Telnes (30):

bruk nr 2 og videre

Til hovedsiden

30 02

TELNES

30/02

SIGURD SARASSEN TELNES, selveier

1950 matrikkel

Sigurd Sarassen Telnes
Skyld av 3 mark og 06 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1920 folketellingen (30 02 0002 Telnes)

001 Sigurd Andreas Karlsen 01 1889-05-28 I Rødøy - hp g Gaardbruker (S)
002 Borghild Rebekka Heitmann Rasmussen 01 1890-01-23 I Rødøy - hu g Husmor
003 Sigrid Borgny Sigurdsen 01 1919-11-30 I Rødøy - d ug Barn i familien
004 Helga Sofie Johansen 01 1898-09-18 I Rødøy - tj ug Tjenestepike (Innepike i huset)

30 02

TELNES

30/02

ALFRED OLAUSSEN TELNES, forpakter

1910 folketellingen

001 01 Alfred Olausen 02.10.1874 Rødøy hf g Forpagter f
002 01 Anne Andersen 06.03.1865 Rødøy hm g Hustru b
003 01 Alf Alfredsen 20.08.1907 Rødøy s ug Søn b
004 01 Sigurd Sarassen 28.05.1889 Rødøy s ug S. f
005 01 Bertine Kristoffersdatter 30.12.1860 Rødøy tj e Tjenestepike b
006 01 Andrea Kristiansdatter 17.01.1887 Rødøy tj ug Tjenestepike b
007 01 Nikolai Jørgensen 19.03.1868 Rødøy el ug Fisker og Snedker b

30 02

TELNES

30/02

ELIAS ELIASSEN OG DORTEA KARLSDTR, selveiere

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Dorthea Karlsdatter 1849 Rødøy herred* Hm N:1 e Gaardbrugerske (Selveier) b
002 01 Anne Andersdatter 1865 Rødøy herred* Hm N:2 e Gaardbrugerske S b
003 01 Sigurd Sarasen 1889 Rødøy herred* S ug Gaardbrugersøn b
004 01 Aagot Hagevik 1898 Rødøy herred* Pleiebarn ug Gaardmandsdatter b
005 01 Josefine Pedersdatter ant: 1890 Rødøy herred* Pleiebarn ug Husmandsdatter b
006 01 Ivar Kristiansen 1875 Rødøy herred* Tj ug Gaardsdræng og Fisker b
007 01 Jørgine Jensdatter 1878 Rødøy herred* Tj ug Budeie m.m. b
008 01 Klara Olsdatter 1884 Rødøy herred* Tj ug Kokkepige m.m. b
009 01 Mons Christoffersen 1853 Sunds Prestegjeld B. Hf g Skomager mt
010 01 Kristian Monsen 1878 Rødøy herred* B. S ug Skomagersøn mt

1886 Matrikkel

2 90b Telnes Elias Eliassen 3-6 0-4-7-7

1875 folketellingen

001 01 Elias Eliassen 1844 Rødø hf g Gaardbr., Selveier, Fisker b
002 01 Dorthea Karlsdatter 1849 Rødø Hans Kone g b
003 01 Kaspar Kristensen 1860 Rødø Pleiesøn ug Tjener b
004 01 Hans Pedersen 1852 Rødø tj ug Tjenestekarl b
005 01 Ole Pedersen 1857 Rødø tj ug Tjenestekarl b
006 01 Pernille Danielsdatter 1823 Rødø tj ug Tjenestepige b
007 01 Nikoline Mathiasdatter 1856 Rødø tj ug Tjenestepige b

Utsæd/husdyr:

Bruker: E. Eliassen
Utsæd: by1 1/2 ha1/5 po6
Husdyr: he1 ku7 ka1 få15 gj1

30 02 (90b)

TELNES

30/02 (90b)

OLAVA ANDREASDTRE, enke og selveier

1875 folketellingen

008 02 Olava Andreasdatter 1820 Rødø Kaarenke %hm% e Kaarkone, Kaaret b
009 02 Saras Karlsen 1859 Rødø s ug Hjælper Moderen, Fisker b
010 02 Johan Nilsen 1856 Rødø Pleiesøn ug Hjælper Moderen, Fisker b
011 02 Jørgine Karlsdatter 1857 Rødø d ug Hjælper Moderen b
012 02 Antonette Karlsdatter 1861 Rødø d Hjælper Moderen b

Utsæd/husdyr;

Olava Andreasen
Utsæd:
Husdyr: ku3 få3 gj3

S/L: 161/24) Der er nu 2 Brugere paa Telnæs.

