Kila (61)

Bnr 06-09

Til hovedsiden

61 06

KILA, Fagerheim (Bokaasen)

61 06

KRISTIE KRISTIANSEN, eier og bruker

Lovise Helene Mikalsen

Avdød Lovise Helene Mikalsen, f. 1911, gravlagt 18.07.1931.
Pårørende: Kristie Kristiansen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1926-1941

Sonja Julie Kristiansen

Avdød 1932 25 12 Sonja Julie Kristiansen, født 07 05 1929 Nesna.
Gravlagt 06 01 1932.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1926-1941

61 06 1910

KILA, Fagerheim (Bokaasen)

61/06

DANIEL CHRISTIAN MATHIS DANILESEN, eier

Bosatt 1865 som 2 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Våga 65-02.

Bosatt 1875 på plassen Bokaasen under Kila - som hjemmeværende sønn.

Bosatt 1900 som husmann med jord og fisker på plassen Bokaasen under gården Kila 61-02. Han bor der med kona Malene og pleiesønnen Simon Sørensen f. 1894.

1922 Fra plass til bruk

Husmannsplassen "Bokkaasen" - blir bruk nr 6 av gården Kila og får navn "Fagerheim". Formelt i jordboken 1922 den 12-6. Bruket ble utskilt fra bnr 2.

1920 folketellingen (61 02 Bokaasen plass)

001 Daniel Kristian Danielsen 01 1863-07-13 Rødø - hp g Jordbruk - eget smaabruk
002 Vilhelmine Gustava Danielsen 01 1866-12-25 Rødø - hu g Husmor
003 Kristie Ekhof Konradsen 01 1908-07-31 Rødø - Pleiesøn ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Daniel Danielsen 13.07.1862 Rødøy hf g Fisker og husmand b
002 01 Vilhelmine Kristofersen 20.12.1866?? Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Simon Sørensen 05.04.1894 Rødøy P.s. ug Fisker og jordbr.arbeider f
004 01 Anne Andreasdatter 24.02.1896 Melø tj ug Tjenestepige b

1891 folketellingen

Folketelling 1891 for 1836 Rødøy herred: gård Kila (034) 122b.
001 Daniel Danielsen 1 1863 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Malene Knudsdtr. 000 1865 Selö Herred - Hustru g -
003 Dina Larsdtr. 000 1876 Rødøy - Tjenestetyende - -
004 Anton Endresen 000 1885 Rødøy - til Opfostring - -
005 Malene Dortea 000 1890 Aug 90 Rødøy - Datter - -
006 Daniel Mortensen 000 1821 Stamnes Sogn - Selv Hovedperson, Husfaderens Fader g -
007 Kirstine Jakobsdtr 000 1818 Melö Herred - Hustru, Husfaderens Moder

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Daniel Danielsen 1862 Rødøy herred* Hf g Fisker og Husm. med Jord b
002 01 Malene Knutsdatter 1861 Selje, Nordfjord NB Hm g Fiskerkone b
003 01 Simon Sørensen 1894 Rødøy herred* Pleiesøn ug Barn b

Pleiesønn: Simon Andreas Sørensen

Han er født den 5.4.1894 på gården Melen - sønn av Søren Kristian Davidsen og Anna Olea Mortine Pettersdtr. Faren er bosatt på gården Æsvik 62-02 Moen.
1910: 003 01 Simon Sørensen 05.04.1894 Rødøy P.s. ug Fisker og jordbr.arbeider f
1900: 003 01 Simon Sørensen 1894 Rødøy herred* Pleiesøn ug Barn b

61 06 1875 plass

KILA, Fagerheim (Bokaasen)

Husmannsplass

DANIEL MORTENSEN, husmann

1875: 001 01 Daniel Mortensen 1823 Stamnæs Pr. hf g Husmd. Fisker b
1865: 001 01 Daniel Mortinsen 45 Leerfjorden Alstadhaug Præstegj g Gaardbr, Leil, Fisker

1875 folketellingen

001 01 Daniel Mortensen 1823 Stamnæs Pr. hf g Husmd. Fisker b
002 01 Kjersten Jakobsdatter 1819 Melø Sogn Kone g b
003 01 Andreas Danielsen 1852 Rødø Sogn s ug Inderst, Fisker b
004 01 Henrik Danielsen 1855 Rødø Sogn s ug Fisker b
005 01 Elen Danielsdatter 1858 Rødø Sogn d ug Hjælper til i Huset b
006 01 Sofie Danielsdatter 1861 Rødø Sogn d Hjælper til i Huset b
007 01 Daniel Danielsen 1862 Rødø Sogn s Hjælper til i Huset b

Utsæd/husdyr:

