Rønvik (48)

bruk nr 2 Nord Åkvik

Hovedsiden

Hans Jakobsen

48 02 1950

RØNVIK- Nord Aakvik

48/02

DINA ANTONETTE GABRIELSDDTR, G. NILSEN, eier

1950 matrikkelutkast

Dina Nilsen
Skyld av 39 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1930 Attest om uskiftet bo

Attest fra skifteretten for at Hans Nilsens enke Dina Nilsen har adgang til å sitte i uskiftet bo, datert 31.1., tinglyst 26.7 (?) 1930.

HANS NILSEN AAKVIK. selveier

Døde 2. november 1929 på Tjongsfjorden, en stormkveld, 48 år gammel.
Han ble ikke funnet.
Han var født den 4. oktober 1881 i Meløy.
Sønn av: Nils Johan Rafaelsen f. 1855 og Anne Kristine Lovise Bang Rasmusdtr f.1856

1924 Pantsettelse

Pantobligasjon fra Hans N. Aakvik til Rødø Sparebank for kr 1600.oo med pant heri,
Datert 26.10.1923, tinglyst 15.3.1924.

1923 Pantsettelse

Pantobligasjon fra Hans N. Aakvik til Rødø Sparebank for kr 1500.oo med pant heri, datert 23.2.22, tinglyst 5.3.1923. (?).

1921 Pantsettelse

Pantobligasjon fra Hans N. Aakvik til Rødø Sparebank for kr 300.oo med pant heri, datert 6/6, tinglyst 25.7.1921.

1920 folketellingen (48 02 0006 Nord Aakvik)

001 Hans Kristian Meyer Nilsen 01 1881-10-04 Aakesvik Meløy - hp ug!! Smaabruker S
002 Dina Antonette Gabrielsen 01 1889-01-18 Storø i Meløy - hu g Husmor
003 Nansy Agnete Hansen 01 1908-03-12 Storø i Rødø - d ug Barn
004 Gudrun Elisabet Hansen 01 1909-06-04 Aakvik i Rødø - d ug Barn
005 Petra Bertine Hansen 01 1911-04-25 Aakvik i Rødø - d ug Barn
006 Henry Dahl Hansen 01 1913-06-29 Aakvik i Rødø - s - Barn
007 Berta Johanna Hansen 01 1915-02-17 Aakvik Rødø - d - Barn
008 Emma Hansen 01 1917-05-13 Aakvik i Rødø - d - Barn
009 Ester Johanna Hansen 01 1919-04-12 Aakvik i Rødø - d - Barn

1910 Gjeld

Exkution hos Hans Nilsen for gjeld til Brunvikens Reperbane, kr 65.90 med utlegg heri, datert 31. oktober, tinglyst 15. november 1910.

1910 folketellingen

001 01 Hans Nilssen 04.10.1881 Meløy hf g Agent og Gaardbr. selveier b
002 01 Dine Gabrielsdatter 18.01.1889 Rødøy hm g Hustru b
003 01 Nansy Hansdatter 12.03.1908 Rødøy d ug Datter f
004 01 Gudrun Hansdatter 04.07.1909 Rødøy d ug Datter b
005 01 Paul Karoliussen 24.09.1897 Rødøy Pleiesøn ug Fors. gbr. og agent %fisker% b

1909 skjøte

Skjøte fra Nilsine Jakobsen til Hans Nilsen herpaa for kr 1650.-, datert 25. august 1909, med påtegnet attest fra Rødøy lensmann, at Nilsine Jakobsen sitter i uskiftet bo etter Hans Jakobsen med ???? bevilling, datert d.d., tinglyst 15. september 1909

1909 Pant

Pantobligasjon fra Hans Nilsen til Rødøy Sparebank på kr 1000 med pant heri, datert 11., tinglyst 15. september 1909. Avlest 27.10.1917. (Det må da være betalt).

