Kila (61)

Bruk nr. 15 -17

15 Dyrås
16 Dyråsmo
17 Forsmo

Hovedsiden

61 15

KILA, Dyrås

61/15

MATHIS LARSEN, eier og bruker

1938 Fra husmannsplass til bruk...

Dyrås – Mathias Larsen
Fikk bnr 15, en skyld av 10 øre med disse rettigheter:
• Innmark med tilstøtende utmark.
• En eiendomsteig, Skogsteig, i Teppfjellet.
• Torvmyr i hovedbruket
• Sjøgrunnrett
• Tang og makkfjære
• Nødvendige veier

1920 folketellingen (61 01 32 Dyraasen)

001 Matias Lind Larsen 01 1889-08-17 Rødø - hp g Fiskeri efter sild og torsk med motorbaat langs kysten
002 Margrete Sofie Larsen 01 1892-05-14 Gilleskaal - hu g Husmor
003 Kristine Larsen 01 1848-02-27 Rødø - l e Understøttes av børnene. Enke efter husmand
004 Magnus Lind Larsen 01 1919-08-17 Rødø - s ug Pf
005 Leif Krog Petersen 01 1909-03-05 Trondhjem - Pleiesøn ug Pf

61 15

KILA, Dyrås

61/15

LARS HAGEN OLSEN, husmann

OG SENERE HANS ENKE KRISTINE.

Født 1822 Tysnes og innflytter til Rødøy.KIRKEBOKA VIET 1872:
Viet 24.07.1872 - ungkar Lars Olsen Hage, bosatt Kila, født Tysnæs 1822, 50 år, sønn av Ole Johannessen. Pige Christine Mortine Petrine Nilsdtr, bosatt Kila. 25 år gammel, født 1847, datter av Nils Krognes?

1910 folketellingen (husmannsplass)

001 01 Kristine Nilsdatter 27.02.1848 Rødøy hm e Husmandskone b
002 01 Bergitte Larsdatter 13.11.1879 Rødøy d ug Syerske og tjenestepige f
FOLKETELLINGEN 1910:
003 01 Anton Larsen 16.10.1877 Rødøy s ug Fisker og skomagerarb. f
004 01 Matias Larsen 17.08.1889 Rødøy s ug Fisker og jordbrugsarbeider f
005 01 Jørgen Larsen 25.02.1887 Rødøy s ug Sømand, matros f
006 01 Nilde Larsdatter 18.10.1891 Rødøy d ug Tjenestepige b
007 01 Leif Petersen 05.05.1909 Rødøy D.s. ug b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: KRISTINE NILSDTR

1920 ft: 003 Kristine Larsen 01 1848-02-27 Rødø - l e Understøttes av børnene. Enke efter husmand'
1910 ft: 001 01 Kristine Nilsdatter 27.02.1848 Rødøy hm e Husmandskone b'
1900 ft: 001 01 Kristine Nilsdatter 1848 Rødøy herred* Hm e Husmandsenke m J (Jordbrug) b

Døpt sønn: Jørgen larsen

.

1891 døpt datter: Nille Oline Kristine

Nille ble gift med Hans Daniel Nilsen fra fiskeværet Myken og flytta dit.
1910 ft: 006 01 Nilde Larsdatter 18.10.1891 Rødøy d ug Tjenestepige b
1900 ft: 006 01 Nilda Larsdatter 1891 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b

.

1889 døpt sønn: Mathis Lind Larsen (2)

Overtar husmannsplassen og kjøper den.
1920: 001 Matias Lind Larsen 01 1889-08-17 Rødø - hp g Fiskeri efter sild og torsk med motorbaat langs kysten

1910 ft: 004 01 Matias Larsen 17.08.1889 Rødøy s ug Fisker og jordbrugsarbeider f

1884 døpt datter: Anne Bolethe

.

1882 døpt sønn: Mathis Lind Larsen (1)

.

1877 døpt sønn: Anton Larsen

003 01 Anton Larsen 16.10.1877 Rødøy s ug Fisker og skomagerarb. f

-

1875 døpt sønn: Jakob

.

1874 døpt sønn: Nils Olai

,

1872 døpt datter: Elen Marie

1900 ft: 002 01 Ellen Larsdatter 1872 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter Alm. Husgjerning og Fjøsstel b

61 16

KILA, Dyråsmo

KARL MIKALSEN, eier og brukr

1950 matrikkel

Karl Mikalsen
Skyld av 14 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1938 Fra husmannsplass til bruk...

Dyråsmo – Karl Mikalsen
Fikk bnr 16 en skyld av 14 øre med disse rettigheter:
• Innmark med tilstøtende utmark.
• En eiendomsteig, Skogsteig, i Teppfjellet.
• Sjøgrunnrett
• Tang og makkfjære
• Nødvendige veier

61 16

KILA, Dyråsmo, plass

61 16 Tidligere husmannsplass.