Daniel Mortensen
Utsæd: by1/4 ha1/16 po2
Husdyr: ku2 få6

1865 Bruker av gården Våga - 65 -02

FOLKETELLINGEN 1865:
001 01 Daniel Mortinsen 45 Leerfjorden Alstadhaug Præstegj g Gaardbr, Leil, Fisker
002 01 Kirsten Jacobsdatter 46 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Jacobine Danielsdatter 15 Rødø Præstegj deres Datter ug
004 01 Andreas Danielsen 13 Rødø Præstegj deres Søn ug
005 01 Hændrik Danielsen 11 Rødø Præstegj deres Søn ug
006 01 Elen Danielsdatter 7 Rødø Præstegj deres Datter ug
007 01 Sophie Danielsdatter 5 Rødø Præstegj deres Datter ug
008 01 Daniel Danielsen 3 Rødø Præstegj deres Søn ug

Utsæd/husdyr:

Utsæd: by1 ha1/2 po4
Husdyr: ku3 få9 gj4

Gårdbruker:
Daniel er som nevnt 1865 leilending her. Slik kontrakt hadde han fått mens gården var en del av Brodtkorb godset. Gården blir kjøpt av en annen godseier – pastor Christian Hall 1872. Han selger videre til en innflytter – Asbjørn Johnsen ved skjøte av 1873. Han betalt 75 spesidaler for gården.

(Dette bruket av Våga (bnr 2) ble i vår tid kjøpt av bruker av nr 1 og de gamle husene på gården ble revet.)

1850 innflyttet

Kirkeboka for Rødøy - innflyttede personer:
1850-16. April. Ungkar Daniel Mathias Mortensen. 27 år. "for at tjene". Alstahaug og der født. Æsvik (Æsvik har gnr 62, Våga 65 og Kila 61. Æsvik hadde på denne tid stor drift med jektebruk, han kan være kommet i tjeneste i denne anledning).

.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Kirsten Jakobsdtr

1875: 002 01 Kjersten Jakobsdatter 1819 Melø Sogn Kone g b

1850 viet

Kirkeboka for Rødøy – viet 8.9.1850.
Ungkar og gårdbruker Daniel Mortensen, 27 år, født Alstahaug, sønn av Morten Jakobsen - pike Kirsten Jakobsen, 27, datter av Jakob Olsen, Brevik

.

1863 døpt sønn: Daniel Christian Mathis Danielsen

1863.33 13.07.1863 30.08.1863 Daniel Christian Mathias E grdbr Daniel Mortensen Våga Hjd. hstr Kjersten Jacobsd

Bosatt 1865 som 4 år gammel datter hjemme hos foreldrene på gården Våga 65-02

Bosatt 1875 som datter hjemme hos foreldrene på plassen Bokaasen under gården Kila 61-02. Nevnes som ”Sofie”, f.1861.

Bosatt 1900 som husmannskone på plass under gården Kila 61-2, sammen med mann og 2 døtre. Hun var da gift med Nils Peder Knudsen Hagevik.

.

1861 døpt datter: Sophia Hnrika Danielsdtr

1861.28 27.04.1861 07.07.1861 Sophia Henrika E grdbr Daniel Mortensen Våga Kirsten Maria Jacobsd

.

1858 døpt datter: Elen Eline Danielsdtr

1858.24 05.06.1858 11.07.1858 Elen Eline E gdb Daniel Mortensen Våga hstr Kirsten Maria Jacobsd

Bosatt 1865 som 7 år gammel datter hjemme hos foreldrene på gården Våga 65-02

Bosatt 1875 som datter hjemme hos foreldrene på plassen Bokaasen under gården Kila 61-02. Nevnes som Elen f. 1858.

.

1855 sønn: Henrik Danielsen

f. 20.oktober 1855 på gården Våga 65-02.
Bosatt hjemme hos foreldrene på gården Våga 1865 og plassen ”Bukaasen” under gården Kila 1875.

.

1853 sønn: Andreas Danielsen

f.20.januar 1853 på gården Kila. Bosatt hjemme hos foreldrene 1865 på gården Våga og plassen ”Bukaasen” under gården Kila 1875.

.

1850 Datter: Jakobine Danielsdr

Født i Meløy

Klokkerbok nr 7 for Meløy sogneprestembete, år 1851. Melø.
Jacobine Mortine f. 20.02.1851. Døpt 04.05.1851. Far Daniel Mortensen, Innerste Esøe. Mor Kirsten Jacobsdtr, Esøe. Faddere: Aren Andreassen, Osøe. Abraham Jacobsen, Bjerangen. Helmina Pedersdtr, Esvig. Jacobi Jacobsdtr, Fondal. Martha Arentsdtr, Osøe.

