Rødøy (74)

Husmannsplasser B og tomter

SOLHEIMSVOLDEN
SOLBAKKEN
BUKKØY
RISHAUGEN
FUGLESANG
GALTEN
SKAALNES
LILLEVIK
BELGEN

Hovedsiden

Johan Ragnvald Jørgensen
Rikhard Johan Andersen
Elfrida Magdalene Kristiansen Langvåg, jordmor
Peder Mikal Pedersen
Elias Lie (Kaspersen)
Lorents Forsaa
Johan Jørgensen
Johan (Waldermarsen) Hagevik
Knut Vinje
Didrik Tollefsen
Anton Hansen
Nils Danielsen

74 01 feste?

RØDØY, Solbakken

74/01

RIKHARD JOHAN ANDERSEN

1920 folketellingen (74 01 0020 Solbakken)

001 Rikard Johan Andersen 01 1882-12-16 Rødøy - hp g Butiksvend
002 Emma George Anker Antonsen 01 1884-03-16 Rødøy - hu g Husmor
003 Elfrida Magdalene Kristiansen Langvåg 02 1891-10-26 Løddingen - hp ug Jormor

1910 folketellingen (74 01 Losvika)

Bosatt og arbeider hos handelsmann Lossius i Losvika.
004 Rikard Andersen 01 1882-12-16 Rødøy b tj ug Handelsbetj.

1900 folketellingen (74 01 Losvika)

Bosatt og arbeider hos handelsmann Lossius i Losvika.
005 Rikard Andersen 01 1882 Rødøy herred* b Tj ug Bryggedreng

1891 folketellingen (Gjerøy søndre 141b)

Bosatt hjemme hos foreldre på Gjerøy søndre 141 b, far Anders Jørgen Kristensen.
005 Rikhard Johan Andersen 000 1882 Rødøy - Søn

uekte datter

1910 døpt datter: Elise Gunhilda Andersen

1910.15P 01.03.1910 24.07.1910 Elise Gunhillda U ungk Rikard Johan Andersen Losvik 1882 [Hjd]
pige Gina Hauan Gundersen Grindvær 1881

Barnemor (U):

Mor til Elise: GUNN HAUAN GUNDERSEN, Grinvør f. 1891.

74 01 plass

RØDØY, Rishaugen, plass

74/01

ELIAS LIE KASPERSEN, Blikkenslager/maskinist

1920 folketellingen (74 01 0005 Rishaugen)

001 Elias Kaspersen Lie 01 1845-03-22 Lurøy - hp g Blikkenslager Sa
002 Olava Larsen 01 1860-09-20 Hemnes - hu g Hustru

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Elias Lie 1848@03.03.1858 Lurøy hf g Fyrbøter (arbeider med at pudse og holde maskiner reen) f
002 01 Olava Larsdatter 20.09.1860 Mo hm g Steller huset, pleier dessuten at være rundt om i husene paa vaskning etc. b
003 01 Leonhard Ingvaldsen 1889.01??.03 Rødøy fl ug Fisker b
004 01 Margrethe Ingvaldsdatter 20.09.1894 Rødøy d ug Datter, mest borte paa tilfældigt arbeide b
005 01 Henriette Haagensen 21.04.1879 Rødøy fl ug Syerske mt

Kom fra

Var bosatt på gården Gjerøy Nordre ved tellingen 1900, lenke dit.

74 01 tomt

RØDØY, Fuglesang

74/01

LORENTS ANDREAS ISARAELSEN FORSAA, Lensmann

1921 Lensmann Forsaa dør her

19213G Død 18.1.1921. Gravlagt 8.2.1921. Lensmann. Lorents Andreas Israelsen Forsaa, født Gildekål prestegjeld, bosted Rødøy, født 1854- Døde av bronkit (Tuberkuløs).

