Oldervik (19)

plassene

Hovedsiden

19 01 1920

OLDERVIK, Klubben

OLUF JOHAN DANIEL BY ANDERSEN, husmann

1920 tellingen - bosatt "Klubben)
Er nevnt folketellingen 1910 som bosatt på Oldervik 19 02 husmannsplassen "Klubben".
Er nevnt folketellingen 1900 som bosatt i egen husholdning hos brukeren på Oldervik gnr 19 02.
Ut fra hvor hans barn er født kan en se at han bodde på hjemgården Våtvik som gift 1896 og 1897. Året 1899 er han bosatt Hellervik og 1900 og videre på gården Oldervik.

1920 folketellingen (19 03 0017 Klubben)

001 Olaf Johan Daniel By Andersen 01 1871-11-03 Rødøy - hp g Driver fiske hjemme og om vinteren i Lofoten paa ro -og seilbaat
002 Petrine Marie Larsdatter 01 1872-06-20 Mo i Ranen - hu g Husmor
003 Odin Platon Olufsen 01 1897-08-02 Rødøy - s ug Driver fiske hjemme og om vinteren i Lofoten paa ro -og seilbaat. Arbeider for sine forældre uten kontant løn
004 Peder Mathias Olufsen 01 1899-03-28 Rødøy - s ug Driver fiske hjemme og om vinteren i Lofoten paa ro -og seilbaat. Arbeider for sine forældre uten kontant løn
005 Hildur Johanna Olufsdatter 01 1901-05-24 Rødøy - d ug Husarbeide hjemme uten kontant løn
006 Astrid Johanna Olufsdatter 01 1905-07-17 Rødøy - d ug Husarbeide hjemme uten kontant løn
007 Gunnar Laurentinus Olufsen 01 1907-04-13 Rødøy - s ug Pf
008 Gudmund Berg Olufsen 01 1910-09-07 Rødøy - s ug Pf
009 Odhild Marie Olufsdatter 01 1912-09-23 Rødøy - d ug Pf
010 Ingebjørg Olufsdatter 01 1915-06-25 Rødøy - d ug Pf

1910 folketellingen (husmann)

01 01 Oluf Andersen 03.11.1871 Rødøy hf g Husmand (jordbrukende) og fisker b
002 01 Petrine Larsdatter 20.07.1872 Mo Helgeland hm g Husmandskone b
003 01 Alvhild Olufsdatter 01.10.1895 Rødøy d ug Arbeide i huset og kreaturstel b
004 01 Odin Olufsen 02.08.1897 Rødøy s ug Fiskeri b
005 01 Peder Olufsen 28.03.1899 Rødøy s ug Søn b
006 01 Hildur Olufsdatter 24.05.1901 Rødøy d ug Datter b
007 01 Leiv Olufsen 01.05.1903 Rødøy s ug Søn b
008 01 Astrid Olufsdatter 17.07.1905 Rødøy d ug Datter f
009 01 Gunnar Olufsen 13.04.1907 Rødøy s ug Søn b
010 01 Gudmund Olufsen 07.09.1910?? Rødøy s ug Søn b

1900 folketellingen (innerste)

Bosatt i egen husholdning i huset hos bruker Johan Andersen (19-02):
008 02 Oluf Andersen 1871 Rødøy herred* Hf g Fiskeri, Inderst b
009 02 Petrine Larsen 1872 Mo, Helgeland Nor Hm g Husgjerning b
010 02 Odin Olufsen 1897 Rødøy herred* S ug Husgjerning b
011 02 Peder Olufsen 28.03.1899 Rødøy herred* S ug Husgjerning b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Petrine Marie Larsdtr

.

1915 døpt datter: Ingebjørg

1915.19P 25.06.1915 01.08.1915 Ingebjørg E fisker Oluf Daniel Johan By Andersen Oldervik 187 hust Petrine Marie Larsdatter 1872

.

1912 døpt datter: Oddhild Marie

1912.39P 23.09.1912 13.10.1912 Odhild Marie E hus Olaf Daniel Johan By Andersen Oldervik 1871 hust Petrine Marie Larsdatter 1872

.

1910 døpt sønn: Gudmund Berg

1910.32G 07.09.1910 16.10.1910 Gudmund Berg E fisker Oluf Daniel Johan Andersen Oldervik 1871 h Petrine Marie Larsdatter 1872

.

