Gjerøy Nordre (76)

76 11 Buøy

11 Arne Kristoffersen
11 Gardmand Hansen
11 Nils Gabrielsen
11 Kristofffer Garmand Hansen
11 Helmer Abrahamsen
11 Hans Hetmand
11 Ole Larsen

Hovedsiden

76 11 Buøy

ARNE HENRY MEIER KRISTOFFERSEN, eier

Sønn av Kristoffer Garmand Hansen, tidligere bruker her. Omtalt nedenfor.
Født 14.05.1903.

76 11 Buøy

KRISTOFFER GARMAND HANSEN, husmann

Født her på Buøy den 19 02 1859 som sønn av husmann Hans Hetmand Mikalsen.

Folketellinga 1900:
Bosatt her som husmann, fiskeri og jordbruk.
Bor sammen med kona Anne Jensdtr og barn Ingeberta Kristoffersdtr.
Bor på en husmannsplass under Gjerøy Nordre bnr 1 og 2.
Faren, Hans Heitmann Mikalsen bor også i husholdningen som kårmann.
De har boende hos seg et par som innerste, Helmer Abrahamsen
f. 1874 i Meløy og hans kone Helene Olsen f. 1852 ii Rødøy.

EKTEFELLE og BARN

Ektefelle: Anne Helmine Jensdtr

1910 døpt barn: Ragnvald Ingemann

1910.26G 23.04.1910 04.09.1910 Ragnvald Ingemann E fisker Kristoffer Garman Hanssen Buøy 1859
h Anna Helmine Jensdat 1866

1905 døpt sønn: Aksel Emil Johan

1905.19G 17.05.1905 06.08.1905 Aksel Emil Johan E fisker Kristoffer Garman Hansen Buøy 1859
Anna Helmine Jensdatter 1866

.

1903 døpt sønn: Arne Henry Meier

1903.11G 14.05.1903 19.07.1903 Arne Henry Meier E hus Kristoffer Garman Hansen Buøy 1859
Anna Helmine Jensdat 1866

.

1901 døpt sønn: Alfred Gunvald Meier

1901.8G 23.01.1901 30.06.1901 Alfred Gunvald Meier E husm Kristofer Garmand Hansen Buøy 1859
Anna Helmine Jensdtr 1866

.

1899 døpt datter: Ingberta Eline Meyer

1899.3P 20.02.1899 25.06.1899 11.06.1899 Ingherta Eline Meyer E husmand Kristofer Garmann Hansen Buøy 1859
Anna Helmine Jensen 1866

76 11 Buøy

HANS HETMAND MIKKELSEN, husmann

1900 ft: Bosatt som kårmann på plassen Buø under Gjerøy Nordre 76, bnr 1 og 2.
Bor hos sønnen Kristoffer Garmand Hansen og hans familie.

EKTEFELLE og BARN

Ektefelle: Elen Larsdtr

.

1862 døpt datter: Anne Olea

1862.41 14.03.1862 31.08.1862 Anne Olea E huusmd Hans Heitmann Mikkelsen? Mikelsen Buøy
Elen Dorthea Larsd

.

1859 døpt sønn: Christopher Garmann

1859.34 19.02.1859 10.07.1859 Christopher Garmann E huusmd Hans Heitmann Buøy
Elen Dorthea Larsd

.

1857 døpt datter: Hanna Eline

1857.16 24.01.1857 05.07.1857 Hanna Eline E huusmd Hans Hetman Mikkelsen Buøy [Hjd]
hustru Elen Larsd

.

1853 døpt datter: Antonette Johanne Gaarde

1853.37 25.07.1853 28.08.1853 Antonette Johanne Gaarde E huusmd Hans Hetmann Mikkelsen Buøy [Hjd]
kone Elen Larsd

.

1851 døpt datter: Kirsten Johanna

1851.44 12.08.1851 05.10.1851 Kirsten Johanna E huusmd Hans Hetmann Buøy
hstr Elen Larsd

1849 døpt sønn: Lars

1849.6 24.01.1849 13.05.1849 Lars E ind Hans Hetmann Gjesøy [Hjd]
hstr Elen Larsd

76 11

OLE JOHAN LARSEEN, husmann

Ole er født ca. 1831 i Vefsen.

Folketellinga 1900:
Bosatt på plass Buøy under gården Gjerøy Nordre 76, bnr 1 og 2. Den andre husmannen her er Kristoffer Garman Hansen. Nevnt som fisker og husmann med jord. Han nevnes som født 1831 i Vefsen. Han bor sammen med kona Beret Benjaminsdtr f. 1836 i Rødøy. De har pleiesønnen Olaf Ludvigsen f. 1892, også nevn her som sønne-sønn. Han er da sønn av sønnen Ludvik, nevnte nedenfor.
Ingen av barna er bosatt hjemme.

EKTEFELLE og BARN

Ektefelle: Berit Eline Benjaminsdtr

.

1878 døpt datter: Bertine Johanna

1878.14P 29.05.1878 21.07.1878 Bertine Johanna E husmd Ole Johan Larsen Buøy 1825
Berith Elina Benjaminsdatter 1834

.

1876 døpt datter: Dortea Nilsine Andrea

1876.28 22.12.1875 19.06.1876 Dorthea Nilsine Andrea E husmd Ole Johan Larsen Buøy 1825 [Gift nov 1857, Hjd]
Berith Benjaminsd 1834

.

1873 døpt datter: Anne Johanne

1873.46 24.06.1873 24.08.1873 Anne Johanna E husm Ole Johan Larsen Buøy 1825 [Gift nov 1857]
Berith Benjaminsd 1834

.

1871 døpt datter: Marceline

1871.11 21.02.1871 29.05.1871 Marcelius E husmd Ole Johan Larsen Buøy 1825 [Gift 1857]
Berith Eline Benjaminsd 1834

.

1869 døpt sønn: Hans Martin

1869.15 01.10.1868 30.05.1869 Hans Martin E huusmd Ole Johan Larsen Buøy
Berith Benjaminsd

.

1865 døpt sønn: Ole Benjamin

1865.38 30.06.1865 10.09.1865 Ole Benjamin E h Ole Johan Larsen Buøy
hstr Berith Eline Benjaminsd

.

1865 døpt sønn: Ludvig Mathias Bang

1863.44 11.08.1863 11.10.1863 Ludvig Mathias Bang E huusmd Ole Johan Larsen Buøy
Berith Eline Benjaminsd

Ved tellinga 1900 er hans sønn Olaf Ludviksen, f. 1892, bosatt hos besteforeldrene på Buøy under Gjerøy Nordre.

.

1862 døpt datter: Lise Andrea

1862.18 10.02.1862 15.06.1862 Lise Andrea Bang E huusmand Ole Johan Larsen Buøy
Berit Benjaminsdatter

.

1860 døpt sønn: Johan Bernhard

1860.19 16.02.1860 10.06.1860 Johan Bernhard E huusmd Ole Johan Larsen Buøy
Berith Benjaminsd

.

1859 døpt datter: Christine

1859.4 19.09.1858 25.04.1859 Christine E huusmd Ole Johan Larsen Buøy [Hjd]
Berith Benjaminsd