1920 folketellingen (74 01 0003 Fuglesang)

001 Lorents Israelsen Forsaa 01 1854-06-12 Gilleskaal - hp e Bankkasserer
002 Abelone Lorentine Forsaa 01 1897-06-13 Gilleskaal - tj ug Husholderske
003 Hans Kristian Arne Frank 01 1905-11-06 Rødøy - Pleiesøn ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 L. Forsaa 12.06.1854 Gildskaal hf g Lensmand, sparebank og herreds kasserer b
002 01 Abelone Forsaa 07.02.1846 Bodin hm g Lensmandsfrue b
003 01 Johan Hagerup 05.10.1892 Lurøy tj ug Lensmandsbetjent b
004 01 Alida Hagland 18.08.1882 Gildskaal tj e Tjenestepike b
005 01 Astrid Hagland 16.09.1902 Rødøy d ug Pleiedatter b
006 01 Hans Frank 16.11.1905 Rødøy s ug Pleiesøn b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Lorents Forsaa 1854 Gildeskaal Nor Hf g Lensmand og Herredskasserer b
002 01 Abelone Forsaa 1846 Bodin Nor Hm g Lensmandens Hustru b
003 01 Ibenhard Kristensen 1883 Gildeskaal Nor Tj ug Bud hos Lensmanden b
004 01 Marie Hoff 1878 Hatfjelddal Nor Tj ug Husgjerning, - Tjenestepige b
005 01 Ragna Halvorsdatter 1888 Gildeskaal Nor Fosterdatter ug Fosterdatter b
006 02 Egil Hagland 1872 Bodø Nor Hf g Skomager, Inderst b
007 02 Alida Hagland 1882 Gildeskaal Hm g Skomagerens Hustru b

74 01 plass

RØDØY, Galten, plass

74/01

JOHAN PEDER BENJAMIN HAGEVIK, husmann

Ved tellingen 1920 har han tatt navnet "Hagevik".

1920 folketellingen (74 01 0012 Galtneset)

001 Johan Peder Benjamin Hagevik 01 1882-09-25 Trondhjem - hp g Driver fiske paa smaabåt hjemme
002 Kanutte Soffie Hansen 01 1882-02-17 Rødøy - hu g Husmor
003 Magda Antonia Johansen 01 1907-01-20 Rødøy - d ug Pf
004 Karl Johan Johansen 01 1910-08-21 Rødøy - s ug Pf
005 Arne Berg Johansen 01 1913-07-20 Rødøy - s ug Pf
006 Olga Johanna Kanutte Johansen 01 1919-06-17 Rødøy - d ug Pf
007 Johan Peter Valdemarsen 02 1852-09-14 Selje i Nordfjord - hp g Notbøter
008 Karen Margrete Svendsen 02 1860-07-19 Meløy - hu g Husmor

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Johan Jørgensen 25.09.1882 Trondhjem hf g Husmand og fisker b
002 01 Kanutte Hansdatter 17.02.1882 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Gudrun Johansdatter 24.02.1903 Rødøy d ug Datter b
004 01 Astrid Johansdatter 05.03.1904 Rødøy d ug Datter b
005 01 Magda Johansdatter 21.01.1907 Rødøy d ug Datter b
006 01 Karl Johansen 21.08.1910 Rødøy s ug Søn b

EKTEFLELLE og BARN:

1919 døpt datter: Olga Johanne Kanutte

1919.27P 17.06.1919 19.10.1919 Olga Johanne Kanutte E hus Johan Peder Paaske Jørgensen Rødøy 1882
hust Kanutte f: Hansen 1882

.

1913 døpt sønn: Arne Berg

1913.32G 20.07.1913 16.11.1913 Arne Berg E husm Johan Jørgensen Galten 1882
hust Kanutte Hansen 1882

.

1910 døpt sønn: Karl Johan

1910.30G 21.08.1910 02.10.1910 Karl Johan E husm Johan Benjamin Paaske Jorgensen Galten 1872
h Kanutte Sofie Hansen 1872

.