Bosatt Våga

I tjeneste hos Evert Andreassen, bruker av gården 59-02 NerTjong.
1875: 008 01 Jakobina Danielsdatter 1849 Rødø Sogn tj ug Tjener hos No. 1

1865: 003 01 Jacobine Danielsdatter 15 Rødø Præstegj deres Datter ug

Bosatt Bodø:

Folketellinga Bodø 1900:
Gate 276b, med gårdeier Andreas Heitmann. Han er Kjeldermand ved Brændevinssamlaget. I huset er bosatt en familie med hovedperson: Rasmus Olsen Kollen. Nevnes som notarbeider & løsarbeider, født 26.10.1842 (?) i Førde prestegjeld, NB. Han kone heter Jakobine Olsen Kollen, hustru med alminnelig husgjerning f. 20.02.1851 i Melø Prestegjeld Nor. Nikoline Olsen Kollen, datter med alminnelig husgjerning f. 20.07.1883. Ochar Olsen Kollen, f. 05.5.1885, telegrafbud. Anne Olen Kollen, f. 04.11.1891, skolebarn. Alle barna nevnes født i Bodø.

61 07 03

KILA, Nedre Kila

61/07/03

2012 Roar Nygård, hele

Andel av gnr 61, bnr 7 er overdratt for kr 150 ooo fra Vibeke Køllersen til Roar Nygård (09.01.2012).

2006

Gnr 61, bnr 7 er solgt for kr 300.000 fra Bitta Mikkelborg til Roar Nygård og Vibeke Køllersen (12 09 2006)

2006

Eier til og med 12 09 2006 Bitta Mikkelborg.

61 07 02

KILA, Nedre Kila

61/07/02

FRITHOF KVALVIK

Flytta hit fra Kvalvik på andre siden av fjorden.

61 07 01

KILA, Nedre Kila

61/07/01

TORSTEIN KRØGER, eier og bruker

1950 Eier og bruker - Torstein Kruger

Matrikkelutkastet av 1950:
Gård nr. 61, bruk nr. 7 NEDRE KILA.
Skyld: 12 øre.
Hjemmelsinnehaver: Thorstein Kruger.

Eier og bruker - Torstein Kruger

Bruket ble skilt fra kila 61 bnr. 2 "Hagevikgården" til Helga Hagevik og mannen Thorstein Kruger.

1928 Utskilt fra bnr 2

Formelt utskilt fra bnr 2 den 17.11.1928.

1920 folketellingen (61 02 0044 Kila)

Bosatt hjemme på bnr 2 (Mannen er borte på arbeide, trolig Grønnøy i Meløy)
001 Helga Marie Kruger 01 1890-11-20 Rødø - hp g Husmor
002 Toralf Antonius Kruger 01 1909-11-05 Rødø - s ug Pf
003 Asta Kruger 01 1916-08-27 Rødø - d ug Pf

61 08

KILA, Ytre Kila

61/08

Døde 1970

Forstander Harald Hagevik gikk hjem til sabbatshvilen hos Gud, skjærstorsdag 28/3 1970 - 78 år gammel. Begraves fra hjemmet.
Av hans mange søsken var igjen:
Olga,
Helga og
Anna.
Og svigerinnene Elisabeth og Anna.

1950 Eier Harald Hagevik med flere...

Matrikkelutkastet av 1950:
Gården Kila 61, bnr. 8 YTRE KILA.
Skyld: 42 øre.
Hjemmelsinnehavere: Harald Hagevik med flere.

1941 Bruk nr 31 er utskilt herfra

Formell dato i jordboka er den 23.10.1941. Sammen med bnr 2 (dvs fra 2 og 8).

1941 Bruk nr 32 er utskilt herfra

Formell dato i jordboka er 25.11.1941. Sammen med bnr 2 (dvs fra 2 og 8).

1938 Bruk nr 20 er utskilt herfra

Formell dato i jordboka er den 12.9.1938. Sammen med bnr 2 (dvs fra 2 og 8).

1928 Utskilt fra bnr 2

Formell hjemmel i jordboka er den 17.11.1928.

EKTEFELLE

Ektefelle: Anna Olivia Bjørkmann

Nordlands avis (?): Kjøpmann Hrald Johan Hagevik, Tjongsfjord og evangelist Anna Olivia Bjørkmann, Tjongsfjord i Rødøy.

61 09 01

KILA, Ågotbakken

61 09 Tomt

Aagot Pettersen

1950 matrikkel

Matrikkelsutkastet av 1950:
Bruks nr 9 Ågotbakkken
Skyld: 1 øre (tomt).
Hjemmelsinnehaver: Aagot Pettersen

1929 Skilt ut fra bnr 2

Formell hjemmel i jordboka er den 23.11.1929.