Tjong Øvre (60)

- bruk nr 1

Til hovedsiden

60 01 2011

TJONG ØVRE, Øvergården

HANNE BERIT TARALDSEN MATHISEN, eier

Gnr 60, bnr 1 er solgt for kr 400.000 fra Henry Andreas Taraldsen, Håkon Normann Taraldsen, Rita Hamre, Heidi Engan, Børge Taraldsen, Frode Taraldsen og Lise Taraldsen - til HANNE BERIT TARALDSEN MATHISEN (21.12.2011).

2012 utskilt herfra

Den 9.11.2012 ble bnr 78 utskilt herfra. Det er det nye bolighuset på gården (bnr 1) som Grethe og Håkon Taraldsen bygde.

60 01 2011

TJONG ØVRE, Øvergården

GRETHE TARALDSENs ETTERLATTE

Gnr 60, bnr 1 er overdradd fra Grethe Olea Taraldsen til:
Henry Andreas Taraldsen, Håkon Normann Taraldsen, Rita Hamre, Heidi Engan, Børge Taraldsen, Frode Taraldsen og Lise Taraldsen. (21.12.2011).

GRETHE TARALDSEN, eier

60 01

TJONG ØVRE, Øvergården

60/01

HÅKON NYBERG TARALDSEN, eier

Håkon var født den 1.6.1911.
Han døde 20.11.1997 og er gravlagt på Tjongsfjord nye gravplass.

1950 matrikkel

Håkon Taraldsen
Skyld av 82 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

Grethe dør

Døde den 03.01.2011. Gravlagt Tjongsfjord nye gravplass

Ektefelle: Grethe Olea Andreassen

Født den 15.11.1911 på gården her - datter av tidligere bruker Andreas.
Døpt kirken 23.6.1912.

60 01

TJONG ØVRE, Øvergården

60/01

ANDREAS NIKOLAI NIKOLAISEN, eier og bruker

Døde på gården Tjong Øvre bnr 1 den 30.08.1957.

1920 folketellingen (60 01 033 Tjong Øvre)

001 Andreas Nikolai Nikolaisen 01 1876-12-25 Rødø - hp g Jordbruk S
002 Ane Kristine Jakobsdatter 01 1877-05-14 Rødø - hu g Husmor
003 Sofie Eline Jakobsdatter 01 1876-03-30 Rødø - tj ug Tjenestepike -hvatsomhelst i stue og fjøs
004 Grete Olea Andreasdatter 01 1911-11-15 Rødø - d ug Pf
005 Henry Nikolai Andreasen 01 1913-09-22 Rødø - s ug Pf
006 Terese Gjertine Andreasdatter 01 1910-01-06 Rødø - d ug Pf

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anne Kristine Jakobsdtr

Født den 30. april 1877 på gården Evik. (På gravstøtten står det 14.5.1877?)
Datter av Jakob Kristensen.

Døde den 7.1.1959 i følge gravstøtten på Tjong gamle gravgård.

1913-1939 sønn: Henry Nikolai Andreassen

Født den 22. september 1913. Døpt kirken 12.7.1914.
1920: 005 Henry Nikolai Andreasen 01 1913-09-22 Rødø - s ug Pf
Han døde den 25.5.1939 og er gravlagt på Tjongsfjord gamle gravplass.

1911 datter: Grethe Olea Andreassen

Født den 15.11.1911 her. Døpt kirken 23.6.1912.
1920: 004 Grete Olea Andreasdatter 01 1911-11-15 Rødø - d ug Pf
Ble gift med Håkon Taraldsen fra Meløy - som ble den neste bruker av bruket her.

1910 datter: Terese Gjertine Andreassen

1920: 006 Terese Gjertine Andreasdatter 01 1910-01-06 Rødø - d ug Pf

ANDRE person er:

Sofie Eline Jakobsdtr, tjenestejente 1920

1920: 003 Sofie Eline Jakobsdatter 01 1876-03-30 Rødø - tj ug Tjenestepike -hvatsomhelst i stue og fjøs

60 01

TJONG ØVRE, øvergården

NIKOLAI DAHL PETTERSEN, eier og bruker

Dør her den 20. november 1920. Gravlagt Tjongfjord gamle gravplass.