1865 folketellingen

1865 folketellingen

001 01 Olava Andreasdatter 46 Rødø Præstegjæld e Gaardbr Selveier %Fisker%
002 01 Dorthea Karlsdatter 14@17 Rødø Præstegjæld hendes Datter ug
003 01 Jørgine Karlsdatter 9 Rødø Præstegjæld hendes Datter ug
004 01 Antonette Karlsdatter 5 Rødø Præstegjæld hendes Datter ug
005 01 Saras Karlsen 7 Rødø Præstegjæld hendes Søn ug
006 01 Mattias Johansen 25 Rødø Præstegjæld ug Tjenestekarl
007 01 Martines Johnsen 20 Rødø Præstegjæld ug Tjenestekarl
008 01 Olava Pedersdatter 18 Rødø Præstegjæld ug Tjenestepige
009 01 Inger Olsdatter 26 Rødø Præstegjæld ug Tjenestepige
010 01 Johan Nilsen 9 Rødø Præstegjæld Pleiebarn ug

Utsæd/husdyr;

Bruker: Olava Andreasdatter
Utsæd: by1 po9
Brukers yrke: Gaardbr Selveier %Fisker%
Husdyr: he1 ku10 få16 gj11 sv1

30 02

TELNES

30/02

SAKARIAS IVERSEN, føderaadsmand

1865 Føderaadsmann - Sakarias Iversen

009 01 Sakarias Iversen 85 Rødø Præste e Føderaadsmd

30 03

TELNES, Volden

30/03
Tidligere husmannsplass som er blitt matrikulert til bnr 3 av gården Telnes.
Nytt navn "Volden", tidligere plassen Telnesmoen.

HÅKON LORENTSEN, eier og bruker

1950 matrikkel

Hakon Lorentsen
Skyld av 15 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

30 00

TELNES, plass VOLDEN

30/00

BIRGER LORENTSEN, husmann

1920 folketellingen (30 03 0003 Volden)

001 Birger Kristian Heitmann Lorentzen 01 1879-08-13 Rødøy - hp g Gaardbruker (S)
002 Gurine Petrine Pedersen 01 1887-06-26 I Rødøy - hu g Husmor
003 Haakon Tideman Birgersen 01 1908-02-07 Rødøy - s ug Skolebarn
004 Alfhild Gurine Birgersen 01 1910-05-31 I Rødøy - d ug Skolebarn
005 Ester Kristine Birgersen 01 1912-09-05 I Rødøy - d ug Skolebarn
006 Olaf Tideman Birgersen 01 1915-02-26 I Rødøy - s ug Barn i huset
007 Anne Lovise Birgersen 01 1917-04-30 Rødøy - d ug Mindste barnet i familien
008 Lorentz Martin Tidemann Pettersen 01 1838-04-14 I Rødøy - Bestefar i huset e Føderaadsmand
009 Peder Kristian Pedersen 01 1847-02-16 I Rødøy - Fattigforsørget e Fattigforsørget
010 Karl Mathias Lorentzen 01 1866-10-06 I Rødøy - l e Telefonarbeider de to siste aar
011 Harald Martin Karlsen 01 1899-06-17 Rødøy - l ug Fiskeri (Vinterfiske med motor) og hjemmefiske i smaabaat
012 Bergliot Pedersen 01 1904-08-09 Hammerhei i Rødøy - b ug Innepike hos sin far

