Gård Blok (52)

Bruk nr. 1, side B

Hovedsiden

52 01 07 1994

BERNHARD MARTIN BLOCH, eier

Født 12.04.1940.
Sønn av forrige brukere her Harald og Borghild Bloch.
Fikk hjemmel på gården for kr 150 000 den 14.01.1994.

Om bolighuset til Bernhard

Eldste våningshus på gården:
Skal være bygget av Nils Nilsen Weiland.
Kjøkkenet ved nordøstre ende var før 1936-37 2 kammers og ble på dette tidspunkt ominnredet til kjøkken ved at skilleveggen ble revet bort.
Torvtak erstattet av bølgeblikk ca 1970. Kledning skiftet samtidig.
Langveggene heller utover slik at huset ved øverste laftestokk er 40 med mer bredere enn ved syllene. 2 skorsteiner. Bislag fornyet ca. 1980.
Bruket hadde korn til 1945-50 og i stuen ved ovnen er det rammetre for tørking av korn. Innfelt skap i tømmervegg mellom kammers og stue. (Kilde: Harald Bloch).
Det finnes foto av huset tatt på slutten av 1930 tallet.
Sefrak 1836-008-061

1990 utskilt tomt

Bruks nr. 7 ble utskilt herfra den 9.8.1990.

52 01 06 1987

HARALD LUND BLOCH, eier

Født 03.07.1907 her.
Døde 02.10.1987 i Kila.
Gravlagt Tjongsford nye gravplass. Foto støtte.
Sønn av forrige buker av gården Ludvig Johnsen Bloch.
Bruker her frem til han på sine noe eldre dager flytta til Ågskardet i Meløy, hvor de bygde en generasjonsbolig sammen med sønnen Bernhard. Harald drev maskinstasjon og reiste mye rundt på slikt arbeid.

Som pensjonister bodde de en tid i leid hus hos Torbjørn Aga jr. på Kila 61-18 Kila Indre.

1967 utskilt tomt

Bruks nr. 4 ble utskilt herfra den 16.10.1967.

1850 matrikkelutkastet

Matrikkelutkastet fra 1950.
Hjemmelsinnhaver er Harald L. Bloch.
Skyld 88 øre.

1917 skifte mor

I skifte etter sin mor 1917 er han nevnt bosatt på Blok.

1910 folketellingen

1910: 010 01 Harald Ludvigsen 03.07.1907 Rødøy s ug Søn b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Borghild Marie Kolvik, g. Bloch

Født 15. mars 1913.
Døde på Ørnes sykehjem 22. mars 1990.
Gravlagt på Tjonsfjord nye gravplass. Foto.
Hun var datter av Fredrik Ludvig Zakarias Martiniussen, Sjåvik 33-03 Kolvik.

1950 datter: Gunn May Bloch

Født den 24.10.1950.
Gunn Mary døde under en skipsbrann i ”MERCUR”, tilhørende Det Bergenske Dampskipsselskap
Hun døde 23.05.194 og er gravlagt på Tjongsfjord nye gravgård. Foto støtte.

1945 datter: Alfrida Ingvarda Bloch, g. Svartis

Født den 12.09.1945
Alfrida ble gift med Johan Anton Svartis f. 18.8.1940, bosatt på Reppen Nedre 56-01.

1940 sønn: Bernhard Martin Bloch

Født 12.04.1940.
Bernhard det den neste eier av eiendommen etter at foreldrene døde.

1935 datter: Laila Pauline Fredrikke Bloch

Født 25.04.1935.

1933 datter: Anne Olava Bloch

Født den 24.11.1933.
Nevnt i dødsannonsen til mor som datter og gift med Aksel.

52 01 05 1920

HANS MARTIN OLAI LUDVIGSEN, bosatt

1920 folketellingen

004 Hans Martin Olai Ludviksen 02 1895-03-29 Rødø - hp, s g Fiskeri langs kysten paa motorbaat
005 Kristine Henriette Ludviksen 02 1896-10-03 Træna - hu g Husmor
006 Peder Pedersen 02 ?.?.? !! - b, (avreist tidlig om morgenen) g !!

