Gjerøy søndre (77)

77 03

GJERØY SØNDRE

77/03

STEIN HARLD AAKRE, eier og bruker

2000 Eier - Stein Harald Aakre

Gnr 77 bnr 3 er overdradd fra Gunn Aakre Strøm, Elly Jøringe Lauritzen, Arne Hans Aakre, Viktor Hugo Aakre, Eva Seljevoll, Karen Anne Fosseng, Agnes E. Aakre Kolvik og Stein Harald Aakre til Stein Harald Aakre (09.11.2000).

Annen hjemmel

Er også eier av bnr 2

UTSKILT:

Bnr 89

Hjemme for utskilling fra bnr 3 = 25.10.2012

Bnr 88

Hjemme for utskilling fra bnr 3 = 29.5.2009

Bnr 87

Hjemme for utskilling fra bnr 3 = 29.8.2008.

Bnr 84

Hjemme for utskilling fra bnr 3 = 26.7.2004.

77 03 2000

1

GJERØY SØNDRE

77/03

HANS AAKRE og kona Alfhild, eiere og brukere

2000 Eiere - Hans og Alfhild Aakre sine barn

Gnr 77, bnr 3 er overdradd fra Alfhild Johanna Aakre til Gunn Aakre Strøm, Elly Jørgine Lauritzen, Arne Hans Aakre, Viktor Hugo Aakre, Eva Seljevoll, Karen Anne Fosseng, Agnes E. Aakre Kolvik og Stein Harald Aakre (09.11.2000).

2000 Eier - enken Alfhild Johanna Aakre

Gnr 77, bnr 3 er overdradd fra Alfhild Johanna Aakre til Gunn Aakre Strøm, Elly Jørgine Lauritzen, Arne Hans Aakre, Viktor Hugo Aakre, Eva Seljevoll, Karen Anne Fosseng, Agnes E. Aakre Kolvik og Stein Harald Aakre (09.11.2000).

1950 Eier: H. A. Aakre

Skyld av 2 mark og 23 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Omtale

Hans Andreas Aakre 29. januar 1918 – 28. februar 1983 gift 8. august 1940 med Alfhild Johanna Losvik fra Gjerøyhamn (8. august 1912 – 11. september 1998)
barn
Agnes Elisabeth Aakre 5. november 1940 – gift med presten Magne Kolvik fra Værangen, ingen barn
Stein Harald Aakre – neste bruker
Karen Anne Aakre 10. mars 1947 – gift i Fredrikstad, 3 barn
Eva Aakre 8. juni 1949 – gift på Våga, Rødøy, 6 barn
Viktor Hugo Aakre 7. oktober 1950, ugift Gjerøy
Arne Hans Aakre 5. januar 1952 – 15. september 2005, ugift Gjerøy
Elly Jørgine Aakre – gift med Knut Lauritzen, Øyra,10 barn
Gunn Aakre- gift Gjerøy, .7 barn
Hans Aakre var sterkt engasjert i Frimenigheten, som eldste og som søndagsskolelærer. Han var også politisk engasjert og var medlem av Kristelig Folkeparti. Han var ordfører i Rødøy i to perioder, og var også en tid kommunens sosialsjef. Han var mindre engasjert i gårdsdriften, som etter hvert ble avviklet.

UTSKILT:

Bnr 81

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 4.9.2000.

Bnr 72

Bnr 72 er sammenslått med bnr 3 den 4.3.1994.
Bnr 72 var utskilt fra bnr 3 den 21.2.1994.

Bnr 67

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 17.6.1988.

Bnr 66

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 03.11.1987.

Bnr 56

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 4.6.1984.

Bnr 55

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 4.6.1984.

Bnr 60

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 16.12.1983.

Bnr 52

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 21.1.1980.

Bnr 40

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 20.01.1971.

Bnr 39

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 15.7.1970.

Bnr 38

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 17.2.1969.

Bnr 36

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 21.12.1968

Bnr 33

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 11.12.1964.

Bnr 32

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 9.7.1964.

Bnr 30

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 02.11.1956.

Bnr 29

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 02.11.1956.

Bnr 28

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 03.10.1956.

Bnr 26

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 07.10.1955.

Bnr 25

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 07.10.1955.

Bnr 24

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 7.10.1955.

Bnr 23

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 14.06.1952.

Bnr 22

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 14.06.1952.

Bnr 18

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 26.06.1939.

77 03 1945

GJERØY SØNDRE

77/03

RIKARD EIVIND AAKRE, eier

1945 Eier: Rikard Eivind Aakre (f.1927)

Ved skifteskjøte av 21. juni 1949 overtar Rikard Eivind Aakre (21.4.1927) som ny eier og bruker av 77-03.

