FLATØY (75)

bruk fra nr 5 og videre

til hovedsiden

75 05 1950

FLATØY, FLATØYVÅGEN

75/05

LISE PEDERSEN, eier

1950 matrikkel

Lise Pedersen
Skyld av 30 øre
Matrikkelutkastet av 1950:

Peder og Ane

Solveig Thulin Johansen ‎Gamle og Nye Rødøy 16.3.2017.
Koselig bilde av Ane Bergithe og Peder Eidissen på Flatøya. De er min mors besteforeldre.

 

75 05 1920

FLATØY, FLATØYVÅGEN

75/05 husmannsplass

PEDER ELIAS EGGESSEN, husmann

Hans etternavn skrives forskjellig:
1920: Eggessen
1910: Ediassen
1900: Edisen
1891: Eddisen
1875: Edissen

1920 folketellingen (75 02 0046 Flatøyvågen)

001 Peder Elias Eggessen 01 1837-10-05 Rørstad Sørfold - hp g Fisker mest paa småbåt hjemme
002 Anne Bergitte Olsen 01 1839-02-05 Lurøy - hu g Husmor
003 Lise Marie Pedersen 01 1878-01-25 Rødøy - d ug Husholderske hjemme hos Far
004 Gustav Gustavsen 01 1902-02-01 Rødøy - Pleiesøn ug Fisker mest paa småbåt hjemme hos pleiefar
005 Inga Marie Indventsen 01 1912-08-04 Lurøy - b ug Pf

1910 folketellingen (plass)

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Peder Eidiassen 1841 Sørfolden Salten Nor Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand b
002 01 Ane Olsdatter 1839 Lurø Nor Hm g Husmandskone b
003 01 Elise Pedersdatter 1873 Rødøy herred* D ug Husgjerning b
004 01 Marie Pedersdatter 1880 Rødøy herred* D ug Husgjerning b
005 01 Edvard Pedersen 1870 Rødøy herred* S g Fisker b
006 01 Dortea Olsdatter 1875 Rødøy herred* FL Sønne-Kone g Fiskers Kone b

1900 folketellingen (plass)

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Peder Eddisen 1837 Folden (Røstad) hf g Husmand og fisker b
002 01 Anne Olsdatter 1837 Lurøy hm g Husmandskone b
003 01 Elise Pedersdatter 25.01.1878 Rødøy d ug Er til hjælp for forældrene b
004 01 Gustav Gustavsen 01.02.1902 Rødøy s ug Er som pleiesøn hos sine bedsteforældre b

1891 folketellingen (139) (plass)

001 Peder Elias Eidessen 1 1840 Rørstad Sogn, Salten Fgd - Familiens overhode g -
002 Anne Bergithe Olsdatter 000 1838 Lurø Sogn - Hustru g -
003 Edvard Olai Pedersen 000 1870 Rødøsøn - Søn ug -
004 Emelie Katinka Pedersd 000 1873 Rødø Sogn - Datter ug -
005 Lise Marie Pedersdatte 000 1877 Rødø Sogn - Datter ug -
006 Marie Johanne Pedersd 000 1880 Rødø Sogn - Datter ug -
007 Sigurd Martin Pedersen 000 1883 Rødø Sogn - Søn ug

1875 folketellingen (plass)

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Peder Eddissen %Eidissen% 1843 Foldens S. og Pr. hf g Husmand med Jord, Fisker b
002 01 Anne Olsdatter 1831 Lurø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Tomine Pedersdatter 1864 Lurø S. og Pr. d b
004 01 Edvard Pedersen 1870 Rødø S. og Pr. s b
005 01 Emelia Pedersdatter 1873 Rødø S. og Pr. d b

Utsæd/husdyr;

Utsæd: po1/2
Husdyr: ku1 ka1 få5

Ektefelle: Anne Olsdtr

Anne Olsdtr er født i Lurøy ca 1839. Hun er datter av Ole Larsen og Elen Jensdtr - se nedenfor her.

1880 Datter: Marie Pedersen

Født 1880. Nevnt her i tellingen 1900 og 1910 som bosatt hjemme.

1873 Datter: Elise Pedersen

Født 21.01.1878. Bosatt hjemme her 1900 og 1910.

.

1870 Sønn; Edvard Olai Gaarde Pedersen

Født 24.9.1870.

Ektefelle: Dorthea Nilsine Andrea Olsdtr

Hun var fra Gjerøy Nordre 76-11 Buø. Født 1875 der. Foreldre: Ola Johan Larsen og Beret Helena Benjaminsdtr.

KIRKEBOKA VIET 1900:
Viet 04.10.1900 - fisker Edvard Olai Gaarde Pedersen, født og bosatt Flatøy, f. 1871, 1.ekt. Sønn av husmann Peder Elias Eliassen?. Hjemmeværende datter Dorthea Nilsine Andrea Olsdtr, født Buøy 1875, 1.ekt. Datter av husmann Ole Johan Larsen.

