Langnes (8) HS

Bruk nr 1 *

Fire brødre med navn Aag (fra 8.1.2002)

Andreas Amundsen
Andreas Hansen
Jens Rasmussen
Jon Johansen
Petter Jakob Heitmann Rasmussen
Rasmus Andreassen
Reidar Aag

Bnr 2 - Moldvik *

Anton Cornelius Andersen
Elias Eliassen
Hans Jakob Nilsen
Håkon Ingvald Molvik
Johan Martin Angell Hansen
Jørgen Lassessen
Kristen Nilsen
Nils Paulsen
Paul Nilsen
Peder Andersen

Bruker fra bnr 3 og flere *

Alfred Antonsen Aag
Hjalmar Molvik
Knut Ingvar Aag
Lars Johan Molvik
L. Gjersvik
Oddrun Kristine Aag

Plassene *

Olaus Pedersen
Peder Pedersen
Lorents Gabrielsen

1801 *

1829 Hans Nilsen (1801)
1801 Johan Jensen

Diverse

1936 Fortidslevninger (Havnø)

FORTIDSLEVNINGER PÅ GÅRDEN LANGNES (Havnø 1936)

Gno 8 Langnes

1.
Østlig for gaarden, lidt op for gangstien til Seljevik en lyngklædt stenrøs, 7 og 9 meter i tvermaal, nedsynkning i midten og efter længderetningen, kan være en gammel gammetomt da andre gravmindeer synes helt at mangle på gaarden.

2.
Flintflække fundet i nærheten av torvsjaaen vestligst paa gården. T.m. 2352.

3.
Smaat flintavfald i stier hjemover mot gaarden. T.m.2455.

4.
Flintavfald og skrapere, brudstkr. av flere skifergjenstander, alle meget smaa som følge av fundpladsens karakter, avtorvet mark hvorfra i mange aar er tat tækningstorv, nær husene paa bruker Storaaker.

5.
Bopladsmateriale fra Staulen, høitliggende flyvesand paa aasen syd for gaarden, Flint og kvartsavfald, skrapere og flækker, enegget flintpil, brædte sten.

1729 Oldfunn

Oldfunn i Rødøy

Ved en tidligere kjnent stenalders boplass i Telnes i Rødøy er ved en nærmere undersøkelse fornylig gjort et større funn, nemlig en skiferknit, en skifermeisel, en tilhugget kvartsskraper, en flintskraper, en liten trekantet øks av en type som tidligere kun er kjent i Nordland ved et eksempl. fra Vevelstad og et annet fra Dønna, begge av flint, mens telneseksemplaret er av en grågrønn kvarsit. Videre 2 fiskesøkk og tre knusestener for knusning av korn eller annet frø, typen er i Nordland hittil kun kjent fra Hesttun, Løkta, Opsal i Gildeskål og fra Lundøen i Steigen. Dessuten arbeidsavfald av flint og kvartsbergarter. Fundet tilhører den yngre stenalder og har avgitt det vanlige av boplassmateriale fra denne tid.

På Langnes i Rødøy fantes to tilhugne flintflekker av den eldre stenaldertype, Likeså i Gjersvik, samtidig i større høide o.h. Flintgjenstande og arbeidsavfall i flint viser sig å være nokså alimindelig på Helgelandskysten, sparsomt i de ytre deler av Salten, men sågodtsom ikke i Lofoten-Senjen. Det kommer dog igjen tilsyne mer almindelig i Finnmarken, hvor råflint forekommer i kalkbergarter.

På Helgeland forekommer råflinten kun i fjæren og på gamle strandvoller, løst i gruset, av og til er den opfisket med redskaper fra dypere vand utenfor kysten.

1886 Langnes - matrikkel

Informasjon om matrikkelgård:•Fylke: Nordland
•Kommune: Radøy
•Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 8
•Gammelt matrikkelnr: 67
•Navn på gård: Langnes
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 3
1 69a Langnes Jens Rasmussen 3-57 0-4-0-0
1 69a Langnes Peter Rasmussen 3-57 0-4-0-0
2 69b Moldviken Anton Andersen 1-75 0-1-18-18

1816 avdød person

Avdød 1816 Ane Christensdtr, Langnes. Alder ved skifte 30 aar.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1799 Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1333 Hans 1 qværn øde 1798 4 s.

1784 Ane Olsdtr

1784/
Fornavn:Ane
Etternavn: Olsdtr
Bosted: Molvig
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

1647 Skattematrikkel

L a n g e n e s
1 w .
Anders 1/2 w.
Styreher 1/2w .
Kongen bygger.
3 ort.

Uplasserte

Bosatt VEHOLMEN under Langnes

1835 Elen Olsdtr

AVDØD:
1835.19 14.03.1835 24.04.1835 huusmandskone Elen Olsd Veholmen under Langnes 39 I barselseng.

1835 Elen Anna Andersdtr

AVDØD:
1835.24 20.05.1835 08.06.1835 hjemmedøpt ægte barn Elen Anna Andersd Veeholmen under Langnes 1/4