52 01 05 1937

LUDVIG EBENHARD JOHNSEN BLOCH

Født her den 30.06.1861.
Nevnt i skifte 1916 etter sin søster Jørgine Gurine.
Døde den 22.05.1937.
Gravlagt 1.juni 1937.
Familien var frikirkefolk

1935 utskilt bruk

Bruk nr. 2 ble utskilt herfra den 23.11.1935.

1922 BRANNKASSEN (4)

1922 01 22 Branntakst hos Ludvik Johnsen Blok 52 01.
Taksert:
1 ELDHUS bygning, grundig beskrevet med takst kr 1300.
Denne kommer som tillegg takts til takst av 12 mars 1921.
Tidligere:
STUE bygning 9500.
FJØS bygning 9100
STABBUR bygning 2000
Samla takst kr 21 900.
Taksten foretatt av Petter M (Mikalsen), Tjong.
Videresendt fra Lensmann Leonhard Losvik 30 01 1922.
(Takst fra 1921 mangler i mine kilder)

1920 folketellingen (52-01)

001 Ludvik Ebenhard Johnsen 01 1861-06-30 Rødø - hp g Gaardsbruk S
002 Ingeborg Anna Johnsen 01 1903-02-10 Rødø - d ug Gaards- og husarbeide hjemme, uten kontant løn (hos faderen)
003 Konrad Lund 01 1907-07-03 Rødø - s ug Pf

1915 BRANNKASSEN (4)

1915 10 27 Branntaktsforettning hos Ludvig Johnsen Blok 52 01.
Det er en nesten likelydende som den forrige takst i 1915. Den var antagelig en formell feil i den første som ble skrevet her i januar dette året.
Samla takst er den samme som den fra januar måned.
Nå er takstmennene Wilhelm Hoff, Nils Benjaminsen og J.O. Bang.
Sendt videre av lensmann Forsaa 18. november 1915.

1915 BRANNKASSEN (3)

1915 01 27 ny branntaktsforettning på gården Blok 52 01 hos Ludvik Johnsen.
Det henvises til den forrige fra 1907.
Takst:
En STUE bygning beskrevet i detalj med en takts på kr 5400.
EN FJØS bygning beskrevet i detalj med en takts på kr 4000.
EN ILDHUS bygning beskrevet i detalj med en takst på kr 600
Den tidligere beskrevne STABUR bygning med en takst av kr 800.
Samla takst kr 10 800.
Taksten foretatt av: Wilhelm Hoff, G. Hagevik og J.O. Bang.
Sendt videre av lensmann Forsaa 1. november 1915.

1910 folketellingen

001 01 Ludvig Johnsen 30.06.1861 Rødøy hf g Gaardbr. (selveier) fisker b
002 01 Anne Johansdatter 20.03.1869 Melø hm g Gaardmandskone b
003 01 John Ludvigsen 25.02.1892 Rødøy s ug Fisker f
004 01 Johan Ludvigsen 03.05.1893 Rødøy s ug Gaardsarbeide b
005 01 Hans Ludvigsen 1895.03??.29 Rødøy s ug Fisker, gaardsarbeide b
006 01 Antonette Ludvigsdatter 28.01.1897 Rødøy d ug Datter b
007 01 Alfred Ludvigsen 05.07.1900 Rødøy s ug Søn b
008 01 Ingeborg Ludvigsdatter 16.02.1903?? Rødøy d ug Datter b
009 01 Ella Ludvigsdatter 08.03.1905 Rødøy d ug Datter b
010 01 Harald Ludvigsen 03.07.1907 Rødøy s ug Søn b

1909 fredskogkontrakt

Fredskogkontrakt mellom Ludvig Blok og Helgelands skogsselskap vedkommende plantefeltet Handviken mot godtgjørelse kr 44, datert 16.september 1908, tinglyst 15.februar 1909

1907 BRANNKASSEN (2)

1907 05 10 Branntaktsforettning hos Ludvik Johnsen 52 01. Forrige er datert 16 november 1900.
FJØS som er beskrevet i taksten, verditakst kr 2200.
1900 11 16 er de tre øvrige bygninger på gårdstunet taksert til en samla sum av kr 3200. Bare fjøsbygningen er omtalt med detaljer i taksten nå 1907.
Det er Wilhelm Hoff Jektvik og P. D.Tjong som har skrevet taksten og lensmann Forsaa som har sendt den videre.