.

ANDRE personer:

Fisker og svigerfar til Peder - Ole Larsen

FOLKETELLINGEN 1875:
006 02 Ole Larsen 1803 Lurø S. og Pr. Svigerfader til No. 1 g Fisker, dels af Fattigvæsn. b
007 02 Elen Jensdatter %Larsdatter% 1806 Trænen S. Lurø Pr. Hans Kone g b

75 06 1950

FLATØY, KILHOLMEN

75/06

GUSTAV GUSTAVSEN, eier

Født 1. februar 1902.'
Har notert tidligere at han flytta til USA, Seatle 1923. Kom tilbake.
Flytta til Steinkjer 1965,

1950 matrikkel

Skyld av 30 ør
Matrikkelutkastet av 1950:

Ektefelle: Aasta Ulvik

Født 31.10.1920.

Sønn: Per Odd Gustavsen

Født 10.6.1951.

75 06 1920

FLATØY, KILHOLMEN

75/06 Kilholmen

PETER MARTINUS LORENTSEN, husmann

1920 folketellingen (75 02 0021 Kilholmen)

001 Petter Martin Lorntsen 01 1861-04-06 Rødøy - hp g Fisker hovedsagelig paa småbåt hjemme
002 Kristine Marie Jensdatter Lorentsen 01 1854-09-29 Rødøy - hu g Husmor
003 Konrad Martin Pettersen 01 1894-09-10 Rødøy - s ug Fisker. Driver hovedsagelig på motorbåt uten kontant løn
004 Petra Marie Pettersen 01 1888-06-29 Rødøy - d g Strikkeforretning s.a
005 Sigval Ludvig Jentoft Johansen 01 1890-04-12 Rødøy - Svigersøn g Driver fiske paa Motorbåt
006 Helge Martin Olaussen 01 1900-08-11 Rødøy - Pleiesøn ug Fisker med hjemmebrug for sin pleiefar uten kontant løn
007 Lornts Andreas Olsen 01 1835-10-19 Rødøy - Far til Petter Lorntsen e Forsørges av Petter Lorntsen
008 Berret Elisabeth Matsen 01 1854-06-13 Rødøy - tj ug Kjøkenpike
009 Elise Gunhild Andersen 01 1910-03-01 Rødøy - Pleiedatter ug Pf
010 Jakopine Eline Jenssen 01 1852-06-25 Lurøy - Er under forpleining ug Forsørges av P. Lorntsen

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Peter Lorntsen 06.04.1861 Rødøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Kristine Jensdatter 29.09.1857 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Petra Lorntsen 29.06.1888 Rødøy d ug Datter b
004 01 Konrad Lorntsen 10.09.1893 Rødøy s ug Søn b

006 01 Helge Olaussen 11.09.1900 Rødøy s ug Pleiesøn, Fors. husmand b
007 01 Beret Madsen 1857 Rødøy fl ug Tilsynskvinde ved folkeskolen b

1900 folketellingen

004 02 Peter Lorentsen 1861 Rødøy herred* Hf g Fisker, Inderst b
005 02 Kristine Jensdatter 1854 Rødøy herred* Hm g Inderstkone b
006 02 Petra Petersdatter 1888 Rødøy herred* D ug Barn b
007 02 Konrad Petersen 1894 Rødøy herred* S ug Barn b

Hvor fra

Født Sperstad 3.4.1861.
FOLKETELLINGA 1865: Bosatt som 5 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på plass under gården Sperstad 32.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Kristine Marie Jensdtr

Hun er født 29.09.1857.
1875 er hun i tjeneste som budeie på gården Flatøy, bnr 2:
006 01 Kristine Jensdatter 1854 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Budeie b
Hos brukeren Mekias Petersen.

1894 Sønn: Konrad Martin Petersen

Født 10.09.1894 på gården Flatøy (Kilholm). Bosatt hjemme 1900 og 1910.

1888 Datter: Petra Marie Petersen

Født 30.06.1888 på Flatøy (Kilholm). Bosatt hjemme 1900 og 1910.

1886 Sønn: Johan Leander Alfeldt Petersen

Født 02.10.1886 Ikke nevnt tellinga 1900?

ANDRE personer:

Fostersønn: Helge Olaussen

Født 11.08.1900 - sønn av Olaus Johan Lyder Gundersen og Marie Lorentsen, brukere på bnr 3 foran her.

Familie losjerende: Beret Madsen

007 01 Beret Madsen 1857 Rødøy fl ug Tilsynskvinde ved folkeskolen b
Finner henne foreløpig ikke noen andre steder.

