Myken (71)

Bosatt her ved 1801 tellingen

Til hovedsiden

Brukere her:
1827 Andreas Olsen
1811 Jens Kristoffersen
1808 Jakob Andersen
1808 Rasmus Olsen
1804 Peder Nilsen

71 00 1804 Peder Nilsen

1804 Peder Nilsen dør og skifte holdes

SKIFTER I RØDØY:
Skifte år 1804 etter Peder Nilsen Myken.
Ingeborg Hansdtr, gjenlevende ektefelle.
Mor: Anne Pedersdtr, gift med Rasmus Nilsen Myken.

1801 folketellingen

014 03 Peder Nielsen 34 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
015 03 Ingebor Hansdatter 46 Hans kone 1te ægteskab
016 03 Niels Ollaj Pedersen 1 Deres søn
017 03 Elen Svendsdatter 17 Foster datter Ugift
018 03 Nils Johan Kristian 25 Tjeneste dreng Ugift

hvor fra

Hans mor er Anne Pedersdtr, gift i sitt 3dje ekteskap med Rasmus Olsen nedenfor her.

71 00 1827 Andreas Olsen

En av tre brukere her ved 1801-tellingen

1827 Andreas dør - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Myken 1827 etter Andreas Olsen.
Lava Olsdtr, ektefelle.
Johannes Andreassen (32) sønn.
Christopher Andreassen(26) sønn.
Ole Andreassen (26) sønn.
Ingeborg Andreasdtr, gift med Anders Pedersen Myken, datter.
Karen Andreasdtr (20) datter.

1801 folketellingen

001 01 Andreas Olsen 50 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og nærer sig af fiskeri
002 01 Lava Olsdatter 33 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Johanes Andreasen 14 Deres søn Ugift
004 01 Ole Andreasen 11 Deres søn Ugift
005 01 Christopher Andreasen 4 Deres søn
006 01 Ingebor Andreasdatter 3 Deres datter
007 01 Malena Pedersdatter 56 Tjeneste pige Ugift

Bruker: Andreas Olsen

Han er nevnt som 50 år i tellingen 1801 og er da født ca 1751.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Lava Olsdtr

1801: 002 01 Lava Olsdatter 33 Hans kone 1te ægteskab
1827: Skifte etter ektefellen: Lava Olsdtr, ektefelle.

Viet 1785

Fornavn:Andreas
Etternavn:Olsen
Rolle: brudgom
Stilling/stand: UNGEKARL
Født og bosatt på Myken.
Rolle: brur
Navn: Lava Olsdtr
Stilling/stand: PIGE
Født og boatt i Mælen

Lava var fra Mælen.

Datter av bruker Ole Jensen der.

1807: Datter: Karen Olsdtr

Skifte etter faren 1827:
Karen Olsdtr (20) datter.

1798: Datter: Ingeborg Andreasdtr

1801: 006 01 Ingebor Andreasdatter 3 Deres datter
1827: Skifte etter faren: Ingeborg Andreasdtr, gift med Anders Pedersen Myken, datter

Mer om Ingeborg

Hun var gift og bodde på Myken da ektefellen døde 1836, hvor i været vet jeg ikke enda:SKIFTER I RØDØY:
Skifte Myken 1836 etter Anders Pedersen.
Ingeborg Johannesdtr (Andreasdtr) ektefelle.
Ane Maria Andersdtr (8) datter,
Peder Olai Pedersen (1) sønn.

1797 Sønn: Christopher Andreassen

1801: 005 01 Christopher Andreasen 4 Deres søn
1827: Skifte etter far: Christopher Andreassen (26) sønn.

1790 Sønn: Ole Andreassen

1801: 004 01 Ole Andreasen 11 Deres søn Ugift
1827: Skifte etter far: Ole Andreassen (26) sønn.

1787 Sønn: Johannes Andreassen

1801: 003 01 Johanes Andreasen 14 Deres søn Ugift
1827: Skiftet etter far: Johannes Adreassen (32) sønn.

ANDRE:

Tjenestejente: Malena Pedersdtr

1801 ft: 007 01 Malena Pedersdatter 56 Tjeneste pige Ugift

71 00 1811 Jens Kristophersen

En av tre brukere her ved 1801-tellingen

1811 Jens er død

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1811. Jens Christophersen, Myken, 68 aar.

1804 Randina er død - skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte etter Randine Svendsdtr Myken 1804. Gjenlevende ektefelle Jens Christophersen. Døtre Ellen Jonsdtr og Else Joensdtr.

1801 folketellingen

010 02 Jens Christophersen 40 Husbonde 1te ægteskab Bruger jord og nærer sig af fiskeri og er bonde
011 02 Randina Svendsdatter 48 Hans kone 1te ægteskab
012 02 Elen Kierstina Blix 19 Deres datter Ugift
013 02 Else Margrethe Schanke 16 Deres datter Ugift

Hvorfra

Sønn av tidligere bruker her Kristoffer Amundsen, omtalt nedenfor her.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Randina 'Svendsdtr Norum

1801: 011 02 Randina Svendsdatter 48 Hans kone 1te ægteskab
Mye tyder på at hun var datter av Sven Hermansen - jekteskipper på gården Kila.

