Selsøyvik(04)

Handelsstedet fra 1935

Til hovedsiden

En ny familie overtar - etter Jægersfamiliens konkurs.
Othelius Olsen var aldri EIER, som det er skrevet mange steder.... men driver. Det var hans ektefelle som hele tiden - før sønnen Finn Olai Olsen overtok - som var eier.

04 01

SELSØYVIK

04/01

FINN OLAI OLSEN, eier og bruker

Født den 14 03 1921.
Døde den 28 06 2003.

04 01 1935

SELSØYVIK

04/01

ELEN MARIE JOHNSEN, g. OLSEN

1935 Eier: Elen Marie Olsen

Skjøte fra Janna Fygle til fru Elen Marie Olsen bl.a. herpå for kr 21.000, datert 22, tinglyst 29. juni 1935. Det er også en tinglyst plikt til utstede skjøte til INGA JÆGER på en nærmere bestemt parcel.

04 01 1935

SELSØYVIK

JANNA FYGLE, eier

1935 fra dødsboet

Se auksjonsbud av 1930 og auksjonsskjøte av 1935.
Dette skjer fra O. S. Jægers & Sønns dødsbo

1935 Hun selger husmannsplasser

Auksjonsskjøtet omfattet også de fra bruket senere (mellom 1930 og 1935) utskilte parseller:
Torvøy, bnr 3.
Hestøy bnr 4.
Solvang bnr 5.
Lillegård bnr 6.

04 01 1952

SELSØYVIK, Svensken

OTHELIUS MEYER OLSEN

Døde i august 1952.

Othelius Olsen, kolportør (1920)

1920 ft: 007 Othelius Meier Olsen 02 1864-04-28 Rødøy - hp g Kolportør Sa
1910: 001 01 Othelius Olsen 28.04.1864 Rødøy hf e Husmand og fisker b
1900: 001 01 Otelius Olsen 1864 Rødøy herred* Hf g Skomager og Bryggemand b

Ingen eier av handelsstedet

Han nevnes i mange sammenhenger som EIER av handelsstedet Selsøyvik. Det formelle eierskap hadde ektefellen ELLEN MARIE.
Men, han drev nok stedet fra det ble overtatt og frem til sønnen Finn overtok.
Se mer foran her.

1920 folketellingen (04 01 0034 Svensken"

007 Othelius Meier Olsen 02 1864-04-28 Rødøy - hp g Kolportør Sa
008 Elen Marie Olsen 02 1881-08-26 Rødøy - hu g Husmor
009 Margit Hansine Olsen 02 1913-05-12 Rødøy - d - Hjv. barn
010 Kanny Jentana Olsen 02 1915-03-13 Rødøy - d - Hjv. barn
011 Ragna Arnolda Olsen 02 1916-09-20 Rødøy - d - Hjv. Barn

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Othelius Olsen 28.04.1864 Rødøy hf e Husmand og fisker b
002 01 Johanna Sætvik 10.02.1885 Meløy tj ug Tjenestepike b
003 02 Ole Pedersen 02.08.1874 Rødøy el hf g Sjømand (kystseiler), bødker f
004 02 Anne Lorntsen 02.06.1881 Stamnes hm g Kone b
005 02 Parelius Olsen 30.03.1906 Rødøy s ug Søn b

1900 folketellingen

001 01 Otelius Olsen 1864 Rødøy herred* Hf g Skomager og Bryggemand b
002 01 Hansine Olsen 1869 Melø Hm g Skomagerkone b
003 02 Edvard Jenssen 1855 Rødøy herred* Hf g Fiskeri Inderst b
004 02 Julie Olsdatter 1869 Brønø Nor Hm g Dagarbeide. ved Jordbrug og Husstel b
005 02 Ingvarda Edvardsdat 1888 Bindalen Nor D ug Barn b
006 02 Alfred Edvardsen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b

1891 folketellingen (Storselsøy Sletthaug 63b)

Bosatt hjemme som ugift sønn - hos Ole Johan Kristensen.
004 Othelius Meer Olsen 000 1864 Rødø - Søn ug

Boka: Engevikslekta

ENGEVIKSLEKTA, side 78: Er også nevnt her.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2): Ellen Marie Johnsen, g, Olsen

Datter av John Kristian Andersen f- 1854 og Jonette Kristine Pettersen (Kristine).

Hennes far og slekt i Meløy, senere Rødøy

Folketellinga for Meløy 1865:
Gården Arhaug 161b i Meløy. Anders Andreassen, husfader, selveiende gårdbruker (43) født Rødø prestegjeld. Ellen Pedersdtr, hans kone (43) født Rødø prestegjeld. John Andersen, deres sønn (12) født Rødø prestegjeld. Olea Andersdtr, deres datter (16) født Rødøy prestegjeld. Gjoertina Andersdtr, deres datter (6) født Rødø prestegjeld. Isakina Andersdtr, deres datter (6) født Rødø prestegjeld. Anne Andersdtr, deres datter (3) født Rødø prestegjeld.

