Nordnesøy (01)

Bruk nr 1 *

2015 Tore Jentoft og Jim Lorentsen
0000 Edmond Jentoft
1950 Paul Jentofts dødsbo
1940 Lina Hagland
1940 Paul Jentoft
1910 Nils Jentoft
1900 Anders Olsen f. 1827
1886 Peder Eliassen og sønnen Edvard Pedersen.

Bruk nr 2 *

2013 Hanne Grimsland
1950 Ansgar Pareli Hansen Angell
1910 Hans Johansen
1910 Hartvig Gabrielsen, husmann Mellommarken
1886 Jørgen Isaksen
1875 Massi Jensdtr, enke etter Isak Mikelborg Kristiansen
1875 Ole Pedersen, husmann
1865 Peder Eliassen, bruker

Bruk nr 3 *

1950 Karolius Jørgensen
1918 Jørgen Eldor Bang Karoliussen
1910 Hanna Benjaminsen
1900 Karolius Johansen
1895 Nils Sjønning Olai Krans Nilsen, innflytter
Plasser:
1910 Anders Hansen
1900 Anders Olsen f. 1822
1910 Elias Benjaminsen
1900 Elias Benjaminsen
1900 Peder Jonassen
1875 Hans Jensen
1875 Lars Alexandersen

Bruk nr 4 *

2013 Petter Hågensen
1950 Alf Haagensen
1910 Peder Haagensen
1875 Haagen Nilsen
1910 Plass Albert Didriksen

Bruk nr 5 og 6 *

1950 Harald Olai Jensen
1910 Jens Jørgen Zahl Kristensen
1910 Birger Olsen
1910 Nils Thomassen, husmann
1950 Johan Lydvigsen Risøy
1910 Lars Andersen
1886 Jørgine Bergite Johansdtr
1886 Ole Mikal Olsen
1875 Benjamin Eriksen, husmann

Bruk nr 7 og 8 *

1950 Sivertsen, Bjarne
1910 Mikalsen, Konrad
1900 Johansen, Jørgen

1950 Olsen. Ole og Angell
1900/1910 Olsen, Ole

Bruk nr 9 og 10 *

1950 Hågensen, Johan
1910/1900 Jensen, Johan
1900 Thomassen, Jens

1950 Jensen, Lotte
1900/1910 Lindorsen, Johan

Bruk nr 11 og 12 *

1950 Lindorsen, Lyder
1900/1910 Lindorsen, Lyder
1900/1910 Jensen, Lindor
1950 Haagensen, Nils
1926 Johan Martin Eide Albertsen
1926 Trygve Benjamin Norum Johansen
1910 Kristoffersen, Jørgen
1910 Didriksen, Albert
1900 Danielsen, Kristoffer
1900 Kristoffersen, Jørgen

Bruk nr 13 og 14 *

Elias Eliassen
Jørgen Jonassen
Lyder Olsen
Martin Kristian Meir Lydersen f.1888
Martin Eliassen Staulen

Bruk nr 15 og 16 *

Kristian Martinus Gaarde Isaksen
Albert og Hilda Kristiansen
Johannes Nilsen
Ole Haagensen
Nils Haagensen
Jon Terje Sivertsen og Inger Harstad

Bruk nr 17 - 20 *

1950 Ludvig Lydersen
1950 Reidar Olsen Risøy
1950 Normann Kristiansen
0000 Arnt Karl Sivertsen
1950 Edvard Sivertsen
1980 Arthur Leonhard Paul Sivertsen

Bruk nr 21 - 24 *

Gunnar Johansen/Ellinor Karin Herseth
Halvdan og Emma Grimsland
Carsten Hansen
Kato og Alida Hansen
Aksel Eliassen
Kåre Olsen
Godtfred Olsen

Bruk nr 25-28 *

Julianna Marie Hansen Kjølvik
Edvard Johan Hansen Kjølvik
Hans Jensen Kjølvik
Bjørn Johansen
Harry Johansen
Nesøya samvirkelag
Karolius Jørgensen
Millian og Nina Grønning
Emil og Jette Eliassen
Efusine Sivertsen
Bjørn Johansen og Rita Tuven
Anskar Angel Hansen

