Gård Vågenge (64)

Bruk nr 4 Einvoll

Hovedsiden

Einvold

Besøk av datteren:
Albert og Hilda. Kåre.
Hildur med barna Evald og Katinke Ormseth.
Og trolig Alsing bak kamera?

 

 

64 04 Kåre Einvoll og senere eiere

2004

Gnr 64, bnr 4 er overdradd fra Kåre A M Hagen Einvoll til:
Evald Ormseth og Katinka Ormseth (17.03.2004).
Overdragelsen omfatter også bnr 64.12 og 64.18.

1926 Nytt hus

Det nye huset fra 1926/27. © RLA. Avisklipp fra 1926: Albert Hansens stuebygning i Vaage Rødøy nedbrendte natt til lørdag. Ildens opkomst er ukjent. Huset var assurert.

31. august 1918 er lensmann Leonhard Losvik på besøk, på vegne av Brannkassen, for å ta takst på eiendommen i anledning assuranse. Med seg som takstmenn har han – bruker av gården Æsvik (misjonspprest) J.O. Bang og gårdbruker Hansen Monsen fra Seines.
Det skrives at taksten gjelder gnr. 64, bruk nr .4 – Einvolden, eiet av Elias Nilsen Sletnes. Det ble nevnt at den tidligere branntaks var fra 14.12.1917, dvs. året før.

Det ble tatt takst på følgende bygninger:

Stue bygning.
I den før nevnte forsikring, ble bygningen forsikret til kr 1120. Da huset under forrige takst var under opførelse, forlanges ny taks etterat den nu er opført og paa det nærmeste færdlig. Byggematriale: Byggeplanker, boks og bord. Taket er papp på bord. Bygningern er 7 meter lang, 4.10 bred og 2,85 m høy til taket. I første etasje er det stue, kammers, kjøkken og gang. I andre etasje er det to værelser. Ingrn grunnmur og kjeller. Ingen pipe, men to ovner (?). Taksert til kr 2450.

Merknad: Enda ikke piper oppsatt. De innsatte ovener er nye o ubrukte. Da piper enda ikke var oppsatt, kann dette ikke helt besvares. Men erier er gjort bekjent med ildstedsreglene. Eieren ble gjort oppmerksom på at han straks eller før ildstedene tages i bruk må la disse besiktiges av en taksmand.

Det er nevnt at det mellom stue- og sjøhusbygningen er 26 meter.

Sjøhus:
Taksert til kr 750. Sjøhusbygningen er overgått til rekvirenten av denne takstsforretning . Den tidligere eier av dette sjøhuset var Lyder Eliassen, Sletnes. Huset var branntaksert 14.12.1917.

Etter ehandling i Norges Brannkasse i Kristiania ble forsikringsummen 3200 og premien 3,60 årlig å betale.

64.04 Einvolden

Albert Matias Hansen

Albert døde den 7.9.1958. Gravlagt på Rødøy vestre gravplass. Støtta hans er slettet.
1910 ft; 001 01 Albert Hansen 27.01.1877 Rødøy hf g Fisker og Husmand b

1950 Eier og bruker - Albert Mathias Hansen

Skyld av 38 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1920 folketellingen (64 04)

001 Albert Mathias Hansen 01 1877-01-27 Eindvollen Rødøy - hp g Smaa Gaardbruker 'S'
002 Hilda Marie Alberta Eliasen 01 1878-01-28 Meløy Herred - hu g Husmor
003 Simen Barthold Eide Hansen 01 1906-04-17 Einvold Rødøy - s ug Pf
004 Alsing Einar Pareli Hansen 01 1908-09-07 Einvold Rødøy - s ug Pf
005 Hildur Alberta Hansine Marit Hansen 01 1914-08-07 Einvold Rødøy - d ug Pf
006 Kaare Antoni Mathias Hagen Hansen 01 1920-04-29 Einvold Rødøy - s ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Albert Hansen 27.01.1877 Rødøy hf g Fisker og Husmand b
002 01 Hilda Eliasdatter 28.02.1878 Melø hm g Husmandskone b
003 01 Simon Albertsen 17.04.1906 Rødøy s ug Søn b
004 01 Alsing Albertsen 07.09.1908 Rødøy s ug Søn b
005 01 Eline Sivertsdatter 31.01.1893 Gilleskaal tj ug Tjenestepige b %mt%
006 01 Anna Eliasdatter 14.04.1880 Melø b ug Tjenestepige mt
007 01 Maren Petersdatter 80 ca Melø fl e Føderaad b

Ektefelle: Hilda Eliasdtr

1910 ft: 002 01 Hilda Eliasdatter 28.02.1878 Melø hm g Husmandskone b
1900 ft: 005 Hilda Eliasdatter 01 1879 Meløy herred* b D ug Kreaturstel og Husgjærnin
Hun er 1900 bosatt som datter på gården Sletnes i Meløy (17.02). Hos sine foreldre Elias Nielsen f.1847 og Benjamine Pedersdtr f.1850.

