Nordnesøy (1)

- bruk bnr 13 - 14

Hovedsiden

© RLA. Postkort.

 PARTI FA ØYA

01 13 1950

NORDNESØY, Staulen

MARTIN ELIASSEN STAULEN, eier

1950 matrikkel

Martin Eliassen
Skyld av 23 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Tekst

I boka "Nesøyas bebyggelse og litt historie" (2013) er det bilde av husene på dette bruk (3). 'Våningshus, fjøs og naust. Under bolighuset står følgende tekst: 1-13 Staulen. Nils Jentofts ønkel Alfred Meyer bygde dett huset for Elias og Mathea Eliassen. Huset ble senere bebodd av deres sønn Martin Eliassen og hans kone Anna f. Ludvigsen. Feriehus (2013).

01 13 1946

NORDNESØY, Staulen

01/13

ELIAS OLAUS ELIASSEN, selveier

1946 Fradeling fra bruket her

10. august 1946. Fradeling av bruket gnr 1, bnr 13 Staulen - eid av Alfred Meyer. Skylden er satt til 17 øre, gjenværende bruk nr 13 er 23 øre. Gitt navn Solvang med eier Aksel Eliassen. Bnr 23.

1937 Eier - Alfred Meyer

Skjøte fra Martin Eliassen, Aksel Eliassen og Emma Sandvik - arvinger etter Elias Eliassen og hustru Matea - til halvbror Alfred Meyer her på for kr 3000. datert 1.9.og tinglyst 6.10.37. Personalpanteregisteret nr 4.
Tinglyst attest fra Rødøy kommune om riktig familietilknytinger. Personalpanteregisteret nr 5.

1934 Skjøte på hus

Skjøte fra Jørgen Jonassen til Aksel Eliassen på huse her på for kr 505..... skrevet og tinglest i 1934. Personalpanteregisteret nr 3.

1932 Elias dør

Elias Olaus Eliassen ble født den 17.7.1858. Han døde 13.11.1932 og er gravlagt på Rødøy vestre gravplass.

1920 folketellingen (01 13 0046 Staulen)

001 Elias Olaus Eliassen 01 1856-07-17 Mo Nordl. - hp g Driver eget smaabruk S
002 Matea Pauline Eliassen 01 1858-06-10 Mosjøen - hu g Husmor
003 Eluf Morten Pleine Eliassen 01 1894-02-25 Rødøy - s ug Hjelper far med gaardens drift
004 Aksel Normann Eliassen 01 1897-08-02 Rødøy - s ug Fiskeri fra motorbaat

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Elias Eliassen 17.07.1858 Skjerstad hf g Gaardbruker selveier, fiskeri og jordbruk b
002 01 Matea Eliasen 10.06.1860 Vefsen hm g Gbr.kone, husgjerning og kreaturstel b
003 01 Alfred Pedersen 03.03.1886 Rødøy Stedsøn ug Elev ved handelsskolen f
004 01 Martin Eliasen 25.02.1894 Rødøy s ug Fiskeri, gbr.søn b
005 01 Aksel Eliasen 02.08.1897 Rødøy s ug Fiskeri, gbr.søn b
006 01 Emma Eliasen 12.08.1890 Rødøy d ug Sypige, datter b

1899/1900 Eier og bruker Elias Eliassen

Får skjøte å¨eiendommen for kr 300 - datert i 1899 og tinglest i 1900. Personalpanteregisteret nr 2.

1898/1899 Skyldsetting

Bruket her skyldsettes 1898 og det blir tinglest 1899. Personalpanteregisteret nr 1.

1891 folketelling (62a plass under)

001 Elias Olaus Eliasen 1 1858 Skjerstad Sogn - Familiens overhode g -
002 Mathea Pauline Pedersen 000 1860 Vefsen Sogn - Hustru g -
003 Anne Olava Nilsdatte 000 1817 Lurø Sogn - Logerende hørende til Familien. moder til Hustruens 1a mand e -
004 Elise Jensine Pedersd 000 1851 Rødøy - Logerende hørende til Familien, Søster of Hustruens 1a mand ug -
005 Dorthea Eline Pedersd 000 1821 Moe Sogn - Logerende hørende til Familien, moder til Husfaderen e -
006 Peder Kristian Edvardsen 000 1884 Rødø Sogn - Søn, Stesøn til No 1 ug -
007 Alfred Meer Edvardsen 000 1886 Rödø - Søn, Stedsøn til No 1 ug -
008 Emma Amanda Eliasd 000 1890 12/9 90 Rødø

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Mathea Pauline Pedersdtr

Født 10.6.1860 Vefsen. (Nevnt også at hun er født 10.6.1858?). Hun var gift med Edvard Johan Pedersen og hadde to barn før hun ble enke - Peder Kristian Edvardsen og Alfred Meier Edvardsen (Alfred Meyer).