Hans er født i Meløy

Hans Kristian Meyer Aakvik, f. 4. oktober 1881 i Meløy.
Sønn av: Nils Johan Rafaelsen, f. 1855 og Anne Kristine Lovise Bang Rasmusdtr, f.1856.
Hans er ved folketellinga 1900 bosatt hjemme hos foreldrene på gården Tortenvik Meløy
Tidligere bodde hans foreldre på Aabotsvik i Meløy hvor flere av hans søsken nevnes født

Hans sine foreldre

”Engevikslekta, side 107: VIII.4.8.1.2. Niels Johan Rafaelsen født Hugvik i Meløy 14. januar 1855. Viet Meløy kirke 12.september 1880 til Anne Kristine Lavine Bang Rasmusdtr, født Segelfore, født Segelfore i Rødøy 1856, datter av Rasmus Jensen. 8 barn. Nils Rafaelsen var inderste, dagarbeider med jord, drev fiske og landbruk for egen regning. Bosatt Åbotsvik (står Tortenvik i parentes ved første barns dåp) men flyttet senere til Lyngvær i Meløy”.

Hans sin mor - Segelfore i Rødøy

Hans sin mor var født på gården Segelfore - en plass der. Senere bosatt i Meløy.
1865 er hun bosatt hjemme hos foreldrene på gården Segelfore.
1875 er hun tjenenestejente hos Edvard Johan Jensen, jordbrukende husmann Norø i Nesna.

EKTEFELLE og BARN

Ektefelle: Dina Antonette Gabrielsdtr, g. Nilsen

Hans ble gift 8. september 1907 i Meløy kirke med Dina Antonethe Gabrielsdtr,
f. 18. januar 1889 i Svinvær i Rødøy. Hun var datter av Gabriel Andreas Tomassen, f. 17. januar 1855 på plassen Vassdal Øvre i Rødøy. Dinas mor var Jenny Kristine Tønder Benonissen, født Bø 1879, datter av snekker Benoni Jensen.

.

1922 døpt datter: Dagny Hansine Julie Aakvik

1922.8P 03.02.1922 03.07.1922 03.05.1922 Dagny Hansine Julie E grbr Hans Nilsen Aakvik Åkvika 1881 hust Dina Antonette Gabrielsen 1889

.

1919 døpt datter: Ester Johanne Aakvik

1919.15P 12.04.1919 03.08.1919 Ester Johanne E gdb Hans Kristian Meier Nilsen Åkvika 1881 hust Dina Antonette f: Gabrielsen 1889

.

1917 døpt datter. Emma Aakvik

1917.19P 13.03.1917 29.07.1917 Emma E grdbr Hans Nilsen Åkvika 1881 h Dina Gabrielsen 1889

.

Døpt datter: Ingberta Johanna Aakvik

1915.21P 17.02.1915 22.08.1915 07.03.1915 Ingberta Johanna E gdb Hans Kristian Meier Nilsen Åkvika 1881 hust Dina Antonette Gabrielsen 1889

Gift Fagermo og bosatt Sleipnes (Punn Gjedden).

.

1913 døpt sønn: Henry Dahl Aakvik

1913.22G 29.06.1913 17.08.1913 Henry Dahl E gdb Hans Kristian Meier Nilsen Åkvika 1881 hust Dina Antonette Gabrielsen 1889

.

1911 døpt datter: Petra Bertine Aakvik

1911.30P 25.04.1911 20.08.1911 Petra Bertine E gdb Hans Kristian Meier Nilsen Åkvika 1881 h Dina Antonette Gabrielsen 1889

.

1909 døpt datter: Gudrun Elisabet Ingberta

1909.24P 04.07.1909 29.08.1909 Gudrun Elisabet Ingberta E fisker Hans Nilsen Åkvika 1881 h Dina Antonetta Gabrielsdat 1886

48 02 1896

RØNVIK, Nord Aakvik

48/02

HANS JOHAN GREGER JAKOBSENS og ENKEN.

HANS OM FRA HUSMANNSPLASS UNDER GÅRDEN KJETVIK, HVOR HAN OMTALES MER MED ALLE BARNA SOM BLE FØDT DER.
HAN VAR DEN FØRSTE BRUKER HER.

