74.04 Selvåg - Klokkergården Selvågen

Kirkesanger og folkeskolelærer Bikset i unge år. © RLA.

Kirkesanger og folkeskolelærer Bikset i unge år, mulig omtrent da han ble ansatt her og flytta fra Tjong.

74 04 Selvågen

1920 folketellingen (74 04 Selvågen)

001 Martinus Johannes Olsen Bikset 01 1880-08-11 Hareid Ulstein - hp g Lærer og kirkesanger
002 Edvarda Olava Bikset 01 1894-12-15 Meløy - hu g Husmor
003 Ola Bikset 01 1914-05-16 Rødøy - s ug Pf
004 Odd Bikset 01 1915-12-31 Rødøy - s ug Pf
005 Margit Helene !! 01 1915-02-16 Meløy - Pleiedatter ug Pf
006 Maren Helene !! 01 1920-10-31 Rødøy - d ug Pf
007 Gudrun Helmine Jørgensen 01 1901-09-09 Rødøy - tj ug Husarbeide fast

1910 folketellingen (Tjong Nedre (Storvollan) gaard

Bosatt hos selveieiende gårdbruker, fisker og fiskekjøper: Ivar Mathisen.
011 Martinus Bikset 01 1880-08-11 Ulfstein b el ug Folkeskolelærer

EKTEFELLE og BARN:

1915 døpt sønn: ODD

2007 Minneord

Minneord over Odd Bikset
Med lenker til stoff fra menighetsblad nr 3
2007-07-13
23. april sovnet Odd Bikset inn 91 år gammel på sykehjemmet på Vall.

Odd Bikset er født i Tjong i Rødøy. Han var to år gammel da familien i 1918 flyttet til Rødøya.

Faren begynte der som klokker og lærer og de bosatte seg i klokkergården. Odd var den nest eldste av seks søsken som vokste opp. I 1943 giftet han seg med Alvhild frå Gjærøya. Hun var tjenestejente på klokkergården. Odd ble konstituert lærer, han overtok både farens lærerjobb og driften av internatskolen i Selvågen. Odd og Alvhild drev klokkergården på en god måte. Alt lå godt til rette for at han skulle få overta klokkergården, men slik gikk det ikke.

Til Halsa flyttet familien like før jul i 1952. Der startet Odd som bureiser inne på Halsamyrene. Første julen måtte de bo i uthuset, noe som Odd har fortalt om her i menighetsbladet. Myra på Halsa var dyp og det var et botnelaust slit å dyrke den opp. Men de sto på heile familien, og Alvhild sa så ofte, må det gå, så må det gå. De sto sammen i motgangen, og de støttet hverandre.
Etter hvert gikk det også lettere. Gården ble mer og mer utbygd. Odd ble med i komiteen for kirke på Halsa, og kirken sto ferdig i 1960 og han ble ansatt som organist fra første dag. Fra samme året ble han også lærer i Bjærangen. Og Odd Bikset var en dyktig mann, flink med både hendene og med hodet. Han var en lærer som folk ennå snakker om, og som organist var han både musikalsk og en god sanger. Han satte i gang myke kulturell aktivitet i Sørbygda. Han startet blant annet hornmusikken som spilte under begravelsen, både i kirken og ute ved graven. Han dirigerte den og han drev med kor. Han var aktiv i kulturlivet på mange måter. Og for dette fekk han kongens fortjenestemedalje i sølv i 1985, og Meløy kommune sin kulturpris i 1989, for sin store kulturelle og musikalske innsats.

Odd Bikset var også flink med ord. Han hadde diktet over 100 sanger, siste gang til Alvhilds 88 års dag. Bare en måned før han fylte nitti, holdt han foredrag i Meløy historielag om hvordan det var å starte som bureiser på Halsa, og han trollbant alle oss tilhørerne.

Vi i kirken vil takke Odd Bikset for hans store innsats for kirkeliv og kulturliv i Meløy i 30-40 år. Alle vi som kjente Odd Bikset ble imponert over hans mange talent, men samtidig var han en beskjeden mann med et ydmykt og fint vesen.
Vi tenker i dag på Alvhild som ligger som pleiepasient på sykehjemmet på Vallsjøen. Odd var ofte ute på tjeneste, og det kunne bli mye kveldsarbeid. Men Alvhild sto trofast bak og støttet han hele tiden. Og mange ganger overnattet prestene som kom fra Glomfjord eller Ørnes hos dem, eller ble bedt til middag etter gudstjenesten. Takk for din store gjesefrihet, Alvhild.
Onsdag i påskeuka hadde presten på Halsa, Hans Jørgen Nilsen, andakt på sykehjemmet på Vallsjøen. Og Odd Bikset skulle spille til. Men det var bare en sang han kunne spille, sa han, for han var så syk. Og det var: Jeg slipper Jesus ei.