1898/1897 døpt sønn: Axel Nordmand Jentoft

1898.11G 02.08.1897 11.07.1898 01.01.1898 Axel Normand Jentoft E gaardbr Elias Olaus Eliasen Nesøy 1858
Matea Pauline Pedersen 1860

Mer om AXEL:

1894 døpt sønn: Eluf Martin Pleym

1894.11G 21.02.1894 10.06.1894 Eluf Martin Pleym E grdbr Elias Olaus Eliasen Nesøy 1860 Attest 4.2.68
Matea Pauline Pedersen 1862

Mer om OLUF:

1890 døpt datter: Emma Amanda Emilie

1890.34P 13.08.1890 14.09.1890 Emma Amanda Emilie E grdbr Elias Olaus Eliasen Nesøy 1858
Matea Pauline Pedersen 1860

Mer om EMMA:

1889 udøpt barn, død uten navn:

1889.33P 12.08.1889 Barnet døde udøbt E grdbr Elias Eliasen Nesøy 1868 [Db]
Matea? Pedersen 1870

01 13 1946

NORDNESØY, Staulen

JØRGEN JONASSEN, eer

Jørgen Bang Jonassen født 27.10.1855, døde den 9.11.1946 og ble gravlagt på Hestmannøy gravplass. Graven slettet.

1934 Selger husene og skjøter over til ny eier

Skjøte fra Jørgen Jonassen til Aksel Eliassen på huse her på for kr 505, skrevet og tinglest i 1934. Personalpanteregisteret nr 3.

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Jørgen Jonassen 26.10.1855 Stamnes hf g Husmand, fiskeri og litt jordbruk b
002 01 Dortea Jonassen 01.10.1841 Dolstad hm g Husm.kone, husgjerning og kreaturstel b

Bosatt tidligere

Bosatt tidligere på bruk 01 07.

01 03 feste

NORDNESØY, Staulen

01/13 festetomt

Ekspedisjonen (Kai) på Nordnesøy

Bygget på festet tomt på bnr 13. Feste nr 1. Ekspedisjonskaiet på Nordnesøy. På tomtet/kaiet hus bygget av Alf Hågensen i 1962. Eier 2013 Arnt Karl Sivertsen.
Venterom og kontor ved ekspedisjonen i Nordnesøy. Bygget av Alf Hågensen i 1966. Restaurert i 2003. Eier (2013) Arnt Karl Sivertsen.
Kilde: Nesøyas bebyggelse - og litt til - bok av Asbjørn Mediå. Side 13. Tor fargefoto.

01 14

NORDNESØY, Fagrheim

01/14

JULIUS OLSEN, eier 1/2 part

Døde som bosatt på gården Nordnesøy 23.5.1964.
Gravlagt Rødøy vestre gravplass.

ANGEL OLSEN, eier 1/2 part

1950 Eier og bruker - Julius og Angel Olsen

Skyld av 45 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1920 folketellingen (01 14 0032 Fagerheim)

001 Julius Alfred Olsen 01 1875-01-28 Lurøy - hp g Fiskeri fra motorbaat
002 Aagot Johanna Olsen 01 1895-02-02 Rødøy - hu g Husmor
003 Ole Johan Meyer Olsen 01 1918-07-04 Rødøy - s - Pf
004 Anger Julius Meyer Olsen 01 1919-12-24 Rødøy - s - Pf
005 Arnolda Helene Henningsen 01 1915-04-23 Rødøy - Pleiedatter - Pf
006 Astri Pauline Albertsen 01 1905-09-30 Rødøy - tj ug Innepike
007 Parelius Bernhart Olsen 02 1882-07-04 Rødøy - hp g Fiskeri fra motorbaat
008 Hansine Kristine Olsen 02 1880-05-26 Rødøy - hu g Husmor
009 Magnus Johan Mikalsen 02 1911-09-02 Rødøy - Pleiesøn - Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Julius Olsen 28.01.1875?? Træna hf ug Fiskeri, landhandel (kolonial) og litt jordbruk, gbr. handelsm. f
002 01 Jørgine Johansen 01.03.1850 Træna hm, mor til hf g Gbr.kone, husgjerning og kreaturstel b
003 01 Olga Larsen 03.05.1895 Rødøy d til hm ug Deltar i husgjerning, kreaturstel, datter b
004 01 Hansine Martinsen 26.05.1880 Rødøy tj ug Tjenestepike, husgjerning og vævning b
005 01 Pareli Olsen 04.07.1883 Rødøy fl ug Fiskeri, Inderst f

1906 Eier og bruker - Julius Alfred Olsen

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).

Hvor fra...

Julius Olsen er født 28. januar 1875 i Træna. Han er sønn av Ole Mikal Hansen og Jørgine Bergite Johansdtr. Foreldrene er bosatt på 01-06 Store Risøen.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Aagot Johanna

Nevnt med etternavn Johansen og Hansen? når barna er døpt.

.

1922/1921 døpt sønn: Rolf Hermand Meyer

1922.5G 19.08.1921 20.09.1921 Rolf Herman Meyer E fisker Julius Alfred Olsen Nesøy, Nordre? 1875 [Hjd] hustru Aagot Johanna Johansen 1894

.

