Høyvåg (73)

Bruk nr 1

Etter utskrift av grunnboka 2021 07 02 er følgende registrert hva gjelder eier:
19.12.2000 OPPLYSNINGSVESENETS FOND.
Tidlige: Det nordlandske Kirke og Skolefond

Bruk nr 1 - "klokkergårdtiden"

Hans Ebenhard Lilliendal var det siste bruker her før det ble klokkergård. Han er omtalt under "1801 og før".

Bruk nr 2 Kvernhusteigen, og plassene

Eier (2019) Opplysningsvesenets fond.
Husmann og fisker: Trygve P. Risvik
Laurits Bang Larsen, og senere han enke Adrianna Larsen (Eliasdtr)
Husmann og fisker: Peder Abel Sivertsen

Bruk nr 3 - 5

Lorents Lorenstsen f.1872.
Johan Langstrand og flere etter han

Plassen RISVIK (senere bnr 4)

Husmann Peter Kristian Zahl Tomassen
Sønnen Einar Risvik

Plassen ROSØY (Rasøy)

John Jensen, husmann
Peder Martin Pedersen, svigersønn
Monrad Johan Ludvigsen, husmann

1801 *

1843 Hans Ebenhard Liljendal
1797 Peder Karstensen (ektefelle 1801)
1755 Jens Olsen
1755 Karsten Olsen

2021 EIERE pr 07 02:

5 bruks nr. og følgende eiere:

73 01 Opplysningsvesenets fond fra 19.12.2000.
73 02 Opplysningsvesenets fond fra 16.09.1907.
73 03 Gurine Høyvåg fra 17.10.1953.
73 04 Øystein Høyåg fra 12.01.1918.
73 05 Solveig Beate Lorentsen fra 13.06.2013.

Brukere og husmenn

1920 folketellingen (17 personer)

73 01 Høivaag (9 personer)
001 Trygve Pettersen Risvik 01 1885-02-23 Rødøy - hp g Tømmermand Sa

73 03 Vestre Høyvåg (8 personer)
001 Lornts Andreas Lorntsen 01 1872-06-06 Rødøy - hp g

1910 folketellingen (38 personer)

73 02 Plass Rasøy
001 John Jenssen 01 1837-02-12 Rødøy b hf g Skoflikker og husmand (7 personer)

73 02 Plass Kvernhusteigen (10 personer)
001 Trygve P. Risvik 01 1885-02-23 Rødøy b hf g Husmand og fisker (11 personer)

73 02 Risvik
001 Peter Tomassen 01 1855-06-14 Rødøy b hf g Husmand og fisker (7 personer)

73 02 plass Hanskjelvik
001 Peder Sivertsen 01 1846-10-11 Mo b hf g Husmand og fisker (10 personer)

73 01 Olaf Branum
001 Olaf Branum 01 1886-08-10 Rødøy b hf g Husmand og fisker (4 personer)

1900 folketellingen

73 01 Rafael Røsok. kirkesanger og folkeskolelærer (gårdbruker på bnr 1)
73 00 Peter Tomassen, husmann Risvik, fra 1883
73 00 John Jensen, husmann Rasø
73 00 Peder Sivertsen, husmann m/jord, Hanskjælvik

1875 folketellingen

137 Michael Nilsen, kirkesanger og lærer
Ingen øvrige bosatte der ved denne telling.

1865 folketellingen

Folketelling 1865 for 1836P Rødøy prestegjeld
73 01
001 Iver Andersen 01 49 Hemnæs Præste - Husfader g Gbr. Kirkesanger

1801 folketellingen

73 01 001 Hans Eberthard Linjendahl 01 32 - - Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri

Diverse

1886 Høyvåg - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 73
•Gammelt matrikkelnr: 132
•Navn på gård: Høivaagen
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1

1 137 Høivaagen !! Nilsen, Kirkesanger 2-16 0-4-15-15

Navn

b.16, s.170
73. Høivaagen. Udt. høi2våjen. -- Høffwogh NRJ. III 168. Heuog 1567. Houuogh 1610. Høuog 1614. Høiuogh 1661. Højvog 1723.

Ligger paa Rødøen ved en fra Nord dybt indskjærende Vik. Her som ofte kan der være Tvivl om Forklaringen af Forledet Høi-; jfr. Tjøtta GN. 6 og Hemnes GN. 10. Sandsynligst er det, at det er høy n., Hø.