Så la dette være det siste vitnesbyrd etter en trofast arbeider i Guds rike. Dette var den siste salmen han spilte i sin lange organist karriere.
Jeg slipper Jesus ei, i Jesus vil jeg blive.
Helt fra min første stund
har han meg skjenket livet.
Det liv som han meg gav,
blir oppreist og består
når verden faller om
og all dens lyst forgår.
Jeg slipper Jesus ei, fra ham vil jeg ei vike,
vi sammenbundet er,
han kan meg aldri svike.
Meg intet skille kan fra Jesu kjærlighet,
og han skal føre meg hjem til sin herlighet.
Jeg slipper Jesus ei, hans kjærlighet meg driver.
Jeg våkner, sovner inn,
hos Jesus jeg forbliver.
Han er mitt faste mål, og ingen annen vei
jeg har til salighet – jeg slipper Jesus ei.

Olav Jakob Tveit

Bikset - helt ung

© FFR - Fotoarkiv for Rødøy. Utsnitt av et "visittkortfoto".

Martinus Johannes Bikset (1880-1961) var en av flere "åndshøvdinger" som kom til Rødøy som lærere før og etter århundreskiftet 1900.

Bikset er omtalt i en artikkel - skrevet av hans sønn Odd Bikset. "MARTINUS JOHANNES BIKSET - EN KLOKKER AV DEN GAMLE SKOLE". Artikkelen er publisert i Rødøy historielags årbok nr 3 (1995), fra side 8 og til og med side 13. Boka kan kjøpes fra Rødøy historielag - se under årbøker på denne hjemmeside.

Bikset vil også bli omtalt under gården Tjong Øvre's gårdshistorie. Han kjøpte mark til et bruk,bygde et fjøs, og mura grunmur for hus - før han fikk klokkerjobben på Rødøy og flytta dit.

Han vil også bli omtalt under klokkergården Selvågen, under hovedgård Rødøy - i gårdshistorien. Ut fra hans store- og langvarig innsats er hans sønns artikkel relativt beskjeden skrevet. Det blir fylt på, nevnte steder, med mer om hans store samfunnsinnsats innenfor Rødøy kommune.

Ola Bikset

Henry Kristiansen
Administrator · 25. november kl. 15:47
Norsk Barneblad 1926
Ola Bikset

Per Bikset

Norsk Barneblad 1937 Per Bikset (21654)
Henry Kristiansen
Administrator · 25. november 2018.

Kirkesanger og lærer - Rafael Røsok

1919 NA. © RLA.

Røsok er ved folketellinga 1900 bosatt som "kirkesanger og folkeskolelærer" på den gamle "klokkergården", på nabogården til Rødøygården - gården Høyvågen med Gnr. 73.

Klippet til høyre er fra NA 27. oktober 1919.  Han avslutter da sin lange innsats som kirkesanger og folkeskolelærer i Rødøy - fra sitt nye bosted - Klokkergården i Selvågen.

74 04

RØDØY, Selvågen

74/04

RAFAEL RØSOK, kirkesanger og lærer

Han ble født på Herøy i Aukra Prestegjeld i 1846.
I 1863 kom han inn på Klæbu seminar, hvoretter han dimitterte 1865.
Han var lærer forskjellige steder frem til 1892, han han kom til Rødøy.
Han slutta 1919 etter å ha vært lærer i 64 år.

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 R. Røsok 05.07.1846 Akerøy hf g Kirkesanger og lærer b
002 01 Margrethe Olsen 28.04.1848 Nærøy hm g Styrer husholdningen b
003 01 Richard Røsok 16.01.1878 Akerøy s ug Handlende med fiskevarer f
004 01 Ovedia Røsok 21.09.1879 Akerøy d ug Deltager i husgjærningen b
005 01 Olga Røsok 13.02.1885 Akerøy d ug Lærerinde ved folkeskolen b
006 01 Sverre Røsok 13.04.1889 Flatanger s ug Lærer ved folkeskolen f
007 01 Ottar Røsok 17.07.1891 Flatanger s ug Sløidelev f
008 01 Marie Strømsvik 01.07.1896 Rødøy d ug Pleiedatter, Fors. lærer og kirkesanger b
009 01 Olufine Branum 26.03.1892 Rødøy tj ug Tjenestepike b

