Breivik (57)

Bruk nr 7 og 10

INDRE BJERKELI - BNR 7
Eiendom utskilt fra bruks nr. 4 den 23 01 1922.
SOLBAKKEN - BNR 10
Eiendom utskilt fra bruks nr. 1 den 19 11 1954.

Hovedsiden

57 07 04 / 57 10 04

INDRE BJERKELI og SOLBAKKEN

57/07 og 57/10

BENTON BJERKELI, eier

Hjemmel av 13 07 2006.
Født 24 01 1954.
Benton har også hjemmel på bnr 10 Solbakken.

2006 hjemmel

Gnr 57, bnr 7 er overdradd fra Gunnbjørg Oliva Sal Bjerkeli til Benton Bjerkeli (13.07.2006)
Overdragelsen omfatter også Gnr 57, bnr 10.

2 hus

De kjøpte et hus i Rana, rev det og satte det opp på denne tomta. Da huset senere ble dårlig, og det var uten sanitæranlegg, bestemte familien seg for å bygge nytt hus 1981.

57 07 03 / 57 10 03

INDRE BJERKELI og SOLBAKKEN

57/07 og 57/10

GUNBJØRG OLIVA SAL BJERKELI, eier

Overtok hjemmelen etter at broren Kåre døde 25.januar 1992.

Gnr 57, bnr 7 er overdradd fra Gunnbjørg Oliva Sal Bjerkeli til Benton Bjerkeli (13.07.2006)
Overdragelsen omfatter også Gnr 57, bnr 10.

Mer om henne

1923.14P 28.03.1923 22.07.1923 Gunbjørg Oliva Sal E fisker Ole Røneberg Olsen Bjerkeli 1884
hustru Marie Kristine Nilsen 1895

Gunbjørg fikk en sønn som ble kaldt Benton Bjerkeli.
Han omkom i et snøras her på bruket. Besteforeldrene Marie og Ole var også i huset, men berga livet begge to. Det skjedde 19.februar 1952.

Benton Bjerkeli ble født den 14.10.1944. Død 9.2.1952. Gravlagt Tjong gamle gravsted. Graven er slettet.

Hun døde 1.4.2006 og er gravlagt Tjongfjord nye gravplass.

2 hus

De kjøpte et hus i Rana, rev det og satte det opp på denne tomta. Da huset senere ble dårlig, og det var uten sanitæranlegg, bestemte familien seg for å bygge nytt hus 1981.

57 07 02 / 57 10 02

INDRE BJERKELI og SOLBAKKEN

57/07

KÅRE BJERKELI, eier

Kåre fikk hjemmelen til bruket her etter faren Ole Rønneberg Olsen Bjerkeli.

Født den 21.mai 1930.
Kåre tok over hjemmel til bruket her etter sin far (bnr 7)
Han var senere bosatt bnr 10 Solbakken.
Kåre Olai dør den 25.1.1992 og er gravlagt Tjongsfjord nye gravplass.

2 hus

De kjøpte et hus i Rana, rev det og satte det opp på denne tomta. Da huset senere ble dårlig, og det var uten sanitæranlegg, bestemte familien seg for å bygge nytt hus 1981.

57 07 01 / 57 10 01

INDRE BJERKELI og SOLBAKKEN

57/07
Eiendom utskilt fra bruks nr. 4 den 23 01 1922.

FLYTTA TIL SOLBAKKEN

Etter SKREDET etablerte familien seg på nytt sted, bnr 10 SOLBAKKEN.
Nytt hus

OLE RØNNEBERG OLSEN BJERKELI, eier og bruker

Ole døde på Solbakken 57-10, 1964, 80 år gammel.

1954 nytt sted/nytt hus

Herredstyre sak 1954:
”Sak 86. Oskar Bjerkeli, Reppasjøen, søker Rødøy Sparebank om et midlertidig lån inntil kr 8000.-, da han skal være sin far Ole Bjerkeli behjelpelig med å bygge hus. Ole Bjerkeli er av Naturskadefondet innvilget et bidrag stort kr 8000. Rødøy sparebank er villig til å forskuttere beløpet dersom kommunen stiller seg som garantist inntil bidraget kan bli utbetalt av naturskadefondet.

Enstemmig vedtak: Kommunen garanterer for et kortsiktig lån i Rødøy Sparebank stort kr 8000.-. Som sikkerhet for at pengene blir brukt til det rette formål utnevnes Hans Reppen som kommunens tillitsmann. Eventuelle lånemidler skal etter hvert som der blir behov for disse, utbetales Hans Reppen, som har å påse at midlene blir anvendt forsvarlig og at huset blir oppført innen den frist som Landsbruksdepartementet har fastsatt for sitt bidrag (15.november 1954).