77 03 1945

GJERØY SØNDRE

77/03

HANS DANIEL AAKRE, eier og bruker

1945: Hans Daniel Aakre

Ved skifteskjøte av 21. juni 1949 overtar Rikard Eivind Aakre (21.4.1927) som ny eier og bruker av 77-03 etter sin avdøde far Hans Daniel Aakre.

Omtale

Hans Daniel Aakre
f 11. januar 1893 – 30. april 1943 gift 4. august 1917 med Agnes Elisabeth Andersen 13. januar 1889 – 10. februar 1933
barn
Hans Andreas Aakre – neste bruker
Anny Therese Aakre 14- desember 1920 – gift på Vall, Meløy
Brynhild (Bibbi) Aakre - Solheim, Gjerøy
Richard Eivind Aakre - Solheim, Gjerøy
Skjøte fra Anders Kristensen til svigersøn Hans Aakre herpå for kr 3000 dat 23. mai 1919
Kaarkontrakt, hvorved Hans Aakre forpligter sig at yde Anders Kristensen og hustru Elisabeth kaar av 5.aarlig verdi kr 2500 og dat 9, tingl 23. mai 1919
Etter fradeling av Haugen, Sjøvollen,Øyen, Naustvollen og Bakken sto hovedbruket igjen med en skyld på 2.00 mark.
Hans Aakre fra Sandvika på Nord-Gjerøy drev også sjøen mye i unge dager, men mindre etterhvert. Like etter bryllupet brant våningshuset på gården og mye gikk tapt, blant annet parets bryllupsgaver. Nytt våningshus ble reist og det står etter en del ombygging ennå. De mange fradelingene fra gården kompenserte Hans ved å kjøpe bruksnr 3 av broren Ole i 1938. Fra da har Midtigården og Skystua vært drevet som ett bruk.

1939

Han Daniel Aakre kjøper halve gården av sin bror Ole Greger Aakre.
Skjøte omtales nedenfor.

Kom fra

77 03 1939

GJERØY SØNDRE

77/03

OLE GREGER AAKRE, eier

1939 Eier 50 % av bnr 3: Ole Greger Aakre

Skjøte datert 1, juni 1939.
Ole Greger Aakre selver sin halvpart av bnr 3 til broren Hans Daniel Aakre.

Omtale

Ole Greger Aakre 10. mars 1881 – 9. juli 1978
Skjøte fra Sigvald Jensen til Ole Aakre herpå for kr 3871,00 datert 18. oktober, tinglyst 3. november 1928
Kjøpte Sjystua 1928, men bodde ikke mye der, siden han hadde hus i Sandvika, og i 1937 solgte han gården til sin bror Hans Daniel Aakre i Midtigården. Siden da har Skystujorda vært drevet sammen med Midtigården og opphørt som eget bruk. Da Hans D Aakre døde i 1943, skulle sønnene Hans Andreas arve Midigården og Richard Skystua, men på merkelig vis ble det ordnet slik at Hans Andreas fikk både Midtigården og Skystua, mens Richard beholdt husene i Skystua. En rekke familier bodde der som leieboere, Lorentz Lorentzen fra Nordgjerøy, Hans Dypvik fra Flakstad, og Olaf Losvik fra Gjerøyhamn. Under vinterkrigen i Finland i 1940 var en finsk mor med en stor barneflokk evakuert dit. Ca 1959 på stuebygningen revet av Richard Aakre, og satt opp nede i Vågen. Det var tenkt som bolighus, men endte som kontorbygg for Rødøy Kommune

77 03 feste

GJERØY SØNDRE

77/03 festetomt

JENS ANTONSEN, fester tomt her

1934 Fester av tomt: Jens Antonsen

Grunneier er Ole Aakre. Se mer i Festekontrakten av 10.7.1934.

1920 folketellingen (77 03 0024 Gjerøy søndre)

001 Jens Olai Antonsen 01 1893-02-21 Rødøy - hp ug Fiskeri med motorbaat
002 Jensine Jørgine Nilsen 01 1864-08-07 Rødøy - Mor e Styrer huset for sønnen

FESTETOMT 77-03 - Jens Antonsen 1934

77 03

GJERØY SØNDRE

77/03

SIGVALD KORNELIUS MYERE JENSEN, eier og bruker

Flytter til innlandet

Kjøper gården Våga 65.02 - fra Rødøy sparebanke som har overtatt den etter av forrige eier gikk konkurs med gjeld til banken.

