I kirken tjeneste

Under 75 Rødøy prestegård

1711 jb: Gjerøy Nordre

Rødøen (2 w) med underliggende Nordgierøen (2 w) (Kilde: JB 1711).
Fornavn: Niels
Etternavn: Todahl
Stilling/stand: Hr.

1696 jb: Rødøen med underliggende Nordgierøen

Rødøe
Merknader:
Hr Sogne Præstens Residentz
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

Klokkergårdene

Kilde

Kilder i gårdshistorien

Omtale

Klokkergården på Høyvågen var den første større skolebygning med internat som har vært bygget i Rødøy. Det ble på første del av 1800-tallet vurdert slik at klokkeren bolig burde ligge nærmere hovedkirken og prestegården - enn tidligere. Da det ble behov for ny "klokkergård" ble den da etablert enda nærmere, og på bruk av prestegården - Selvågen på Rødøy-gården.

Klokkergården på Høyvågen

Mer senere

Klokkergården i Selvågen

Mer senere

Klokkerne

Før 1850

Bosatt på gårdsbruk flere øyer når Rødøya: Flatøya - Gjesøya og Gjerøy-gårdene.

1727-1754 Klokker: Jakob Abrahamsen - bosatt Gjesøy

1754 Jakob Abrahamsen
FELLESHISTORIA 305;...."Jakob Abrahamsen Gjessøy, som var godt over 70 år da han trakk seg i 1754, fikk en attest hvor det bl.a. fremgikk at han hadde vært "en strevsom og flittig mann" i undervisning av ungdommen i både katekisme og "barnelærdom" i 27 år."

Klokker: Andreas Glad - Gjerøy Søndre

1801:001 01 Andreas Glad 47 Husbonde Enkemand efter 1te ægteskab Bruger jord post bonde og degn i Rødøe præstegjeld

1600/1700 Klokker Hans Gundersen

Bosatt som bruker av gården Gjerøy Søndre (1 av 3)
Han er nevnt med kilder på gården er fra 1696 - 1726.

1647 Oluf Klokker

Bosatt på gården Gjerøy Søndre 77 (1600).

Præsten medhjelpere

Gårdbrukere rundt i kommunen

1811 Nils Danielsen - Sperstad

1811 Nils Danielsen
Nevnt som PRÆSTENS MEDHJELPER
Bruker av gården Sperstad.
Mannskapsrullene 1811.

1814 Hans Lilliendal - præstens medhjelper

1814 Hans Lilliendahl
Nevnt som PRÆSTENS MEDHJELPER
Mannskapsrullene 1814.
Han er født i Bergen og bruker av gården Høyvåg.

Kapellanene

Christian Vøschen (1806-1816)

f. 1779, d.1832
G. m. Xxx (f. xxxx, d. xxxx) Minst X barn:

Jens ?ars (1804-1806)

f. xxxx, d.xxxx
G. m. Xxx (f. xxxx, d. xxxx) Minst X barn:

1801 Residerende Capellan Hans Nicolai Rønne

Folketelling FLATØY 75: 001 01 Hans Nicolaj Rønne 32 Husbonde 1te ægteskab Residerende capellan i rødøe kald

Hans Nicolai Rønne (1795-1804)
f. xxxx, d.xxxx
G. m. Xxx (f. xxxx, d. xxxx) Minst X barn:

Hans Christian Westervaldt (1788-1795)

f. xxxx, d.xxxx
G. m. Xxx (f. xxxx, d. xxxx) Minst X barn

Rasmus Sundt Kjerschow (c. 1780-1787)

f. xxxx, d.xxxx
G. m. Xxx (f. xxxx, d. xxxx) Minst X barn:

Franz Henrik Bucher (1774-1780)

f. 1738, d.1780
G. m. Xxx (f. xxxx, d. xxxx) Minst X barn:

Ingen ansatt (17671774)

Ingen kapellaner mellom 1767 og 1774.

Michael Rosing (1755-1767)

f. xxxx, d.xxxx
G. m. Xxx (f. xxxx, d. xxxx) Minst X barn:

Jesper Andreas Kolderup (1753-1755)

f. xxxx, d.xxxx
G. m. Xxx (f. xxxx, d. xxxx) Minst X barn:

Erik Werlauss? (1743-1752)

f. xxxx, d.xxxx
G. m. Xxx (f. xxxx, d. xxxx) Minst X barn:

(Bodde på Gjerøy Søndre, lenke dit)

Peder Glad(2,3) (1728-1743)

f. 1686, d.1757
G. m. Maren Krabbe Munch (f. xxxx, d. xxxx)
Minst 6 barn: Susanna Maria, Susanne Maria, Povel, Jesper, Cathrina og Christopher.

Anthon Brunbass? (1723-1729)

f. xxxx, d.xxxx
G. m. Xxx (f. xxxx, d. xxxx) Minst X barn:

Peder Hansen Bruun (1715-1723)

f. xxxx, d.1768
G. m. Xxx Strømer (f. xxxx, d. xxxx)
Minst 4 barn: Mathias, Hans, Christine Marie, Karen.

1711 jb Kapellan Niels Todahl (H'R)

Rødøen (2 w) med underliggende Nordgierøen (2 w)
Fornavn: Niels
Etternavn: Todahl
Stilling/stand: Hr.

Mer = Reinholdt Jacobsen Tostrup (1702-1714

f. 1669, d.1729
G. m. Birgitte Pedersdtr. Strømer (f. xxxx, d. xxxx) Minst 4 barn: Jacob, Peder, Kirsten og Mette Susanne.

Nils/Nicolai Thodal(2,5) (1672-1702?)

f.c. 1655, d. etter 1701
G. m. Xxx (f. xxxx, d. xxxx) Minst X barn:
BRUKER AV GÅRDEN GJERØY NORDRE (76 1600).

Peder Danielsen (Strømer) 1677 før

Nevnt som kapellan her 1675, se kilde under her. Senere sogneprest fra 1677-

Ole (Oluff) Wangberg (1652-1672?)

Se klipp nedenfor her- med omtale av han.

Mer om Oluff

Hadde eiendom i Selvær?

Jon Nielsen Todal (1640-1648)

Kapellan her hos svigerfar Rasch 1640 - 1648. Blir da selv sogneprest her. SE nedenfor her.

Christen Mikkelsen 1627 - ?

Se omtale nedenfor. I Rasch tid som sogneprest, som hans kapellan fra 1627.

1626 Jens Knudsen

Se omtale nedenfor. I Rasch sin tid som sogneprest, som hans kapellan som døde 1926.

KILDER:

Kilder:
(1) Brandt, W. (1904): Slægten Benkestok.
(2) Erlandsen, A. (1857): Biographiske efterretninger om geistligheden i Tromsø stift.
(3) Jenssen, Ø. (1996): Nesna sogn fram til år 1800.
(4) Personalhistorisk Tidsskrift, 1 Række, 2 Bind, Kjøbenhavn 1881, udgivet af Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie, s. 169-175.
(5) Norsk tidsskrift for genealogi, bind II, s. 369.
(6) Folketellingen for Rødøy, 1900.
(7) Hutchinson, A. (1997): Disse tider - Disse skikker.

Utarbeidet av asle.jonassen@SLETTonline.no © 03/07 1998

1675 Peder Danielsen (Strømer)

1652 Oluff Wangberg

Kilde: Bok: Geisligheten i Nord-Norge i tiden 1536-1700. Svein Tore Dahl. Trondheim 2000.

1627 - Kristen Mikkelsen

1626 og før

Kilde 1219: N. Saml. bd. II, Rasch.

Kilde kapellaner