Gård Sleipnes (66)

1801 bosatte

til hovedsiden

Familiene:
1845 Ole Hagelstrøm Jakobsen (1801)
1827 Elling Larsen (1801)
1801 Hans Jansen
1801 Hans Larsen

1801 folketellingen ALLE på gården

001 Eling Larsen 01 41 - - Husbonde 2dt ægteskab Bonde bruger jord og fisker tillige post bonde
002 Ane Kristophersdatter 01 29 - - Hans kone 1te ægteskab -
003 Lars Ellingsen 01 6 - - Hans søn - -
004 Karen Randina Ellingsdatter 01 10 - - Hans datter - -
005 Necolina Ellingsdatter 01 8 - - Hans datter - -
006 Anders Ellingsen 01 2 - - Deres søn - -
007 Ole Nielsen 01 26 - - Tjeneste dreng Ugift -
008 Hans Jansen 02 44 - - Huusbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord nærer sig af fisker og tillige post bonde
009 Ane Catharina Rasmusdatter 02 32 - - Hans kone 1te ægteskab -
010 Rasmus Berg Hansen 02 1 - - Deres søn - -
011 Ingebor Hansdatter 02 8 - - Deres datter - -
012 Beret Lisabeth Hansdatter 02 5 - - Deres datter - -
013 Johanna Catharina Hansdatter 02 3 - - Deres datter - -
014 Søren Kristian Pedersen 02 25 - - Tjeneste dreng Ugift -
015 Aasel Andrea Pedersdatter 02 21 - - Tjeneste pige Ugift -
016 Beret Hansdatter 02 71 - - Sviger moder 2dt ægteskab Har ophold i huset
017 Kristian Pedersen 03 30 - - Husbonde 1te ægteskab Bruger jord og fiskeri tillige post bonde
018 Beret Larsdatter 03 50 - - Hans kone 2dt ægteskab -
019 Karen Maria Nielsdatter 03 10 - - Hændes datter - -
020 Petter Hansen 03 20 - - Tjeneste dreng Ugift -
021 Hans Larsen 04 53 - - Husbonde 1te ægteskab Bonde og bruger jord og fiskeri
022 Ane Rasmusdatter 04 52 - - Hans kone 1te ægteskab -
023 Lars Hansen 04 22 - - Deres søn Ugift -
024 Karen Hansdatter 04 16 - - Deres datter Ugift -
025 Lars Larsen 04 2 - - Foster søn - -
026 Daaret Jacobsdatter 04 24 - - Tjeneste pige Ugift -
027 Hans Christian Eliasen 05 58 - - Mand 1te ægteskab Husmand og bruger fiskeri har et jordbrug
028 Marith Pedersdatter 05 68 - - Hans kone 1te ægteskab -
029 Lisabet Catharina Hermandsdatter 05 22 - - Foster datter Ugift -
030 Andreas Pedersen 06 39 - - Mand 1te ægteskab Nærer sig af fiskeri og er strandsidder
031 Catharina Bastiansdatter Hafnor 06 31 - - Hans kone 1te ægteskab -
032 Peder Andreasen 06 9 - - Deres søn - -
033 Jacob Andreasen 06 6 - - Deres søn - -
034 Boletha Kierstina Andersdatter 06 3 - - Deres datter - -
035 Ejnar Sivertsen 07 76 - - Mand 2dn gang gift Nærer sig med tømmermands arbeyd og er strandsidder
036 Ingebor Nielsdatter 07 33 - - Hans kone 1te ægteskab -
037 Ole Ejnersen 07 9 - - Deres søn - -
038 Ane Ejnersdatter 07 6 - - Deres datter - -

66.00 1801: Elling Larsen

1827 Skifte etter Elling Larsen

Elling Larsen dør her på gården 22.12.1827.