1909 døpt sønn: Arnulf Olai

1909.2G 26.04.1909 13.06.1909 Arnulf Olai E fisk Oluf Daniel Johan By Andersen Oldervik 1871 Petrine Marie Larsd 1872

.

1907 døpt sønn: Gunnar Laurentinius

1907.3G 13.04.1907 09.06.1907 Gunnar Laurentinus E hus Oluf Daniel Johan By Andersen Oldervik 1871 h Petrine Marie Larsdatter 1872

.

1905 døpt datter: Astrid Johanna

1905.23P 17.07.1905 20.08.1905 Astrid Johanna E hus Oluf Andersen Oldervik 1871 Petrine Larsen 1872

.

1903 døpt sønn: Leif Andreas

1903.5G 01.05.1903 14.06.1903 Leiv Andreas E hus Oluf Andersen Oldervik 187 Petrine Larsen 1872

.

1901 døpt datter: Hildur Johanna

1901.3P 24.05.1901 16.06.1901 Hildur Johanna E Oluf Daniel Johan By Oldervik 1871 Petrine Marie Larsen 1872

.

1899 døpt sønn: Peder Matias

1899.1G 28.03.1899 14.05.1899 Peder Matias E inderst Oluf Daniel Johan By Andersen Hellervik 1871 hstr Petrine Marie Larsdatter 1872

.

1897 døpt sønn: Odin Platon

1897.34G 02.08.1897 29.08.1897 Odin Platon E inderst Oluf Daniel Johan By Andersen Våtvik 1871 Petrine Marie Larsen 1872

.

1896 døpt datter: Alfhild Lovise By

1896.1P 01.10.1895 17.05.1896 25.12.1895 Alfhild Lovise By E inderst Oluf Daniel Johan By Andersen Våtvik 1871 Petrine Marie Larsen 1872

19 01 plass

OLDERVIK, Mosnes plass

19/01 Husmannsplass

TOMAS DAVIDSEN, logerende

Tomas er bosatt som logerende sammen med ektefelle Hansine Jensen. De er nevnt at de tilhører familien de er bosatthos: Else Eliasdtr f.1835, husmannsenke.

1900 ft: 006 Tomas Davidsen 01 1859 Rødøy herred* b Logerende hører til Familien FL g Fiskeri

Hvor fra

Tomas er født den 5.1.1858 på gården Kvitnesvik, sønn av David Kristian Jensen der.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Hansine Eline Jensdtr

1900 ft: 007 Hansine Jensen 01 1865 Rødøy herred* b Hans kone FL g Husgjerning- Kreaturstel

.

1905 døpt sønn: Alfons Dahl

1905.20G 02.12.1902 03.09.1905 09.01.1903 Alfons Dahl E fisker Thomas Andreas Davidsen Masnæs 1858
Hansine Eline Jensdatter 1864

.

1902 døpt sønn: Jens Meier

1902.4G 18.06.1901 15.06.1902 09.12.1901 Jens Meier E fisker Thomas Davidsen Oldervik 1858
Hansine Jensen 1865

19 01 plass

OLDERVIK, Oldernes

19/01 Husmannsplass
1920 nevnt som "Sætervik"

ELIAS JULIUS HAGEN JENSEN, husmann

001 01 Elias Jensen 1867 Rødøy herred* Hf g Fiskeri- Husmand m J b

Plassen "Oldernes"

1920 folketellingen (19 01 0019 Sætervik)

001 Elias Julius Hagen Jensen 01 1867-07-31 Rødøy - hp g Driver fiske med ro - og seilbaat i Lofoten og hjemme
002 Hedvig Otelie Larsdatter 01 1873-03-06 Rødøy - hu g Husmor
003 Ole Johan Rode Eliassen 01 1898-09-19 Rødøy - s ug Driver fiske hjemme og i Lofoten paa ro -og seilbaat. Arbeider for sine forældre uten kontant løn
004 Andreas Olai Eliassen 01 1903-07-24 Rødøy - s ug Driver fiske om vinteren med motorbaat i Helgelandsværene, om sommeren med ro -og seilbaat hjemme. Arbeider for sine forældre uten kontant løn
005 Lilla Helmine Eliasdatter 01 1900-04-21 Rødøy - d ug Husarbeide hjemme hos sine forældre uten kontant løn
006 Borghild Jensine Eliasdatter 01 1906-02-28 Rødøy - d ug Pf
007 Elvine Otelie Eliasdatter 01 1907-09-18 Rødøy - d ug Pf
008 Anna Marie Eliasdatter 01 1910-05-08 Rødøy - d ug Pf
009 Jenny Olava Eliasdatter 01 1912-08-26 Rødøy - d ug Pf
010 Edvard Johan Eliassen 01 1915-08-12 Rødøy - s ug pf

