I vår tid

TILBAKE TIL HOVEDSIDEN

Hamnøy-huset hvor Johan Jensen bodde som notbrukeier, handelsmann, dampskipsekspeditør og husmann. Senere av hans berømte sønn - Edvard J. Havnø, som med få års unntak, bodde er hele sitt rike liv. Plassen var lenge husmannsplass under Prestegården. Her er foto fra en gang vi på et Rødøystevne på Rødøy, og ble bedt på rømmegrøt hos familien som eier denne eiendom nå. Svært hyggelig ektepar, som vi av en noe spesiell grunn ble kjent med året før. Foto: © Johan M. Mathisen.

Foto fra Hamnøya, til venstre den store Havnøy-brygga. Til høyre "Hvitbrygga". Foto: © Johan M. Mathisen.

Hvitbrygga på Hamøya. Foto: © Johan M. Mathisen.

Fjøset på bruket Havnøy. Foto: © Johan M. Mathisen.

Eldshus? © RLA.

2012

Det legges ny vegg p[ storbygga. Det er eier som snekrer her. © RLA.