1795 Skifte etter en tante

Skifter i Rødøy:
Skifte GJERØY 1795 etter Karen Jensdtr. Jens er sønn av hennes søster Margrethe.

Viet 1781

1781 brudgom Jens Christophersen, født og bosatt Mychen, ungkar. Brur Randina Norum, pige.

1795 Datter: Else Margrethe Schanke Jensdtr

1801: 013 02 Else Margrethe Schanke 16 Deres datter Ugift

1792 Datter: Elen Kirstina Blix Jensdtr

1801: 012 02 Elen Kierstina Blix 19 Deres datter Ugift

71 00 1808 Rasmus Olsen

1801 folketellingen

019 03 Rasmus Olsen 52 Mand 1te ægteskab Holds mand og nærer sig af fiskeri
020 03 Ane Pedersdatter 80 Hans kone 3de ægteskab
021 03 Jens Jørgensen 11 Foster søn Ugift

1808 Anne Pedersdtr dør - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Myken 1808 etter avdøde Anna Pedersdtre.
Gjenlevende ektefelle Rasmus Olsen.
Hennes sønn: Abraham Henriksen (50).
Hennes datter Karen Nilsdtr, gift med Lars Johnsen.

Ektefelle: Ane Pedersdtr

Født 1721 på gården Bjerga (53)
1801: 020 03 Ane Pedersdatter 80 Hans kone 3de ægteskab
Hun er gift her med Rasmus Olsen i sitt 3dje ekteskap.

Ektefelle: Ane Pedersdr

Født 1721 på gården Bjerga (53)
1801: 020 03 Ane Pedersdatter 80 Hans kone 3de ægteskab
Hun er gift her med Rasmus Olsen i sitt 3dje ekteskap.

Tidligere ekteskap - lenke til Vernesosen

Lenke til ekteskapet hvor hun fikk sønnen Abraham Henriksen.
Hennes to sønner er nok fra hennes 2dre ekteskap med et som het Nilsen.

1801 ft: Fostersønn: Jens Jørgensen

1801: 021 03 Jens Jørgensen 11 Foster søn Ugift

71 00 1808 Jakob Andersen

Holdsmann - tidligere bruker her

Bosatt som "holdsmann" her ved tellingen 1801.

1808 Jakob dør her

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1808. Jakob Andersen, Mychen, 70 aar.

1801 folketelligen

008 01 Jacob Andersen 76 Mand 2dt ægteskab Holdsmand og nærer sig af fiskeri
009 01 Barbroe Jensdatter 80 Hans kone 1te ægteskab

1764

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 5.
1764 Myggen, Jacob Andersen, person. Lagrettemand. Segl.

1754 Skattemanntall

Fornavn: Jacob
Etternavn: Andersen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader: [signet]
Gård: Myggen
År 1764
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1769 Mannskapsruller

67 Mygen, mannskapsruller 1769: Jakob Andersen (46) hovedperson. Pass 1764.

1755 manntall

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Jacob
Etternavn: Andersen
Gård: Møchen
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 26
Fødested:
Her i Fieringen i Melfioren
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Jakob var fra Melfjorden

Fødested:
Her i Fieringen i Melfioren

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2): Barbroe Jensdtr

Hun er datter av Jens Jonsen og Synnøve Hansdtr, Flatøy. Før hun ble enke og gift med Jakob her, var hun bosatt som gift på gården Kvitnesvik. Lenke dit.

Ektefelle (1): Dorethe Jonsdtr

Skifte etter Dorethe Jonsdatter, Myken i Rødøy
Ektefelle: Jacob Andersen. Internt skiftenr: 19096. Skiftet åpnet: /-177
Arvinger:
Jacob Andersen, Myken i Rødøy.
Ektemann av avdøde. Ektefelle: Dorethe Jonsdatter.
Barbroe Jonsdatter, Myken i Rødøy. Søster av avdøde. Gift.

Søster og arving: Barbro Jonsdtr, Myken

Arving i skofte etter søster Dorethe Jonsdtr, Myken.
Barbroe Jonsdatter, Myken i Rødøy. Søster av avdøde. Gift.

ANDRE:

1769 Peder Jensen

67 Mygen, mannskapsrullene 1769: Peder Jensen (38) frisk og før, mødte ikje.

Mer om Peder

Nevnt født Hamerøen

1769 Lars Bersvensen

67 Mygen, mannskapsrullene 1769: Lars Bersvendsen (18) Onøyen, frisk.

Er fra Lurøy

Nevnt født Onøyen

Bosatt Jektvik 1782

Da han ble viet 1782 var han bosatt på Gangvigen (Jektvik).

1769 Anders Pedersen

67 Mygen, mannskapsrullene 1769: Anders Pedersen (10) Født Mygen, Frisk.