1910 folketellingen

001 01 Elias Jensen 31.07.1867 Rødøy hf g Husmand (jordbrukende) og fisker b
002 01 Hedevik Larsdatter 06.03.1873 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Elise Eliasdatter 18.07.1895 Rødøy d ug Arbeide i huset og kreaturstel b
004 01 Ole Eliassen 19.09.1898 Rødøy s ug Fiskeri b
005 01 Lilla Eliasdatter 21.04.1901 Rødøy d ug Datter b
006 01 Andreas Eliassen 1903??.07.26 Rødøy s ug Søn b
007 01 Borghild Eliasdatter 26.02.1906 Rødøy d ug Datter b
008 01 Elvine Eliasdatter 18.09.1907 Rødøy d ug Datter b

1900 folketellingen

001 01 Elias Jensen 1867 Rødøy herred* Hf g Fiskeri- Husmand m J b
002 01 Hedevik Larsen 1873 Rødøy herred* Hm g Husgjerning. Kreaturstel b
003 01 Elise Eliasen 1895 Rødøy herred* D ug Barn b
004 01 Ole Eliasen 1892 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Signy Meier 1890 Rødøy herred* Pleiebarn ug Steller med Barna b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Hedevig Othelie Larsen

.

1916 døpt sønn: Edvard Johan

1916.30G 12.10.1915 03.09.1916 03.11.1915 Edvard Johan E fisker Elias Jensen Oldervik 1864
hust Hedevig Larsdatter 1873

Mer om EDVARD:

1913 døpt datter: Jenny Olava

1913.23P 28.08.1912 07.09.1913 13.11.1912 Jenny Olava E husm Elias Jensen Oldervik 1867
hust Hedevig Larsen 1873

Mer om JENNY:

1911 døpt datter: Anne Marie

1911.28P 08.05.1911 13.08.1911 Anna Marie E fisker Elias Julius Hagen Oldervik 1867
h Hedevig Nelly Larsdatter 1876

Mer om ANNE:

1908 døpt datter: Elvine Otelie

1908.17P 08.09.1907 19.07.1908 Elvine Otelie E fisker Elias Jensen Oldervik 1867
Hedevig Larsdatter 1873

Mer om ELVINE:

1907 døpt datter: Borghild Jensine

1907.3P 26.02.1906 20.05.1907 10.03.1907 Borghild Jensine E hus Elias Julius Hagen Jensen Oldervik 1867
kone Hedevig Otelie Larsdatter 1873

Mer om BORGHILD:

1904 døpt sønn: Andreas Olai

1904.9G 24.07.1903 10.07.1904 Andreas Olai E hus Elias Jensen Oldervik 1867
Hedevig Larsen 1873

Mer om ANDREAS:

1901 døpt datter: Lilla Helmine

1901.9P 21.04.1901 14.07.1901 22.06.1901 Lilla Helmine E husmand Elias Julius Hagen Jensen Oldervik 1867
Hedevik Otelie Larsdtr 1873

Mer om LILLA:

1899 døpt sønn: Ole Johan Rode

1899.12G 19.09.1898 23.07.1899 11.03.1899 Ole Johan Rode E fisker Elias Julius Hagen Jensen Mosnæs 1867
Hedevik Otelia Larsdtr 1873

Mer om OLE:

Rødøy kirke 24. desember 1922. Ole Johan Rode Eliassen, Oldervik, født Rødøy 1898, konfirmert 1913, sønn av fisker Elias Jensen. Hjemmeværende datter Hilda Gurine Andersen, Strand, f. Rødøy 1894, konfirmert 1909, datter av fisker Anders Mensen.