Folketellinga Meløy 1875:
Gården Arhaug i Meløy. Anders Andreassen, husfader, selveiende gårdbruker, f. 1822. Elen Pedersdtr (1822) hans kone. John Andersen (1854) sønn. Hjelper foreldrene. Regine Andersdtr (1856??) datter, hjelper foreldrene. Isakine Andersdtr (1860), datter. Ane Andersdtr (1863) datter. Marie Nilsdtr (1873) fosterdatter. Alle personer her er nevnt født i Melø sogn i Rødø. Anders har: 4 kyr, 14 sauer, 4 gjeter og 1 svin.

Folketellinga Rødøy 1900:
John er bosatt som husmand, maler og fisker på bruk under Kila 61-2. Han bor her sammen med kona og sine 9 barn. Han huskes under navnet "John-maler".

1921 sønn: Finn Olai Olsen

Født den 24.03.1921.
Døde den 08 06 2003,

1916 datter: Ragna Arnolda Olsen, g. Nordvoll

1913 datter: Margit Hansine Olsen, g. Setvik

Datter: Kanny Olsen

Ektefelle (1): Hansine Olsen

Ved tellingen 1910 er han enkemann og har tjenestepige til å stelle huset for seg.
1900: 002 01 Hansine Olsen 1869 Melø Hm g Skomagerkone b

ANDRE personer:

1910:
Sjømann og bødker Ole Pedersen er bosatt her med ektefelle og sønn.
1900:
Edvard Jensen med ektefelle og to barn er bosatt i huset her 1900. Omtales som egen familie nedenfor.

04 01 1920

SELSØYVIK, Svensken

OLE ANGEL PEDERSEN, sjømann (kystseiler) bødtker.

1920 ft: 001 Ole Angel Pedersen 01 1874-08-02 Rødøy - hp g Tjener (Gårsdreng)
1910: 003 02 Ole Pedersen 02.08.1874 Rødøy el hf g Sjømand (kystseiler), bødker f

1920 folketellingen (04 01 0034 Svensken)

001 Ole Angel Pedersen 01 1874-08-02 Rødøy - hp g Tjener (Gårsdreng)
002 Anne Kristine Pedersen 01 1881-06-02 Stamnes - hu g Husmor
003 Parelius Johan Meier Pedersen 01 1906-03-30 Rødøy - s - Hjv barn
004 Bjarne Leonhard Pedersen 01 1911-04-27 Rødøy - s - Hjv barn
005 Hilmar Lund Pedersen 01 1917-07-12 Rødøy - s - Hjv barn
006 Marit Pauline Pedersen 01 1920-08-05 Rødøy - d - Hjv barn

1910 folketellingen

BOSATT HOS OTHELIUS OLSEN.
003 02 Ole Pedersen 02.08.1874 Rødøy el hf g Sjømand (kystseiler), bødker f
004 02 Anne Lorntsen 02.06.1881 Stamnes hm g Kone b
005 02 Parelius Olsen 30.03.1906 Rødøy s ug Søn b

1891 folketellingen (128 Chr Hansen, Våga)

003 Ole Pedersen 000 1874 Rødøy - Tjenestetyende ug

EKTEFELLE og BARN:

1917 døpt sønn: Hilmar Lund Pedersen

1917.2G 12.07.1917 12.10.1917 Hilmar Lund E byggemand Ole Pedersen Selsøyvik 1874
h Anna Kristine 1881
Dissentere

1917 (1915) døpt sønn: Ole Andreas Pedersen

1917.1G 26.07.1915 Olaf Andreas E byggemand Ole Pedersen Selsøyvik 1874
h Anna Kristine 1881

1911 døpt sønn: Bjarne Leonhard Pedersen

1911.10G 27.04.1911 26.06.1911 Bjarne Leonhard E fisk Ole Angel Pedersen Selsøyvik 1874
h Ane Kristine Lorentsdat 1881

1908 døpt sønn: Parelius Johan Meier Pedersen

1906.17G 30.03.1906 25.06.1906 Parelius Johan Meier E fisker Ole Angel Pedersen Selsøyvik 1874
Ane Kristine Lorentsen 1881

04 01

1935 og før

1834-1835 Ole og Christian Jæger

Familien i to generasjoner var eiere her i en knapp 100-års periode.
Solgt fra forrige eier - Henrik Emershof Mibes Jentoft til Ole Sigvard Jæger for 2600 spesidaler.
Jæger familien har fått sin egen side her hvor generasjonene omtales....

Eiere og brukere før 1834

Omtalt på egen side.