Andre kilder

Om denne

Fra alle folketellingene - med lenke til alle gårdene her.

ADM

Side startet opp 14.3.2017.
Sist revidert er 15.3.2017.

Same 1

Lenke til siden

Västerbotten-Helgeland samer

Kilde

DET ER LAGT INN LENKE til denne siden - bare trykk på "Kilde".
Västerbotten-Helgeland samer

Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 0951-20550
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-07-10

Karen Johanna Andersdtr, fra Eskeholmen

Gift i Lurøy med: Sivert Henrik Andersson, född 1792 i Silen Lurö, Norge. Bosatt i Sulen Lurö, Norge. Dop Lurö 1792-05-27.

Anders Hansen, død på Votvik (28)

Omtalt og nevnt som død på gården Votvik 1834. Faren til Mons og Bent Andersen.

Abelone Maria Larsdtr

Bosatt Grinvær og Høyvågen - lenke til sistnevnte:
Abelona Maria Larsdotter, född 1853-03-24 i Vekthaugkrog Hemnäs, Norge. Bosatt i Grinvaer Rödö, Norge. Dop Hemnäs 1853-04-22.

Peder Abel Sivertsen

Gift 1875-10-21 i Rödö med
Peder Abel Sivertsson, född 1846-10-16 i Tverråmark Mo, Norge. Fiskare husman i Grinvaer Rödö, Norge. Dop Mo 1846-11-02.

John Sivertsen

John Sivertsen, född 1833-03-28 i Tverråmark Mo, Norge. Husmand, Fiskare, Skräddare. i Grinvaer Rödö, Norge. Dop Mo 1833-04-14.

Sesilie Larsdtr - Nordfjordnes

Her tror jeg at det er blitt en feil mellom to søstre, her står det ikke at Sesilie flytta til Rødøy. Tror det er en forveksling med en halvsøster som er nevnt i skiftet og hette Sigri Larsdtr. (må undersøkes nærmee).

Klemet Sjursen f. 12.6.1842 Ran

Bruker på gården Rangsund 1875 - se mer der,

Maria Margareta Andersdotter

Maria Margareta Andersdotter, född 1826-02-19 i Gran, Sorsele, död 1894-07-19 i Melfjord Rödö, Norge. Bosatt i Hemnäs, Norge. Dop Sorsele 1826-04-09. Begravd Rödö Telnäs 1894-09-13.

Gjertrud Emelia Andersdtr

Gertrud Emelia Andersdotter, född 1859-03-24 i Hemnäs, Norge. Bosatt i Indremoen Rödö, Norge. Dop Hemnäs 1859-06-27.
Johansdr och Margrete Rysavand.

Gift 1882? i Bejeren med
Anders Johansson, född 1858-10-18 i Sliktfjell Gran, Sorsele. Husman Renägare i Indremoen Rödö, Norge. Till Bejarn 1876.

35

Anders Martin Andersen

Anders Martin Andersson, född 1868-01-04 i Gräsfjeld Nordrana, Norge, död 1885-02-19 i Forsdal Rödö, Norge. Flyttlapp i Forsdal Rödö, Norge. Dop Mo 1868-02-02. Begravd Rödö 1868-04-22.
Födda Mo 1868-01-04 Anders Martin dop 1868-02-02 son till lappman Anders Alenius Johansen og Marie Margrete Andersdatter. Faddrar: Gbr Lars Petter Andersson og kone Gjertrud Olsdatter Storalteren, Grete Clemetsdatter Övre Langfjeld, uk Ole Evensen Altermark, pige Ane Olsdatter og ungkarl Lars Olsen begge af ..?
Rödö 1885: Anders Martin Andersson flyttfinn ungkarl boplats Forsdal, död 1885-02-19, begravd 1885-04-22 og jordfäst 1885-04-26. Konfirmerad 1884-06-08. Född 1868-01-04 i Mo prestgjeld. Död af täring. Son till flyttfinn Anders Johansson og Maria Andersdotter.

25

Og til Ander sin søster i Melfjorden

Flere senere

Folketellinger

19/1801

Ole Mortensen

Yrke: Finne fammelie
Dreng hos Jens Olsen på gården Oldervigen 1801 (folketelligen)

19/1801

Sesel Larsdtr

Hun er tjenestejente hos bruker Jens Olsen på Oldervigen 1801, folketellingen. 30 år gammel og ugift. Også nevnt foran her "sameslekt". Gift Nordfjordnes senere.

05/1875

Samen Klemmet Schjursen

BOSATT RANGSUND
Bnr 2 (66b) - Samen Sckjursen
Reinsdyr: Husdyr: re73
Ikke nevnt i Havnø sin oversikt 1929.