29 flere *

Mikal Bernhoft By Johansen

Hjemler videre *

Plasser 1 *

Aksel Johan Klæbo Andersen
Anders Hansen
Anders Olsen
Elias Benjaminsen
Gabriel Nilsen
Hartvig Gabrielsen
Johan Hartvig Ursin Hartvigsen Jentoft, husmann
Johannes Meklebustad
Jørgen Hansen
Lars Andreassen
Ludvig Olsen
Peder Jonassen
Olaf Meier Jørgensen
Peder Mikal Lindstrøm Pedersen

Plasser 2 *

Haagen Andreas Mikkelborg Olsen, Nesøy, Risøy, Nesøyvær
Peder Abel Sivertsen, gift med Abelone Larsdtr, bosatt Risøy 1876

Uplasserte *

Hendelser foreløpig her

1801

Diverse *

Selvær (1) *

1761 Arnt Olsen Selsøyvik, borger
1734 Jørgen Bentsen
1726 Ole Arntsen Storch
1711 Ole Arntsen
1701 Ole Arntsen
1696 Ole Olsen
1696 Arnt Olsen
1668 Einer Poulsen
1668 Ole Pedersen, husmann
1651 Oluff Wangberg, kappelan i Rødøe
1647 skatter

Selvær (2) *

1613 Jens Durup
1613 Oluf Selvær
1613 Tosten Selvær
1613 Stangi?
1613 Tommes Selvær
1613 uten navn
1612 Paul Selvær
1612 Per Selvær
1612 Rasmus Selvær
1612 Gunder Selvær
1567 Hans Holst
1567 uten navn

Div

Otervær ved Nordnesøy

OMRÅDEBESKRIVELSE:
Lite øyvær beliggende rett nord for Nesøya. Hele området består av 6 holmer av varierende størrelse. Holmene er relativt høye, med høyeste punkt på 25 m o.h. på Oterværøya. Vegetasjon er fattig, med dominans av fattig kysthei. På noen av øyene er det små ferskvannsdammer. Det er lite gruntvannsområder omkring øyene.

Området er uberørt av tekniske inngrep.

FAGLIG BESKRIVELSE:
Hekkeområde for sjøfugl, med gode forekomster av stormåker, ærfugl, grågås, tjeld og terner.
Området har liten verdi som overvintringsområde for sjøfugl.

Grunneierne sanker betydelige mengder egg av stormåker. Dette skjer nå kun til eget bruk, mens det tidligere også var noe salg.

VERNEFORMÅL:
Ivareta et tradisjonelt og typisk eggvær. Grunneierne er interessert i å verne om fuglelivet i området, samtidig som de kan høste noe til eget bruk.

1886 Matrikkel

Resultat fra søking i gårdsmatrikkelen for 1886
Informasjon om matrikkelgård:•Fylke: Nordland
•Kommune: Radøy
•Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 1
•Gammelt matrikkelnr: 60
•Navn på gård: Nesøen nordre
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 7

1 62a Nesøen nordre Nils Jentoft Pedersen 3-16 0-4-8-8
1 62a Nesøen nordre Peder Eliassens Enke 3-16 0-4-8-8
2 62b Nesøen nordre Jørgen Isaksen 2-55 0-3-13-13
3 62c Nesøen nordre Karolius Johannessen 3-16 0-4-7-7
4 62d Nesøen nordre Peder Haakensen 3-6 0-4-7-7
5 62e Store Risøen Jens Kristensen 0-26 0-0-9-9
6 62f Store Risøen Ole Mikael Johannessens Enke 0-26 0-0-9-9

1647 Skattematrikkel

N e s ø e n 4 w .
Hanna 4 w . Giffuer schippe r schat .
Rødøe pr esteboell b ygge r .

1948 - Bruksrett til bnr 1, 13, 23 og 24.

Dokument om bruksrett for brukene 1, 13, 23 og 24. Dokumentet er på tilsammen 13 sider.

