Gård Sleipnes (66)

Bruk nr 12-14

12 Solvang
13 Gjeldvågen
14 Sjøholt

Hovedsiden

Neste side - fra bnr 15

Realpanteregisteret.

66 12 SOLVANG

1926/1927 opprettet

Skylddeling, hvorved fra dette bruk og bnr 3 er fradelt en parsell "Solvang" der er gitt en skyld av 18 øre, hvorav fragår hvert bruk 9 øre. osv. Avholdt 4. juni 1927, tingleste 4. februar 1928.

2004 Rune Hansen, eier

F. 1970.
Hjemmel fra den 23.02.2004.

2004 - fradelt før salg

Bruks nr 43 går herfra den 26.6.2003.
43 er også fredelt noe fra bnr13.

2004 Magne Hansen, eier

Solgt fra Magne Hansen til Rune Hansen 23.2.2004.

2003 Gunvor A. J. Skrede, eier

Gnr 66, bnr 12 er solgt for kr 30.000 fra Gunvor A. J. Skrede til Magne Hansen (21.10.2003).
Salget omfatter også gnr 66, bnr 13.

Ragnvald Hansen

Født den 2. februar 1902.
Døde 1958.

Ektefelle: Gunvor Anette Johanna Johansen f. Hansen

Gunvor var født den 3, desember 1920.
Hun døde på Rødøy sykehjem den 30. august 2002.

1953 Jorun Anette Hansen

Født den 23. januar 1953.

1950 Oliva Antona Alberta Hansen

Født den 17.6.1950.
Den 24. april 1966 fikk hun sønnen Roger A. Hansen.

1949 datter: Ragnhild Gudrun Hansen

Født den 19. januar 1949.

1944 datter: Margit Hansen

Født den 21. februar 1944.

1941 sønn: Gunnar Hansen

Født den 27. oktober 1941.

1950 Normann Antonsen

Eier og bruker
Matrikkelutkastet av 1950.
Skyld 18 øre,

66 12 01 Adolf Antonsen og Elise

Elise dør

I gravregisteret er Elise Alberta Sleipnes f. 19.8.1880, død 25.12.1963. Det er differanse på dato? Må avklares:

1946 hjemmelsbrev

På skifte 15.8.1946 etter Adolf Mathias Antonsen, Rødøy, død 11.11.1943, er boets faste eiendom gnr 66 , bnr 12-13 Rødøy, overdradd til gjenlevende ektefelle Elise Sleipnes for kr 2000 - to tusen kroner, som er avgjort ved utlegg i boslodd, dekning av gjeld og kontant innbetaling.
Rana skifterett den 15.8.1946.

1927 Skjøte

Undertegnede Mathias Hansen og Helmer Pettersen erkjenner herved at ha solgt, likesom vi herved i henhold til skylddeling av 4. juni 1927 skjøter og hjemler til ADOLF ANTONSEN og HUSTRU ELISE OLSDTR, vår eiendom Gjellvaag-Solvang. gnr 66, bnr ( ) av skyld TILSAMMEN 26 øre i Rødøy tinglag for en kjøpesum av stor kr 1200,oo, kroner tolv hunndrede, som er oppgjort på omforenet måte. osv.
Sleipnes 20.9.1927. Helmer Pettersen, Sleipnes. Mathias Hansen, Sleiopnes.
Til vitterlighet: Edv. J. Havnø / Inga Pettersen. Tinglest 19.11.1927.

1926/1927 skyldsatt

Skylddeling, hvorved fra dette bruk og bnr 3 er fradelt en parsell "Solvang" der er gitt en skyld av 18 øre, hvorav fragår hvert bruk 9 øre. osv. Avholdt 4. juni 1927, tingleste 4. februar 1928.

Elise kom fra

Elise og hennes tidligere ektefelle eier og drev gården Sleipnes 66 01.

Realpanteregisteret

66 13 GJELDVÅGEN

opprettet

66 13 00 Rune Hansen

Rune Hansen, eier

Fra delt før salg 2004:

2003 Magne Hansen, eier

2003 Gunvor Skrede

Gnr 66, bnr 12 er solgt for kr 30.000 fra Gunvor A. J. Skrede til Magne Hansen (21.10.2003).
Salget omfatter også gnr 66, bnr 13.

66 13

1950 Normann Antonsen

Matrikkelutkastet av 1950.
Skyld 8 øre.

66 13

Elise dør

I gravregisteret er Elise Alberta Sleipnes f. 19.8.1880, død 25.12.1963. Det er differanse på dato? Må avklares:

1946 skiftebrev

På skifte 15.8.1946 etter Adolf Mathias Antonsen, Rødøy, død 11.11.1943, er boets faste eiendom gnr 66 , bnr 12-13 Rødøy, overdradd til gjenlevende ektefelle Elise Sleipnes for kr 2000 - to tusen kroner, som er avgjort ved utlegg i boslodd, dekning av gjeld og kontant innbetaling.
Rana skifterett den 15.8.1946.

1927 skjøte

SKJØTE
Undertegnede Mathias Hansen og Helmer Pettersen erkjenner herved at ha solgt, likesom vi herved i henhold til skylddeling av 4. juni 1927 skjøter og hjemler til ADOLF ANTONSEN og HUSTRU ELISE OLSDTR, vår eiendom Gjellvaag-Solvang. gnr 66, bnr ( ) av skyld TILSAMMEN 26 øre i Rødøy tinglag for en kjøpesum av stor kr 1200,oo, kroner tolv hunndrede, som er oppgjort på omforenet måte. osv.
Sleipnes 20.9.1927. Helmer Pettersen, Sleipnes. Mathias Hansen, Sleiopnes.
Til vitterlighet: Edv. J. Havnø / Inga Pettersen. Tinglest 19.11.1927.

Elise kom fra

Hun og hennes første ektefelle drev gården Sleipnes 66 01.

66 14 SJØHOLT

1932 opprettet

Eiendommen ble den 23.4.1932 fraskilt bruk nr 66 03.

Realpanteregisteret

66 14 00 "mor - datter og barnebarn"

4 søsken med 25 prosent hver

Hjemmel fra 17.07.2014:
Jann Gunnar Hoff f. 1958.
Kristian Bang Hoff f. 1962.
Lars Kristian Hoff f. 1955.
Per Ivar Hoff f. 1948.

Ruth Bang, eier

Eier fra hun fikk hjemmel fra sin mor og frem til 17.7.2014.

Dagmar Bang , eier

Skyld av 10 øre
Matrikkelutkastet av 1950.
(Ble skilt ut av bnr 3).