Reppen Øvre (55)

1801 og før

Til hovedsiden

1801 og før

Alle før 1801 er overført til PDF filer og lagt i egen ekstern database.

55 00 1816

REPPEN ØVRE

55/00

KRISTIAN LARSEN, leilending

Født ca 1755 på gården Vågeng.
Død her på gården i 1816.
Kirkeboka for Rødøy - døde:1816. Christian Larsen, Reppen, 60 aar.

En bror - Peder Larsen

Broren Peder Larsen er bosatt på gården Kjetvik.

1809-1816 Mannskapsrullene

Han nevnes 1809 om "noenlunde frisk" og født på Vågenge, 56 år gammel og holdsmann på gården.

Kristian hvor fra

Sønn av Lazarus (Lars) Andersen som er omtalt på gården Vågeng 64. Lenke.

1801 Kristian Larsen

Kristian er bosatt som leilending. Bonde, bruger jord og driver fiskeri. 46 år gammel. Ane er nevnt som 57 år gammel og gift i 1. ekteskap.

EKTEFELLE OG BARN:

1813 Ektefellen dør:

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1813. Ane Josephsdtr, Reppen, 66 aar.

Ektefelle: Anne Josepsdtr

Født ca 1744. Døde her på gården 1813.
Konfirmert 1865 med gården Reppen som bosted.
Hennes foreldre var Joseph Olsen og Berethe Andersdtr.

1788 Sønn: Ole Kristiansen

Nevnt i tellingen 1801 som 10 år gammel og bosatt hjemme hos foreldrene her.
Omtales med egen familie foran her.

1777 Sønn: Lars Kristiansen

Født ca 1777 på gården Kjetvik.
Omtales foran som neste bruker av gården her.

1771 Datter: Karen Kristine Kristiansdtr

Født ca 1771 på gården Kjetvik.
Karen er 25 år gammel i 1801 og bosatt hjemme hos foreldrene. Ugift på den tid.

ANDRE:

Fostersønn: Kristoffer Eriksen

Født ca 1791 på gården Skivik. Antas død 1812.
Nevn her på gården 1801 som fostersønn hos Lars Kristiansen.
Han er nevnt i skiftet etter sin farmor Marit Hansdtr Kvitnesvik 1797. Hans far er da nevn som død. Han har to brødre som også er på oppfostring på to andre gårder i Rødøy.

Mannskapsruller 1809: Dreng her på gården. Født Siaavig og er 21 år gammel. Merknad: "er frisk" og 1812 "som en tufs". Nevnes ikke etter denne tid.

Kristoffer var sønn av Erik Olsen (1763-1792) Sjåvik og hustru Anne Larsdtr.

Kristoffer hadde sønnen Benoni (1812) med Ane Marie Hansdtr, datter av Hans Nilsen på Reppen Nedre. Uklart om de var gift. Omtales der.

55 00

REPPEN ØVRE

55/00

OLE KRISTIANSEN, familien

Sønn av Kristian Larsen, bruker her, se nedenfor.
Han ble gift med Ingeborg Sørensdtr (Samuelsdtr?).
Død etter 1819?

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ingeborg Sørensdtr?

1816 Sønn: Samuel Olsen

Født ca 1816 på gården Kjetvik.
Samuel ble brukere av gården Breivik 57-01 og omtales der videre.

.

1819 Datter: Anne Katrine Olsdr

Født ca 1819 på gården Kjetvik.
Konfirmert 2. august 1835 og da nevnt som 16 år og bosatt på gården Kjetvik.

Skifte etter Hans Nilsen 1804

Artikkel i Rødøy historielags årbok nr 1. Skiftet etter Hans Nilsen fra 1804 i heltekst.