75 06 1910

FLATØY, KILHOLMEN

75/06 Kilholmen

HUSMANNSPLASS

LORENTS OLSEN, husmann

1910 folketellingen

005 01 Lornts Olsen 19.10.1836 Rødøy fl hf g Bor sammen med sin søn (en husholdning) b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Lorents Olsen 1835 Rødøy herred* Hf e Jordbrug og Garnbinding Husmand m J b
002 01 Lorents Lorentsen 1872 Rødøy herred* S ug Fisker b
003 01 Benjamin Karoliussen 1887 Rødøy herred* Datter-Søn ug Barn b

011 03 Beret Madsdatter 1854 Rødøy herred* Tj %%Tjenestepige%% ug Tjenestepige b

1891 Folketellingen

Lorntsen 000 1861 Rödø Sogn - Søn g -
004 Kristine Marie Jensdattr 000 1854 Rödø Sogn - Hustru g -
005 Kristian Berg Lorntsen 000 1869 Rødø Sogn - Søn ug -
006 Lornts Andreas Lorntsen 000 1871 Rødø Sogn - Søn ug -
007 Ludvig Johan Lorntsen 000 1873 Rødø Sogn - Søn ug -
008 Marie Kristine Lorntsd 000 1880 Rødø Sogn - Datter ug -
009 Benjamin M. Karolusen 000 1887 Rødø Sogn - Logerende hørende til Familien, Fostersøn ug -
010 Petra Marie Petersdatr 000 1888 Rødø Sogn - Logerende hørende til Familien, Sonnedatter af Hovedperson ug -
011 Karen Andreasd 000 1796 Döbt i Rödö Kirke Rødø - Fattiglem ug -

Hvor fra

Født den 23.10.1836 på gården Rønvik.
KIRKEBOKA DØPTE 1836:
Ekte barn av Ole Olsen og Elen Johanna Jakobsdatter, Rønvik.

1857 Datter av Lorents - Lorentse Jørgine Lorentsdtr

Lorentse er født 10.09.1857 på gården Rønvik.

KIRKEBOKA EKTESKAP 1877-16:
Gårdbruker og ungkar Lars Andreas Krog Olsen, 32 år, sønn av Ole Henrik Larsen Våga. Pige Lorentse Jørgine Lorentsdatter, Myken, 20, datter av Lorens Olsen.

FOLKETELLINGA 1900:
Lorentse er bosatt som gårdbruker og fiskerkone på gården Kjetvik 54-1. Hun bor der sammen med ektefellen og seks barn.

Lorentse sin mor

Lorentse er født 10.09.1857 på gården Rønvik. Hun er "uekte" og hennes mor er Serina Gulbrandsen f.1833 Melhus prestegjeld. Datter av Gulbrand Olsen Maria Rasmusdtr. Lenke til Gjerøy nordre.

EKTEFELLE og BARN:

1880 Datter: Marie Lorentsen

Født 1880. Ble gift med Olaus Johan Lyder Gundersen og omtales mer der.

1872 Sønn av begge: Lorents Andreas Lorentsen

Født 6.6.1872 på gården Strømsvik (41). Bosatt her ved tellingen 1900.
Ved tellinga 1910 er han bosatt hos Peder Olsen på Flatøy- plass "Leervinæsset", med familie - se foran her.

1869 Sønn: Kristian Berg Lorentsen

Født Flatøy 25.2.1869.
Døde på gården Sundøy 28.4.1961.

1865 Datter: Birgitta Maria Lorentsdtr

Født 16.02.1865 på gården Sperstad (32-01) Plass 1865a.

FOLKETELLINGA 1865: Bosatt som 2 år gammel datter hjemme hos foreldrene på plass under gården Sperstad 32.

KIRKEBOKA DØPTE 1887-31: Uekte barn. Ungkar og skomaker Karolius Olsen f. 65 og pige Bergitta Marie Lorentsdatter, Selsø.

Barn til: Birgitta - Benjamin Mathias Karoliussen

Født 05.07.1887 på gården Storselsøy.
FOLKETELLINGA 1900: Bosatt hos sin morfar på Kilholm, under Flatøy.

1863 Datter: Karen Lorentsdtr

Født 1863 på gården Sperstad (32-01) Plass 1865a.
Ble gift med Kornelius Andreas Jensen. Bosatt Hanskjelvik.

1861 Sønn av begge: Peter Martinus Lorentsen

Født 3.4.1861 på gården Sperstad (32-01) Plass 1865a.
Overtar etter faren og er omtalt foranher.

75 07 1950

FLATØY, MEGÅRD

75/07

MARTIN FALLMYR, eier

1950 matrikkel

Martin Fallmyr
Skyld av 1 mark og 3 øre
Matrikkelutkastet av 1950: