Handelsmann Rossvoll og Rødøy

Oleiv Rossvoll kom til Rødøy høsten 1935 - han hadde da kjøpt handelsstedet fra Norges bank som hadde overtatt det etter den tidligere konkurs...

En del av husene i Losvika

©RLA (3612).

RLA 3532.

RLA (3534)