Gård Storselsøy (2) - hjemler

 

 

Gården og brukene er godt beskrevet i Danielsen sin bok "ØYA og Folket".  Her skrives da bare inn de hjemmeloverdragelser som har skjedd siden boka kom ut.  Ja, også noen før den tid også.

Tilbake...

Gårdsmatrikkelen for 1886

Storselsøy

Informasjon om matrikkelgård:•Fylke: Nordland
•Kommune: Radøy
•Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 2
•Gammelt matrikkelnr: 61
•Navn på gård: Selsøen store
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 6

1 63a Selsøen store Bernhard Mathiassen 4-81 0-4-19-19
2 63b Selsøen store Jørgen Andreassen 4-60 0-4-19-19
2 63b Selsøen store Haaken Olsens Enke 4-60 0-4-19-19
3 63c Selsøen store Andreas og Ole Kristenssønner 7-51 1-1-17-17
4 63d Selsøen store Ole Mortensen 3-65 0-3-8-8
5 63e Selsøen store Johan Nilsen 3-47 0-3-8-8

Fra tidligere tider

1743

Korngjeld

Futerekneskap over korngjeld i Helgeland 1743 (1774):
222 23 Rødøe fierding Stor Seløen Enke Torsten Jonsens Enke Død i armod 49 s

1691-1699

Skatt

Skattemanntall - Ifver (Ivar)
Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:

468 1694 Rødøe Rødøe Ifver Stor Selsøen 2 ort Half Løns Drenge

Bnr 1-29

2013

Bnr 2

29.10.2013: Gnr. 2, bnr. 2 er solgt for kr 2.000.000 fra Tone Annie Nordskott til Jeanette Hamsund og Sten Arve Mathisen. Kilde: Statens kartverk/MA.

2017 (2)

Bnr 10 andelsoverdragelse

Andel av gnr 2, bnr 10 er overdradd for kr 444.440 fra Fithjof Mathias Olsen, Per Arne Lund, Toril Marianne Lund, Wenche Helene Lund, Olav Martin Olsen, Andrea Marie Nordhaug Olsen og Simon Jakobsen Olsen til: Arne Viggo Olsen (06.07.2017).
OVERDRAGELSEN OMFATTER OGSÅ ANDEL AV GNR 2, BNR 24.

2017 (1)

Bnr 10 - andelsoverdragelse

Andel av gnr 2, bnr 10 er overdradd fra Asbjørg Karoline Olsen til: Arne Viggo Olsen, Olav Martin Olsen, Andrea Marie Nordhaug Olsen og Simon Jakobsen Olsen (06.07.2017).
OVERDRAGELSEN OMFATTER OGSÅ ANDEL AV GNR 2 BNR 24.

2015

Bnr 19

Gnr 2, bnr 19 er overdratt fra Klara Pernille Danielsen til Trond Ståle Danielsen (12.11.2015).
Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 51.

2015

Bnr19

Gnr 2, bnr 19 er overdratt fra Harry Arnold Danielsen til Klara Pernille Danielsen (12.11.2015).
Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 51.

2017

Bnr 24 - andelsoverdragelse

Andel av gnr 2, bnr 10 er overdradd for kr 444.440 fra Fithjof Mathias Olsen, Per Arne Lund, Toril Marianne Lund, Wenche Helene Lund, Olav Martin Olsen, Andrea Marie Nordhaug Olsen og Simon Jakobsen Olsen til: Arne Viggo Olsen (06.07.2017).
OVERDRAGELSEN OMFATTER OGSÅ ANDEL AV GNR 2, BNR 24.

2017 (1)

Bnr 24 - andelsoverdragelse

Andel av gnr 2, bnr 10 er overdradd fra Asbjørg Karoline Olsen til: Arne Viggo Olsen, Olav Martin Olsen, Andrea Marie Nordhaug Olsen og Simon Jakobsen Olsen (06.07.2017).

2015

Bnr 29

Gnr 2, bnr 29 er overdratt fra Edvart Martinus Lauritsen til - Elisabell Dahl Øyhus, Heidi Alsli Selnes, Tor Mathisen, Roald Mathisen, Toriel Marie Lauten, Jim Lauritsen, Birger Lauritsen, Birger Lauritsen, Ruth Irene Langlo, Erna Birgitte Johannessen, Svein Harald Iversen, Inger Indrevoll, Anna Marie Haagensen, Erik Helland, Marina Gullesen, Birgit Groth, Karin Fagerheim, Elin Fagerheim, Anne-Lisa Fagereheim, Sonja Alsli, Liv Helene Alsli og Arnt Sverre Alsli (03.09.2015).