1900 BRANNKASSEN (1)

1900 11 16 Brandtaktsforretning på gården Blok 52 01 hos Ludvig Johnsen.
Taksert og forsikret:
En STUE bygning med takst kr 2000
En FJØS bygning med takst kr 1200
En LADE bygning med takst kr 200
En STABUR bygning med takst kr 800
Samla taks kr 4600.
Takst foretatt av: M. Baruksen, Tjong og Lars L. Hoff Forsdal.
Innsendt av lensmann Forsaa den 19 11 1900.
Taksten foreligger med mye opplysninger om bygningen i en PDF fil.
En STUE bygning med takst kr 400

1900 folketellingen

001 01 Ludvig Johnsen 1861 Rødøy herred* Hf g Fisker og gårdbruger b
002 01 Anne Johansdatter 1869 Melø Hm g Gårdmandskone b
003 01 John Ludvigsen 1892 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
004 01 Johan Ludvigsen 1893 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
005 01 Hans Ludvigsen 1895 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
006 01 Antonette Ludvigsdr 1897 Rødøy herred* D ug Datter b
007 01 Alfred Ludvigsen 05.07.1900 Rødøy herred* S ug Søn b
008 01 Petra Larsdatter 1884 Rødøy herred* Pleiedatter ug Pleiedatter b

1899 skjøte på gården

Ludvig overtar som gårdbruker etter sin far.

Skjøte fra Johan Larsen Blok til sønnen Ludvik Johnsen Blok for kr 800

Kår til selgeren og hustru av 5 årige verdi kr 700, ifølge kårbrev av 25. mai, tinglyst 1.august 1899. Obligasjon til Ludvik Johnsen Blok for kr 400, datert 25.mai, tinglyst 1.august 1899.

ANDRE personer:

Petra Larsdtr, pleiebarn

Født 25. februar 1884.
Bosatt på gården Blok 52-01 som pleiedatter ved folketellinga 1900.

EKTEFELLE 2DRE EKTESKAPET

Ektefelle: Helene Dorthea Lorentsdtr (kalt for THEA)

Født den 1.7.1877 på gården Bjerga som datter av Lorents Kristian Lorentsen, bruker der.
Hun døde Blok 27.01.1947.
Gravlagt Tjong Nedre 4.februar 1947.

BARN:

1921 sønn: Lorents Bloch

Født 1921.
Byggmester i Hammerfest. Nevnt i dødsannonse til halvsøster Ella 1978.

1919 datter: Anne Linolda Bloch, g. Rønneberg

Hun ble født den 7. september 1919.
Anne ble gift med Jakob Olai Jentoft Årnes, bruker av gården Årnes 58-01.

1925 datter: Iverine bloch, g. Rønneberg

Født 25. mars 1925.
Iverine ble gift med Ole Johan Rønneberg og omtales nærmere under Breivik 57-08 Øvre Breivik.

EKTEFELLE, 1STE EKTESKAP

Ektefelle: Anne Sofie Johansdtr

Hun ble født 20.03.1869 i Meløy, datter av Johan Andersen.
Hun døde her i Blok den 01.07.1912.
Anne Sofie er gravlagt Tjong Nedre 6. juli 1912.
1910: 002 01 Anne Johansdatter 20.03.1869 Melø hm g Gaardmandskone b
1900: 002 01 Anne Johansdatter 1869 Melø Hm g Gårdmandskone

1917 skifte

Skifte etter Anne Sofie Block, Blok i Rødøy
Arvinger:
Ektefelle: Ludvig Block. Internt skiftenr: 18647. Skiftet åpnet: /-1917. Døde 1. juli 1917, født 20.
mars 1869.
Ludvig Block, Blok i Rødøy.
Ektemann av avdøde. Ektefelle: Anne Sofie Block.
John Block, Blok i Rødøy.
Sønn av avdøde. Født 1892, utenriksfart.
Johan Block, Bjerga i Rødøy.
Sønn av avdøde. født 1893.
Hans Block, i Træna.
Sønn av avdøde. født 1895.
Antonette Block, i Kristiansund.
Datter av avdøde. født 1897.
Alfred Block, i Kristiansund.
Sønn av avdøde. født 1900.
Ingeborg Block, .
Datter av avdøde. født 1903.
Ella Block, i Rødøy.
Datter av avdøde. født 1905.
Harald Block, i Rødøy.
Sønn av avdøde. født 1907.