1920/1919 døpt sønn: Arne Julius Meyer

1920.14G 24.12.1919 11.07.1920 28.12.1919 Arne Julius Meyer E fisker Julius Alfred Olsen Nesøy 1875 hust Aagot f: Hansen 1895

.

1918 døpt sønn: Ole Johan Meyer

1918.16G 04.07.1918 28.07.1918 Ole Johan Meyer E gdb Julius Alfred Olsen Nesøy 1875
hust Aagot Johanna Johansen 1895

Auksjon 1905

© RLA. (1720).

01 14 plass

NORDNESØY, Myren plass

Husmannsplass

MARTIN KRISTIAN MEYER LYDERSEN, husmann

Sønn av husmannen her.

Ektefelle: Josefine Pedersen

1913 døpt sønn: Berner Johan Meier

1913.14G 18.04.1913 20.07.1913 04.05.1913 Berner Johan Meier E fisker Martin Kristian Meier Lydersen Nesøy 1888
hust Josefine Pedersen 1890

Mer om BERNER:

01 14 plass

NORDNESØY, Myren plass

Husmannsplass

LYDER KRISTIAN MEIER OLSEN, husmann

Bnr 14 Myren

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Bilde av hus. "Olav stua". Oppført ca 1890 av Lyder Olsen og Bina Isaksen (Fra Grimsland). Siste beboere var sønnene Martin og Olav Lydersen

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910 - Plass "MYREN"
001 01 Lyder Olsen 02.04.1864 Meløy hf g Husmand, fiskeri og litt jordbruk b
002 01 Bina Olsen 13.05.1865 Rødøy hm g Husm.kone, husgjerning og kreaturstel b
003 01 Martin Olsen 13.08.1888 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
004 01 Olav Olsen 08.08.1890 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
005 01 Møler Olsen 24.01.1901 Rødøy s ug Intet erhverv, barn b
006 01 Lura Olsen 14.10.1897?? Rødøy d ug Deltar i husgjerning og kreaturstell, datter b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900 - Plass "Myren" u/1.12.?
001 01 Lyder Olsen 02.04.1864 Melø Nor Hf g Fisker og husmand b
002 01 Bine Isaksen 13.05.1865 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Martin Lydersen 13.08.1888 Rødøy herred* S ug Barn b
004 01 Olaf Lydersen 08.08.1890 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Laura Lydersen 11.10.1897 Rødøy herred* D ug Barn b

1891 folketellingen (62b)

001 Lyder Kristian M Olsen 1 1864 Melø Sogn - Familiens overhode g -
002 Bine Kristine Meier Isaksd 000 1865 Rødø Sogn - Hustru g -
003 Martin Kristian Lydersen 000 1888 Rødø - Søn ug -
004 Olaf Johan Lydersen 000 1890 8/8 90 Rødø - Søn ug

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Bina Kristine Isaksen

Født Nordnesøy den 22. mai 1865. Døpt kirken 16. juli 1865.
Hun var datter av Isak Mikelborg Kristiansen og Massi Zahl Jensdtr. Lenke til foreldrene.

1903 døpt datter: Jørgine Antonette

1903.8P 21.06.1903 21.06.1903 Jørgine Antonette E hus Lyder Olsen Nesøy 1864 [Db]
Bine Isaksdatter 1865

Mer om JØRGINE:

1901 døpt sønn: Møller Nikolai Sal

1901.21G 24.01.1901 21.07.1901 28.01.1901 Møller Nikolai Sal E husmand Lyder Kristian Meier Olsen Nesøy 1864
Bine Kristine Meier 1865

Mer om MØLLER:

1898/1897 døpt datter: Laura Bergitte Meier

1898.12P 11.10.1897 11.07.1898 16.10.1897 Laura Bergitte E Lyder Kristian Meier Olsen Nesøy 1864
Bina Kristine Meier Isaksen 1865

Mer om LAURA:

1894 døpt sønn: Ingvald Jørgen Zahl

1894.1G 05.01.1894 07.01.1894 Ingvald Jørgen Zahl E husmand Lyder Olsen Nesøy 1864 [Db]
Bina Isaksen 1865

Mer om INGVALD:

1892 døpt sønn: Ingvald Meier

1892.33G 23.09.1892 24.09.1892 Ingvald Meier E husmand Lyder Kristian Olsen Nesøy 1864 [Db]
Bina Kristine Meier 1865

Mer om INGVALD MEIER:

1890 døpt sønn: Olaf Johan Lydersen

1890.39G 08.08.1890 28.09.1890 Olaf Johan E husmand Lyder Kristian Meier Olsen Nesøy 1864
Bine Kristine Meier Isaksen 1863

Mer om OLAF:

1889/1888 døpt sønn: Martin Kristian Meier

1889.3G 11.08.1888 19.05.1889 21.09.1888 Martin Kristian Meier E inderst Lyder Kristian Meier Nesøy 1864
Bina Kristine Isaksdatter 1865

Mer om MARTIN:

OMTALT FORAN HER MED FAMILIE.