Gård Øresvik (11) - bruk nr 4 og videre

Til hovedsiden

1950 04 Berner Dal Berntsen
1950 05 Ukjent
1950 06 Petter Pettersen
1950 07 Halvor Mikalsen
1950 08 Magnus Knutsen
1950 09 Bjarne Olaussen

Bnr 4 Solhaug

1950 Eier og bruker - Berner Berntsen

Matrikkelutkastet fra 1950:
Gård 11 Øresvik, bruk nr 4 Solhaug
Skyld: 18 øre
Hjemmelsinnehaver: Berner Berntsen.

Bnr 5 Furutun

1950 ?

Matrikkelutkastet av 1950:
Gnr. 11 Øresvik, bruk nr. 5 Furutun
Skyld: 14 øre
Hjemmelsinnehaver: Ikke oppgitt.

Bnr 6 Myrvoll

1950 Eier og bruker - Petter Pettersen

Matrikkelutkastet fra 1950:
Gnr. 11, bruk nr. 6 Myrvoll
Skyld: 2 øre.
Hjemmelsinnehaver: Petter Pettersen.

Bnr 7 Skogstad

1950 Eier og bruker - Halvor Mikalsen

Matrikkelutkastet fra 1950:
Gnr. 11, bruk nr. 7 Skogstad
Skyld: 2 øre.
Hjemmelsinnehaver: Halvor Mikalsen.

Bnr 8 Vikland

2005 Eier - Per T. Aspvik og Turid Aspvik

27. januar 2005: Gnr 11, bnr 8 er solgt for kr 570.000 fra Eivind Cato Knutsen til Per Torbjørn Aspvik og Turid Aspvik. Kilde: Statens kartverk.

2005 Eier - Eivind Cato Knutsen

27. januar 2005: Gnr 11, bnr 8 er solgt for kr 570.000 fra Eivind Cato Knutsen til Per Torbjørn Aspvik og Turid Aspvik. Kilde: Statens kartverk.

1950 Eier og bruker - Magnus Knutsen

Matrikkelutkastet fra 1950:
Gnr. 11, bnr. 8 Vikland
Skyld: 30 øre.
Hjemmelsinnehaver: Magnus Knudsen.

Bnr 9 Stenbakk

1950 Eier og bruker - Bjarne Olaussen

Matrikkelutkastet fra 1950:
Gnr. 11, bnr. 9 Stenbakk.
Skyld: 5 øre.
Hjemmelsinnehaver: Bjarne Olausssen.

Bnr 10 - Øresvik skoletun

1950 Eier - Karsten Zakariassen

Matrikkelutkastet fra 1950:
Gnr. 11, bruk nr. 10 - Øresvik skoletun.
Skyld: 3 øre.
Hjemelsinnehaver: Karsten Zachariassen.