1910 folketellingen

001 01 Nikolai Petersen 04.09.1838 Rødøy hf g Gaardbr. fisker b
002 01 Hanna Andreasdatter 01.02.1851 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Andreas Nikolaisen 25.12.1876 Rødøy s ug Fisker b
004 01 Beret Nikolaisen 1882??.12.30 Rødøy d ug Datter b
005 01 Peder Nikolaisen 08.04.1884 Rødøy s ug Fisker b
006 01 Konrad Johansen 27.02.1901 Rødøy P.s. ug Pleiesøn, Fors. kaarmand b

1900 folketellingen

001 01 Nikolai Pettersen 1836 Rødøy herred* Hf g Fisker og gårdbruger b
002 01 Hanna Andreasdtr. 1850 Rødøy herred* Hm g Gårdmandskone b
003 01 Grethe Nikolaisen 1874 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter Alm. Husgjerning b
004 01 Andreas Nikolaisen 1876 Rødøy herred* S ug Fisker, Gårdmandssøn b
005 01 Bereth Nikolaisen 1882 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter Husgjerning og Fjøsstel. b
006 01 Peder Nikolaisen 1884 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b

1886 Matrikkel

1 121a Tjong øvre Nikolai Petersen 2-96 1-0-2-2

1875 folketellingen

001 01 Nikolai Petersen 1839 Rødø Sogn hf g Bygselmand Grdbrg. Fisker b
002 01 Hanna Andreasdatter 1851 Rødø Sogn Kone g b
003 01 Grethe Nikolaisdatter 1875 Rødø Sogn d b
004 01 Ole Anderssen 1851 Hemnæs Pr. Dreng ug Tjener b
005 01 Edel Olsdatter 1848 Melø Sogn Tjenestepig. ug b
006 01 Eline Pedersdatter 1861 Melø Sogn Tjenestepig. Forsørges af No. 1 b
007 01 Ludvig Gunnarsen 1864 Rødø S. Fosterbarn b

Utsæd/husdyr;

Bruker: Nikolai Petersen
Utsæd: by1 1/2 ha1/2 po7
Husdyr: he1 ku6 ka1 få12 gj5

1865 folketellingen

Bosatt som 27 år gammel ugift sønn hjemme hos foreldrene på gården Tjong Øvre 60-1. Nevnes her som "Nicolaus".

Utsæd/husdyr;

Edel Olsdatter
Utsæd:
Husdyr: få1

Nikolai - HVOR FRA

Født her den 4. september 1838. Foreldrene er omtalt nedenfor her.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Hanna Georgine Andreasdtr

1910: 002 01 Hanna Andreasdatter 01.02.1851 Rødøy hm g Gaardmandskone b
1900: 002 01 Hanna Andreasdtr. 1850 Rødøy herred* Hm g Gårdmandskone b
1875; 002 01 Hanna Andreasdatter 1851 Rødø Sogn Kone g b
1865: Bosatt hjemme
1865: 006 01 Hanna Andreasdatter 15 Rødø Præstegj deres Datter ug
Hanna var datter av Andreas Jakobsen og Beret Sophie Pedersdtr - brukere av gården Tjong Nedre bnr 2 (NerTjong),

1874 VIET: Ektefelle: Hanna Georgine Andreasdtr

KIRKEBOKA VIET 1874:
27.09.1874. Nicolai Dahl Pettersen, Tjong, 36 år, sønn av Peter Nilsen. Hanna Georgine Andreasdtr, Tjong, 23 år, datter av Andreas Jakobsen

1884 Sønn: Peder Nikolaisen

1910: 005 01 Peder Nikolaisen 08.04.1884 Rødøy s ug Fisker b
1900: 006 01 Peder Nikolaisen 1884 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b

1882 Datter: Beret Nikolaisdtr

1900: 005 01 Bereth Nikolaisen 1882 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter Husgjerning og Fjøsstel. b

1876 Sønn: Andreas Nikolaisen

1910: 003 01 Andreas Nikolaisen 25.12.1876 Rødøy s ug Fisker b
1900: 004 01 Andreas Nikolaisen 1876 Rødøy herred* S ug Fisker, Gårdmandssøn b

1875 Datter: Grethe Nikolaisen

Hun ble etter siste telling her gift med Arnt Falch og døde i barseng.