1908 enken Nilsine selger

Skjøte fra Nilsine Jakobsen til Hans Nilsen herpaa for kr 1650.-, datert 25. august 1909, med påtegnet attest fra Rødøy lensmann, at Nilsine Jakobsen sitter i uskiftet bo etter Hans Jakobsen med ???? bevilling, datert d.d., tinglyst 15. september 1909

1907

Skadeløsbrev fra Nilsine Pedersdtr (Hans Jakobsens enke) til M. Lossius for inntil kr 2500 med pant heri, datert 14. mai, tinglyst 15. juni 1907.

1901

Utredsel til sognepresten for dette bruk kr 2,22, tinglyst 7. juni 1901.

1900

Pantobligasjon fra Hans Jakobsens enke til handelsmann Lossius Rødø for kr 660,42 mot pant i denne eiendom, datert 6. mars, tinglyst 15. mai 1900.
(Pantet avlest 15.juli 1909).

1900 folketellingen

FOLKETELLINGA 1900:
Nilsine er bosatt som selveierske og gårbrukerenke på Nord Aakvik (Røndvik 48-2). Hun bor sammen med sine 5 barn.

1896 Hans omkommer på havet

Fisker Hans Johan Greger Jakobsen, Nordaakvik
Døde 18.3.1898, 50 år. Merknad: Fall ut av båten paa heimtur fra Losvika. Ikkeje attfunnen.

1896 gjeld

Obligasjon fra Hans J. Jakobsen til Hemnes sparebank for kr 400 med pant i denne eiendom , datert 13. januar, tinglyst 15.januar 1896. (Pantet avlest 1.7.1909).

1894 hjemler

Skyldelingsforretning avhjemlet og tinglyst 19. september 1894, hvorved denne eiendom er gitt overnevnte skyld av 39 øre

1891 folketellingen

DET BODDE DA HOS HENNES FORELDRE PÅ KJETNSET (KJETVIK).
001 Hans Jakobsen 1 1848 Lurö Herred - Familiens overhode g -
002 Nilsine Pederdtr 000 1855 Rødøy - Hustru g -
003 Iverine Hansdtr 000 1878 Rødøy - Datter - -
004 Hauan Hansen 000 1880 Rødøy - Søn - -
005 Jörgen Jakob Hansen 000 1885 Rødøy - Søn - -
006 Krestian Hansen 000 1890 juli Rødøy - Søn - -

Familien kom fra gården KJETVIK

EKTEFELLE og BARN:

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Nilsine Pedersdatter 1855 Rødøy herred* Hm e Gårdbrugerenke, Selveierske b
002 01 Haugan Hanssen 1880 Rødøy herred* S ug Fisker og jordarbeider b
003 01 Jørgen Hanssen 1885 Rødøy herred* S ug Fisker og jordarbeider b
004 01 Kristian Hanssen 1890 Rødøy herred* S ug Gaardmandssøn b
005 01 Anna Hansdatter 1893 Rødøy herred* D ug Barn b
006 01 Helga Hansdatter 1898 Rødøy herred* D ug Barn b

Ektefelle: Nilsine Josephine Eline Pedersdtr

Født den 9.7.1855 på gården Brevik. Datter av Peder Kristian eriksen og Nikoline Edrika Jonsdtr. Familien hennes bodde senere på plassen Kjetnes under gården Kjetvik.
ENGEVIKSLEKTA (20): Nevnt her.

1877 viet

KIRKEBOKA EKTESKAP 1877-18:
18.okt. Ungkar og snedkermand(?) Hans Johan Greger Jakobsen, Lurø-Kjetten, 29, sønn av Jakob Gunerius Askilsen. Pige Nilsine Josefine Pedersdatter, Bredvik, 22, datter av Peder Eriksen Kjetten.

1890 sønn: Kristian Nikolaus Paul Hansen

Født den 8.7.1890 på gården Kjetvik. Døpt kirken 27.7.1890.
Han er ved tellingen 1910 i tjeneste hos gårdbrukeren på gården Vernesosen 46, bnr 1. Lenke dit.
1891 ft Kjetnes:: 006 Krestian Hansen 000 1890 juli Rødøy - Søn -