Kjetvik (54)

Plassen "GAMMELGÅRDEN"

Senere utskilt som bnr 3 Bakkeland.

Hovedsiden

Peter Jakob Kristian Hansen
Anders Olai Hansen, familie - til Sleipnes
Hans Kristain Andersen, husmann

54 01 plass 1933

KJETVIK, Gammelgården

54/01

PETER JAKOB KRISTIAN HANSEN

Født den 11 02 1851 i Hemnes.
Peter dør som innerste på gården Kjetvik, 83 år gammel, 6.mars 1933.
Gravlagt 21.mars 1933.
1900 tellingen: Bosatt på gården Aag i Meløy, han og ektefelle 2.
1910 tellingen bosatt Fonndalen i Meløy.

Klokkerbok for Rødøy prestegjeld 1924-1942 (1836P)
1 avdød Peter Jakob Hansen Rødøy
Avdød 6-3. Gravlagt 21.3.1933Tjong gamle gravsted.

1920 folketellingen

Denne telllingen er enda ikke søkbar i Meløy (?). Får bare opp en side med skannet materiale.

1910 folketellingen (gnr 19 01 plass Vika)

Hunsmannsplass under Fonndalen gnr 19 bnr 1, plass under 1 og 4 - i Meløy:
Folketelling 1910 for 1837 Meløy herred

001 Petter Hansen 01 1851-02-11 Hemnes b hf g Husmand & fisker
002 Hansine Johansen 01 1878-07-29 Meløy b hm g Husmandskone
003 Kathrine Jørgensen 01 1845? Meløy b Bedstemor e %ug% Husligt arb.
004 Andor Kristoffersen 01 1906-08-12 Meløy b Dattersøn ug Dattersøn

1900 folketellingen (14 01 Aag i Meløy"

001 Hartvig Andreas Andrasen 01 1834 Rødø Nor b Hf g Gaardbruger. Selveier
002 Kjirsten Marie Bendiksen 01 1837 Lurø Nor b Hm g Husmoder
003 Anna Marie Olsen 01 1882 Gildeskaal Nor b Tj ug Tjænestepige
004 Julie Sofie Elingsen 01 1880 Meløy herred* b Tj ug Tjænestepige
005 Petter Kristian Hansen 01 1852 Hemnes Nor b FL g Tømmermand og Fisker
006 Hansine Karoline Johansen 01 1878 Meløy herred* b FL Hm g Husmoder

Innerste og senere husmann

Ved dåp av barn oppgis yrke: han er først nevnt som fisker ved dåp av første barn, senere som innerste og fra 1890 som husmann.
1891 ft: 001 Peter Hansen 1 1851 Hemnes Præstegjeld - Familiens overhode g -

1891 folketellingen

001 Peter Hansen 1 1851 Hemnes Præstegjeld - Familiens overhode g -
002 Maren Hansdtr 000 1852 Rødøy - Hustru g -
003 Pernelle Andreasdtr. 000 1832 Rødøy - Husmoderens Moder e -
004 Parelia Petersdtr. 000 1877 Rødøy - Datter - -
005 Evilda Petersdtr. 000 1881 Rødøy - Datter - -
006 Jens Petersen 000 1889 juli Rødøy - Søn - -
007 Peder Berntsen 000 1851 Rødøy - Besøgende ug -
008 Peder Hansen 000 1868 Rødøy - enslig Loge-rende ug -

1875 folketellingen

Peter er år 1875 bosatt som innerst og fisker hos sin tilkommende svigerfamilie.
Han er også nevnt hos sin far i Hemnes:
Hætten Hatten 192a og b.
Folketelling 1875 for 1824L Vefsn prestegjeld, Vefsn sokn
006 Hans Anton Hansen 03 1840 Vefsens Pr. b Inderst e Træarbeider
007 Peter Andrea!! Hanssen 03 1864 Hemnes Pr. b Hans Søn - Hos Faderen

Født Hemnes

1891 ft: 001 Peter Hansen 1 1851 Hemnes Præstegjeld - Familiens overhode g -

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2) Hansine Karoline Johansdtr

Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1878-1908 (1837Q)
Viet 24 08 1899. Tidligere gift, ekeskap opløst ved døde.
Skifteattest av 1899 09 20.
Peter Jakob Kristian Hansen, fisker f. 1852 Hemnes, bosatt Engavik.
Hansine Karoline Johansdtr, f. 1877, Korsvik, bosatt Engavik.
Bruras far er husmann Hans Peder Hansen
Brudgommens far er Johan Pedersen f.t. Amerika, jordarbeider.
(her må det var feil - at foreldrene er forvekslet).
Forlovere er: Anders Johansen og Anton Jensen, Engavik og Tiurleik.