Skifter i Rødøy:
Skifte 1827 på gården Sleipnes etter Elling Larsen.
Lars Ellingsen (26) Verang.
Peder Ellingsen (16) Wasvig.
Formynder Petter Hansen Sleipnes.
Else Ellingsdtr (20), datter, Wasvigen.
Formynder Petter Hansen.
Karen Ellingsdtr, datter, gift med Ole Jakobsen Sleipnes.
Nicoline Ellingsdtr, datter, gift med Hans Jakobsen, Tjong.

1801 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1801:
001 01 Eling Larsen 41 Husbonde 2dt ægteskab Bonde bruger jord og fisker tillige post bonde
002 01 Ane Kristophersdatter 29 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Lars Ellingsen 6 Hans søn
004 01 Karen Randina Ellingsdatter 10 Hans datter
005 01 Necolina Ellingsdatter 8 Hans datter
006 01 Anders Ellingsen 2 Deres søn
007 01 Ole Nielsen 26 Tjeneste dreng Ugift

Brukeren Elling Larsen

FELLESHISTORIA 248; .." KÅRKONTRAKT.
Undertegnede tilstår herved at Lars Pedersen Sleipnes, ved avståelsen av sin gård Sleipnes, som han har hatt til bygsel, er bevilget hold av de 2 pund fiskeleie, han for sin sønn Elling Larsen har avsået, skal nyde hold for seg og sin kone, årlig deres livets tid, føder for en ku, 3 småfe, 1/2 tønnes åkerland, hvorved imellom brødrene Elling Larsen og Hans Larsen er avtalt, at Elling Larsen føder creaturene alene de 2 første år, men siden enhver av dem det halve, likesom de begge straks av åkerlandet skaffe det halve, hvilket jeg som jordrott bevilger: Lurø d. 23.10.1788. N.G.Brodkorb. Forestående vedtaget at holde min foreldre så vidt meg angår. HLS Hans Larsen Sleipnes, med påholden penn. (Helgeland Pantebok 3:296b,SAT)."

Skifte etter svigerfaren 1791 på gården Aarnes

Skifter i Rødøy:
Skifte 1791 på gården Årnes etter Niels Jensen. Gjenlevende ektefelle Randi Nielsdtr. Barn: Hans Nielsen (gift), Reppen. Jens Nielsen, gift, Waage i Rødøy. Karen Nielsdtr, gift med Daniel Larsen Tjong. Else Nielsdtr, gift med Elling Larsen Sleipnes.

EKTEFELLE

Ektefelle (2) Anne Kristoffersdtr

1801 ft: 002 01 Ane Kristophersdatter 29 Hans kone 1te ægteskab

Anne Kristoffersdtr, uekte datter: Anne Monsdtr

Nevnt i skifte etter moren Anne 1913:
Anne Monsdtr, datter, gift med Jens Larsen Strand i Rødøy. Uekte datter.

1813 Skifte ANnE

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Sleipnes 1813 etter Anna Christophersdtr.
Elling Larsen, ektefelle.
Anders Ellingsen (14) sønn.
Peder Ellingsen (2) sønn.
Bereth Ellingsdtr (15), datter,
Else Ellingsdtr (7) datter.
Anne Monsdtr, datter, gift med Jens Larsen Strand i Rødøy. Uekte datter.

BARN i to ekteskap:

1811 Sønn: Peder Ellingsen

Skifte etter faren Elling 1827:
Peder Ellingsen (16) Wasvig. Formynder Petter Hansen Sleipnes.
Skifte etter mor Anne 1813: Peder Ellingsen (2) sønn.
Var dreng hos sin søster Beret Lucia og mannen - i Vassvika - før han flytta til Lurøy og døde der.

1807 datter: Else Ellingsdtr

Skifte etter faren Elling 1827:
Else Ellingsdtr (20), datter, Wasvigen.
Formynder Petter Hansen.
Skifte etter mor Anne 1813: Else Ellingsdtr (7) datter

1799 sønn: Anders Ellingsen

1801 ft: 006 01 Anders Ellingsen 2 Deres søn
1813 skifte etter moren Anne: Anders Ellingsen (14) sønn.
Ikke nevnt i skifte etter sin far 1827 og må være død før den tid.