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910 - Plass Telnesmoen:
001 01 Birger Lorentssen 13.08.1879 Rødøy hf g Husmand og Fisker f
002 01 Gurine Pedersdatter 26.06.1887 Rødøy hm g Hustru b
003 01 Haakon Birgersen 07.02.1908 Rødøy s ug Søn b
004 01 Alfhild Birgersdatter 31.05.1910 Rødøy d ug Datter b
005 01 Petra Pedersdatter 02.04.1896 Rødøy tj ug Tjenestepike b
006 01 Lornts Pedersen 14.04.1838 Rødøy Bestefar e Fisker b
007 01 Marie Hansdatter 11.05.1888 Rødøy b ug Syerske mt

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Lorentz Pettersen 1838 Rødøy herred* Hf e Fisker og jordbrugende Husmand b
002 01 Birger Lorentzen 1879 Rødøy herred* S ug Fisker f
003 01 Olaf Lorentzen 1882 Rødøy herred* S ug Fisker f
004 01 Bertine Kristoffersen 1860 Rødøy herred* Tj e Budeie, og arbeider i huset b
005 01 Karen Olsdatter ant. 1818 Rødøy herred* FL ug Intet Erhverv (fattiglem) b

30 00

TELNES, plass TELNESMOEN

30/00 1875

LORENTS PETERSEN, husmann

1875 folketellingen

001 01 Lorents Petersen 1838 Rødø Pr. hf g Husmnd md. Jord, Fisker b
002 01 Hanna Kristensdatter 1841 Rødø Pr. Hans Kone g b
003 01 Kristine Lorentsdatter 1865 Rødø Pr. d b
004 01 Benjamine Lorentsdatter 1868 Rødø Pr. d b
005 01 Elise Lorentsdatter 1870 Rødø Pr. d b
006 01 Iverine Lorentsdatter 1872 Rødø Pr. d b
007 01 Greger Lorentsen 1874 Rødø Pr. s b
008 01 Jørgen Gabrilsen 1860 Rødø Pr. Pleiesøn ug Forsørges af No. 1 b
009 01 Karen Olsdatter 1818 Rødø Pr. tj ug Tjenestepige b

Utsæd/husdyr:

Bruker: L. Petersen
Utsæd: by1/5 po2
Husdyr: ku2 få8 gj5

1865 folketellingen (logerene)

011 02 Lornts Petersen 27 Rødø Præste Logerende g Fisker
012 02 Hana Kristensdatter 25 Rødø Præste hans Kone g
013 02 Kristine Lorntsdatter 1 Rødø Præste deres Datter ug
014 02 Juliana Kristendatter 14 Rødø Præste Pleiebarn ug

Lorents - HVOR fra

Lorents er sønn av Peter Jonsen og Marit Andreasdtr på gården Kvalvik 16-01. Lenke dit.

EKTEFELLE og BARN:

Datter: Kristine Ovedia Meier Lorentsdtr

Født her den 3.9.1865
Gift med Saras Monsen - eier og bruker av gården Gjerøy Søndre bnr 1.

30 00

TELNES

MORTEN OLSEN, familien

1835 skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Telnes 1835 etter Morten Olsen. Helena Andersdtr, ektefelle. Karen Maria Mortensdtr (5) datter.

Var fra...

Sønn av Ole Hemmingen som 1801 er bosatt på gården Kilhavn.

Ektefelle: Helene Andersdtr

KIRKEBOKA VIET 1829:
14.06.1829. Morten Olsen, bosatt Rengen?, født Telnes, 35 år, sønn av Ole Hemmingsen, Kilhavn. Helen Andersdatter, Kilhavn, 30, datter av Anders Nilsen Rengen.

1830 Datter: Karen Marina Mortensdtr

Født Telnes 27. juni 1830.FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som leilendings- og fiskerkone på gården Nordfjordnes 26-02.
Bosatt der med mann og 7 barn, samt pleiesønnen Kristen Nilsen (19). Hennes mor er også bosatt der som 68 år gammel enke. I egen husholdning er bosatt føderådsmannen (svigerfar) med kone og datter Gurine, samt tjenestekarlen Kristian Pedersen (16).
Lenke til Haagen Gabriel Elisassen, Nordfjordnes.