Folketelling 1891 for 1837 Meløy herred, Tomadsen Vasdal 187b.
001 Ole Krestian Tomassen 1 1857 Melø - Familiens overhode g -
002 Krestine Eline Johansd 000 1866 Melø - Hustru g -
003 Teodor Johan Olsen 000 1889 febr. Melø - Søn - -
004 Ema Olea Olsd 000 1890 mai Melø - Datter - -
005 Hansene Karoline Johansd 000 1878 Melø - Logerende hørende til Familien, Husmoderens Søskendebarn -

Ektefelle (1): Maren Sakrine Hansdtr

Født 28.9.1853 Kjetvik. Datter av husmann her Hans Kristian Andersen.
1891 ft: 002 Maren Hansdtr 000 1852 Rødøy - Hustru g -

Mer om MAREN:

Maren Sakrine døde på gården Kjetvik 24. januar 1894, 41 år gammel.

1877 Viet

Viet Rødøy kirke 30. september 1877 til Maren Sakrine Hansdtr, f. 28. september 1853 på gården Kjetvik, av foreldre Hans Kristian Andersen og kona Pernella.
Brudgommels far er: Hans Hansen Høinæs.
Bruras far er Hans Andersen
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1863-1877 (1836P)

BARNA:

1892 døpt datter: Lise Marie Petersen

1892.26P 25.03.1892 31.07.1892 14.04.1892 Lise Marie E husmd Peter Jakob Kristian Hansen Kjettvik 1849
Maren Sakrine Hansdtr 1855

(Det sies at hun døde i barselseng, sammen med sitt uekte barn som hun fikk med Johan Jørgen Pedersen (1896-1982), Grannes Mo. Sistnevnte er også far til Eilif Bang.

Elise Petersdtr f. 1892 i Rødøy.
1902 skifte mormor: Lise Marie Petersdatter, Kjetten i Rødøy, 10 år
Datterdatter av avdøde. Barn av Maren. Værge for de umyndige Johan Olsen, Aarnes.

Døde på gården Kjetvik 29. november 1911. Gravlagt/jordfestet Tjong Nedre 12.desember 1911. Døde i barsel.
Bodde his Benjamin Benonissen, Kjetvik bnr 1.
1910 ft: 004 01 Lise Pettersdatter 25.03.1892 Rødøy H.?? f. ug Hus- & gaardstell b

1890 (1889) døpt sønn: Jens Kristian Heitmann P. Bakkeland

1890.29G 22.07.1889 27.07.1890 10.08.1889 Jens Kristian Heitmand E husm Peter Jakob Kristian Hansen Kjettvik 1849
Maren Sakarine Hansdtr 1852

Konfirmert Rødøy kirke 1905.
1891 ft: 006 Jens Petersen 000 1889 juli Rødøy - Søn
1902 nevnt i bestemor Pernilles skifte som: Jens Petersdatter, Kjetten i Rødøy, 13 år Datterdatter av avdøde. Barn av Maren
1910 bosatt som enslig losjerende fisker hos Peder Bertsen på Bakkeland.
Jens ble gift med Iverta Johanna Hjemgård Pedersdtr (1896-1967) og omtales nærmere under bruk nr. 3 Bakkeland.

1887 døpt datter: Anna Emilie Petersen g. Mathisen

1887.23P 10.01.1887 10.07.1887 Anna Emilie E inderst Peter Jakob Hansen Kjettvik 1851?
Maren Sakarina Hansdtr 1859?

Hun er nevnt i bestemor Pernille sitt skifte: Anna Petersdatter, Kjetten i Rødøy, 15 år Datterdatter av avdøde. Barn av Maren
Anna var år 1900 fosterbarn hos Benjamin Benonissen og kona Jonetta.
Anna ble gift med Gabriel Mathisen og omtales nærmere under Kjetvik
54-01.

1881 døpt datter: Evilda Olea Andrea Petersen

1881.49P 08.10.1881 16.10.1881 Evilda Olea Andrea E inderst Peter Jakob Kristian Hansen Kjettvik 1850
Maren Zakarina Hansdatter 1853

1902 Hun er omtalt i skifte etter bestemor Pernille som datter av avdøde Maren: Evilda Petersdatter, Engen i Meløy, 20 år Datterdatter av avdøde. Barn av Maren
Evida blir 100 år gammel, hun dør 25. april 1981.
Hun omtales nærmere under en "personside" for gården her. Lenke dit.