BARN:

1907 døpt sønn: Harald Konrad Lund Bloch

1920: 003 Konrad Lund 01 1907-07-03 Rødø - s ug Pf
1910: 010 01 Harald Ludvigsen 03.07.1907 Rødøy s ug Søn b
Skifte etter mor 1917:
Harald Block, i Rødøy. Sønn av avdøde. født 1907.

.

1905 døpt barn: Ella Bloch

I skifte etter sin mor 1917 er hun nevnt bosatt hjemme på Blok.
JB: Ella bodde i Kristiansund, tilsvarende søsteren Antonette.
Dødsannonse: Vår kjære søster, svigerinne og tante ELLA BLOCH døde plutselig fra oss idag73 år gammel. Kristiansund og Tjongsfjorden 18.07.1978. Antonette, Ingeborg, Harald, Anne, Lorents og Evrine. Begraves fra Tjong kapell mandag 24. juli.

.

1903 døpt barn: Ingeborg Anna Bloch, g. Mathisen

I skifte 002 Ingeborg Anna Johnsen
1920 ft: 01 1903-02-10 Rødø - d ug Gaards- og husarbeide hjemme, uten kontant løn (hos faderen)etter mor 1917 er hun nevnt bosatt Blok

Ingeborg ble gift med Mathis Ekoff Mathisen, f. 30.mai 1899 på gården Tjong Nedre 59-01. Mathis var gårdbruker på Tjong Nedre 59-09 Østrem. Mathis døde der 7.august 1985. Ingeborg døde på Rødøy sykehjem 9.januar 1990. 3 barn.

.

1900 døpt sønn: Alfred Bloch

I skifter etter mor 1917 er han nevnt bosatt Kristiansund.
Alfred var sjømann og omkom i Amerika.
Han var da bosatt i Oslo med kone og 1 barn.

NORDMAND DREPTE VED OVERFALL I BROOKLYN.
Slått ned av en irlender utenfor en restaurant.
NEW YORK, 19. august. NTB.
En 35 år gammel norsk båtsmand Alfred Ludvigsen er blitt drept under et overfall i Brooklyn. Ludvigsen som hadde hyre på Vilhelmens "Tai Yang" var på vei ned mot skipet da han ble overfalt av en mann utenfor en restaurant. Han falt mot fortauet og slo hodet så hardt at han fikk brudd på hjerneskallen. Han døde uten å være kommet til bevisthet. Overfallsmannen, en irlender, ble anholdt og siktet for drap.
Ludvigsen var født på Helgeland, men bodde i Oslo hvor han etterlater sig kone og et lite barn.

.

1897 døpt datter: Antonette Bloch

Bosatt 1900 som 3 år gammel datter hjemme hos foreldrene samme sted.
I skifte etter mor 1917 er hun nevnt som bosatt Kristiansund.
Nevnt i søster Ellas døds annonse i 1978.

.

1895 døpt sønn: Hans Bloch

Bosatt 1900 som 5 år gammel sønn hjemme hos foreldrene samme sted.
I skifte etter mor 1917 er han nevnt som bosatt Træna.
Hans ble gift med Kristine Henriette Angel f. ca 1896 i Træna.
Kristine døde 25 år gammel på gården Blok – 23.11.1921. Gravlagt Tjong Nedre 6.desember 1921.

Hans og Kristines sønn – Arne Johan Hansen, døde ½ år gammel den 20.april 1918. Gravlagt Tjong Nedre 6.5.1918.

JB: Bodde senere i Kabelvåg.

Ikke nevnt i søster Ellas døds annonse 1978.

.

1895 døpt sønn: Johan Ditlef Anton Bloch

1893.6G 03.05.1893 11.05.1893 Johan Ditlef Anton E gaardbr Ludvik Jonsen? Blokk 1861
Ane Sofie 1869

Den siste registrering i DNK sin kirkebok, tilhører frikirken i Rødøy videre.

1892 døpt sønn: John Bloch

Bosatt år 1900 hjemme som 8 år gammel sønn.
John omtales nærmere i egen side. Han bodde forskjellige steder utenfor kommunen, men døde på gården Blok 22.05.1949.