1928: Selger bruket

Skjøte fra Sigvald til Ole Greger Aakre den 18. oktober, tinglyst 3. november 1928.

1925: Eier Sigvald Kornelius Myre Jensen

Eier her fra 10. tinglyst 21. september 1925.

Omtale

Sigvald Kornelius Myre Jensen 3. juli 1890 - 10. mars 1982
gift den 16. september 1921 med Jenny Kristine Karlotte Karoliussen fra Grindvær, Rødøy
(11. august 1899 – 20. desember 1981)
Sverre Johan Mahisen – 28. november 1922
Julia Jensen 16. september 1924
Skjøte fra Mathias Myhre Jensen til sønnen Sigvald for kr 5000,00 , hvorav for løsøre kr 1500. Da var en torvsjå unntatt. «Kår til selgeren og hustru av 5-årlig verdi kr 1500,00 og med Ret for kjøperens bror, Alf Jensen for denne og kones levetid at bruke et nærmere betegnet markstykke med huse på samme, ret til en nøsttomt og ret til at ta 1000 lompe torv i gårdens fælles torvland». Datert 10. tinglyst 21. september 1925

Sigvald var tradisjonell fiskerbonde, men ble etterhvert mest fisker. Han ga opp gårdsdrifta i Sjystua og solgte eiendommen til Ole Aakre på slutten av 1920 – årene og flyttet av landet. De fikk en sønn etter at de flyttet.

77 03 1920

GJERØY SØNDRE

77/03

MATHIAS M JENSEN, eier

1920 folketellingen (77 03 0015 Gjerøy søndre)

001 Jens Mathias Jensen 01 1863-01-14 Rødøy - hp g Driver eget gaardsbruk
002 Johanna Kornelia Jensen 01 1871-01-08 Rødøy - hu g Husmor
003 Sigvald Myhre Jensen 01 1890-07-03 Rødøy - s ug Fiskeri med eget bruk paa motorbaat
004 Alf Jensen 01 1904-12-10 Rødøy - s ug Gaardsarbeide hjemme hos faren uten løn
005 Ingeborg Jensen 01 1906-03-28 Rødøy - d !! Husarbeide hjemme uten kontant løn
006 Judith Marie Jensen 01 1910-06-27 Rødøy - d - Pf
007 Anna Konstanse Jensen 01 1913-02-15 Rødøy - d - Pf
008 Jakob Andreas Pedersen 02 1862-10-11 Rødøy - hp g Fiskeri med småbaat fra hjemstedet
009 Ekrine Oline Pedersen 02 1867-03-11 Rødøy - hu g Husmor
010 Helga Lorentzen 02 1908-06-09 Rødøy - Pl.datter - Pf

1910 ft: Gårdbruker og fisker - (Jens) Mathias M. Jensen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Mathias M. Jenssen 14.01.1863 Rødøy hf g Gaardbr. og fisker b
002 01 Johanna Pedersdatter 1871??.01.08 Rødøy hm g Gaardbr.kone b
003 01 Jette M. Jenssen 17.09.1892 Rødøy d ug Deltager i husgjerningen b
004 01 Edvard M. Jenssen 27.01.1894 Rødøy s ug Søn (dreng) mt
005 01 Hans M. Jenssen 10.08.1896 Rødøy s ug Søn f
006 01 Julia M. Jenssen 26.05.1899 Rødøy d ug Datter b
007 01 Aasta M. Jenssen 21.01.1903 Rødøy d ug Datter b
008 01 Alf M. Jenssen 10.12.1904 Rødøy s ug Søn b
009 01 Ingeborg M. Jenssen 28.03.1906 Rødøy d ug Datter b
010 01 Jensine M. Jenssen 28.06.1910 Rødøy d ug Datter b

1900 ft: Eier og bruker - Mathias Jensen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Matias Jenssen 1863 Rødøy herred* Hf g Jordbrug og Fiskeri Gaardbruger S b
002 01 Johanne Pedersdatter 1871 Rødøy herred* Hm g Gaardmandskone b
003 01 Sigvald Matiassen 1890 Rødøy herred* S ug Barn b
004 01 Jette Matiasdatter 1893 Rødøy herred* D ug Barn b
005 01 Edvard Matiassen 1894 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Hans Matiassen 1897 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Julie Matiasdatter 26.05.1899 Rødøy herred* D ug Barn b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Johanna Pedersdtr

1910: 002 01 Johanna Pedersdatter 1871??.01.08 Rødøy hm g Gaardbr.kone b
1900: 002 01 Johanne Pedersdatter 1871 Rødøy herred* Hm g Gaardmandskone b

.