Hilda Alberta Einvoll

Hun var født 28,2,1878 i Meløy. Hun døde 23.3.1967 og ble gravlagt på Tjongsfjorden nye gravsted.

BARN:

Omtalt nedenfor.

ANDRE:

1910 ft: Maren Pedersdtr

1910 ft: 007 01 Maren Petersdatter 80 ca Melø fl e Føderaad.
Albert sin mor, se under, enke ved tellingen 1900.

1910 ft: Anna Eliasdtr, tjenestejente

1910 ft: 006 01 Anna Eliasdatter 14.04.1880 Melø b ug Tjenestepige m

1910 ft: Eline Sivertsdtr, tjenestepige

1910 ft: 005 01 Eline Sivertsdatter 31.01.1893 Gilleskaal tj ug Tjenestepige b %mt%
t

Kåre Anton Mathias Hagen Einvoll

Kåre var føddt den 29.4.1920. Han døde 23.11.2003. Gravlagt på Tjongsfjord nye gravsted.

1952/1953

Handelsregister 1952/53:
Einvoll, Kåre, 1938, frø- papir og kortevareforretning.
Obs. Han er ikke nevnt som "skreppehandler" i 1958/59 - slik som broren Alsing.

1924 døpt sønn: Kåre Anton Mathias Hagen Einvoll

Hjemmedøpt 04.01.1921. Stadfestet Rødøy kirke 12.10.1924.
Han er her bare nevnt med Kaare, men skal også ha mellomnavna ”Anton Mathias Hagen”. Det er også merknad om registrering av hans fødsel som nr 19, side 72.

Faddere: Fisker Albert Andreassen, Våga.
Helmer Eliassen Reinan og h. Eline.
Pike Bente Eliassen, Einvolden.
Gutt Simon Hansen, Einvolden.
Kb 1924-32.

Mor og datter

Foto fra EINVOLL samlingen.
Brukt i historielagets bok nr 4. Tekst derfra; Fra venstre Alsing sin søster Hildur Alberta Hansine f. 1914 og hans mor Hilda Mari Alberta Eliassen (1878-1967). Foto Alsing Einvoll.

1817 døpt datter: Hildur Alberta Hansine Einvoll

1917.35P 07.08.1914 09.09.1917 15.10.1914 Hildur Alberta Hansine E fisker Albert Hansen Envold 1877
hust Hilda Eliasen 1878

Hildur arbeidet en tid i forretningen til Oleif Rossvoll på Rødøy. Han startet handelen på Rødøy høsten 1935, hun var da 21 år gammel. Hun flyttet senere fra kommunen, giftet seg og fikk tre barn. To av disse er dagens (2020) eiere av Einvoll.

Alsing 1975

Foto her er mulig tatt under forlovelse. Se ellers brudebilde for paret , foto 484. Johan Norum og Signe Pettersen, ektepar på gården Vågenge 64.01

1944

1944 (22700).

Alsing Einar Einvoll

Alsing var født 7.9.1908. Han døde 13.7.1993 på Rødøy sykehjem. Gravlagt Tjongsfjord nye gravplass.

1953-1959

Handelsregister 1953/54:
Einvoll, Alsing, fotograf, kortevarer, frukt- og frøhandel, brensel- og smøreoljer.
Handelsregister 1958/59:
Einvoll, Alsing, 1932, Fotograf, kortevarer for frøforretning.

Døpt sønn: Alsing Einar Pareli Einvoll

1909.3G 07.09.1908 28.06.1909 13.10.1908 Alsing Einar Pareli E fisk Albert Matias Hansen Vågeng
Hilda Marie Alberta Eliasdat

Alsing bodde i sin farsheim nesten hele sitt liv, og livnærte seg som fotograf og med omførselshandel.

På foto tur med kamera

RLA 2612.

Fotograf og skrepphandler

FIRMA: Einvoll, Alsing. Fotograf, kortevarer, frukt- og frøforretning, brensel og smøreoljer. Fromue: 1400.  Kilde: Norges Handelskalender 1947-1948.

Foto:

Fra en samling med "løse" foto mottatt fra gården Aarnes - v/Lillian Aarnes Falch (april 2007): Jann Breivik opplyser: Fra venstre: Linas Breivik, Alsing Einvoll, Magnhild Pettersen, trolig Sverre Kvalvik, trolig Ragnvald Sandberg, Robert Pedersen, Normann Sandberg. Sigurd Danielsen, Svinvær. © RLA (Johan Martin Mathisen). 