1797 Datter: Beret Lucia Ellingsdtr

Hun ble født her 1797, men 1801 er hun bosatt som fosterbarn.
Skifte etter mor Ane 1813: Bereth Ellingsdtr (15), datter,
Hun ble gift med Nils Kristensen - bruker på gården Vasvik. Lenke dit.

Mer om Beret

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som 4 år gammel fosterdatter hos ekteparet Peder Pedersen og kona Ingebor Kristoffersdtr på gården Strand. Merknad fra innskriver: Ingeborg kan være en søster av mora som også heter "Kristoffersdtr".

1795 Lars Ellingsen:

1801 ft: 003 01 Lars Ellingsen 6 Hans søn
Skifte etter faren Elling 1827: Lars Ellingsen (26) Verang.

1793 Nikoline Ellingsdtr

Nevnt i skifte etter faren Elling 1827:
Nicoline Ellingsdtr, datter, gift med Hans Jakobsen, Tjong.
1801 ft: 005 01 Necolina Ellingsdatter 8 Hans datter

1791 datter: Karen Randine Ellingsdtr

Folketellinga for Rødøy 1801:
Karen er bosatt hjemme hos faren og stemora, og er fra farens første ekteskap. Bosatt Sleipnes.

Mer om Karen

Skifte etter faren Elling 1827:
Karen Ellingsdtr, datter, gift med Ole Jakobsen Sleipnes.

ANDRE:

1801 ft: Ole Nilsen, tjenestedreng

1801 ft: 007 01 Ole Nielsen 26 Tjeneste dreng Ugift (født ca 1775).

66 00 1813: Hans Johansen

1813 SKIFTE

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Sleipnes 1813 Hans Johansen.
Anne Catrine Rasmusdtr, ektefelle.
Ingeborg Anna Hansdtr, datter, gift med Lars Andersen Aabusvik i Meløy.
Beret Elisabeth Hansdtr (18).
Rasmus Hansen (12) sønn.

Skifte etter BROR:

SKIFTER I RØDØY:
Skifte gården Brendsvik 1813 etter avdøde ektepar John Johansen og Anna Nielsdtr.
Hans Johansen (40) bror Sleipnes.
Jakob Johansen (50) mannens bror: Hjart.
Anders Johansen (30) halvbror, Stenslund.
Daareth Hansdtr, gift med Anders Gullessen, Indre Ringen, kvinnens søsterdatter.
Anna Hansdtr, gift med Hans Nielsen, Guravigen i Lurøy, kvinnens søsterdatter.

1801 Bruker Hans Jansen (Johansen)

FOLKETELLINGEN 1801:
008 02 Hans Jansen 44 Huusbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord nærer sig af fisker og tillige post bonde
009 02 Ane Catharina Rasmusdatter 32 Hans kone 1te ægteskab
010 02 Rasmus Berg Hansen 1 Deres søn
011 02 Ingebor Hansdatter 8 Deres datter
012 02 Beret Lisabeth Hansdatter 5 Deres datter
013 02 Johanna Catharina Hansdatter 3 Deres datter
014 02 Søren Kristian Pedersen 25 Tjeneste dreng Ugift
015 02 Aasel Andrea Pedersdatter 21 Tjeneste pige Ugift
016 02 Beret Hansdatter 71 Sviger moder 2dt ægteskab Har ophold i huset

Han Johansen, leilending

008 02 Hans Jansen 44 Huusbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord nærer sig af fisker og tillige post bonde

EKTEFELLE

Ektefelle: Anne Katarina Rasmusdtr

1801 ft: 09 02 Ane Catharina Rasmusdatter 32 Hans kone 1te ægteskab
1913 Gjenlevende ektefelle i skifte etter ektemannen i 1813.

Anne Katatina sin MOR: Beret Hansdtr

1801 ft: 016 02 Beret Hansdatter 71 Sviger moder 2dt ægteskab Har ophold i huset

BARN:

1800 sønn: Rasmus Berg Hansen

1801 ft: 010 02 Rasmus Berg Hansen 1 Deres søn
Nevnt skifte etter far 1813: Rasmus Hansen (12) sønn.