55 00 1804

REPPEN ØVRE

55/00

HANS NILSEN, leilending

Skifte som PDF fil foran her

Om skiftet

Hans Nilsen Reppens sitt skifte:
Omtale av skiftet og artikkelen:

Hans skyldte penger til handelsmenn og jekteeiere i Svinvær og Æsvik, hans største skyld.
Han skyldte ikke noe til Bergen, men var utrusta lokalt fra Svinvær og Æsvik.
(Jeg mener det i artikkelen er trukket feil konklusjon når det gjelder fiske/Bergensskyld).

Mikal Hvid (1758-1847) i Svinvær, fikk skjøte på borgerleiet Svinvær etter faren Hans Blix Hvid død, i 1788. Han fikk også samme år bevilling til å drive handel og gjestgiveri, som han drev i forbindelse med jektebruk fram til 1820. Han var ikke som nevnt i artikkelen en av helgelands rikeste gårdeiere, det var han bror Johan. (Som også laget legat for fattige i Rødøy).

Peder Nilsen Æsvigen var nylig kommet til Rødøy og gift med ”Norum-enka” i Æsvika. (Den første ”Bang”). Han drev også jektebruk og bergensfart.

Vi ser også fra skiftet at Hans betalte landskyldt til Presten Leganger som han var underlagt som leilending - med 1 rd. 3 sk og 8 ort årlig. Denne leie hadde han ikke klart å betale siste 4 år.

Søsken

Hans sine søsken:
- Karen Nilsdtr f. 1750. d.1850 på Tjong Øvre.
- Jens Nilsen f. 1752 d. 28.mars 1820 på gården Våga.
- Nils Nilsen f. 1758. d. 10.juni 1820 på gården Ørnes.
- Else Cathrine Nilsdtr f. 1861. d. 1793 på garden Sleipnes.
- Flere?

1801 folketellingen

012 02 Hans Nielsen 50 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og nærer sig af fiskeri
013 02 Synnøv Olsdatter 45 Hans kone 1te ægteskab
014 02 Petter Hansen 18 Deres søn Ugift
015 02 Niels Hansen 16 Deres søn Ugift
016 02 Ole Hansen 12 Deres søn
017 02 Eliaser Hansen 5 Deres søn
018 02 Ane Maria Hansdatter 14 Deres datter
019 02 Randina Hansdatter 9 Deres datter
020 02 Johanna Hansdatter 8 Deres datter
021 02 Helena Hansdatter 1 Deres datter
022 02 Hans Petter Hermandsen 23 Foster søn Ugift

EKTEFELLE og BARN:

1814 Synnøve bosatt her?

SKIFTER I RØDØY etter synnøve sin sønn Peter hansen. Hun er da bosatt på en av Reppen gårdene - mest trolig her.
Skifte på gården Sleipnes (Sleipnessjøen) 1814 etter Peter Hansen.
Anna Borgersdtr, ektefelle.
Synøve Olsdtr, mor Reppen.
Niels Hansen, bror Segelfore.

Viet 1777

Viet 1777: Brudgom Hans Nielsen, ung karl, født og bosatt Reppen. Brur Syneve Olsdtr, pige, født og bosatt Reppen.

1841 SKIFTE etter en BROR av Synnøve:

SKIFTER I RØDØY etter en
Skifte gården Bø 1841 etter avdøde Svend Olsen.
Gjenlevende ektefelle Ane Arentsdtr.
Bror av avdøde: Jens Olsen (død).
Barn av Jens: Carel Jensen (død).
Barn av Carel: Jens Carelsen (25),
Jakob Carelsen (23).
Ane Jensdtr (gift), barn av Jens Olsen.
Barn av Jens - Johanna Jensdtr (68), svag og uduelig.
Lars Olsen (død) bror av avdøde Sven Olsen.
Barn av Lars: Hans Larsen (36).
Barn av Lars: Ane Larsdtr, gift med Nils Artander, Stødt.
Ole Olsen, bror av avdøe Svend Olsen.
Ane Olsdtr (60), barn av Ole Olsen.