Mons Andersen

1865 FT

Mons Andersen

Født den 3.7.1814 Moe Prestegjeld.
MANNTALLSRULLENE RØDØY 1809-1835:
Bosatt som dreng året 1835 på gården Sør Gjerøen. "Er Lap, maatelig høy".
19 år gammel.
Merknad i tellingen 1865: Fuld Fin men forstaar kun det norske Sprog. Barna nevnes som "personer av blandet herkomst".

Var bosatt på gården Oldervik, lenke dit med mer omtale. Mons andersen har en stor etterslekt - fra egen familie og fra to barn han fikk utenfor ekteskap - før han ble gift.

1865 FT

Datter: Hanna Marie Monsdtr

Født den 22.3.1840 på gården Gjerøy søndre. Mor til Hanna var Dortea Olsdtr, datter av Ole Danielsen og Susanna Maria Andreasdtr Glad. Bosatt Gjerøy søndre (77-01), lenke dit. Skal ha stor etterslekt i Meløy.

Sønn (UE): Anton Johan Monsen

Født på gården Brendsvik den 2.7.1847.
Mor til barnet er Andrine Einarsdtr f. 1819.

Mons sin far - Anders Hansen

Skrevet av Edv J. Havnø: "De siste lapper i Rødøy". Se senere her:
Noe lenger tilbake...
driftet i Rødøy den gamle Anders Hansenb efter hvem Annerslia og Annerlivatnet er opkalt.

En eldre samekvinne fortalte at han eiet 5 næverkåter,
Finnkallhagan, en i Stortrompan, en i Storvassdalen, og en i Leirågkalen i Rana.
Han må vel sies å ha vært en velstandssame. Det må imidlertid ha gåt ut med ham, han to sønner Bent og Mons optok ikke samenes levemåte.

Bent omkom på sjøen og Mons levet som husmann, jeger og fisker på Øra ved Sørfjordgården i Rødøy, hans hustru het Sara Fordelsen og var fra Rana. Han var en dyktig høvedsmann og drev en tid sterkt på med jakt efter kobbe, oter og Bjørn.

Han var anset som sin tids største Bjørnejæger, der er skrevet om han flere ganger, blant annet i Lofotposten av H.B., men her forvekslet med en ranværing som gikk under navnet "Bjynnskyttarlars".

Han fikk fra Norsk Jæger og fiskerforening omkring 1880 et sølvbeger med avbildning av en kobbe og en bjørn. Det eies nå av sønnen som bor som gårdbruker i Rødøy.

Mons døde i 1882, han har en stor etterslekt i Rødøy, Lurøy og Meløy, bl.a. nedskriverens hustru.

Mer om Anders

Døde på gården Votvik (28) den 12.7.1834.
NB: Her han omtalt med mye nye opplysninger om han.

Søsken Larsen - Barn av Lars Andersen i Rana

1841

Et skifte som forteller om familieforbindelser

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Brenneset 1841 etter avdøde Clemet (Lemet) Larsen.
Gjenlevende ektefelle Andrea Sivertsdtr.
Bror: Lars Larsen (død). Barn av avdøde bror Lars:
Mons Larsen (25), Nordfjordholmen.
Lars Larsen (16) formynder broderen Mons.
Karen Larsdtr (22) formynder broderen Mons.
Peder Larsen (død bror).
Barn av død bror Lars: Henrich Pedersen (20) Sundøen.
Siselle Larsdtr, søster, gift med Joen Nielsen Sørranen.
Andrea Einarsdtr (halvsøster som er død).
Barn av Andrea - Einar Jonsen (51), Brenneset.

Lap Klemet Larsen fra Rana

KIRKEBOKA VIET 1830:
17.10.1830. Clemet Larsen. Brennes. Født Øverdal i Nord-Rana. 42 år. Sønn av Lars Andersen Øverdal. Andrina Nielsdatter, født Brakkadal i Nord-Rana. 53 år. Datter av Niels Thomasssen, Brakkadal. Clemet var enkemann.

Nevnt i mannskapsrullene som "Lap" og født i "Ranen".
Lenke til gården Brendsvik hvor han var bosatt.

Lap Lars Larsen

Døde 1828 på gården Nordfjordholmen 26-01. Lenke dit.
Merknad i mannskapsrullene: Er Lap.

Lap Peder Larsen

Døde på gården Nordfjordholmen(27) året 1820.

Lars Andersen, en annen

1865 FT

Lars Andersen

Husmann med jord - Storvatne i Melfjorden, 46 år og fra Mo prestegjeld.
Merknad: FULD FIN, MEN FORSTÅR KUN NORSK.

1878

Skifte - med familieopplysninger

Skifter i Lurøy:
Skifte på gården Lurøy i Lurøy 1878 etter Anders Johan Christian Gabrielsen, ugift person. Født 21.august 1846 paa Tortenvig av foreldre Gabriel Nilsen og Sigrid Andersdatter. Utflyttet til Lurø 1867. Omkom 24.mars 1876 ved at falde ombord fra Skonertskib "Kaleb" af Stavanger paa reise fra New York til Stettin.

