Gården Æsvik - brukene fra bnr 3 og videre

Bnr 3 Elvestad

1950

Oddbjørn Elvegård

Oddbjørn Elvegård er nevnt som eier av bruk nr 4 av gården Æsvik, ved matrikkelutkastet 1950. Skyld av 17 øre.

Jørgen Pedersen

Gården ÆSVIK, bnr.3 - ELVEGAARD

17.03.1878 Jørgen Petersen, husfader, gift. Fisker og gaardbruker (eier).
29.09.1878 Nikoline Johansdatter, f. Herø, husmor, gaardbrukerkone.
09.09.1901 Gudrun Jørgensdatter, f. Rødøy, datter.
27.10.1904 Petra Jørgensdatter, f. Rødøy, datter.
19.02.1907 Jorun Jørgensdatter, f. Rødøy, datter.
01.05.1908 Alvida Jørgensdatter, f. Rødøy, datter.

Bnr 4 Engstad

1950

Astrid Engstad

Astrid Engstad nevnes som eier i matrikelutkastet fra 1950. 10 øre skyld.Andel av gnr 62, bnr 4 er overdradd fra Paul Jens Engstad til Berner Larsen (19.10.2001).

Bnr 5 Ytre Engstad

1950

Kristian Engstad

Kristian Engstad nevnes som eier av bruket ved matrikkelutkastet i 1950. Skyld på 10 øre.

Bruåsen

© RLA (Johan Martin Mathisen). (5766).

I 45 år kjørte jeg forbi her for å komme på jobb trygdekontoret i Våga.  En gang jeg kjørte forbi tok jeg dette bildet av Bruåsen og årsaken ser en på bildet - at det gikk et svær flokk med rein der. Det var vel ikke mange ganger det var så stor flokk på halvøya her - etter det jeg minnes.

Bnr 6 Bruås

1950

Eier og bruker Linas Bruås

Skyld av 25 øre.
Kilde: Matrikkelutkastet av 1950.

1935

Datter: Wilma Elisabeth Bruås

Født 21. februar 1935. Hun ble gift med gårdbruker på gården Tjong Nedre 59-02 Nikolai Andreas Nikolaisen. Lenke dit.

1835-373

Kommunestyresak

Sak 373 1935 s 51 Linas Bruås søker kommunegaranti for bureisingslån kr 4000,- Lånet anbefales av arbeidsn.
Vedtak: Søknaden innvilges ikke da lånesøker ikke er hjemmehørende i kommunen, har han adgang til å søke statsgaranti.
Utskrift sendt arbeidsnevnda 8/11

1935-445

Kommunestyresak

Sak 445 1935 Fornyet behandling av Linas Bruås andragende om bureisingslån sak 373.
Enstemmig Vedtak. Da jordstyrets uttalelse ikke foreligger utsettes saken
Sendt J. G. 12/12

1936-30

Kommunestyresak

Sak 30 1936 s86 Linas Bruås søker lån i Boligbanken til erhvervelse av bureisingsbruk Bruås av gården Eidsvik Tjongsfjorden. (Arbeidsnevnden og jordstyret hadde befart og taksert bruket) Lånets størrelse kr 5200,-

1936-80

Kommunestyresak

Sak 80 1936 s97 Fornyet behandling av Linas Bruås’s andragende om bureisingslån i boligbanken.
Vedtak: Med 7 mot 1 stemme anbefales et lån på 3500 kr.
Sendt J. Gjerø 25/4.

Fredheim

Foto i anledning salg av eiendommen 2018.

Bnr 7 - Fredheim I og II

Eier og bruker Arne Bang

1950

Eier og bruker Sverre Bang

Skyld av 30 øre.
Kilde: Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 7-8 Fredheim I og II

1950

Eier Sverre Bang

Bruk 8 - skyld av 52 øre.
Kilde: Matrikkelutkastet av 1950.

1935-374

Kommunestyresak

Sak 374 1935 s51 Sverre Bang søker kommunegaranti for lån til bureising Arbeidsnevnden har anbefalt et lån på inntil kr 3000,-
Vedtak: Søknaden kan for tiden ikke innvilges. Utskrift sendt arbeidsnevnden 8.11.

1936-31

Kommunestyresak

Sak 31 1936 s86 Sverre Bang søker kommunestyrets anbefaling av et lån i Boligbanken stort 3000 til erhvervelse av bureisingsbruk Friheim av garden Eidsvik i Rødøy. (Takstbeløp kr 4320).
Enstemmig vedtak. Omsøkte lån anbefales. Sendt arbeidsnemnda 18/3.

Bnr 9 Kveldro

1950

Eier Snefrid Bang

Skyld av 70 øre.Kilde: Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 10 Skogtun

1950

Eier Solfrid Braseth

Skylde av 44 øre.
Kilde: Matrikkelutkastet av 1950.

Andre

Bnr 25 (2018)

Gnr 62, bnr 25 er solgt for kr 825.000 fra Liv Dagmar Birgitte Bang til Celine-Helene Aga og Andreas Seljevoll Bang (13.12.2018)

Bnr 25 (2006)

Andel av gnr 62, bnr 25 er overdradd fra Arne Bang til Liv Dagmar Birgitte Bang (08.02.2006).

Bnr 25 (2005)

Andel av Gnr 62, bnr 25 er overdradd fra Arne Bang til Liv Dagmar Birgitte Bang (11.11.2005).