1796 datter: Beret Lisbeth Hansdtr

1801 ft: 012 02 Beret Lisabeth Hansdatter 5 Deres datter
Nevnt skifte etter far 1813: Beret Elisabeth Hansdtr (18).

1793 datter: Ingeborg Hansdtr

1801 ft: 011 02 Ingebor Hansdatter 8 Deres datter
Nevnt skifte etter far 1813:
Ingeborg Anna Hansdtr, datter, gift med Lars Andersen Aabusvik i Meløy.

1798 Johanna Katarina Hansdtr

1801 ft: 013 02 Johanna Catharina Hansdatter 3 Deres datter
Ikke nevnt i skifte etter far 1813, må da være død før den tid.

ANDRE:

Søren Kristian Pedersen, dreng

1801 ft: 014 02 Søren Kristian Pedersen 25 Tjeneste dreng Ugift
Trolig den Søren Pedersen som dør på gården Vågeng 1838.
Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Vaagenga 1838 etter Søren Pedersen.
Marta Pedersdtr, søster, død.
Peder Absalonsen (42) barn av Marta, Vaaga.
Ane Absalonsdtr (32) barn av Marta.
Aarselle Pedersdtr, død søster.
Peder Johannessen (18) barn av Aarselle. Forsdalen.
Peder Johannessen (24) barn av Aarselle. Formynder Johannes Johannessen, Forsdalen.

Aasel Andrea Pedersdtr, tjenestepige

015 02 Aasel Andrea Pedersdatter 21 Tjeneste pige Ugift
Ser ut som hun er bror av Søren Kristian Pedrsen og omtalt i hans skifte på Vågeng 1838.

66.00 1801: Hans Larsen

1813 hans dør her

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1813. Hans Larsen, Sleipnes, 68 aar.

1801 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1801:
021 04 Hans Larsen 53 Husbonde 1te ægteskab Bonde og bruger jord og fiskeri
022 04 Ane Rasmusdatter 52 Hans kone 1te ægteskab
023 04 Lars Hansen 22 Deres søn Ugift
024 04 Karen Hansdatter 16 Deres datter Ugift
025 04 Lars Larsen 2 Foster søn
026 04 Daaret Jacobsdatter 24 Tjeneste pige Ugift

1782

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 8:
Slepnes, Hans Larsen, person. Laugrettesmand.

Kårkontrakt

FELLESHISTORIA, side 248; .." KÅRKONTRAKT.
Undertegnede tilstår herved at Lars Pedersen Sleipnes, ved avståelsen av sin gård Sleipnes, som han har hatt til bygsel, er bevilget hold av de 2 pund fiskeleie, han for sin sønn Elling Larsen har avsået, skal nyde hold for seg og sin kone, årlig deres livets tid, føder for en ku, 3 småfe, 1/2 tønnes åkerland, hvorved imellom brødrene Elling Larsen og Hans Larsen er avtalt, at Elling Larsen føder creaturene alene de 2 første år, men siden enhver av dem det halve, likesom de begge straks av åkerlandet skaffe det halve, hvilket jeg som jordrott bevilger: Lurø d. 23.10.1788. N.G.Brodkorb. Forestående vedtaget at holde min foreldre så vidt meg angår. HLS Hans Larsen Sleipnes, med påholden penn. (Helgeland Pantebok 3:296b,SAT)."

Hvor fra

Sønn av Lars Pedersen og Karen Hansdtr, brukere her.

EKTEFELLE

Ektefelle: Ane Rasmusdtr

1801:022 04 Ane Rasmusdatter 52 Hans kone 1te ægteskab

Viet 1779

Brudgom Hans Larsen, Sleipnes, ungk, født og bosatt der. Brur Ane Rasmusdtr, pige.
Merknader:
LYST 3 GANGER, TROLOVET SAMME DAG.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

BARN:

1789 Sønn: Augustinius Hansen

Født her ca 1789.
FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som fostersønn hos Ingebrikt Larsen og kona Aarsille på gården Segelfor.