1900: 003 01 Grethe Nikolaisen 1874 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter Alm. Husgjerning b
1875: 003 01 Grethe Nikolaisdatter 1875 Rødø Sogn d b

ANDRE personer:

1910 FT: Pleiesønn: Konrad Johansen

1910: 006 01 Konrad Johansen 27.02.1901 Rødøy P.s. ug Pleiesøn, Fors. kaarmand b

1875 FT: Fosterbarn: Ludvig Gunnarsen

1875: 007 01 Ludvig Gunnarsen 1864 Rødø S. Fosterbarn b

1875 FT: Dreng: Ole Andersen

1875: 004 01 Ole Anderssen 1851 Hemnæs Pr. Dreng ug Tjener b

1875 FT: Tjenestejente: Edel Olsdtr

1875: 005 01 Edel Olsdatter 1848 Melø Sogn Tjenestepig. ug b

1875 FT: Tjenestpige: Eline Pedersdtr

1875: 006 01 Eline Pedersdatter 1861 Melø Sogn Tjenestepig. Forsørges af No. 1 b

60 01

TJONG ØVRE, Øvergården

60/01

PETTER OLAI NILSEN, kaarmann

1875 folketellingen

008 02 Peter Nilssen 1805 Rødø S. hf No. 1s Fader g Kaarmd. Fisker b
009 02 Gurina Dahl 1817 Trondhjem Kone g b
010 02 Ingeborg Petersdatter 1851 Rødø Sogn d ug Hjælper Forældrene b
011 02 Hans Petersen 1853 Rødø Sogn s ug Hjælper Forældrene b

Utsæd/husdyr;

Bruker: Peter Nilssen
Utsæd:
Husdyr: ku3 få6 gj3

1865 folketellingen

001 01 Petter Nielsen 60 Rødø Præstegj g Leil, Gaardbr, Snedker, %Fisker%
002 01 Gurianna Andreasdatter 53 Throndhjem hans Kone g
003 01 Nicolaus Pettersen 27 Rødø Præstegj Søn ug Tjener
004 01 Johan Pettersen 22 Rødø Præstegj deres Søn ug Tjener
005 01 Hanna Pettersdatter 22 Rødø Præstegj deres Datter ug Tjenestepige
006 01 Ingebor Pettersdatter 16 Rødø Præstegj deres Datter ug Tjenestepige
007 01 Hans Pettersen 12 Rødø Præstegj deres Søn ug
008 01 Antonetta Andreasdatter 17 Rødø Præstegj ug Tjenestepige

Utsæd/husdyr

Bruker: Petter Nielsen
Utsæd: by2 ha1/2 po5
Brukers yrke: Leil, Gaardbr, Snedker, %Fisker%
Husdyr: he1 ku9 få20 gj8

EKTEFELLE og BARN:

1838 VIET: Ektefelle: Gurianna Andreasdtr Dahl

KIRKEBOKA VIET 1838:
Viet 22.07.1838 Petter Olai Nilsen. Født og bosatt Tjong. 30 år gammel og sønn av Nils Johannessen?. Guriana Andreasdatter Dahl, født Trondhjem for 26 år siden som datter av Andreas Dahl.

1854: Hans Fredrik Pettersen, f. 26.2.1854.

Født den 26. februar 1854.
1865: 007 01 Hans Pettersen 12 Rødø Præstegj deres Søn ug
1875: 011 02 Hans Petersen 1853 Rødø Sogn s ug Hjælper Forældrene b

Sønn: Gustav Pareli Dahl Hansen (Aag)

1 konfirmant Gustav Pareli Dahl Hansen 1887 Tjong, Rødø Aag
2 far Hans Fredrik Petersen Gbr Aag
3 mor Eline Amalie Petersdatter Hustru Aag

Karakter: Kristendomskundskab og opførsel: 1,5
Vaksinert: Att. af 01.09.1893
Dato 9.6.1901.
Sogn/kirke: Meløy (Rødøy)
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Meløy sokn 1878-1907 (1836P)

1852 Datter: Jonette Kristine Pettersdtr, "Kristine"

Hun ble gift med husmann John Andersen - og bosatt en ti på plassen Bakken på gården Kila. Lenke dit.