Søster av avdøde Svend Olsen: Synnøve Olsdtr (død).
Ole Hansen (56) barn av Synnøve.
Nils Hansen (død) barn av Synnøve.
Peter Nilsen (26) barn av Nils.
Lisbeth Nilsdtr (23) barn av Nils Hansen.
Johanna Hansdtr (datter).

BARNA:

1800 datter: Helena Hansdtr

Bosatt 1801 som 1 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Reppen
Nedre 56-02.

Nevnt i skiftet etter faren 1804, som 3 år gammel.

Det kan være denne person som er bosatt 1875 på gården Spilderen Nedre
(l. nr 200a) i Melø sogn. Hun er her tjenestejente og delvis fattigunderstøttet.
Hun bor i huset til gårdbruker Johan Olsen f. 1825 i Melø sogn i Rødø.
Hun er her nevnt født som 1802?

1799 Sønn: Ole Nikolai Hansen

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som 12 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Reppen Nedre 56-2.

Bosatt 1801 som 12 år gammel sønn hjemme hos foreldrene år. Nevnes i skiftet
etter faren 1804, som 16 år gammel.

Ole dør 7. november 1857 som innerste på gården Bjerga 53.

Mannskapsrullene 1809-1835:
Ole nevnes her fra 1809 som dreng på gården Reppen Øvre, hos gårdbruker Lars Kristiansen. Merknad: ”Svak i en arm”. Dette frem til og med året 1814.
Fra 1817 er han nevnt som dreng på gården Reppen Nedre hos gårdbruker
Aleksander Olsen. Merknad: ”Har feil paa en arm – dog brugbar baade til
lofodfiskeri og arbeid”. Nevnes helt til slutt 1835, inderste i Reppen Nedre.

1796 sønn: Eleasar Hansen

Bosatt 1801 som 5 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Reppen
nedre 56-02. Nevnt i skiftet etter faren 1804, som 8 år gammel og med navn
Elias.

Mannskapsrullene:
Bosatt 1809 som 13 år gammel sønn hjemme hos sin mor – ”Enken” på
Reppen Øvre. Bosatt der til og med 1812. Nevnes siste gang i Rødøy 1813
som dreng på Sleipnes.

1793 datter: Johanna Barbara

Bosatt 1801 som 8 år gammel datter hjemme hos foreldrene på gården Reppen
Nedre 56-02. Nevnt i skiftet etter faren 1804, som 11 år gammel.

Johanna er 1865 bosatt som fattiglem og ugift kvinne på 73 år, hos gårdbruker
Peder Olsen på gården Årnes 58-01, som er hennes nevø.

1793 datter: Randine Hansdtr

Bosatt 1801 som 9 år gammel datter hjemme hos foreldrene på gården
Reppen Nedre 56-02. Randina er ikke nevnt i skiftet etter faren 1804, og må
være død før den tid.

1787 Datter: Anne Maria Hansdtr

Anne fikk 1812 barn med fostersønnen, omtalt foran hos etterfølgende bruker her - barnefaren het Kristoffer Eriksen.

Sønn av Anne Maria: Benoni Kristoffersen

MANNSKAPSRULLENE 1809-1835:
Benoni er nevnt første gang 1814 som 2 år gammel og bosatt på Vågenge. Åra 1825-35 som fostersønn. Fødested Reppen. Ingen "Kristoffer" er bosatt på Vågenge disse åra. Gårdbrukeren - som han er fostersønn hos - er Søren Pedersen, som har 0.1.12 av bruksnr 1. Søren nevnes som 38 år da han overtar som gårdbruker 1814. Søren er nevnt født Sleipnes.

Mer om Benoni

Konfirmeres Rødøy kirke 21.juni 1829
Benonie er nevnt mannskapsrullene første gang 1814 som
2 år gammel og bosatt på gården Vågenge. Åra 1825-1835
som fostersønn. Fødested Reppen. Gårdbrukeren han er
fostersønn hos – er Søren Pedersen, som har 0.1.12 av bnr 1.
Søren nevnes som 38 år gammel da han overtar som gårdbruker
der 1814. Søren er nevnt født Sleipnes.
Benoni bosatt i Våga ved tellinga 1865.