1880 døpt sønn: Bernt Pareli Heitman Petersen

1880.23G 05.02.1880 11.07.1880 Bernt Pareli Heitman E inderst Peter Jakob Hansen Kjettvik 1850
Maren Sakrine Hansdatter 1854

Bernt døde 16. oktober 1880 av kikhoste.

1877 døpt datter: Parelia Anna Marie Petersen

1877.43 10.04.1877 08.07.1877 Parelia Anna Maria U ungkl, fisker Peter Jacob Chr Hansen Kjettvik 1851 [Hjd] Opgivet af barnefaderen. Færdigt forlangt ægteskabstillysning.
pige Maren Zakarina Hansd Kjettvik 1854

Parelia Anna Maria døde 14. oktober 1896 samme sted, bare 19 år gammel.
1891 ft: 004 Parelia Petersdtr. 000 1877 Rødøy - Datter - -

ANDRE:

1891 ft: Mor til Maren Hansdtr, huskona: Pernelle Andreasdtr

1891 ft: 003 Pernelle Andreasdtr. 000 1832 Rødøy - Husmoderens Moder e -

1891 besøkende: Peder Berntsen

1891 ft: 007 Peder Berntsen 000 1851 Rødøy - Besøgende ug -

1891 ft: Peder Hansen - enslig logerende

1891 ft: 008 Peder Hansen 000 1868 Rødøy - enslig Loge-rende ug -

54 01 plass

KJETVIK, Gammelgården, plass

54/01

ANDERS OLAI HANSEN, husmann

1920 tellingen er han død - ektefellen er bosatt Sleipnes 66 10 Kokvik.
1910 er han bosatt som husmann på Sleipnes, samme plass som nevnt 1920.
1900 er han bosatt som husmann på Sleipnes.

1920 folketellingen (66 10 Kokvik)

001 Olav Emil Berg Andersen 01 1893-09-17 Rødøy herred - hp g Driver eget smaabruk S Helt arbeidsudygtig
002 Jenny Katrine Andersen 01 1893-09-16 Rødøy herred - hu g Husmor
003 Anna Ovidia Andersen 01 1915-06-22 Rødøy herred - d ug Pf
004 Magnus Andreas Andersen 01 1920-09-11 Rødø Herred - s ug Pf
005 Regine Lovise Mortensen 01 1854-02-13 Meløy herred - Bestemor e Føderaad Enke efter husmand

1910 folketellingen - Sleipnes

Anders er bosatt som fisker og husmann på gården Sleipnes, plassen Odden (opprinnelig kalt Lapkjellan).
Hnn er her nevnt født 16.2.1865?
Kone Regine Mortensen f. 1854, 13.2?
Sønnen Olaf Andersen f. 17.9.1893.
Datter Lise Andersdatter f. 01.09.1891.
Familien har også pleisønnen Peter Nikolaisen f. 1897, forsørget av familien.

1900 folketellingen

Anders er bosatt på plassen Sleipnesodden som fisker og husmann. Han er gift med Regine Mortensdtr, f. 1854 i Meløy. De har barna Ole (1888) og Elise (1891) og pleiesønnen Petter Nikolaisen (1897), som kan være denne person. Hans moder har sammen etternavn som han fostermor.

Anders Olai Hansen, familie

Sønn av husmannen her Hans Kristian Andersen.
Født på gården Kjetvik 27.01.1862.

EKTEFELLE og BARN:

1894 (1893) døpt sønn: Olaf (Ole) Emil Berg Andersen

1894.6G 17.09.1893 27.05.1894 02.01.1894 Ole Emil Berg E husmand Anders Olai Hansen Sleipnes 1863
Regine Lovise Mortensdtr 1858

Ole brukte navnet ”OLAF”. Nevnt eller tyda som ”Olof” i tellinga.
1920 ft: 001 Olav Emil Berg Andersen 01 1893-09-17 Rødøy herred - hp g Driver eget smaabruk S Helt arbeidsudygtig
Bosatt hjemme hos foreldrene i 1910, nevnt som Olaf f. 17.9.1893.
Bosatt hjemme år 1900 på plass Sleipnesodden.

Ole eller Olaf ble bruker av 66.10 Kokvik.