1850 Ingeborg Marie Pettersdtr

Født her den 20. juli 1850.
1865: 006 01 Ingebor Pettersdatter 16 Rødø Præstegj deres Datter ug Tjenestepige
1875: 010 02 Ingeborg Petersdatter 1851 Rødø Sogn d ug Hjælper Forældrene b
FOLKETELLINGA 1900: Ingeborg er bosatt som enke - som lever av føderåd og fiskeri. Hun er bosatt i huset til Johan Olsen på Staulen, Kila 61-3. Hun bor i egen husholdning med sønnen Peder Olsen.

1848 Laurits Hauan Pettersen, f. 18.04.1848

Født her 18. april 1848- Døpt kirken 1.6.1848.

1847 Peternelle Gurine Pettersdtr

Født her 25. januar 1847. Døpt kirken 16.5.1847.

1845-1845 Ane Dortea Pettersdr

Født her 22. oktober 1845. Hjemmedøpt 23.10.1845. Udøpt kirke, døde før.

1844 Hanna Wilhelmine Pettersdtr, f. 9.6.1844

Født heer 8. juni 1844.
KIRKEBOKA VIET 1863:
10.05.1863. Iver Haagensen, bosatt Halsa, Heim.. Prestegjeld, 38 år gammel og sønn av Haagen Nielsen. Martina Olea Gerhardine Pettersdtr, bosatt Tjong, 24 år og datter av Peter Nielsen.

FOLKETELLINGA MELØY 1875:
Martine er gift med selviende gårdbruker og smed, tildels snekker, Iver Haagensen, på gården Halsa 171bb i Melø. Bor der med mann, 3 barn og tjener. Tjenestejenta er Kristine Pettersen f. 1853 i Rødø og er mulig en søster av henne?

1843 Johan Bernhard Pettersen, f. 18.2.1843

KIRKEBOKA VIET 1875:
19.09.75. Johan Bernhard Petersen. Bosatt Tjong. 32 år, sønn av Peter Nilsen. Maren Høyer Marcusdatter, bosatt Borge Prestegjeld, 32 år gammel, datter av Marcus Pedersen.

1841-1841 Sønn: Mathis Bernhard Pettersen

Født 4. mai 1841.
Avdød Mathis Bernhard, drengebarn, Tjong.
Gravlagt 20.6.1841.
AF BRYSTSVAGHED {Alder ved skrifte:} 5 UGER
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1825-1844 (1836P)

1840 Martina Olea Gerhadine Pettersdtr

Født her den 22. mars 1840.
KIRKEBOKA VIET 1863:
10.05.1863. Iver Haagensen, bosatt Halsa, Heim.. Prestegjeld, 38 år gammel og sønn av Haagen Nielsen. Martina Olea Gerhardine Pettersdtr, bosatt Tjong, 24 år og datter av Peter Nielsen.

Mer om Martina

FOLKETELLINGA MELØY 1875:
Martine er gift med selviende gårdbruker og smed, tildels snekker, Iver Haagensen, på gården Halsa 171bb i Melø. Bor der med mann, 3 barn og tjener. Tjenestejenta er Kristine Pettersen f. 1853 i Rødø og er mulig en søster av henne?

1838 Nikolai Dahl Pettersen f. 4.9.1838

Født den 4.9.1838 her.
Overtar som bruker her etter faren og dør her 20.11.1920. Se foran her.

1814-1835 Mannskapsrullene

MANNSKAPSRULLENE 1809-1835:
Han er første gang nevnt 1814 som 6 år gammel. Han nevnes som liten og frisk til og er 16 år, videre som måtelig høy og frisk året 1825, siden til og med 1835 som "høy og frisk". Han er nevnt som født på Tjong og har også bosted på "Øvre Tiong".

1865 FT: Tjenestepige: Antonetta Andreasdtr

008 01 Antonetta Andreasdatter 17 Rødø Præstegj ug Tjenestepige

60 01

TJONG ØVRE, Øvergården

NILS JOHANSEN,

1836 Skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Tjong Øvre 1836 etter Niels Johsen.
Helena Danielsdtr, ektefelle.
Petter Nilsen (28) sønn.
Daniel Nilsen (24) sønn.
Elisabeth Nilsdtr (26) formynder Jakob Christiansen.
Randina Nielsdtr (22) datter, formynder Petter Hansen, Sleipnes.

