Tjong Øvre (60)

Bnr 02 B

Til hovedsiden

Nedenfor her:
Elvinus Andreas Benjaminsen
Benjamin Danielsen

Til A -siden

Brukere før

60 02

TJONG ØVRE

60/02

ELVINUS ANDREAS BENJAMINSEN, eier og bruker

Døde den 17.11.1962 og gravlagt Tjongsfjord nye gravgård.
1920: 001 Elvinus Andreas Benjaminsen 01 1879-07-21 Rødø - hp g Jordbruk S

1950 Eier og bruker - Elvinus Andreas Benjaminsen

Skyld av 98 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1920 folketellingen (60 02 0035 Tjong Øvre)

001 Elvinus Andreas Benjaminsen 01 1879-07-21 Rødø - hp g Jordbruk S
002 Gurine Kanutte Pedersdatter 01 1886-04-02 Rødø - hu g Husmor
003 Aslaug Haagensen 01 1904-04-02 Meløy - tj ug Tjenestepike uten fast løn, arbeide i hus og fjøs som det behøres
004 Elenanna Tingstad 01 1849-12-24 Frol (Levanger) - Føderaadskone (moder) e Føderaad, enke efter gaardsbruker
ANTON MED EKTEFELLE OG BARN ER OMTALT UNDER BRUK NR 12 HER.
005 Anton Johan Larsen 01 1877-10-16 Rødø - l g Skomaker, hjemmearbeide fra naboene
006 Lina Kristofa Larsen 01 1891-04-29 Beiaren Nordl. - hu, l g Husmor
007 Kaare Berg Larsen 01 1917-06-24 Bodin - s ug Pf
008 Peder Olai Hagen Johansen 01 1875-05-29 Rødø - !! g Fiskeri med smaabaat fra hjemmet

1910 FT: Bosatt hos foreldrene som gift

1910: 003 01 Elvinus Benjaminsen 1879 Rødøy herred* S ug Fisker og gårdmandssøn b

EKTEFELLE:

1973 Kanutha dør

Døde den 27.05.1973 og gravlagt Tjongsfjord nye gravgård.

Ektefelle: Gurine Kanutte Pedersdtr

Født 2.4.1877.
1910: 004 02 Kanutte Pedersdatter 02.04.1877 Rødøy hm g Gaardmandskone b
1920: 002 Gurine Kanutte Pedersdatter 01 1886-04-02 Rødø - hu g Husmor

ANDRE personer:

Aslaug Haagensen, tjenestepike

1920: 003 Aslaug Haagensen 01 1904-04-02 Meløy - tj ug Tjenestepike uten fast løn, arbeide i hus og fjøs som det behøres

Elenanna Tingstad, mor til Elvinus

1920: 004 Elenanna Tingstad 01 1849-12-24 Frol (Levanger) - Føderaadskone (moder) e Føderaad, enke efter gaardsbruker
Omtalt også under ektefellen.

Peder Olai Hagen Johansen, hjemmefisker

1920: 008 Peder Olai Hagen Johansen 01 1875-05-29 Rødø - !! g Fiskeri med smaabaat fra hjemmet

60 02 1914

TJONG ØVRE

60/02

BENJAMIN DANIELSEN, selveier og bruker

Døde på gården Tjong Øvre bnr 2 den 27.3.1914. Gravlagt på Tjongsfjord gamle gravplass. Han var født den 10.02.1849.

