Gård Vasvik (14)

Husmannsplasser

Hovedsiden

14 02 plass 1865

PEDER PETTERSEN, husmann

Omtales under Gjersvik og Buneset

Familien omtales i sin helthet på plassen Buneset under gården Gjersvik.

Familie som flytta mye

Familie som flytta mye:
Ved dåp 1843, 1845 og 1846 er han husmann Buneset (Gjersvik)
Ved dåp 1851 nevnes han bosatt som husmann på gården Rengen.
Ved dåp 1848 er han bosatt som inderste i Tømmerdal.
Ved tellingen 1865 er han bosatt på gården Vasvik - som husmann.
Ved tellingen 1875 er han kommet til gården Gjervik og Buneset igjen og forsørges av sønnen.

1865 folketellingen

01 01 Per Petersen 67 Næsne Præste g Husmd med Jord
002 01 Else Hendriksdatter 56 Hemnæs Præste hans Kone g
003 01 Sakarine Persdatter 16 Rødø Præste deres Datter ug
004 01 Peter Persen 25 Rødø Præstegjeld deres Søn ug
005 01 Johan Persen 17 Rødø Præstegjeld deres Søn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Per Petersen
Utsæd: po1 1/2
Brukers yrke: Husmd med Jord
Husdyr: få2

Sønn: Johan Fredrik Pedersen

Født her den 11.11.1847. Bosatt på gården Skivik 17 i 1900-1910.

14 03 plass 1900 "Bjørnmoen"

OLE EINARSEN, husmann

1900 ft: 001 01 Ole Einarsen 1850 Rødøy herred* Hf g Fiskeri, Husmand b

1900 folkeellingen

FOLKETELLINGEN 1900 - Plass u/bnr 3 "Bjørnmoen".
001 01 Ole Einarsen 1850 Rødøy herred* Hf g Fiskeri, Husmand b
002 01 Anne Jakobsdr. 1855 Lurø Nor Hm g Husgjerning, Kreaturstell b
003 01 Karl Olsen 1879 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
004 01 Olaf Olsen 1881 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
005 01 Emil Olsen 1886 Rødøy herred* S ug Vedhugger b
006 01 Mathilde Olsen 1891 Rødøy herred* D ug Barn b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anne Marie Jakobsen

KIRKEBOKA VIET 1876:
08.10.1876. Ole Johan Einarsen. Bosatt Oldervik, født Brennes, 26 år, sønn av Einar Johnsen. Anne Maria Jacobsdatter, Lien i Lyrøy, 22 år, datter av Jacob Hansen.

1900 ft: 002 01 Anne Jakobsdr. 1855 Lurø Nor Hm g Husgjerning, Kreaturstell b

1875 folketelling - mer om henne

Tjenestejente på gården Skivik 17-01.

og 1865

FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som 11 år gammelt pleiebarn hos husmand Laurits Østensen og kona Elen Pedersdatter på plass under Gjervalsvatnet (Gjervalen 15-2).

.

1891 datter: Mathilde Kanutte

1891.29P 18.01.1891 16.08.1891 08.02.1891 Matilda Kanutte E husmand Ole Johan Einarsen Vassvik 1850
Ane Marie Jakobsdtr 1855

1900 ft: 006 01 Mathilde Olsen 1891 Rødøy herred* D ug Barn b

.

1886 døpt sønn: Emil Lund Eide

1886.28G 09.05.1886 01.08.1886 Emil Lund Eide E husmand Ole Johan Einarsen Vassvik 1850
Anne Marie Jakobsdtr 1855

1910 ft: 005 01 Emil Olsen 1886 Rødøy herred* S ug Vedhugger b

.

1884 døpt datter: Amanda Marie

1884.48P 14.06.1884 05.10.1884 16.09.1884 Amanda Marie E husmand Ole Johan Einarsen Vassvik 1851
Anne Marie Jakobsdatter 1856

.

1882 døpt sønn: Olaf Andreas Eide

1882.10G 30.03.1882 02.07.1882 Olaf Andreas Eide E husmand Ole Johan Einarsen Vassvik 1850
h Anne Marie Jakobsdtr 1856

1900 ft: 004 01 Olaf Olsen 1881 Rødøy herred* S ug Fiskeri b

.

1879 døpt sønn: Karl Johan Wilhelm

1879.30G 07.07.1879 14.09.1879 Karl Johan Wilhelm E inderst Ole Johan Einarsen Vassvik 1851
hustru Anna Marie Jakobsdtr 1856

1900 ft: 003 01 Karl Olsen 1879 Rødøy herred* S ug Fiskeri b