Simon Bartol Einvoll

Han var født 17.4.1906. Han døde 23.11.1984 og ble gravlagt Tjongssfjord nye gravsted.

1906 døpt sønn: Simon Bartold Eide Einvoll

1906.26G 17.04.1906 29.07.1906 Simon Bartold Eide E hus Albert Hansen Vågaholmen 1877
Hilda Eliasdatter 1878

Mer om SIMON:

Simon drev som sine brødre Kåre og Alsing - som skreppehandler en tid, men ikke så lenge som de andre.
Simon var den som mer overtok selve driften av bruket etter faren.

Simon

Harry Pedersen‎Rødøy før og nå
27. september 2018 ·

Simon Einvoll, en av flere brødre fra Våga, som drev omflakkende handel. Intervjuet og omtalt av Nordlandsposten, på 80-tallet, av Tor Holstad.

64 04 1900 Maren Pettersdtr, husmannsenke

1900 Maren Pettersdtr, husmannsenke

Ektefellen omkom på havet for 5 år siden og ved tellingen 1900 er hun bosatt her som husmannsenke. Plassen ligger under brukeren av gården Vågeng 64.02.

1900 ft: 001 01 Maren Pettersdatter 1830 Melø Nor Hm e Husmandskone m J b
1875 ft: 002 01 Maren Petersdatter 1831 Kilvig i Melø Sogn Kone g b
1865 ft: 002 01 Maren Pettersdatter 34 Rødø Præstegj hans Kone g

Kom fra Melø sogn

1875 tellingen er det nevnt at hun kom fra KILVIK i Melø sogn.

1900 folketellingen

001 01 Maren Pettersdatter 1830 Melø Nor Hm e Husmandskone m J b
002 01 Albert Hansen 1877 Rødøy herred* S ug Fisker og husmandssøn b
003 01 Rigine Johansdatter 1851 Melø Nor Tj ug Tjenestepige b
004 01 Ellen Torsteinsdatter 1893 Rødøy herred* Pleiebarn ug Pleiebarn b

1895 Forlist - Hans Pedersen, Einvoll, Vågenga.

Død 12.10.1895. 68 år gammel. Attfunden. Merknad: Forliste paa en lien båt i storm".

1891 folketellingen

Vågengen: løpenr: 125ab.
001 Hans Pedersen 1 1822 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Maren Petersdtr. 000 1830 Melö Herred - Hustru g -
003 Albert Hansen 000 1877 Rødøy - Søn - -
004 Anton Jensen 000 1857 Rødøy - Selv Hovedperson, Inderst g -
005 Krestine Hansdtr. 000 1866 Rødøy - Hustru, Inderstens Hustru g -
006 Krestine Hansdtr. 000 1852 Melø Herred - Tjenestetyende ug -
007 Edevart Tomasen 000 1866 Mo i Helgeland - Besøgende, Forresten: Selvholder ug -
008 Jens Jensen 000 1852 Hans Sogn Bergen Stift - Besøgende, (Gardbruger i Forsdal) g -
009 Kornelius Krestiansn 000 1872 Rødøy - Besøgende ug -

Hans Pedersen, husmann

1875 ft: 001 01 Hans Pedersen 1825 Vaaga i Rødø hf g Husmand Fisker b
1865 ft: 001 01 Hans Pedersen 37 Rødø Præstegj g Huusmand med Jord

Mer om HANS:

Han er født den 14.4. 1828 som sønn av Peder Russ Larsen på gården Våga.

1875 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Hans Pedersen 1825 Vaaga i Rødø hf g Husmand Fisker b
002 01 Maren Petersdatter 1831 Kilvig i Melø Sogn Kone g b
003 01 Kristine Hansdatter 1867 Vaagenga i Rødø d b
004 01 Andreas Høidal Olsen 1820 Mo Pr. Logerende ug Hornskearbeider og Fisker b

Utsæd/husdyr:

Hans Pedersen
Utsæd: by1/2 po2
Husdyr: ku2 ka1 få8 gj3

1865 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1865:
001 01 Hans Pedersen 37 Rødø Præstegj g Huusmand med Jord
002 01 Maren Pettersdatter 34 Rødø Præstegj hans Kone g

BARN:

1877 døpt sønn: Albert Mathias

1877.27 27.01.1877 21.05.1877 Albert Mathias E husmd Hans Pedersen Vågeng 1828 [Gift nov 1861]
Maren Kjerstine Petersdatter 1833