1941 Overutskifterett - for gården Nordnesøy

PDF til med mye informasjon om gården Nordnesøy og brukere der.

1938 Utskifte Nordnesøy

PDF dokument på 38 sider med opplysninger om brukene på gården.

1931 Utskifte Nordnesøy

PDF fil som er på 37 sider med utskifte opplysninger fra gården.

Døde her - ukjent sted

Abelone Kristensdtr

Født 1765 og død 1814 på Nordnesøy.
Datter av Kristen Nilsen og Valborg Mogensdtr, Sundø (1801 og før).

1758 Viet

1758 VIET:
1 brudgom Hans Hansen NESØEN Nesøen
2 brur Kirsten Wernichsdtr NESØEN
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1758 Viet

1758 Viet
1 brudgom Ole Adriansen NORDNÆSØEN Nordnæsøen
2 brur Maren Jensdtr
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

FOLKETELLINGEN 1801 0002 NORDNESSØEN

001 Isach Mogenssen 01 46 - - Husbonde 2dt ægtesk. Jordbruger og fiskerie
002 Malena Christensdatter 01 31 - - Hans kone 1te ægteskab -
003 Mogens Peder Isachsen 01 14 - - Hans søn Ugift -
004 Jørgen Isachsen 01 12 - - Hans søn - -
005 Christian Isachsen 01 10 - - Hans søn - -
006 Anna Isachsdatter 01 8 - - Deres børn - -
007 Massi Isachsdatter 01 6 - - Deres børn - -
008 Christen Isachsen 01 5 - - Deres børn - -
009 Kirsten Isachsdatter 01 1 - - Deres børn - -
010 Thomas Hemmingsen 01 46 - - Tjeneste dræng Gift -
011 Abelone Olsdatter 01 71 - - Tjeneste pige Enke efter 1ste ægtesk. -
012 Karen Hansdatter 01 58 - - Tjeneste pige Ugift -
013 Martha Larsdatter 01 24 - - Tjeneste pige Ugift -
014 Maren Bentsdatter Høyer 01 19 - - Tjeneste pige Ugift -
015 Giertrue Johanna Bentsdatter 01 14 - - Tjeneste pige Ugift -
016 Giertrue Johanna And 01 82 - - Mandens moder Enke efter 2dt ægtesk. Nyder ophold i sønnens hus

017 Joen Poulsen 02 40 - - Mand 1ste ægtesk. Jordløs husmd. og lever af fiskeri
018 Maren Hansdatter 02 30 - - Hans kone 1ste ægtesk. -
019 Helena Abelone Jonsdatter 02 2 - - Deres datter - -
020 Jacob Jacobsen 02 11 - - Foster søn - -
021 Mariana Poulsdatter 02 44 - - Tjeneste pige Ugift -
022 Berith Olsdatter 02 81 - - Mandens moder Enke efter 1ste ægtesk Nyder ophold hos sønnen

023 Joen Pedersen 03 65 - - Husbonde 1ste ægtesk. Bruger jord og fiskeri
024 Anna Hansdatter 03 52 - - Hans kone 1ste ægtesk. -
025 Maren Joensdatter Høyer 03 20 - - Deres datter Ugift -
026 Peder Joenssen 03 9 - - Deres søn - -
027 Christen Pedersen 03 56 - - Tjeneste dræng Gift -
028 Hans Christensen 03 20 - - Tjeneste dræng Ugift -
029 Johanna Nielsdatter 03 30 - - Tieneste pige Ugift -
030 Walborg Hansdatter 03 32 - - Tieneste pige Ugift -
031 Iver Hanssen 03 56 - - Logerende Ugift Sygelig, og nærer sig med garnbinding
032 Hans Joenssen 03 30 - - Mand Gift Inderste og nærer sig ved fiskerie
033 Berith Abrahamsdatter 03 32 - - Hans kone 1ste ægtesk. -
034 Isach Jacob Hanssen 03 2 - - Deres søn - -
035 Anna Christensdatter 03 32 - - Tjeneste pige Ugift -