1785 Sønn: Nils Hansen - Segelfore 1814

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som 16 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Reppen Nedre 56-2.
SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Sleipnes (Sleipnessjøen) 1814 etter Peter Hansen. Anna Borgersdtr, ektefelle. Synøve Olsdtr, mor Reppen. Niels Hansen, bror Segelfore.

Mer om Nils

I ett skifte etter morbror (se foran) 1841 er han nevn som død uten at det er tatt med etterkommere. Han skal ha hatt to barn.
Bosatt 1801 som 16 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Reppen Nedre
56-02. Nevnes i skiftet etter faren 1804, 19 år gammel.


Mannskapsrullene:
Nils er bosatt som sønn hos sin mor ”Enken” på gården Reppen Øvre. 21 år gammel år 1809. 1811-1814 er han dreng Segelfore. 1812 ”Siger han er svag”. 1817-18 er han husmann Segelfore. 1823 dreng Våga. ”Er en tufs”. 1828 dreng på Vågenge.
Nevnes ikke senere.

Det er trolig at fostersønnen til Alexander Olsen, bruker 1-2 her, er en sønn av denne Nils Hansen. Se beskrivelsen fra manntallsrullene ovenfor.

Hans mor er sannsynlig død og barnet er sendt tilbake til farsgården som
fosterbarn.

Nils sin SØNN: Peder (Petter) Nilsen

Peder er i mannskapsrullene nevnt her på Reppen Nedre fra 1822
som 7 år gammel dreng. I 1825 og videre nevnes han som fostersønn.
”Høy og frisk” og ”Måtelig høy
og frisk”. Nevnt som født på Segelfore.

Da Peder inngikk ekteskap 1842 er han nevnt som sønn av
Niels Hansen. 1846 er han nevnt som gårdbruker på
gården Vågenge 65-01.

1783 Sønn: Petter Hansen

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som 18 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Reppen Nedre 56-1.
SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Sleipnes (Sleipnessjøen) 1814 etter Peter Hansen. Anna Borgersdtr, ektefelle. Synøve Olsdtr, mor Reppen. Niels Hansen, bror Segelfore.

Bosatt 1801 som 18 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Reppen
Nedre 56-02. Nevnes i skiftet etter faren 1804, som 23 år gammel.

Mannskapsrullen: Petter er 1809 innerst på gården Reppen Øvre, 25 år gammel,
hos sin mor ”Enken”. Merknad: ”Skal have Broch”. Dette frem til og med 1812.

Petter var gift med Ane Catharina Borgersdtr Sjåvik f. 1771. Ane døde
5.november 1823. Anes foreldre var Borger Jensen og Berethe Ingebrigtsdtr
Sjåvik.

ANDRE:

1778 Fostersønn: Hans Petter Hermandsen

FOLKETELLINGA 1801: Bosatt som fostersønn hos Hans Nilsen og kona Synnøve Olsdatter på gården Reppen Øvre 56-2. 23 år gammel. Ugift.

1833 avdød Hans Petter Hermansen ungkarl Neder Tjong
Begravelsesdato:
1701183317121832
{Alder ved skrifte:} 56 AAR

Hans Petter Hermansen f. 1778.
Bosatt 1801 som fostersønn hos Hans Nilsen og kona Synnøve på gården Reppen
Nedre 56-02. Ugift 1801.

Nevnt i mannskapsrullene som født: Sleipnes, Rangsund, Øver Reppen.
Dreng 1818 i Rønvik, resten av åra dreng på Tjong Øvre. Siste gang nevnt 1824. ”Er en tufs”,”Tufset” og ”Liten og frisk” er lensmannens kommentarer.