1785 datter: Karen Hansdtr

1801 ft: 024 04 Karen Hansdatter 16 Deres datter Ugift
KIRKEBOKA KONFIRMERTE:
Karen Hansdtr, Sleibnes, 1803, 18 aar.

1785 datter: Kirsten Maria Hansdtr

Død ung?

1784 sønn: Jonas Budde Hansen

Folketellinga for Rødøy 1801:
Bosatt som fostersønn hos Kristian Jakobsen og kona Anna Larsdatter på gården Tjong Nedre.
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1813. Jonas Hansen, Breiviken, 36 aar.
Mannskapsruller for Rødøy 1809-1835:
Nevnt her som bruker av gården Breivik, bruk nr. 1. Nevnes åra 1809-1813. Året 1913 med merknad "Tufs er nå død". Nevnes som "Joen" Hansen, mens sønnene Hans og Ole har etternavn "Jonassen". Fra 1914 er det annen bruker.

1781 sønn: Petter Hansen

FOLKETELLINGA 1801: Bosatt som tjenestedreng på gården Sleipnes hos gårdbruker Kristian Pedersen. Nevnt som 20 år gammel, noe som er 6 års forskjell i forhold til kirkeboka? Hans foreldre bor som gårdbrukere på annet bruk på gården.

Mer om PETTER:

BENKESTOK, side 236: Nevnt der.

1779 sønn: Lars Hansen

1801 ft: 023 04 Lars Hansen 22 Deres søn Ugift

ANDRE:

Lars Larsen, fostersønn

1801: 025 04 Lars Larsen 2 Foster søn

Daaret Jakobsdtr, tjenestejente

1801 ft: 026 04 Daaret Jacobsdatter 24 Tjeneste pige Ugift

Ole Hagelstrøm Jakobsen...

1845 Skifte for Ole Jakobsen - ikke død, men sengeliggende

Skifter i Rødøy:
Skifte for Ole Jakobsen Sleipnes 1845. Ikke DØD. Merknad: Var sengeliggende og maatte forlate gaarden til sin søn. Tilstede ved skiftet var ogsaa svigersønnen Peder Olsen Tjong. Jakob Olsen, sønn, Sleipnes.

1837 Skifte etter Karen Randina Ellingsdtr

Skifter i Rødøy:
Skifte 1837 på gården Sleipnes etter Karen Randina Ellingsdtr.
Ole Jakobsen, ektefelle.
Jakob Olsen (16) sønn.
Elling Olsen (8) sønn.
Ole Olsen (4) sønn.
Karen Olsdtr (22) datter,
Else Olsdtr (20) datter,
Ingeborg Olsdtr (18) datter,
Ellen Olsdtr (14) datter.
Rachel Olsdtr (11) datter.

1801 Ole Hagelstrøm Jakobsen

Folketellinga for Rødøy 1801:
Bosatt som 14 år gammel sønn hjemme hos sin mor og stefar på gården Tjong Nedre 59-2. Han er fra moras 1.ekt.

1792 Skifte etter faren - Jakob Hansen

Skifter i Rødøy:
Skifte Tjong Nedre 1792 etter avdæde Jakob Hansen. Gjenlevende ektefelle Ingeborg Anna Olsdtr. Sønner: Ole Hagelstrøm Jakobsen (5). Formynder er Hans Jakobsen. Hans Jakobsen (1) Formynder er moderen med tilsyn av Ole Hansen Reppen. Datter: Ole Maria Jakobsdtr (4), formynder er moderen med tilsyn av Ole Hansen Reppen.