1896 døpt datter: Elise Marie

1896.3P 18.07.1895 31.05.1896 Elise Marie E inderst Elias Julius Hagen Jensen Oldervik 1867
Hedvig Othelie Larsen 1872

Mer om ELISE:

Rødøy kirkebok 11.10.1919: Fisker Oluf Johan Parelius Hansen, bosatt Træna, f. Træna 1888, konfirmert Træna 1903. Sønn av fisker Hans Marius? Hansen. Elise Marie Eliassen, f. Oldervik 1895, konfirmert 1910. Datter av fisker Elias Jensen, Oldervik.

1894 døpt datter: Jenny Gurine Lund

1894.11P 23.09.1893 08.07.1894 Jenny Gurine Lund E fisker Elias Julius Hagen Jensen Oldervik (Mastnæs) 1868
hustr Hedvig Othelie Larsen 1873

Mer om JENNY:

19 01 plass "Mosnes"

Ole Kristian Jensen, fisker

1900

Bosatt hjemme på Mosnes hos moren Else Eliasdtr, enken.
003 Ole Jensen 01 1871 Rødøy herred* b S ug Fiskeri, Baadbygger

1900 båtbygger

Ektefelle: Jørgine Marie Larsdtr

Født den 7.1.1875 på gården Melfjorden. Datter av Lars Olsen der.

1907 døpt sønn Bernhard Kristian Berg

1916.31G 05.06.1914 03.09.1916 23.06.1914 Bernhard Kristian Berg E fisker Ole Jensen Oldervik 1870
hust Jørgine Larsdatter 1873

Mer om BERNHARD:

1913 døpt datter: Signy Vilhelmine

1913.15P 26.12.1912 20.07.1913 22.01.1913 Signy Vilhelmine E fisker Ole Kristian Jensen Oldervik 1870
hust Jørgine Marie Larsen 1874

Mer om SIGNY:

1909/1908 døpt sønn: Olaf Meier

1909.16G 28.07.1908 22.08.1908 15.01.1909 Olaf Meier E fisker Ole Kristian Jensen Oldervik 1870
Jørgine Larsdatter 1874

Mer om OLAF:

1907/1906 døpt datter: Haldrid Lydia

1907.12P 19.09.1906 07.07.1907 Halfrid Lydia E fisker Ole Kristian Jensen Oldervik 1870
Jørgine Marie Larsen 1874

Mer om HALFRID:

1907/1906 Jens Elias

1907.12G 19.09.1906 07.07.1907 21.06.1907 Jens Elias E fisker Ole Kristian Jensen Oldervik 1870
Jørgine Marie Larsen 1874

Mer om JENS:

1904/1903 døpt datter: Martha Josefine

1904.12P 23.10.1903 10.07.1904 23.10.1903 Martha Josefine E fisker Ole Kristian Jensen Oldervik 1870
Jørgine Marie Larsen 1875

Mer om MARTHA:

1902 døpt datter: Henny Johanna

1902.3P 07.04.1902 15.06.1902 Henny Johanna E fisker Ole Kristian Jensen Oldervik 1870
Jørgine Larssen 1874

Mer om HENNY:

19 01 1904 Bernhard Johan Eide Jensen

Bernhard Johan Eide Jensen, fisker

1900

Ole er år bosatt hjemme hos mora, enken Else Eliasdatter. Han bor på husmandsplassen Mosnes under Sørfjorden (19-1). Han driver fiskeri.

Ektefelle: Josefine Mathilde Johansdtr

ETTER AT HUN BLE ENKE - BLE HUN GIFT IGJEN MED SIGURD MARTIN KYRRE ANTONSEN OG BOSATT VASVIK 14 06. OMTALES DER MED DE TO BARNA VED TELLINGEN 1910 OG 1920.

1901 viet

KIRKEBOKA VIET 1901:
Viet 29.11.1901 - fisker Bernhard Johan Eide Jensen, bosatt Mosnæs, f. Mosnæs 1872, 1.ekt. Sønn av husmann Jens Olsen. Hj.da. Jose Mathilde Mier Johansdtr, bosatt Nordfjordnes, f. Nordfjordnes 1884, 1.ekt. Datter av husmann Johannes Martens Johansen.

