"Det samiske Rødøy"

Adm

Denne siden er startet opp 14.3.2017.
Det arbeides fortløpende med den. Siste oppdatering er 25.4.2017.

Omhandler

Omhandler de personer i kildene nevnes som: "Samer", "Fin" eller "Lapp".
Kirkebøker og folketellinger.
Skriftlige kilder ellers

Sidene

Den eldste tid

Mye fra boka "Før vår tid".

og etter "Den eldste tid"

Mye fra felleshistorien - boka "Disse tider - Disse skikker".

Andre kilder

Mye fra andre kilder

Havnø debatt A

Havnø debatt B

Havnø debatt C

Havnø debatt D

2002

RLA (21209). Klipp fra Bladet Rødøy-Løva 2002.

Bruket "Bruåsen" under gården Æsvik.

Foto Johan Martin Mathisen ©.

Bildet ble tatt en gang jeg kjørte forbi på vei til mitt arbeide i Våga.  Her det en reinflokk som denne dagen gresse her.