2015

Bnr 29

ANDEL av Gnr 2, bnr 29 er overdratt fra Ruth Irene Langlo til Vidar Langlo, Tone Langlo, Frode Sivert Langlo og Berit Langlo (03.09.2015).

2015

Bnr 29

Gnr 2, bnr 29 er overdratt for kr 115.000 fra Isabell Dahl Øyhus, Heidi Alsli Selnes, Tor Mathisen, Roald Mathisen, Toril Marie Leuten, Jim Lauritsen, Birger Lauritsen, Vidar Langlo, Tone Langlo, Frode Sivert Langlo, Berit Langlo, Erna Birgitte Johannessen, Svein Harald Iversen, Inger Indrevoll, Anna Marie Haagensen, Erik Helland, Marina Gullesen, Birgith Groth, Karin Fagerheim, Elin Fagerheim, Anne-Lise Fagerheim. Sonja Alsli, Liv Helene Alsli og Arnt Sverre Alsli TIL OLA MATHIAS DUNDAS SLETTEN OG ANJA SOFI JOHANNESSEN (03.09.2015).

Bnr 30-49

2007

Bnr 30

ANDEL av gnr 2, bnr 30 er overdradd for kr 120.000 fra Anfinn Johan Dahl til Rolf Ivar Dahl. (07.11.2007).

2008

Bnr 33

Gnr 2, bnr 33 er solgt for kr 10.000 fra Thorbjørn Ansgar Gjersvik til Odd Ivar Gjersvik (21.09.2015).

Bnr 50-59

2015

Bnr 51

Gnr 2, bnr 19 er overdratt fra Klara Pernille Danielsen til Trond Ståle Danielsen (12.11.2015).
Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 51.

2015

Bnr 51

Gnr 2, bnr 19 er overdratt fra Harry Arnold Danielsen til Klara Pernille Danielsen (12.11.2015).
Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 51.

2006

Bnr 53

Gnr 2, bnr 53 er solgt for kr 100.000 fra Edvart Martinus Lauritsen til Kjersti Helland. (08.03.2006).

2007

Bnr 55

Gnr 2, bnr 55 er solgt for kr 250.000 fra Tove Helene Heen og Sverre Norleif Teglverket Mortensen - til Gerd Olise Solberg Matre og Atle Matre. (19.04.2007).

Bnr 60-69

2012

Bnr 60

Gnr 2, bnr 60 er overdradd fra Torvald Lauritsen - til Anna Marie Haagensen, Ruth Irene Langlo, Edvard Martinus Lauritsen, Laila Eldrid Fagerheim, Sven Harald Iversen, Toril Marie Lauten, Erna Birgitte Johannessen, Arnt Sverre Aldsli, Heidi Alsli Selnes, Sonja Alsli, Liv Helene Alsli, Inger Indrevold, Jim Lauritsen, Birgit Groth, Tor Mathisen, Roald Mathisen, Birger Lauritsen, Isabell Dahl Øyhus og Erik Lauritsen (24.01.2012.

Bnr 60

Gnr 2, bnr 60 er overdradd for kr 50.0000 fra: Anna Marie Haagensen, Ruth Irene Langlo, Edvard Martinus Lauritsen, Laila Eldrid Fagerheim, Sven Harald Iversen,Toril Marie Lauten, Arnt Sverre Alsli, Heidi Alsli Selnes, Sonja Alsli, Liv Helene Alsli, Inger Indrevold, Jim Lauritsen, Birgit Groth,Tor Mathisen, Roald Mathisen, Birger Lauritsen, Isabell Dahl Øyhus og Erik Lauritsen, til Erna Birgitte Johannessen og Guttorm JarJohannessen. (24.01.2012.

2004

Bnr 69

Gnr 2, bnr 69 er overdradd fra Johnny Johan Senning, Dagrun Jensine Senning, Oddmund Martin Senning og Oddlaug Magnhild Horven - til Astrid T. Senning Eriksen og Gisle Eriksen. (05.10.2004).

Bnr 70-79

2005

Bnr 71

Gnr 2, bnr 71 er overdradd for kr 20.000 fra Knut Heen - til Rune Andre Heen. (03.11.2005).

2008

Bnr 73

ANDEL av Gnr 2, bnr 73 er overdradd fra Johnny Johan Senning, Dagrunn Jensine Nilsen og Oddmund Martin Senning - til Oddlaug Magnhild Horven. (26.11.2008).

2004

Bnr 69

Gnr 2, bnr 69 er overdradd fra Johnny Johan Senning, Dagrun Jensine Senning, Oddmund Martin Senning og Oddlaug Magnhild Horven - til Astrid T. Senning Eriksen og Gisle Eriksen. (05.10.2004).