1904 døpt datter: Elise Amanda

1904.14P 03.06.1904 10.07.1904 Elise Amanda E fisker Bernhard Johan Jensen Nygård 1872
Josefine Johansdatter 1884

Hun er bosatt hos mor og stefar på gården Vasvik 14 06:
1920 ft: 004 Elise Amanda !! 01 1904-06-03 Rødøy - d ug Utfører husarbeide for foreldrene uten kontant lønn
1910 Ft: 009 02 Lise Bernhardsdatter 03.06.1904 Rødøy fl ug Datter b

1903/1902 døpt sønn: Jens Ragnvald Eide

1903.17G 03.09.1902 02.08.1903 11.10.1902 Jens Ragnvald Eide E fisker Bernhard Jensen Nygård 1872
Josefine Johansdatter 1884

Han er bosatt hos sin mor og stefar på gården Vasvik 14 06:
1920 ft: 003 Jens Ragnvald Eide 01 1902-09-03 Rødøy - s ug Utfører forskilligt arbeide for sine foreldre uten kontant lønn.
1910 FT: 008 02 Jens Bernhardsen 03.09.1902 Rødøy fl ug Søn b

19 1900 Mosnæs (80ab): Jens Olsen, senere Else Eliasdtr

Else Eliasdtr, husmann med jord

1900 ft: 001 Else Eliasdatter 01 1835 Rødøy herred* b Hm e Husgjerning- Husmand m J

1900 folketellingen (19.01 0046 Mosnes).

001 Else Eliasdatter 01 1835 Rødøy herred* b Hm e Husgjerning- Husmand m J
002 Edvart Jensen 01 1863 Rødøy herred* b S ug Fiskeri, Gaardsdrift
003 Ole Jensen 01 1871 Rødøy herred* b S ug Fiskeri, Baadbygger
004 Bernhard Jensen 01 1872 Rødøy herred* b S ug Fiskeri
005 Egil Meier 01 1887 Rødøy herred* b Pleiebarn ug Vedhugger
006 Tomas Davidsen 01 1859 Rødøy herred* b Logerende hører til Familien FL g Fiskeri
007 Hansine Jensen 01 1865 Rødøy herred* b Hans kone FL g Husgjerning- Kreaturstel

Jens Olsen, husmann

1875: Husmannsplass under bruk nr. 1 og 2 (80ab)
1875: Husmannsplass under bruk nr. 1 (80a)

1875 folketellingen (80ab Mosnes) Oldervik

001 Jens Olsen 01 1819 Rødø Pr. b hf g Husmnd md. Jord Fisker
002 Else Eliasdatter 01 1830 Rødø Pr. b Hans Kone g -
003 Edvard Jensen 01 1863?? Rødø Pr. b s - -
004 Elias Jensen 01 1867 Rødø Pr. b s - -
005 Ole Jensen 01 1870 Rødø Pr. b s - -
006 Bernhard Jensen 01 1872 Rødø Pr. b s - -
007 Antonette Jensen 01 1861 Rødø Pr. b d - -
008 Hansine Jensen 01 1865 Rødø Pr. b d - -

1865 folketellingen (80 a Mosnæs" Oldervik

001 Jens Olsen 01 43 Rødø Præstgl - - g Husmd md Jord, Fisker
002 Else Eliasdatter 01 32 Rødø Præstgl - hans Kone g -
003 Antonette Jensdatter 01 6 Rødø Præstgl - deres Datter ug -
004 Hansine Jensdatter 01 1 Rødø Præstgl - deres Datter ug -
005 Edvart Jensen 01 3 Rødø Præstgl - deres Søn ug -
006 Karen Larsdatter 01 38 Rødø Præstgl - - ug Tjenestepige

Utsæd/husdyr:

Utsæd:by1/2 po3
Husdyr:ku3 få6

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Else Boletta Eliasdtr

1878 døpt datter: Rikke Fredrikke Norum

1878.9P 16.04.1878 07.07.1878 Rikke Fredrikke Norum E husmand Jens Olsen Oldervik 1825
hust Else Boletha? Eliasdatter 1843

Mer om RIKKE:

1872 døpt sønn: Berhard Johan Eide

1872.56 26.09.1872 13.10.1872 Bernhard Johan Eide E husm Jens Olsen Oldervik 1823 [Gift jul 1858]
Else Bolette Eliasd 1835

Mer om BERNHARD:

1900 ft: 004 Bernhard Jensen 01 1872 Rødøy herred* b S ug Fiskeri

1870 døpt sønn: Ole Christian

1870.26 26.06.1870 17.07.1870 Ole Christian E h Jens Olsen Oldervik
Elsa Boletha Eliasdatter