1907 døpt dattr: Magda Antonia

1907.4P 23.01.1907 20.05.1907 Magda Antonia E hus Johan Peter Benjamin Paaske Jørgensen Galtnesset 1882
hust Kanutte Sofie Hansdatter 1882

.

1904 døpt datter: Astri Henny

1904.3P 05.03.1904 15.05.1904 Astri Henny E fisker Johan Peder Benjamin Paaske Jørgensen Galten 1882
Kanute Hansdatter 1882

.

1903 døpt datter: Gudrun Johanna Elise

1903.1P 24.03.1903 24.05.1903 Gudrun Johanna Elise E ind, fisker Johan Jørgensen Galten 1882
Kanutte Hansdatter 1882

74 01 plass

RØDØY, Galtneset

74/01 (138)

JOHAN HAGEVIK (VALDEMARSEN), husmann

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910;
007 02 Johan Hagevik 14.09.1851 Selle hf fl g Fisker og notbøter f
008 02 Karen Svendsen 19.07.1858 Meløy hm g Fiskerkone, er i husene paa tilfældigt arbeide som vaskning etc. b
009 02 Idda Olsen 19.07.1898 Vardø d ug Pleiedatter, Fors. fisker og notbøter b

1900 folketellingen

001 01 Johan Valdemarsen 1851 Selø Nordfjord Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand m J b
002 01 Karen Svendsdatter 1858 Melø Hm g Husmandskone b
003 01 Johan Johansen 1878 Lade ST S ug Fiskeri b
004 01 Marie Thoresdatter 1884 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b
005 01 Ida Olsdatter 1898 Vardø Fin Pleie-d ug Barn b

1891 folketellingen (Rødø galtnæs 138)

001 Johan P. Waldemasen Hagevik 1 1852 Selö Sogn - Familiens overhode g -
002 Karen Margrethe Svendsd 000 1856 Melø Sogn - Hustru g -
003 Vallonethe Jørgine Johansd 000 1877 Selö Sogn - Datter ug -
004 Ole Mathias S Johansen 000 1879 Selø Sogn - Søn ug -
005 Johan Petter Johansen 000 1882 Strindens Sogn - Søn ug -

74 01 plass

RØDØY, Lillevik

74/01 husmannsplass

DIDRIK ANDREAS TOLLEFSEN, husmann

1920: 001 Didrik Andreas Tolaksen 01 1857-09-29 Rødøy - hp g Fisker hjemme
1910: 001 01 Didrik Tollefsen 29.09.1857 Rødøy hf g Husmand og fisker b

1920 folketellingen (74 01 015 Lillevik)

001 Didrik Andreas Tolaksen 01 1857-09-29 Rødøy - hp g Fisker hjemme
002 Toline Olsdatter Tollaksen 01 1861-08-25 Kvam i Gudbrandsdal - hu g Husmor
003 Hans Leander Tideman Didriksen 01 1902-01-30 Rødøy - s ug Arbeider hjemme hos Far uten kontant løn
004 Ole Andreas Bang Didriksen 02 1887-10-05 Rødøy - hp g Drivær fiske på Motorbåt
005 Signe Dorthea By Olsdatter Didriksen 02 1889-09-16 Rødøy - hu g Husmor
006 Didrik Andreas Toralf Olsen 02 1914-03-15 Rødøy - s ug Pf
007 Aldor Johan Olsen 02 1919-05-09 Rødøy - s ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Didrik Tollefsen 29.09.1857 Rødøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Toline Olsen 25.08.1863 Kvam hm g Husmandskone b
003 01 Ole Didriksen 05.10.1887 Rødøy s ug Fisker b
004 01 Hans Didriksen 30.01.1902 Rødøy s ug Søn b
005 01 Kristine Mikelsen 17.03.1844 Rødøy el ug Modt. strikning og er borte i husene paa tilfæl. arbeide b

1900 folketellingen (Værnesosen 46 01 plass)