1892 (1891) døpt datter: Lise Maria Andersdtr

1892.5P 01.09.1891 06.06.1892 06.09.1891 Lise Maria E husmand Anders Olai Hansen Sleipnes 1862
Regine Mortensdtr 1869

Bosatt hjemme år 1900 på plass Sleipnesodden.
Bosatt hjemme hos foreldrene i 1910.

1888 døpt sønn: Ole Andreas Hagen Andersen

1888.11G 14.01.1888 01.07.1888 20.01.1888 Ole Andreas Hagen E inderst Anders Olai Hansen Kjettvik 1851
Regine Lovise Mortensdtr? 1858

DØD før neste Ole (Olaf) 1983.(?)

1885 døpt datter: Olava Kristine Bergitte

1885.35P 06.08.1885 13.09.1885 Olava Kristine Bergitte E dreng Anders Olai Hansen Kjettvik 1860
Regine Mortensdtr 1855

Olava døde som barn, 12. desember 1892. Familien var da flytta fra Kjetvik, til en plass Sleipnesodden under gården Sleipnes.

54 01 Plass 1879

KJETVIK, Gammelgården, plass

HANS KRISTIAN ANDERSEN, husmann

Han døde på gården Kjetvik den 13.9.1879.
Skift etter han samme året.
Nytt skifte da ektefellen døde - skifte 1902 - se under ektefellen.

1879 skifte

Skifter 1879
Skifte på gården Kjetvik (GAMMELGÅRDEN) 1880 etter Hans Andersen, død 13. september 1879.
Pernille Andreasdatter, ektefelle.
Maren Hansdatter (25) datter, gift med Peder Hansen, Kjetvik.
Karen Hansdatter (23) datter, Havnø.
Edvard Hansen (22) sønn, Kjetvik.
Anders Hansen (16) sønn, Kjetvik
Anna Hansdatter (13) datter.
Peder Hansen (11) sønn.
Lise Hansdatter (7) datter.
Carolus Hansen (4) sønn.

Hans Kristian Andersen, husmann

Født på Kjetvik 29.8.1825.
Døpt 11.9.1825.
Konfirmert 18 juli 1843.
1875 ft: 001 01 Hans Anderssen 1824 Rødø Sogn hf g Husmd., Fisker b
1865 ft: 001 01 Hans Andersen 41 Rødø Præstegj g Huusmand med Jord, Fisker

1875 folketellingen

001 01 Hans Anderssen 1824 Rødø Sogn hf g Husmd., Fisker b
002 01 Pernilla Andreasdatter 1830 Rødø Sogn Kone g b
003 01 Edvard Hanssen 1857 Rødø Sogn s ug Hjælper Forældrene b
004 01 Anders Hanssen 1863 Rødø Sogn s b
005 01 Peder Hanssen 1868 Rødø Sogn s b
006 01 Elisabeth Hansdatter 1871 Rødø Sogn d b
007 01 Hanna Hansdatter 1864 Rødø Sogn d b
008 01 Peter Hanssen 1850 Mo Pr. Logerende ug Inderst, Fisker b

Utsæd/husdyr:

Hans Anderssen
Utsæd: by1/4 po1
Husdyr: ku4 få8 gj2

1875 folketellingen

001 01 Hans Andersen 41 Rødø Præstegj g Huusmand med Jord, Fisker
002 01 Pernella Andreasdatter 43 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Maren Hansdatter 13 Rødø Præstegj deres Datter ug
004 01 Karen Hansdatter 11 Rødø Præstegj deres Datter ug
005 01 Edvard Hansen 8 Rødø Præstegj deres Søn ug
006 01 Anders Hansen 5 Rødø Præstegj deres Søn ug
007 01 Hanna Hansdatter 2 Rødø Præstegj deres Datter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Hans Andersen
Utsæd: po2
Brukers yrke: Huusmand med Jord, Fisker
Husdyr: ku2 få8

EKTEFELLE og BARN:

1902 skifte

Skifte etter Hans Andersen, Kjetten i Rødøy
Arvinger:
Ektefelle: Pernille Andreasdatter. Internt skiftenr: 18984. Skiftet åpnet: /-1902. Dobbeltskifte.
Døde 13. september 1879
Pernille Andreasdatter, Kjetten i Rødøy.
Dobbeltskifte - Det forekommer at det også blir skiftet etter personer i husstanden som er i nær
familie/slektning av avdøde. Ektefelle: Hans Andersen. Døde 24. juni 1896.
Edvard Olai Hansen, Vaaga i Rødøy.
Sønn av avdøde.
Anders Olai Hansen, Sleipnes i Rødøy.
Sønn av avdøde.
Hanna Pareli Hedvik Hansdatter, Kjetten i Rødøy.
Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Peder Berentsen.
Peder Berentsen, Kjetten i Rødøy.
Svigersønn av avdøde. Gift. Ektefelle: Hanna Pareli Hedvik Hansdatter.
Peder Hansen, Kjetten i Rødøy.
Sønn av avdøde.
Maren Sakarine Hansdatter, Kjetten i Rødøy.
Datter av avdøde. Død.
Evilda Petersdatter, Engen i Meløy, 20 år
Datterdatter av avdøde. Barn av Maren
Anna Petersdatter, Kjetten i Rødøy, 15 år
Datterdatter av avdøde. Barn av Maren
Jens Petersdatter, Kjetten i Rødøy, 13 år
Datterdatter av avdøde. Barn av Maren
Lise Marie Petersdatter, Kjetten i Rødøy, 10 år
Datterdatter av avdøde. Barn av Maren. Værge for de umyndige Johan Olsen, Aarnes.

Ektefelle: Pernella Andreasdtr

1875 ft: 002 01 Pernilla Andreasdatter 1830 Rødø Sogn Kone g b
1865 ft: 002 01 Pernella Andreasdatter 43 Rødø Præstegj hans Kone g

1853 viet

Hans ble gift 13. november 1853 i Rødøy kirke med Pernille Andreasdtr
f. 23. september 1826 på gården Verang 43, av foreldre Andreas Jonsen og Mille Olsdtr, Verang. Da hun gifta seg bodde hun i Evik. Hun ble selv døpt Rødøy kirke 22. april 1827. (Hun er 1875 nevnt som født 1830).

Var fra

Pernella ble født den 23.9.1826 på gården Verang 43. Datter av Andreas Jonsen.

1874 døpt sønn: Carolius Hemming Hansen

1874.47 15.08.1874 30.08.1874 Carolius Hemming E h Hans Chr. Andersen Kjettvik 1825 [Gift nov 1853]
hustru Pernille Andreasdatter 5.9.1826

Nevnt i skifte etter faren 1880 som 4 år gammel sønn.

1871 døpt datter: Lise Marie Wilhelmine Hansdtr

1871.18 17.02.1871 11.06.1871 Lise Maria Wilhelmine E husmd Hans Andersen Kjettvik 1825 Gift nov 1853, Hjd]
Pernille Andreasd 1825

1875 ft: 006 01 Elisabeth Hansdatter 1871 Rødø Sogn d b
Nevnt i farens skifte 1880 som datter på 7 år.
Dør her 11. juni 1890.

1867 Døpt sønn: Peder Christian Andreas Hansen

1867.8 28.01.1867 10.06.1867 Peder Christian Andreas E huusmd Hans Andersen Kjettvik Hjd
hstr Pernilla Andreasd

1875 ft: 005 01 Peder Hanssen 1868 Rødø Sogn s b
Nevnt skifte etter faren 1880 som 11 år sønn.
Nevnt skifte mor 1902: Peder Hansen, Kjetten i Rødøy. Sønn av avdøde.

Ved folketellinga 1900 er han bosatt på plassen ”Skillevik”, hvor onkelen Karl Kristian Andersen er husmann. Nevnes i denne forbindelse som innerste, ugift fisker og skomaker.

Han kan være den ”Per Hansen Kjetvik” som er nevnt som mannskap på jekta ”Sjofna” av Svinvær året 1892 (Meløys gårdhistorie, side 223).

Peder utvandret til Amerika, til staten New York, fra gården Kjetten, året 1905. Reiste senere, år 1909 til Canada.

1864 døpt datter: Hanna Pareli Hedevig Hansdtr

1864.32 17.07.1864 14.08.1864 Hanne Pareli Hedevig E huusmd Hans Andersen Kjettvik
hstr Pernilla Andreasd

1902 skifte mor: Hanna Pareli Hedvik Hansdatter, Kjetten i Rødøy. Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Peder Berentsen.
1865 ft: 007 01 Hanna Hansdatter 2 Rødø Præstegj deres Datter ug
1875 ft: 007 01 Hanna Hansdatter 1864 Rødø Sogn d b
Hanna ble gift med Peder Berntsen og var bosatt på bruket Bakkeland. Hun døde der 31.12.1952.

Hanna ble i 1891 gift med jægtestyrmand Peder Berntsen, familie omtalt foran her.