Mer om OLE:

Omtalt med familie her fra 1902.
1900 ft: 003 Ole Jensen 01 1871 Rødøy herred* b S ug Fiskeri, Baadbygger

1867 døpt sønn: Elias Julius Hagen

1867.38 31.07.1867 15.09.1867 Elias Julius Hagen E h Jens Olsen
hstr Else Bolethe Eliasd

Mer om ELIAS:

1865 døpt datter: Hansine Eline Hellena

1865.23 22.05.1865 16.07.1865 Hansine Eline Hellena E h Jens Olsen Oldervik
hstr Else Bolette Eliasd

Mer om HANSINE:

1863 døpt sønn: Edvard Johan

1863.9 01.03.1863 25.05.1863 Edvard Johan E huusmand Jens Olsen Oldervik
Else Eliasdatter

Mer om EDVARD:

1900 ft: 002 Edvart Jensen 01 1863 Rødøy herred* b S ug Fiskeri, Gaardsdrift

1861 døpt datter: Antonette Kristine

1861.6 31.01.1861 26.05.1861 Anthonette Christine E strandsidder Jens Olsen Oldervik [Hjd]
Else Boletha Eliasd

Mer om ANTONETTE:

1859 døpt datter: Amalie Helena Eide

1859.15 06.03.1859 22.05.1859 Amalia Hellena Eide E indste Jens Olsen Oldervik
Else Boletha Eliasd

Mer om AMALIE:

ANDRE personer:

1900 ft: Egil Meieer, pleiebarn

1900 ft: 005 Egil Meier 01 1887 Rødøy herred* b Pleiebarn ug Vedhugger

19.01 plass "Mosnes": Mons Andersen

Mons Andersen, husmann

1865: 001 01 Mons Andersen 53 Mo Præstgl g Husmd uden Jord, Skytter
1875: 012 03 Mons Andersen 1813 Rødø Pr. hf e %g% Husmd med Jord, Fisker, Skytter b

1875 folketellingen

012 03 Mons Andersen 1813 Rødø Pr. hf e %g% Husmd med Jord, Fisker, Skytter b
013 03 Saras Monsen 1858 %1869% Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
014 03 Albert Monsen 1863 Rødø Pr. s Hjælper Faderen b
015 03 Anne Pedersdatter 1836 Rødø Pr. tj ug Husholderske b

Utsæd/husdyr:

Bruker: M. Andersen
Utsæd:
Husdyr: ku2 ka1 få4

1865 folketellingen

001 01 Mons Andersen 53 Mo Præstgl g Husmd uden Jord, Skytter
002 01 Sara Fordelsdatter 43 Mo Præstgl hans Kone g
003 01 Bergette Monsdatter 11 Rødø Præstgl deres Datter ug
004 01 Saras Monsen 7 Rødø Præstgl deres Søn ug
005 01 Albert Monsen 3 Rødø Præstgl deres Søn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Mons Andersen
Utsæd:
Brukers yrke: Husmd uden Jord, Skytter
Husdyr: ku1 få3

Om han (1)

I Rødøy historielags årbok fra 1983 (nr 1) er Mons Andersen omtalt, i en tidligere trykt artikkel av Trygve Gjerøy. Artikkelen er illustrert med to foto og en tegning. Boka er idag utsolgt fra Rødøy historielag, men finnes for lån i bibliotekene i nærområdet til Rødøy.
I historielagets årbok nr 3 fra 1995 er det også en artikkel av Trygve Gjerøy: "Bjørnejakt i Nordfjorden

Om han (2)

I Rødøy historielags årbok fra 1983 (nr 1) er Mons Andersen omtalt, i en tidligere trykt artikkel av Trygve Gjerøy. Artikkelen er illustrert med to foto og en tegning. Boka er idag utsolgt fra Rødøy historielag, men finnes for lån i bibliotekene i nærområdet til Rødøy.
I historielagets årbok nr 3 fra 1995 er det også en artikkel av Trygve Gjerøy: "Bjørnejakt i Nordfjorden

Om han (3)

HAVNØ, EDVARD J: (Art: De siste lapper i Rødøy): Noget tilbake driftet her den gamle Anders Hansen efter hvem Annerslia og Annderslivatnet er opkalt. En eldre lappekvinne fortalt at han eiet 5 næverkåter, en i Finnkåttagen, en på Tømmernesset, en på Stortrompan, en i Storvassdalen og en Leirågdalen i Rana. Han kan vel sies at ha vært en velstandslapp. Det må imidlertid ha gått ut med ham, hans 2 sønner Beint (Bent) og Mons, optok ikke lappernes levemåte. Beint omkom på sjøen og Mons levet som husmann, jæger og fisker på Øra ved Sørfjordgården i Rødøy, hans hustru het Sara Fordelsen og var fra Rana.