.

De kjøpte et hus i Rana, rev det og satte det opp på denne tomta. Da huset senere ble dårlig, og det var uten sanitæranlegg, bestemte familien seg for å bygge nytt hus 1981.

I det gamle huset på Solbakken bodde hele familien, med unntak av Therese og Oskar

.

NEDENFOR - BNR 7

1950 Eier og bruker - Ole Olsen

BRUKS NR 7
Skyld av 31 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1933 Brandkassen

1933 04 04 Indre Bjerkeli 57 07 Ole Olsen.
Viser til tidligere branntakst av 08 09 1921 med brødrene Ole og Tomas Olsen.
1/3 del STUE bygning (som før nr 1 kr 5000)
Tømmer og bord. Tak: papp, never og torv.
4,30 lang, 4,20 bred, og 3,20 høy. 1 1/2 etasje.
Stue, 1/2 kjøkken og 1/2 gang. 1 pipe og en ovn. Takst 800.
FJØS bygning, tømmer, bord og papp.
11.00 lang, 6,65 bred og 4,25 u/taket.
2 etasjer, fjøsrom, lade og gang.
Takst: 2500.
1/2 vedskur bygning. Vedskur og loftrom.
2,50 lang, 3,90 bred og 2,40 høy. Takst 175.
1/2 KJELDERHUS, forsikret også 1921.
2,00 m lang, 3,25 bred og 2,10 u/taket. Et rom.
Takst 200. Samla takst for alt (1/2) kr 3675.
Mellom stue og fjøs 60 meter. Mellom kjeller og vedskur 15 m.
Mellom stue og vedskur 6 meter.
Takst: Nils Benjaminsen.
Merknad: De forsikrede bygninger med unntak av fjøset (hus nr 2) står på 57/4.
18 04 1933 Leonhard Losvik, Rødøy lensmannsbestilling.

1923 Brandkassen

1923 02 14 Brandtakst 57 07 Ole Olsen.
FJØS bygning: Tømmer, bord og papp.
14,50 x 6,56 og 4,25 u/tak.
2 etasjer. 1ste 3 rum. 2dre 1 rom til høyet.
Takst 4000.
Takst utført av Peter M. Tjong, med påtegning av Leonhard Losvik, lensmann. 24 02 1923.

1922 hjemmel

Hjemler:
Skylddeling, hvorved er fraskilt en parsell Seljenes og en parsell Indre Bjerkeli, der hver er gitt en skyld av 31 øre, med rett til utmark, skog, torvmyr, havnegang og landslott – likt med hovedbruket, avholdt 8.september 1921, tinglyst 23.januar 1922.

Ole og Marie

Foto fra:
Lite heftet bok skrevet av etterlatt ektefelle Ingvarda og en niese av henne.

Marie var fra Sandørenget, Hattfjelldal.  Hun var født utenfor ekteskap.  Hennes mor var Oleanna Sjursdatter, faren var Nils Kristian Nilsen, Morud.  

Maries mor gifta seg i 1898 med med Peder (Per) Johan Olsen fra Elsvatnet. Paret bosatte seg i 1914 på et nybygd bruk, kalt Sandørenget. 

Marie fkk i 1914 en sønn, Marius Kristoffer.  Faren til barnet var Ole Johannessen Hals. I 1918 fikk hun en datter, Karen. Faren var Lars Israel Israelsson, opprinnelig fra Vilhelmina i Sverige.

Marie hadde flere halvsøsken, som hadde mange barn og barnebarn. Tre av disse: Ottar, Ole og Maren levde innpå 1980-årene.  Maries søster Maren døde i 1996.

Mer om familien: Gårdshistorie for Hattfjelldal, særbind V1 C (Leif Elsvatn).

 

 

Måtte etablere seg på nytt

57 10 SOLBAKKEN

Bruket "Solbakken" er det huset som er nedenfor FV 17 som går gjennom gården Breivik. Dette er det GAMLE, dagens er fra 1980 åra.

Nordlands avis 24.11.1922

EKTEFELLE og BARN:

1969 Marie dør

Marie Bjerkeli dør 31.1.1969 og er gravlagt Tjongsfjord nye gravplass.

