Stensland (09)

Bruk nr. 11 og flere

Hovedsiden

Bnr 11 - 29

Bnr 30 - 49

Bnr 40 - 59

Bnr 56

Gnr 9, bnr 56 er overdratt fra Leif Arnstein Ødegård til Torhild Ødegård (21.10.2015).

Bnr 60 - 79

Bnr 70

11. desember 2012: Andel av Gnr 9, bnr 70 er overdratt fra Kurt Storhaug til Mette Hartviksen. Overdragelsen omfatter også Gnr 80, bnr 3. Overdragelsen omfatter også grn 80, bnr 4. Kilde: Kartverket.

Bnr 80 - 89

Bnr 87

Gnr 9, bnr 87 er overdradd fra Kristian Harald Stensland til Therese Stensland (14.09.2015).