Mer om ALBERT:

1900 ft: 002 01 Albert Hansen 1877 Rødøy herred* S ug Fisker og husmandssøn b

1867 Christine Eline Bertine

1867.14 16.04.1867 10.06.1867 Christine Eline Bertine E huusmd Hans Pedersen Vågeng
hstr Maren Kjerstine Petersd

Mer om KRISTINE:

1875 ft: 003 01 Kristine Hansdatter 1867 Vaagenga i Rødø d b

ANDRE:

1900 ft: Regine Johansdtr, tjenestepige

1900 ft: 003 01 Rigine Johansdatter 1851 Melø Nor Tj ug Tjenestepige b
1910 ft: Sannsynlig den

1900 ft: Ellen Torsteinsdtr, pleiebarn

1900 ft: 004 01 Ellen Torsteinsdatter 1893 Rødøy herred* Pleiebarn ug Pleiebarn b

1875 Andreas Høidal Olsen. logerende

1875 ft: 004 01 Andreas Høidal Olsen 1820 Mo Pr. Logerende ug Hornskearbeider og Fisker b

Albert i unge år

64 04 Eier Elias Nilsen Sletnes - HILDA SIN SLEKT

1920 folketellingen (64 004 0005 Einvoll)

001 Elias Kristian Nilsen 01 1854-10-29 Meløy Herred - hp g Gaardsarbeider Føderaad
002 Benjamine Hansine Eliasen 01 1850-10-03 Meløy Herred - hu g Husmor
003 Lyder Pareli Eliasen 01 1871-09-26 Meløy Herred - s ug Anlægsarbeide ved Kraftanlæg

1917/1918 Eier av bruker: Elias Nilsen Sletnes

Det skrives at taksten gjelder gnr. 64, bruk nr .4 – Einvolden, eiet av Elias Nilsen Sletnes.

1910: Lyder Eliassen, bosatt Meløy 17.02.

001 Elias Nilsen 01 1848-09-29 Meløy b hf g Føderaad & fiskeri
002 Mina Persdatter 01 1850-10-03 Meløy b hm g Føderaadskone
003 Lyder Eliasen 01 1869-09-26 Meløy b s ug Gaardsbruk, Selveier og fiskeri
004 Helmer Eliasen 01 1875-09-23 Meløy b s ug Fiskeri & gaardsarb.
005 Mathias Brandt 02 1883-08-29 Sjonen Helgeland b hf g Fiskeri & gaardsarb.
006 Ida Brandt 02 1888-07-13 Meløy b hm g Husligt arbeide
007 Sigrid Brandt 02 1906-09-25 Meløy b d ug Datter
008 Marie Brandt 02 1909-08-15 Meløy b d ug Datter

1900 ft: Elias Nilsen Sletnes, bosatt Meløy 17.02.

001 Elias Nielsen 01 1847 Meløy herred* b Hf g Fisker Gaardbruger S og Hustømmermd
002 Benjamine Pedersdatter 01 1850 Meløy herred* b Hm g Gaardmandskone
003 Lyder Eliassen 01 1869 Meløy herred* b S ug Fisker
004 Helmer Eliassen 01 1875 Meløy herred* b S ug Fisker
005 Hilda Eliasdatter 01 1879 Meløy herred* b D ug Kreaturstel og Husgjærning
006 Bente Eliasdatter 01 1885 Meløy herred* b D ug Datter
007 Simon Eliassen 01 1891 Meløy herred* b S ug Søn

1891 folketellingen Sletnes Meløy

001 Elias Nielsen 01 1847 Meløy herred* b Hf g Fisker Gaardbruger S og Hustømmermd
002 Benjamine Pedersdatter 01 1850 Meløy herred* b Hm g Gaardmandskone
003 Lyder Eliassen 01 1869 Meløy herred* b S ug Fisker
004 Helmer Eliassen 01 1875 Meløy herred* b S ug Fisker
005 Hilda Eliasdatter 01 1879 Meløy herred* b D ug Kreaturstel og Husgjærning
006 Bente Eliasdatter 01 1885 Meløy herred* b D ug Datter
007 Simon Eliassen 01 1891 Meløy herred* b S ug Søn

Mer

Elias er far til Hilda - kona her. Hennes bror Lyder ble senere bosatt her. Se mer nedenfor her.

Simon Andreas Eliassen, bror av Hilda

Født den 05.12.1892. Avdød 26.3.1903. Simon Andreas Eliassen. Født og bosatt Sletnes i Meløy. Gravlagt 3.5.1903. Jordfestet 14.6.1903.
Årsak: Ulykkestilfælde. Falt udfor bergknat og slo sig ihjel.