Ektefelle:

Ekteskap:
Rødøy kirke 1. januar 1923. Ole Rønneberg Olsen, født Rødøy 1884, bosatt Bjerkeli. Sønn av gårdbruker Ole Mathias Thomassen. Tjenestepike Marie Kristine Nilsen, født Hatfjeldal 1894, bosatt Bjorbakmo. Konfirmert 1910. Datter av innerste Nils Kristian Nilsen.

BARN:

1923 døpt datter: Gunbjørg Oliva Sal Bjerkeli

1923.14P 28.03.1923 22.07.1923 Gunbjørg Oliva Sal E fisker Ole Røneberg Olsen Bjerkeli 1884
hustru Marie Kristine Nilsen 1895

Gunbjørg fikk en sønn som ble kaldt Benton Bjerkeli.
Han omkom i et snøras her på bruket. Besteforeldrene Marie og Ole var også i huset, men berga livet begge to. Det skjedde 19.februar 1952.

Benton Bjerkeli ble født den 14.10.1944. Død 9.2.1952. Gravlagt Tjong gamle gravsted. Graven er slettet.

Hun døde 1.4.2006 og er gravlagt Tjongfjord nye gravplass.

.

1925 sønn: Oskar Bjerkeli

Mer omtalt under bnr 10 Solbakken.

Født den 22.02.1925 her.
Oskar flytta fra Breivik og reiste fra kommunen.
Oskar døde den 26.juli 2003. Begravelse fra Bleikvassli kirke fredag 1.august.
Gjenlevende familie: Borghild (hustru). Barn: Benton (Britt), Anette, Kato, Elisabeth (Trond). Oldebarn: Rebecca og Lenita.

.

1928 sønn: Thomas Bernhard Bjerkeli

Født den 24. mars 1928.
Thomas Bernhard dør den 03.10.1959 og er gravlagt på Tjongsfjord gamle gravplass.

,

1930 sønn: Kåre Olai Bjerkeli

Født den 21.mai 1930.
Kåre tok over hjemmel til bruket her etter sin far.
Han var senere bosatt bnr 10 Solbakken.

Kåre Olai dør den 25.1.1992 og er gravlagt Tjongsfjord nye gravplass.

.

1933 datter: Lina Mathilde Bjerkeli

Født den 8. mars 1933.

Lina Mathilde dør den 28.11.1990 og ble gravlagt Tjongsfjord nye gravplass.

.

1935 datter: Therese Bjerkeli

Født 18. august 1935.
Skal ha vært bosatt i Malangen.

.

1939 sønn: Ottar Martin Bjerkeli

Født den 18. februar 1939.
Ottar ble skadet i en trafikkulykke i Meløy og bodde en del år utenbygds. Han ble sterkt skadet og ble rullestolbruker videre i livet.

Flyttet tilbake til Rødøy med samboer og senere ektefelle Ingvarda f. 28.august 1941
i Gamvik i Finnmark.

Ottar og Ingvarda bygde nytt hus på Tjong Nedre (59-22) Heimly, på en tomt utskilt fra bnr.3 Alfheim.

Ottar bodde på Tjong Nedre

59-22 Heimly (Tjong Nedre). Fikk tomt der da han flytta hjem igjen.
Ottar Martin Bjerkeli dør den 4.7.2010 og er gravlagt på Tjongsfjord nye gravplass.

KILDER:

Benton Bjerkeli
14.10.1944
09.02.1952
Tjongsfjord gamle gravplass
05.C (slettet)
Gunnbjørg Oliva Bjerkeli
28.03.1923
01.04.2006
Tjongsfjord nye gravplass
04.E.02.009
Kåre Olai Bjerkeli
21.05.1930
25.01.1992
Tjongsfjord nye gravplass
04.A.10.024
Lina Mathilde Bjerkeli
08.03.1933
28.11.1990
Tjongsfjord nye gravplass
04.A.10.015
Marie Bjerkeli
09.05.1895
31.01.1969
Tjongsfjord nye gravplass
04.B.07.007
Ole Rønneberg Olsen Bjerkeli
20.08.1884
19.05.1964
Tjongsfjord nye gravplass
04.C.04.003
Ottar Martin Bjerkeli
18.02.1939
04.07.2010
Tjongsfjord nye gravplass
04.D.05.002

Tomas Bernhard Bjerkeli
24.03.1928
03.10.1959
Tjongsfjord nye gravplass
04.C.01.004

PDF 00823 Ole Bjerkeli familien kilder

Noen flere fot og klipp.