1910 FT: Eier og bruker - Benjamin Danielsen

FOLKETELLIINGEN 1910:
001 01 Benjamen Danielsen 12.02.1849 Rødøy hf g Gaardbruger, selveier, fisker b
002 01 Anna Nikolaisdatter 22.12.1849 Levanger hm g Gaardmandskone b
003 02 Elvinus Benjamensen 31.07.1879 Rødøy hf g Fisker og gaardbr. b
004 02 Kanutte Pedersdatter 02.04.1877 Rødøy hm g Gaardmandskone b
005 02 Elfrida Pedersdatter 1900??.01.26 Vefsen ug Skolepige, Fors. husmand med jord mt
006 03 Nils Benjamensen 06.06.1881 Rødøy hf g Snedker-arbeider f
007 03 Kristine Andersdatter 29.05.1881 Rødøy hm g Husholdning b
008 03 Alfhild Nilsdatter 20.04.1906 Rødøy d ug Datter b
009 03 Elisabeth Nilsdatter 23.09.1907 Rødøy d ug Datter b
010 03 Levie Nilsdatter 20.05.1909 Rødøy d ug Datter b

1900 FT: Eier og bruker - Benjamin Danielsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Benjamin Danielsen 1849 Rødøy herred* Hf g Gårdbruger S og fisker b
002 01 Anna Nikolaidatter 1849 Lev. Landsogn NT Hm g Gårdmandskone b
003 01 Elvinus Benjaminsen 1879 Rødøy herred* S ug Fisker og gårdmandssøn b
004 01 Nils Benjaminsen 1881 Rødøy herred* S ug Snedker. som Dagarbeider b
005 01 Oleanna Johnsdatter 1819 Stjørdalen NT Bedstemor e Husstel b
006 01 Kanutte Pedersdatter 1877 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b
007 01 Bergitte Larsdr. 1879 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b
008 01 Inga Olausdatter 1887 Rødøy herred* Pleiedatter ug Pleiedatter b

1886 Matrikkel

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Elen ANNA Nikolaisdtr

Hun er oppgitt som født i Levanger Landssogn NT
1910: 002 01 Anna Nikolaisdatter 22.12.1849 Levanger hm g Gaardmandskone b
1900: 002 01 Anna Nikolaidatter 1849 Lev. Landsogn NT Hm g Gårdmandskone b
1920 bor hos sønnen som enke:
004 Elenanna Tingstad 01 1849-12-24 Frol (Levanger) - Føderaadskone (moder) e Føderaad, enke efter gaardsbruker

1881 Sønn: Nils Benjaminsen

OMTALES PÅ SENERE EGEN EIENDOM - ASPELUND 60-10:
1910:
006 03 Nils Benjamensen 06.06.1881 Rødøy hf g Snedker-arbeider f
007 03 Kristine Andersdatter 29.05.1881 Rødøy hm g Husholdning b
008 03 Alfhild Nilsdatter 20.04.1906 Rødøy d ug Datter b
009 03 Elisabeth Nilsdatter 23.09.1907 Rødøy d ug Datter b
010 03 Levie Nilsdatter 20.05.1909 Rødøy d ug Datter b
1900:
004 01 Nils Benjaminsen 1881 Rødøy herred* S ug Snedker. som Dagarbeider b

1879 Sønn: Elvinius Benjaminsen

Født den 31.7.1879.
1910: 003 02 Elvinus Benjamensen 31.07.1879 Rødøy hf g Fisker og gaardbr. b
1900: 003 01 Elvinus Benjaminsen 1879 Rødøy herred* S ug Fisker og gårdmandssøn b
NESTE BRUKER HER - SE FORAN.

ANDRE:

1910 FT: Skolepige: Elfrida Pedersdtr

1910: 005 02 Elfrida Pedersdatter 1900??.01.26 Vefsen ug Skolepige, Fors. husmand med jord mt

1900 FT: Tjenestepige: Kanutte Pedersdtr

1900: 006 01 Kanutte Pedersdatter 1877 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b
Hun ble senere gift med Elvinius. Se foran her.

1900 FT: Tjenestepige: Bergitte Larsdtr

1900: 007 01 Bergitte Larsdr. 1879 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b

1900 FT: Pleiedatter: Inga Olausdtr

1900: 008 01 Inga Olausdatter 1887 Rødøy herred* Pleiedatter ug Pleiedatter b

1900 FT: BESTEMOR: Oleanna Johnsdtr

005 01 Oleanna Johnsdatter 1819 Stjørdalen NT Bedstemor e Husstel b
Trolig mor til huskona her.