1836 Nils Johansen døde 1836

1836 avdød Niels Johansen Øvre Tjong Gaardmand.
Merknader:
BRYSTSVAGHED {Alder ved skrifte:} 68 AAR
Begravelsesdato:
0601183524121835
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1825-1844 (1836P)

1811 Skifte på gården Sperstad - svigerfar

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Sperstad 1811 etter Daniel Nilsen.
Elisabeth Pedersdtr, ektefelle.
Niels Danielsen (48) sønn. Isach Danielsen (30) sønn.
Dabriel Danielsen (26) sønn.
Benjamin Danielsen (23) sønn.
Maren Danielsdtr, datter, gift med Hans Pedersen Nesøen.
Helene Danielsdtr, datter, gift med Jens Johannessen Stensland.

Elen Danielsdtr, datter, gift med Niels Johansen Tjong.

Elen Danielsdtr (22) datter.

1809-1835 Mannskapsrullene

Mannskapsrullene for Rødøy 1809-1835:
Nils Johansen finner vi i mannskapsrullene fra start i 1809 og slutt i 1835. Han er der nevnt som født på Stensland i Rødøy (alle årene). 1809 og 1811 er han nevnt som noenlunde frisk og frisk, men alle år etter som "svagelig", i 1835 som "meget svag". Han er da nevnt som 67 år gammel. Oppgitt alle år som bosatt på Øvre Tiong.

Ektefelle (2): Helene Danielsdtr

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som 20 år gammel datter hjemme hos foreldrene på gården Sperstad 32-1. Hun var datter av Daniel Nilsen og Lisabet Pedersdtr, Sperstad.

Døde 30. juni 1854 på gården Tjong Øvre.

.

1810 ca Datter: Elisabet Kirstine Nilsdtr

KIRKEBOKA VIET 1836:
16.10.1836. Johan Christian Pettersen, bosatt Sleipnes, 28 år gammel og sønn av Petter Hansen, Sleipnes. Lisabet Kirstina Nielsdatter, født Tjong, 27 år gammel og datter av Niels Johansen, Tjong.
Lenke til svigerfaren på Sleipnes og videre der til Segelfore hvor de ble bosatt en tid.

1808 Sønn: Petter Olai Nilsen

Født her ca 1808.
KIRKEBOKA KONFIRMERTE 1825:
17 år gammel. Bosatt Tjong. Sønn av Nils Jahnsen og Helenene Danielsdtr, Tjong.
Petter overtar som bruker her og er beskrevet mer foran på siden her.

1801 FT: Nils - Hvor fra

Foreldrene er Johan Pedersen og Ranni Nilsdtr, Stensland.

Folketellinga for Rødøy 1801:
Bosatt som inderste og sønn i huset til foreldrene. 31 år gammel fisker. Gift med Berit Olsdatter, 23 år gammel, i 1.ekteskap.

1803 Ektefelle (1): Berit Olsdtr

Kirkeboka for Rødøy - døde:
Berith Olsdtr, Tiong, 1803, 25 aar.

1794 Mer om Berit

Kirkeboka for Rødøy - konfirmerte:
Berith Olsdtr, Oldervig, 1794, 17 aar.

.

1801 Barn (1): Petter Olai Nilsen

Kirkeboka for Rødøy - døpte:
1801. Petter Olai Nielssøn. Tiong. Nils Janson.

.

1821-1831 Datter: Johanna Jakobia Nilsdtr

Født her den 16. august 1821.
1831 avdød Johanna Jacobia Nilsdtr Øvre Tjong pigebarn
Gravlagt 4. september 1831.
Merknader:
BRYSTSVAGHED {Alder ved skrifte:} 10 AAR
Kilde:
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1825-1844 (1836P)

1801

Daniels Larsen
Joen Larsen
Peder Olsen
Lars Larsen

Andre familier som ikke er spesifisert på enkeltgårder her

En del familier på denne siden

Skifte etter personer bosatt på Tjong".