Om han (4)

MANNTALLSRULLENE RØDØY 1809-1835:
Bosatt som dreng året 1835 på gården Sør Gjerøen. "Er Lap, maatelig høy". 19 år gammel.

Om han (5)

HAVNØE, EDVARD J. (Art: De siste lapper i Rødøy):
"Han var en dyktig høvedsmann, og drev en tid sterkt på med jakt efter kobbe, oter og bjør. Han var anset som sin tids største bjørnejæger, der er skrevet om ham flere gange, bl.a. i Lofot-posten av H.B., men her forvekslet med en ranværing som gikk under navnet Bjynskøtter-Lars. Mons bodde ikke i Ranen, han var heller aldri såret av bjørnen. Han fikk fra Norsk Jæger- og Fiskerforening omkring 1180 et sølvbæger med avbildning av bobbe og bjørn, det eies nu av sønnen, som bor som gårdbruker i Rødøy. Mons døde i 1882, han har en stor ettersløkt i Rødøy, Lurøy og Meløy, bl.a. nedskriverens hustru."

Skifte etter bror

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Gjerøen Søndre 1837 etter Bent Andersen, ugift person. Mons Andersen (22) bror

Mye omkrevet person

Mye omskrevet person, se register.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Sara Fordelsdtr

1865: 002 01 Sara Fordelsdatter 43 Mo Præstgl hans Kone g

1855 døpt datter: Birgithe Kirstine Petronelle

1855.24 01.07.1855 29.07.1855 Birgithe Kirstine Petronelle E huusmd Mons Andersen Oldervik
hstr Sara Fordelsd

1865 003 01 Bergette Monsdatter 11 Rødø Præstgl deres Datter ug

Mer om BIRGITHE:

Født den 1-7-1855.
1865: 003 01 Bergette Monsdatter 11 Rødø Præstgl deres Datter ug
Hun ble gift med Johan Kristian Mikkelborg Johansen, bruker av gården Kvalvik 16. Lenke dit.

1859 døpt sønn: Saras Martinus Johan

1859.14 16.04.1859 22.05.1859 Saras Martinus Johan E strandsid Mons Andersen Oldervik
Sara Maria Fordelsd

Mer om SARAS:

1865: 004 01 Saras Monsen 7 Rødø Præstgl deres Søn ug
1875: 013 03 Saras Monsen 1858 %1869% Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b

1863 døpt sønn: Albert Michael

1863.30 23.05.1863 16.08.1863 Albert Michael E huusmd Mons Andersen Oldervik
hstr Sara Maria Fordelsd

Mer om ALBERT:

1865: 005 01 Albert Monsen 3 Rødø Præstgl deres Søn ug
1875: 014 03 Albert Monsen 1863 Rødø Pr. s Hjælper Faderen b

1858 døpt datter: Sara Marie

1858.4 03.03.1858 07.03.1858 Sara Marie E huusmd Mons Andersen Oldervik [Db]
hstr Sara Fordelsd

Mer om SARA:

1853 døpt datter: Birgithe Kirstine Petronelle

1853.36 09.08.1853 28.08.1853 Bergithe Kirstine Petronelle E huusmd Mons Andersen Oldervik
kone Sara Fordelsd

Mer om BERGITTE:

MONS SINE UEKTE BARN:

Hanna Marie Monsdtr

Født den 22.03.1840 på gården Gjerøy søndre 77-01. Datter av Dorthea Olsdtr og datterdatter av Ole Danielsen, bruker der.

Anton Johan Monsen

Født den 2.7.1847 på gården Brendsvik, barnemor Andrine Einarsdtr. Lenke til bnr 3 der. Andrine er datter til husmannen Einar Jonsen.