Ane Katrine Andersdater, enke, moster, Kongsvig i Lurø.

Lars Andersen, død, morbror. Svartvardal i Melfjord i Rødøy.
Var gift med Birgithe Olsdtr.
Christian Anders Larsen, barn av Lars. Født 1844. Svartvardal i Melfjord i Rødø. Gjertrud Christine Marie Larsdatter, barn av Lars, gift med Peder Johansen, Yttern i Mo. f. 1842.
Olea Katrine Larsdatter, barn av Lars: gift Øven Christensen, Sandvik i Rødø. Født 1846.
Lovise Bergitte Larsdatter, barn av Lars, gift med Ole Pedersen, Melfjord i Rødø. Født 1849.
Sara Anna Larsdatter, barn av Lars. Født 1854 Melfjorden.
Karen Dorthea Larsdatter (16) barn av Lars, født 1862. Melfjorden.

Paul Nilsen

Bosatt som bruker av gården Langnes 08-02 Molvik

Bruker nr 2 av Molvik. Bruker ca 1750-1765.
2) PAUL NILSEN
ca. 1750 – 1765

Jørgen Lassessen

Lenke til gården Langnes 08-02 Molvik

Bruker nr 3 av bruket der 1765-1780.
Jørgen Lassesen var same fra Lurøy og ble gift med datteren til samen Paul Nilsen.

FINDGAM: Jakob Tomassen og Kirsten Israelsdtr

Samer?

Kan vær en som komer fra Nordfjordnes? Lenke.

Viet 1783

Viet 1783 brudgom Jacob Tomesen, født og bosatt FINDGAMM.
Brur Chiersten Israelsdtr, pige.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

Brukere

1726 JB

Hans Jørgensen

Bosatt Einvik 31.
Stilling/stand: Find
Merknader: Rydning
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Nevnt bosatt Melen

Nevnt bosat Fordal

Mannskapsrullene 1809-1835

Klemmet Larsen

Nevnt utskrift side 20 som "lap", fra Rana og bosatt som bruker Brennesvigen.

Christen Nisen

Nevnt utskrift side 21 som "lap" - fra Maalvig - nå Langnes.

Nils Paulsen

Nevnt utskrift side 21 som "lap" - bosatt Langnes. Også side 22 - fra Rana.

Lars Nilsen

Nevnt utskrift side 29 som "lap", Født Molvigen, bosatt Gjervalen.

Ole Tomassen

Nevnt utskrift side 32 som dreng på Strand, er "lap", født Ulvikvandet.
Også nevnt side 50 2 ganger.

Anders Henriksen

Nvnt utskrift side 32 som "lap", Født Hellervik, bosatt Strand.

Lars Larsen

Nevnt utskrift side 36 som "lap", født Ranen, bosatt Lines.

Sivert Andersen

Nevnt utskrift side 41 som "lap", bosatt Nordfjordnes.

Lars Larsen

Nevnt utskrift siden 41 som "lap", født Ranen, bosatt Nordfjordnes.

Lars Larsen

Nevnt utskrift side 45 som "lap", dreng Telnes, fra Ranen.

Bent Andersen

Nevnt utskrift side 51 som "lap".

Mons Andersen

Nevnt utskrift side 51 som "lap".

Johannes Olsen

Nevnt utskrift side 86 som dreng på Øvre Tjong.

Arnt Johansen

Nevnt utskrift side 116 som "lap".

Paul Monsen

Nevnt utskrift side 116 som "lap".

Paulsen Johan

Nevnt utskrift side 116 som "lap".

Diverse

1897 Avdød Sara Albertine Klemetsdtr

Sara Albertine Klemetsdtr, født Hemnes 1876, bosatt Melfjorden, døde her 1.4.1897 og gravlagt Telnes hjelpekirkegård. Jordfestet 3.10.1897.

Hun benevnes som ugift, lap. Hun er også nevnt som død hos lappen Anders Johansen, av tæring.

1769 Amund Larsen lapp

På gården GJESØY 72.1801 (elev hos klokkeren)
Han er nevnt som 21 år i 1769 og er da født ca 1748.
Nevnt født Spilderdalen (som vel da kan vurderes å være i Meløy).
Nevnt som frisk og før, mødte iche, var syg, gaar i skole.

1769 Joen Andersen, lap

Manntall 1769 57 Neder Repen: Joen Andersen Lap (12) f. Aagnes. Frisk .
Født ca 1757.

1865 Peder Pettersen

Født Nesna.
Husmand med jord på plass under gården Vasvik 14-02. Bosatt er med kona og 3 barn. Merknad: Fin, kan kun Norsk.