1792 Skifte etter Else Larsdtr

Skifter i Rødøy:
Skifte Tjong Nedre 1792 etter avdøde enke Else Larsdtr. Ole Hansen, gift sønn, Reppen. Lars Hansen, sønn, Foundalen. Jakob Hansen, død sønn. Barn av død sønn Jakob: Ole Hagelstrøm Jakobsen (5), Hans Jakobsen (1) og Else Maria Jakobsdtr (4). Karen Hansdtr (44) datter, hjemme. Randie Hansdtr, datter, gift med Tollev Christensen, Herstad. Anne Hansdtr, 27 år gammel datter, tjener hos prost Drejer, Hassel i Westeraalen. Brynild Hansdtr, datter (35) hjemme. Sara Hansdtr (29) datter hjemme.

EKTEFELLE og BARN:

1833 Ole Olsen

Født 24.1.1833
Kirkeboka for Rødøy - døpte 1833:
Ekte barn av Ole Hagelstrøm og Karen Randine Ellingsdatter, Sleipnes.

1829 sønn: Elling Olsen

Født 15.7.1829
Nevnt i skiftet etter sin mor 1837 som sønn, 8 år.
KIRKEBOKA DØDE 1857:
05.02.1957: Ungkar Jens Hansen (29) Esvig. Ungkar Anders Johansen (30) Tjong. Styrmann Elias Peder Eliassen (35) Vernes. Gårdbruker Thomas Jensen Strømsvig (32). Ungkar Elling Olsen (26) Tjong. Husmann Ole Eriksen (40) Bjerga. Tjenestedreng Anders Jensen (28) Bjerga. Tjenestedreng Christian Jensen (53?) Tjong. Inderste Joseas Arntsen Segelfore (30). Inderste Ingebrekt Ottesen (73) Brevik.

1826 datter: Rakel Andrea Olsdtr

Født 27.12.1826
Nevnt i skiftet etter sin mor som 11 år gammel datter.

FOLKETELLINGA MELØY 1875:
Bosatt som gift kone på løpenr 211 Stien i Meløy kommune. Gift med fisker og kaarmand Peder Andersen f. 1817 i Melø i Rødø. Fostersønn Andreas Karlsen f. 1858 i Gildeskål. Ingen barn nevnt her.

1824 Datter: Elen Sophia Olsdtr

Født 1.1.1824.
KIRKEBOKA EKTESKAP 1865-10:
29.0ktober. Ungkar Andreas Johan Mathias Andreassen (28), Eivik, Kila. Sønn av Andreas Jonsen Mælen. Pige Elen Sophia Olsdatter (40), Sleipnes. Datter av Ole Hagelstrøm

1821 sønn: Jakob Andreas Olsen

Født 5.3.1821
Nevnt i skiftet etter sin mor 1837 som 16 år gammel sønn.

1817 datter: Ingeborg Anna Olsdtr

Nevnt i skiftet etter sin mor 1837 som 14 år gammel datter.

KIRKEBOKA VIET 1844:
Viet 20.10.1844. Jacob Østensen, bosatt Tjong, men født Trondheim, 31 år gammel, sønn av Østen Jakobsen. Ingeborg Anna Olsdatter, bosatt Tjong, men født Sleipnes, 26 år og datter av Ole Hagelstrøm.

1816 datter Else Katrina Olsdtr

Nevnt i skiftet etter sin mor 1837 som 20 år gammel datter.

FOLKETELLINGA MELØY 1875:
Bosatt som fisker og kårmannskone på gården Gjerset 209 i Meløy kommune. Gift med fisker og kaarmand Henrik Johnsen f. 1817 i Lurøy prestegjeld. Barna Hans, Hanna, Ole, Anton og Karolius er bosatt hjemme. Eldste sønnen Ole er gift med Olava f. 1856.

1814 datter: Karen Maria Olsdtr

Nevnt i skiftet etter sin mor 1837 som 22 år gammel datter.

FOLKETELLINGA 1865, side 59:
Bosatt som selveiende gårdbrukerkone på gården Tjong Øvre 60-3 (121c). Bor der sammen med mannen Peder og datteren Antonette. Videre tjeneren Teodor Jakobsen (21) og tjenerinnen Karen Ellingsdatter (18). Karen er nevnt som 51 år gammel.