Gård Sundøy (03)

bnr 1 (A-side)

Hovedsiden

03 01 1864 Søren Kibsgaard Zahl

1864 Søren døde her

AVDØD:
1864.21 15.10.1864 19.10.1864 kaarmand Søren Kibsgaar Zahl Sundø 75

Søren Kibsgaard Zahl

Født ca. 1793 Handnes i Nesna. Sønn av Anders Jonsen.

Foreldre og søsken av Søren:

BYGDEBOK FOR NESNA 1800-1920 (1988):

ELISABETH OG ANDERS JONSENS BARN:

1. Jon Andersen Zahl (1789-1871), overtok på Handnes.
(side 49): Jons datter Elen Meldal Zahl (1826-1856) ble gift med Elias Værnes i Rødøy, døde på barselseng.

2. Jens Jørgen Andersen (f.1786, fisker og småbruker i Selvær (gift 4 ganger og 19 barn, bl.a. bestefar til Møller Laurtizen, Nesna).

3. Møller Andersen Zahl (1790), som ble gift på Oppegården på Langset og ble stefar til Nesnas første ordfører, Johan Augustiniussen (Se 47/1 Langset). Møller er også bestefar til seinere ordfører i Nesna Møller Zahl Hauknes.

4. ANDERS DASS ZAHL (1797-1860), gårdbruker på Sundø i Rødøy, etterslekt på Kvina.

5. SØREN ANDERSEN (f.1793) konfirmert 1813 (som nr 1). Bodde i Rødøy. Ugift.

6. Ole Zahl (f.1795), gårdbruker og seinere handelsmand på Skonseng i Nord Rana, g.1829 med Sara Heitmann, datter av lensmannen på Skonseng. Konkurs 1887. Mange barn (Elisabeth, Olava, Hans, Karen, Martha) De utvandret til Amerika. En sønn Adolf ble bankkasserer i Vadsø og Kristiania (u.g.).

7. Barbro Andersen (f.1784) g.m. Ole Larsen bnr. 1. Plurhei i Rana. 7 døtre og 1 sønn. Barbro gift 2.gang med Peder Larsen Sandhei, 1 datter.

EKTEFELLE og BARN:

1880 Ektefelle Karen dør her:

AVDØD:
1860.23 18.08.1860 24.08.1860 kaarkone Karen Jørgensdatter By Sundø 47

03.01 Jørgen Olsen

Bruker: Jørgen Olsen

Jørgen døde her

den 18. august 1854.

Jørgens familie - skifte

SKIFTER I LURØY:
Skifte på gården Kvinen 1824 etter Ole Nielsen.
Skifte også etter ektefellen Kjersten Olsdtr. Skifte på begge.
Mannens sønn: Jørgen Olsen, gift og bosatt Sundøen i Rødøy.

Niels Olsen (45) mannens sønn: Hitteren i Fosens Fogderi.
Johanna Olsdtr, gift med Daniel Nielsen Sundøen.
Kirsten Olsen (mandens barn) Død.
Jacob Lorentsen (22) Barn av Kirsten, hos Niels Jonsen Aarne i Lurøy.
Ole Lorentsen (19) barn av Kiersten; hos Niels Jonsen, Arne i Lurøy.
Johan Nilsen (16) barn av Kiersten, hos Niels Jonsen Aarne i Lurøy. Lorents Nielsen (17) barn av Kiersten, hos Jon Paulsen, Stuvland.
Abelona Nielsdtr (14) Barn av Kiersten, hos Niel Jonsen.
Ole Olsen, gift sønn, Tonnes. Amund Olsen, gift sønn, Oldervigen. Karen Olsdtr (24) gift datter, med Tollev Norum Kvinen.

EKTEFELLE og BARN:

Døde på Gjerøy søndre

Døde på gården Gjerøy søndre 77.02 den 8. februar 1866.

Ektefelle: Rebekka Andersdtr Bye

1829 døpt: datter Rebekka

Barn: Rebekka Navn: Jørgensdtr
1829.5P 06.01.1829 10.05.1829 06.01.1829 Rebekka E holdsfolk Jørgen Olsen Sundøy
hustrue Rebekka Andersdatter Bye

1825 døpt: datter Kirsten Andrine

Barn: Kirsten Andrine Navn: Jørgensdtr
1825.1P 26.03.1825 22.04.1825 Kirsten Andrine E jordbrugende Jørgen Olsen Sundøy
kone Rebekka Andersdatter

Kirsten var en tid i Lurøy:

KIRKEBOKA INNFLYTTEDE 1847:
Pike Kirsten Jørgensdtr Sundø, 22 år, "for at tjene", fra Lurø, født Rødø.

Kirsten 1900 - Meløy:

FOLKETELLINGA 1900 FOR MELØY:
Kirsten er bosatt som enke og familie losjerende på plassen Myren under gård 65-1 i Meløy kommune. Husmand er er Anton Pedersen f.1853 i Rødøy kommune.

Kirsten dør i Meløysund i Meløy

1908. Avdød Kirsten Andrea Jørgensdtr Meløysund. Enke. Født 1824. Sundøy i Rødøy. Bosatt Texmoen.
Døde den 13.6.1908.
Gravlagt 23.08,1908.
Merknader:
Dissentere - Frikirken i Meløy. Begravet på Meløy.
Kilde: Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1907-1925 (1837Q)

1822 døpt: sønn Ole Johan

Barn 3: Ole Johan Navn: Jørgensen
1822.24G 16.06.1822 17.07.1822 17.06.1822 Ole Johan E Jørgen Olsen Sundøy
Rebecka Olsd Sundøy

Flytta til Lurøy

Ole flytta til Nedre Kongsvik Lurøy.
Han er nevnt i registeret over spedalske i Lurøy.

1821 døpt: sønn Christen

Barn: Christen Navn: Jørgensen
1821.2G 25.04.1821 06.05.1821 Christen E bønderfolk Jørgen Olsen
Rebecka Andersd

1807 sønn Anders Jørgensen