MIKAL SAKARIAS ANDREAS ANDERSEN, husmann

1920 folketellingen (61 01 0063 Dyråsmoen)

001 Mikal Sakarias Andreas Andersen 01 1864-07-21 Rødø - hp e Jordbrytning for naboer
002 Emma Karine Mikalsen 01 1892-06-29 Rødø - d ug Tjenestepike uten fast løn, alskens arbeide i stue og fjøs
003 Karl Olaf Angel Mikalsen 01 1907-04-13 Rødø - s ug Pf
004 Lovise Helene Mikalsen 01 1910-03-12 Rødø - d ug Pf
005 Margit Albine Mikalsen 01 1914-12-07 Rødø - d ug Pf

1910 folketellingen (husmannsplass)

001 01 Mikael Andersen 21.07.1864 Rødøy hf g Fisker, husmand b
002 01 Albine Lorntsdatter 19.06.1877 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Emma Mikalsdatter 29.06.1893 Rødøy d ug Tjenestepige b
004 01 Karl Mikalsen 13.04.1907 Rødøy s ug Søn b
005 01 Hanna Karlsdatter 1903.01.? Rødøy fl ug Skolepige, Fors. fisker og gbr. mt

1900 folketellingen (husmannsplass)

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Mikal Andersen 1862 Rødøy herred* Hf e Fisker og husmand b
002 01 Johanna Johansdatter 1861 Rødøy herred* Tj ug Husholderske b
003 01 Emma Mikalsdatter 1892 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
004 01 Johan Hansen 1886 Rødøy herred* Pleiesøn ug Pleiesøn b

ANDRE personer:

1900 ft: Tjenesejente: Johanna Johansdtr

Født 1861
1910: Hun er bosatt som tjenestejente på gården Segelfor - Hammervoll.
1900: 002 01 Johanna Johansdatter 1861 Rødøy herred* Tj ug Husholderske b

EKTEFELLE og BARN:

61 17

KIlA, Forsmo

SIGURD AGA, eier og bruker

61 17

KILA, Forsmo

61/17

OLAV AGA, Agronom og småbruker

1950 matrikkel

Olav Aga
Skyld av 17 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1938 utskilt herfra

1938 Bruk nr 30 Hagtun går fra
Bruket blir skyldsatt til 10 øre og går i fra bnr 17 Forsmo, slik at gjenværende blir 23 øre.

1920 folketellingen (61 01 0059 Forsmoen)

001 Olaf Aga 01 1880-06-29 Rødø - hp g Jordbruk - Husmandsplads uten pliktarbeide eller anden avgift
002 Johanna Antonette Aga 01 1894-07-07 Rødø - hu g Husmor
003 Sverre Andreas Aga 01 1915-03-22 Rødø - s ug Pf
004 Bjarne Kristian Aga 01 1918-01-01 Rødø - s ug Pf
005 Aksel Berg Andersen 01 1913-04-28 Rødø - s ug Pf
006 Nilsine Kristine Forsmo 01 1860-02-12 Rødø - Bestemor e Understøttes av børnene. Enke efter husmand

61 17

KILA, Forsmo

61/17
Tidligere husmannsplass

ANDERS BENONISSEN, husmann

1910 folketellingen (husmannsplass)

001 01 Anders Benonisen 23.01.1851 Rødøy hf g Husmand, fisker, snedker f
002 01 Nilsine Nilsdatter 12.02.1860 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Nils Andersen 20.01.1897 Rødøy s ug Søn b
004 01 Anna Andersdatter 21.08.1901 Rødøy d ug Datter b
005 01 Matilde Andersdatter 27.06.1903 Rødøy d ug Datter b
006 01 Johanna Andersdatter 07.07.1894 Rødøy d ug Tjenestepige f
007 01 Iverine Andersdatter 03.08.1886 Rødøy d ug Syerske f

1900 folketellongen (husmannsplass)

001 01 Anders Benonisen 1851 Rødøy herred* Hf g Hustømmermand og husmand %% Træarbeider %% b
002 01 Nilsine Nilsdatter 1860 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Bernt Andersen 1881 Rødøy herred* S ug Husmandssøn, fisker b
004 01 Iverine Andersdatter 1886 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
005 01 Johanna Andersen 1894 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
006 01 Nils Andersen 1898 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
007 01 Anne Oline Johansdatter 1818 Bergen Lægdskone e Lægdskone b
008 01 Anna Larsdatter 1877 Rødøy herred* Pleiedatter ug Forpleies for offentlig Regning b

1875 Folketellingen

1875 Anders Benonissen - logerende på gården Aanes

ANDRE personer:

EKTEFELLE og BARN: