Gård Storselsøy (02) - 1600 B

Hovedside

1801 bare

1700 B

1700 A

Bare husmenn Stensvik

02.00 1700 Jens, husmann

1700

Fogderegnskap, nr. 4505, Helgeland fogderi, 1693-1696, side 267, 1700.
Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit. skatt.
Stor Selsøen/Rødøe.
Navn: Jens
Stilling/stand: Huusmænd
Skatt: 2 ort.

02.00 1694 Iver (halv lønns dreng)

1694

Fogderegnskap, nr. 4505, Helgeland fogderi, 1693-1696, side 258, 1694.
Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit. skatt
Stor Selsøen/Rødøe.Navn:
Ifver
Stilling/stand: Half Løns Drenge
Skatt: 2 ort

02.00 1677 Per Paulsen

Per Paulsen

Harry Danielsen: Hestmannøy – Øya og folket. Nevnt skattemanntall 1674 og matrikkel 1677.

02.00 1675 Anders Pedersen

1675

Sjøsoldater i Helgeland 1675
Fornavn:Anders
Etternavn: Persen
Personmerknader: gamle
Gård: Stor Selsøen
Fjerding: Rødøe
År:1675
Sjøsoldater i Helgeland 1675

02.00 1674 Johannes Larsen

Husmann: Johannes Larsen

Harry Danielsen: Hestmannøy – Øya og folket. Nevnt som husmann her i skattemanntall 1672-1674.

02.00 1674 Lars Larsen

Lars Larsen

Harry Danielsen: Hestmannøy – Øya og folket. Nevnt som husmann her 1674 i skattemanntall.

02.00 1673 Arne Amundsen

Husmann Arne Amundsen

Harry Danielsen: Hestmannøy – Øya og folket. Nevnt som husmann her skattemanntall 1673.

02.00 1668 Gabriel Hansen

1668 Sk

Skatteliste 1668

Fornavn: Gabriell
Etternavn: Hansen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Stor Selsøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

02.00 1668 Jens Tørresen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Jens
Etternavn: Tørresen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Stor Selsøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

02.00 1668 husmand Kristen Matsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Christen
Etternavn: Matzen
Stilling/stand: Husmend
Gård: Stor Selsøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

02.00 1668 husmand Mons Rasmussen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Mougens
Etternavn: Rasmusen
Stilling/stand: Husmend
Gård: Stor Selsøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

02.00 1665 Elias Johannessen

Knekt-soldat: Elias Johannessen

Harry Danielsen: Hestmannøy – Øya og folket. Nevnt som knekt/soldat i matrikkeljordbok 1665.

02.00 1612 Anders Storselsøen

1612 Anders

Storselsøen 2 Anders Storselsøen Anders Storselsøen 1612 168 Leilændinger 1612, Rødøy fjerding
Storselsøen 2 Anders Storselsøen Anders Storselsøen 1613 177 1612-13 Rødøy fjerding - halvleding: hver av disse 1/2 vog.

02.00 1612 Hans Storselsøen

1912 Hans Storselsøen

Storselsøen 2 Hans Storselsøen Hans Storselsøen 1612 172 Husmenn 1611-12, Rødøy fjering. Hver gitt 3 riksmark.

02.00 1612 Nils Storselsøen

1612-1613 Nils

Storselsøen B 2 Nils Storselsøen Nils Storselsøen 1612 159 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Halvleding". 1/2 vog.
Storselsøen B 2 Nils Storselsøen Nils Storselsøen 1612 168 Leilændinger 1612, Rødøy fjerding
Storselsøen B 2 Nils Storselsøen Nils Storselsøen 1613 177 1612-13 Rødøy fjerding - halvleding: hver av disse 1/2 vog.

02.00 1612 Oluf Storselsøen

1612 Oluf

Store Selsø 2 Oluf Storselsøy Oluf Storselsøen 1612 161 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd. Husmand

02.00 1612 Kåre Storselsøen

1612 Kåre Storselsøen

Storselsøen 2 Kaare Storselsøen Kåre Storselsøen 1612 174 Fuldlodsdrenger, Rødøy fjering: hver git 3 riksmark i skat.

02.00 1612 STEPHEN

1612 Stephen Storselsøen

Storselsøen 2 Steffen Storselsø Steffen Storselsøen 1612 172 Husmenn 1611-12, Rødøy fjering. Hver gitt 3 riksmark.
Storselsøy 2 Steffen Storselsøy Steffen Storselsøen 1612 161 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd. Husmand

02.00 1567

Skatt 1567

Selsø 2 Storselsøen 1567 899 157 Leding anno 1567 - Rødøy fjerding - av Selsø 1 pund f.
Selsø 2 Storselsøen 1567 899 157 Leding anno 1567 - Rødøy fjerding - av Selsø 1 pund f.
Selsøen 2 Storselsøen 1567 899 155 Leding anno 1567 - Rødøy fjerding - av Selsøen 1 vog f.
Store Selsø 2 Storselsøen 1567 899 155 Leding anno 1567 - Rødøy fjerding - av Store Selsø 1/2 vog f.