1910 døpt datter: Judith Marie (Jensine?)

1911.19P 27.06.1910 23.07.1911 27.06.1910 Judith Marie E gdb Jens Matias Jensen Gjerøy 1862
h Johanne Kornelia Pedersdat 1871

.

1910 datter: Jensine M. Jensen

Født her den 28.6.1910.
1910: 010 01 Jensine M. Jenssen 28.06.1910 Rødøy d ug Datter b

.

1906 datter: Ingeborg M. Jensen

Født her 28.3.1906.
1910: 009 01 Ingeborg M. Jenssen 28.03.1906 Rødøy d ug Datter b

1906.28P 28.03.1906 26.08.1906 Ingeborg E gdb Mathias Myre Jensen Gjerøy 1865
Johanna Kornelia Pedersen 1871

.

1904 døpt sønn: Alv

1905.12G 10.12.1904 23.07.1905 Alv E gdb Mathias Jensen Gjerøy 1861
Johanna Pedersen 1873

Født her den 10.12.1904.
1910: 008 01 Alf M. Jenssen 10.12.1904 Rødøy s ug Søn b

.

1903 døpt datter: Aasta Oliva

1903.24P 21.01.1903 30.08.1903 28.03.1903 Aasta Oliva E gdb Matias Myre Jensen Gjerøy, Søndre 1863
Johanna Kornelia Pedersen 1871

Født den 21.1.1903.
1910: 007 01 Aasta M. Jenssen 21.01.1903 Rødøy d ug Datter b

.

1901 døpt datter: Ragna Marie Kristine

1901.21P 14.04.1901 25.08.1901 Ragna Marie Kristine E grdbr Jens Matias Myhre Jensen Gjerøy, Søndre 1863
Johanna Kornelia Pedersdtr 1871

Mer

Født her 14.4.1901. 1910 er hun "pleiedatter" på Flatøya.
004 01 Ragna Mathiasdatter 14.04.1901 Rødøy d ug Pleiedatter b
Hos husmann Jakob Andreas Pedersen og hans ektefelle.

.

1899 døpt datter; Julie Lovise

1899.12P 26.05.1899 16.07.1899 Julie Lovise E gaardbr Matias Myhre Jensen Gjerøy 1866
Johanna Kornelia Pedersen 1854?

.

1899 datter: Julia Lovise Jensen

Født her den 26.5.1899.
1910: 006 01 Julia M. Jenssen 26.05.1899 Rødøy d ug Datter b

.

1896 døpt sønn: Hans Pareli

1896.30G 10.08.1896 06.09.1896 Hans Pareli E gaardbruger Jens Matias Jensen Gjerøy 1863
Johanna Kornelia Pedersen 1871

Mer

Født 10.8.1896
1910: 005 01 Hans M. Jenssen 10.08.1896 Rødøy s ug Søn f
Midlertidig bosatt også her:
1910 :010 01 Hans M. Jenssen 10.08.1896 Rødøy tj ug Stedfortræder for sin broder, som er fraværende mt
1900: 006 01 Hans Matiassen 1897 Rødøy herred* S ug Barn b

,

1894 døpt sønn: Edvard Kristian

1894.12G 27.01.1894 10.06.1894 27.02.1894 Edvard Kristian E gaardbr Matias Myre Jensen Gjerøy 1861
Johanne Kornelia Pedersen 1872

Født her 27.1.1894.
1910: 004 01 Edvard M. Jenssen 27.01.1894 Rødøy s ug Søn (dreng) mt

.

1892 Datter: Jette Jensen

Født her den 17.9.1892 på gården Flatøy.
1910: 003 01 Jette M. Jenssen 17.09.1892 Rødøy d ug Deltager i husgjerningen b

.

1890 døpt sønn: Sigvald Kornelius Myre

1890.35G 03.07.1890 14.09.1890 Sigvald Kornelius Myre E inderst Jens Matias Myre Vassvik 1863
Johanna Kornelie Pedersdtr 1871

1890 Sønn: Sigvald Kornelius Myre Jensen

Født 3.7.1890 på gården Vasvik i Rødøy.
1900: 003 01 Sigvald Matiassen 1890 Rødøy herred* S ug Barn b

Mer om Sigvald:

Sigvald ble bruker av gården Våga 65, bnr 2. Dette etter at eier av bruket - Arnulf Hansen gikk konkurs. Arnulfs ektefelle fikk kjøpe bnr 1 tilbake, men bnr 2 ble av kreditorene solgt til Sigvart Jensen fra Gjerøy søndre. Mer omtale av han under gården Våga.