001 Diderik Tollaksen 01 1855 Rødøy herred* b Hf g Jordbrugende husmand og fisker
002 Tollina Olsdatter 01 1861 Kvam i Gudbr.dal. b Hm g Husmandskone (husligt arb.)
003 Ole Didriksen 01 1887 Rødøy herred* b S ug Søn (sysselsat med fiskeri)

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle - Toline Olsen

1910: 002 01 Toline Olsen 25.08.1863 Kvam hm g Husmandskone b

1887 Sønn: Ole Didriksen

Født 5.10.1887.
1910: 003 01 Ole Didriksen 05.10.1887 Rødøy s ug Fisker b

1902 Sønn: Hans Didriksen

Født 30.1.1902.
1910: 004 01 Hans Didriksen 30.01.1902 Rødøy s ug Søn b

ANDRE:

1910 ft: Enslig losjerende: Kristine Mikkelsen

Født 17.3.1844.
005 01 Kristine Mikelsen 17.03.1844 Rødøy el ug Modt. strikning og er borte i husene paa tilfæl. arbeide b

74 01 plass

RØDØY, Belgen, plass

74/010 Husmannsplass

ANTON HANSEN, husmann

1900: 001 01 Anton Hanssen 1857 Melø Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Anton Hanssen 1857 Melø Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand b
002 01 Ædel Jensdatter 1864 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Martin Antonsen 1885 Melø S ug Fisker b
004 01 Jenny Antonsdatter 1887 Rødøy herred* D ug Barn b
005 01 Hans Antonsen 1890 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Anna Antonsdat 1893 Rødøy herred* D ug Barn b
007 01 Helga Antonsdat. 1896 Rødøy herred* D ug Barn b
008 01 Simon Antonsen 1898 Rødøy herred* S ug Barn b

1891 folketellingen (Rødø belgens 138)

001 Anton Martin Hansen 1 1857 Melø Sogn - Familiens overhode g -
002 Edel Olava Jensdatter 000 1864 Rödø Sogn - Hustru g -
003 Kritiana Olava Olsdattr 000 1815 Lurø Sogn - Logerende hørende til Familien, mor til Hustrunen e -
004 Albert Richard Antonsen 000 1884 Rødø Sogn - Søn ug -
005 Martin Lanberg Antonsen 000 1885 Melø Sogn - Søn ug -
006 Jenny Kristine Antonsd 000 1887 Rodø Sogn - Datter ug -
007 Hans Marenius Antonsen 000 1890 28/2 90 Rødø Sogn - Søn ug

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ædel Jensdtr

1900: Ektefelle: Ædel Jensdtr

.

1898 døpt sønn: Simon Fredrik Meier

1898.20G 05.06.1898 21.08.1898 Simon Fredrik Meier E husmand Anton Martin Hansen Belgen 1857
Edel Olava Jensen 1865

1900: 008 01 Simon Antonsen 1898 Rødøy herred* S ug Barn b

.

1896 døpt datter: Helga Gurine Meyer

1896.15P 25.02.1896 05.07.1896 Helga Gurine Meyer E husmd Anton Martin Hansen Belgen 1857
Edel Olava Jensen 1864

1900: 007 01 Helga Antonsdat. 1896 Rødøy herred* D ug Barn b

.

1894 døpt datter: Anna Edvarda Zahl

1894.18P 13.09.1893 23.07.1894 17.01.1894 Anna Edvarda Zahl E husmand Anton Martin Hansen Belgen 1857
Edel Olava Jensen 1864

mer

Født 13.9.1893. Døpt kirken 23.7.1894.
1900: 006 01 Anna Antonsdat 1893 Rødøy herred* D ug Barn b

.

1890 døpt sønn: Hans Marinus Angel

1890.10G 22.02.1890 08.06.1890 22.08.1890 Hans Marinius Angel E husm Anton Martin Hansen Belgen 1857
Edel Olava Jensdatter 1864

1900: 005 01 Hans Antonsen 1890 Rødøy herred* S ug Barn b

.