1862 døpt sønn: Anders Olai Hansen

1862.8 27.01.1862 18.05.1862 Anders Olai E huusmd Hans Andersen Kjettvik Hjd.
Pernilla Andreasd

1902 skifte mor: Anders Olai Hansen, Sleipnes i Rødøy. Sønn av avdøde.
1875 ft: 004 01 Anders Hanssen 1863 Rødø Sogn s b
1865 ft: 006 01 Anders Hansen 5 Rødø Præstegj deres Søn ug
Nevnt fars skifte 1880 som bosatt hjemme i Kjetvik.

År 1900 er han bosatt som fisker og husmann på plassen Sleipnesodden under gården Sleipnes 66-01. Under tellinga er han midlertidig bosatt på plassen Skillevik under gården Kjetvik 54-01.

År 1910 er han fortsatt bosatt med familien på gården Sleipnesodden.

1860 døpt datter: Anne Emilie Hansdtr

1860.2 22.02.1860 29.04.1860 Anne Emilie E huusmand Hans Andersen Kjettvik
Pernilla Andreasd

Dør på gården Kjetvik 10. april 1861.

1857 døpt sønn: Edvard Olai Andreas Hansen

1857.33 16.07.1857 02.08.1857 Edvard Olai Andreas E ind Hans Andersen Kjettvik
hstr Pernille Andreasd

1902 Nevnt i skiftet etter mor Pernille som sønn bosatt Vaaga i Rødøy.
1875 ft: 003 01 Edvard Hanssen 1857 Rødø Sogn s ug Hjælper Forældrene b
1865 ft: 005 01 Edvard Hansen 8 Rødø Præstegj deres Søn ug
Konfirmert Rødøy kirke 13.juni 1875.
Nevnt farens skifte 1880 som bosatt hjemme.

Edvard var senere bosatt på plass Kleppan under gården Våga.
Bor der også ved tellinga i 1910.
Dør på gården Sleipnes 10. januar 1957.

1855 døpt datter: Karen Maria Hansdtr

1855.7 07.05.1855 28.05.1855 Karen Maria E ind Hans Andersen Kjettvik
Pernille Andreasd

1865 ft: 004 01 Karen Hansdatter 11 Rødø Præstegj deres Datter ug
Konfirmert samme sted 2.juli 1871.

Karen arbeider 1875 som tjenestejente hos handelsmann Johan Jensen på plassen Havnøy under Rødøy prestegård 74-01. (15-23).

Nevnt i fars skifte 1880 som bosatt Havnø.

Karen ble gift 14. juli 1889 i Rødøy nye kirke med Nils Peder Knudsen Hagevik
f. 7.oktober 1853.
Hun døde på gården Kila 61 21. april 1893, i barnseng med sitt første barn.

1853 døpt datter: Maren Zacharine Hansdtr

1853.53 28.09.1853 23.10.1853 Maren Zacharine U ungk Hans Andersen Kjettvik
pige Pernille Andreasd
Ægtev. 13 Novb. Opgivet af barnefaderen. Begges 1.leiermaal.

Skifte mor 1902:
Maren Sakarine Hansdatter, Kjetten i Rødøy. Datter av avdøde. Død.
1865 ft: 003 01 Maren Hansdatter 13 Rødø Præstegj deres Datter ug
Konfirmert Rødøy kirke 20. juni 1869.

Bosatt 1865 som 13 år gammel datter hjemme hos foreldrene på plass under gården Kjetvik 54-01.

Maren ble gift i Rødøy gamle kirke den 20. september 1877 med Peter Jakob Kristian Hansen f. 11. februar 1851.

Nevnt i farens skifte 1880.
Dør på gården Kjetvik 24. januar 1894.

Barnebarn nevnt i skifte - barn av avdøde Maren_
Evilda Petersdatter, Engen i Meløy, 20 år Datterdatter av avdøde. Barn av Maren
Anna Petersdatter, Kjetten i Rødøy, 15 år Datterdatter av avdøde. Barn av Maren
Jens Petersdatter, Kjetten i Rødøy, 13 år Datterdatter av avdøde. Barn av Maren
Lise Marie Petersdatter, Kjetten i Rødøy, 10 år
Datterdatter av avdøde. Barn av Maren. Værge for de umyndige Johan Olsen, Aarnes.

ANDRE:

1875 ft: Peter Hansen, logerende

1875 ft: 008 01 Peter Hanssen 1850 Mo Pr. Logerende ug Inderst, Fisker b
Han blir senere gift med deres eldste datter Maren.