranbrenneri og rorbuer.
Han ble også etablert som dampskipsekspeditør.

Brygga her var kommet fra Beisvær i 1886, et av de tidligere storsildvær i Rødøy.
Bolighuset var flytta fra Sundøy 1889, hadde der vært distriktslege Bødkers bolig. Det bodde på den tid 11 familier på Myken.

I likhet med i Lofoten fant det sted en nedgang i fangstutbyttet av fiske i Myken fram mot århundreskiftet. Skreifisket 1901 var bunn år med kun 75 mann og 23.000 fisk.

Til sammenligning kan en ta det senere topper 1912 med 582 fiskere og en fangst på 687.000 fisk. Det var dårlige tider også for fiskekjøperne og det var nok trolig som et resultat av det at firmaet Kruger avvikla sitt engasjement på Myken.

1901 - 1907

Ligningen 1907/1908 finnes brødrene Jakob og Peder Teodorsen som dreng hos bestefar. Jakob ble bosatt på Myken og arbeidet hos Mathisen og senere sammen med hans svoger Petter Moe. Brødrene var fra gården Kjetvik i Indre Tjongsfjord, men de ble senere oppfostret som barn på gården Tjong Nedre - hos to familier der. Jakob var nok kommet med han fra han etablerte seg på Myken 1901.
Peder utvandret til Seatle og hadde en større fiskebåt der.

1909/10 har han i sin tjeneste en som hette ”Nikoline” som tjenestejente og i tillegg Jakob.

Petter Moe var da enda ikke kommet utover.

1900 Tjong Nedre, Vollan

PÅ TJONG VED ÅRHUNDRESKIFTET

Året før bestefar etablerte seg på Myken finner vi han hjemme på Tjong Nedre hos den eldre broren Ivar som hadde overtatt som gårdbruker, og faren Mattis. Jeg har hatt tilgang til selvangivelsen, som viser en 22 år gammel enslig fisker, som ble ligna slik for året 1900/1901. Han deltar i arbeidet på gården og har egen buskap som han lignes for, han har utgifter til 1/6 av garnbåt og også til leiekarer i fisket. Likeså deler han på utgifter til tjenestejente i husholdningen.

INNTEKTER:
Vinterfisket 500
Hjemmefisket 40
1 ko 70
2 sauer 10
Husflid 5
Kogefisk 4
Slagt 6
Sum inntekt 635
- utgifter 254
Netto inntekt 381

Utgifter til fradrag
80 1/2 leikar
105 1 1/2 leikar
10 1/6 garnbåt
45 1/2 tjenestepike
14 Husleie, salt osv.
254 Sum