1888 døpt datter: Jenny Kristine

1888.2P 04.10.1887 22.04.1888 30.11.1887 Jenny Kristine E husmand Anton Martin Hansen Belgen 1857
Edel Olava Jensdatter 1863

Familien er nå kommet til Belgen.
1900: 004 01 Jenny Antonsdatter 1887 Rødøy herred* D ug Barn b

.

1884 døpt sønn: Albert Rikard Sal

1884.10G 08.04.1884 09.06.1884 Albert Rikard Sal E inderst Anton Martin Hansen Gjerøy 1857
Edel Olava Jensdtr 1864

Foreldrene er inderster på Gjerøy.

74 01 plass

RØDØY, Belgen, plass

74/01 husmannsplass.

NILS DANIELSEN, husmann

Døde her den 16. mai 1883.

1885 skifte

Nils P. Danielsen, hovedperson, døde 16.mai 1883.
Birgithe Andersdtr, hovedperson, døde 21.oktober 1885.
Dorthea Marie Nilsdtr, gift, 39 år, mannens barn: Thore Jørgensen, Esvaagen. Moderen var Ane Johannesdtr.
Andrea Amalie Nilsdtr, 30 år, mannens barn, moderen var Ane Johannesdtr. Anna Helena Olea Ovesdtr, gift, 30 år, kvinnens barn: Nn Klausen, Kvasfjord, uekte født. Mannen var skomager.

1875 folketellingen

001 01 Nils Danielsen 1818 Rødø S. og Pr. hf g Husmand m. Jord, Fisker b
002 01 Bergethe Andersdatter 1831 Melø S. Rødø Pr. Hans Kone g b
003 01 Karen Pettersdatter 1805 Melø S. Rødø Pr. Konens Moder e Forsørges af No. 1 og delvis af Fattigvæsenet b
004 01 Ida %Idda% Nekolaisdatter 1865 Næsne S. og Pr. Pleiedatter Fuldt af Fattigvæsenet b
005 01 Hans M. Johansen 1868 Rødø S. og Pr. Pleiesøn F. af Fattigvæsenet b
006 01 Inger Haldorsdatter 1872 Stamnæs S. og Pr. Pleiebarn Forsørges fuldt af Fattigvæsne b

Utsæd/husdyr:

Bruker: Nils Danielsen
Utsæd: po1/2
Husdyr: ka1 få11 gj6

1865 folketellingen

001 01 Niels Danielsen 49 Rødø Præsteg Husfader g Husmand med Jord
002 01 Bergitte Andersdatter 36 Rødø Præsteg hans Kone g
003 01 Amalia Nielsdatter 12 Rødø Præsteg Deres Datter ug
004 01 Anna Ovesdatter 11 Rødø Præsteg Deres Datter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Niels Danielsen
Utsæd: po1
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: få6 gj5

1846 innflyttet

Kirkeboka for Rødøy 1846, innflyttet:
1846- Nils Danielsen, 29, "for at tjene", Rødø og der født?

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ane Johansdtr

Nevnt i skifte etter hun og ektefellen 1888.
Birgithe Andersdtr, hovedperson, døde 21.oktober 1885.

1847 viet

Kirkeboka for Rødøy - viet:
05.12.1847 Nils Danielsen, bosatt Selvåg, født Engøy, 30 år, sønn av Daniel Pedersen. Ane Marie Johannesdtr, Bedstaden, 22 år, datter av Johannes Pedersen.

.

1855 døpt datter: Andrea Amalia

1855.6 22.05.1855 28.05.1855 Andrea Amalia E huusmd Nils Danielsen Havnøy
Ane Johannesd

.

1848 døpt datter: Dorthea Marie

1848.23 05.08.1848 28.08.1848 Dorthea Maria E ind Nils Danielsen Selvåg [Hjd]
hstr Ane Johansd