Mens han bodde på den andre klokkergården (Høyvåg)

73 01 HØYVÅG
001 Rafael Røsok 01 1846 Sandø Romsdalen Rom b Hf g Kirkesanger og Folkeskolelærer
002 Margrethe Røsok 01 1848 Nærø Namdalen NT b Hm g Lærerkone
003 Rikard Røsok 01 1878 Sandø Romsdalen Rom b S ug Fiskeri og Jordbrug
004 Ovidia Røsok 01 1879 Sandø Romsdalen b D ug Husgjerning
005 Gustav Røsok 01 1883 Sandø Romsdalen f S ug Matros
006 Olga Røsok 01 1885 Sandø Romsdalen b D ug Husgjerning
007 Ragnvald Røsok 01 1887 Flatanger b S ug Barn
008 Sverre Røsok 01 1889 Flatanger b S ug Barn
009 Ottar Røsok 01 1891 Flatanger b S ug Barn
010 Anna Demetri 01 1884 Tyskland b Pleie-D ug Barn
Mer om Anna: Merknad om at det er usikkert om hun er døpt. Sigøyner. Snakker Norskt.

ANDRE Personer:

Anna Dementi, pleiedatter

1900:010 Anna Demetri 01 1884 Tyskland b Pleie-D ug Barn

Frk. Anna Demetri
I min barndoms bygd bodde det ei underlig dame med dette navn. Hun var myndig og mandig, dukket opp en gang i 1920-årene - og utgav seg for å være arkitekt/byggmester. Få visste noe om -henne, og selv hadde hun fortalt at hun kom til Bergen som barn med et sirkus. Hun var med andre ord utlending, snakket en merkelig dialekt med litt nordnorsk klang, og jeg husker hun sa "gutan" om guttene i flertall ..... antakelig Helgeland.
Jeg kikker ofte på historiske data som legges ut på Internett, og jeg må si jeg er imponert over det arbeid du og din kollega har utført når det gjelder et distrikt der oppe. Dere må være landets beste Rødøy - ekspertise. Nettopp dette er årsaken til brevet. En dag jeg satt og surfet og tilfeldigvis skrev navnet i overskriften på søkerrubrikken til folketellingen 1900, spratt det til min store forbauselse fram en husstand hos lærer og kirkesanger Rafael Røsok hvor den mystiske Anna var registrert som pleidatter.
I egen rubrikk stod det også at hun var tysker og "sigøiner" ! Denne kirkesangeren var så vidt jeg har fått vite siden også ordfører i kommunen. Her var hun antakelig plassert av en eller annen "myndighet", men kirkebøkene for perioden 1897-1902 inneholder ikke hennes navn på listen over konfirmanter, innflyttede eller utflyttede. Så der slutter sporet: Hvor kom hun fra, hvordan gikk det til at hun havnet ved RØDØ kirke, og hvor tok hun veien derfra? Jeg har ikke tilgang på skoleprotokoller, fattigvesenets bøker eller andre kilder. Så jeg trenger assistanse for å løse denne gåten - men det har ingen hast.
Vennlig hilsen
Asle Dahl, 3533 Tyristrand

Folketelling 1910 for 1421 Aurland herred 0035 Underdal:

001 Endre O. Underdal 01 1868-05-05 Aurland b hf g jordbruksarbeider
002 Anna J. Underdal 01 1874-11-09 Leikanger b hm g husgjerning. kreaturstel
003 Ragna E. Underdal 01 1898-03-21 Aurland b d ug datter
004 Jon E. Underdal 01 1900-08-06 Aurland b s ug søn

005 Anna Demetri 02 1886-02-04 Tyskland b hm ug lægpræker

Folketelling 1920 for 1650 Horg herred 0005 Ekkerbakken 49 16.

001 Lars Gyllan 01 1881-06-01 Horg - hp g Handelsmann Manufakturforretning.
002 Ragnhild Gyllan 01 1883-06-05 Horg - hu g Husmor og Butikdame
003 Karen Halten 01 1911-10-12 Inseth - Pleiedatter ug pf.
004 Kari Vollan 01 1864-01-05 Horg - tj ug Tjenestepike hos Lars Gylland

005 Anna Demetri 01 1884-08-30 Tyskland - l ug Bibelkvinne