Myken (71)

Bnr 09 - 19

Hovedsiden

71 09

MYKEN, Stenhaug

71/09

PEDER NIKOLAISEN, fisker og småbruker

Kom fra den opprinnelig husmannsplassen "Smaahaugene".
Ble senere matrikulert som bnr 8 og at bnr 9 ble utskilt?

1950 matrikkel

Peder Nikolaisen
Skyld av 4 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1920 folketellingen (Smaahaugene)

Folketelling 1920 for 1836 Rødøy herred
001 Peder Kristian Nicolaisen 01 1886-10-05 Myken i Rødøy - hp g Fiskeri, Skreifiske og Sommerfiske (paa Motorskjøite og Seilbåt)
002 Elen Kristine Nicolaisen 01 1887-07-25 Bolga i Meløy - hu g Husmor
003 Margit Nikoline Nikolaisen 01 1916-09-22 Myken i Rødøy - d - Pf
004 Leif Andreas Martin Nikolaisen 01 1919-04-25 Myken i Rødøy - s - Pf
005 Martine Pedersen 01 1846-09-29 Myken i Rødøy - Mor e Enke efter avdød fisker Nikolai Pedersen 'p.f'

1910 folketellingen (Smaahaugene)

Bosatt hjemme hos far Nikolai Pedersen, husmann
007 Peder Nicolaisen 01 1886-10-19 Rødøy f s ug Fisker

1900 folketellingen

Bosatt hjemme hos far Nikolai Pedersen, husmann
006 Peder Nikolaisen 01 1886 Rødøy herred* b S ug Fisker

1891 Myken

Bosatt hjemme hos far Nikolai Pedersen, husmann
008 Peder Kristian Nikolaisen 000 1886 Rødøy - Søn

71.10 Vesterheim

1950

Eier tomt - Harald Hansen

Skyld av 1 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

71.11.F1

2003

FESTER: Ole Johan Johansen

Gnr 71, bnr 11, feste nr 1 er overdradd fra Ole Johan Johansen til Britt Tordis Arntsen (09.01.2003).

2003

Fester: Britt Tordis 'Arntsen

Gnr 71, bnr 11, feste nr 1 er overdradd fra Ole Johan Johansen til Britt Tordis Arntsen (09.01.2003).

71.11

Senere

71.12 Nyheim

2005

Eiere: Karen Irene Eriksen og Margaret Eriksen Landgard

Gnr 71, bnr12 er overdradd for kr 5000 fra Liv Andrea Hansine Mikkelsen til Karin Irene Eriksen og Margaret Eriksen Langaard (26.10.2005).

2005

Eier: Liv Andrea Hansine Mikkelsen

(før gift Eriksen).
Gnr 71, bnr12 er overdradd for kr 5000 fra Liv Andrea Hansine Mikkelsen til Karin Irene Eriksen og Margaret Eriksen Langaard (26.10.2005).

2005

Eier: Halvdan Eriksen

Gnr 71, bnr 12 er overdradd fra Halfdan Johan Eriksen til Liv Andrea Hansine Mikkelsen (26.10.2005).

71.13

Senere

71.14

Senere

71.15 Østrem

2004

Eier: Helge Eriksen

Gnr 71, bnr 15 er overdradd for kr 40.000 fra Karl Angar Rystad, Astrid Petrine Wigen, Ann Elisabeth Rystad, Ole Martin Rystad og Torval Andreas Elias Rystad

til Helge Leif Eriksen (28.10.2004).

2004

Eiere:

Karl Anskar Rystad,
Astrid Petrine Wigen,
Ann Elisabeth Rystad,
Ole Martin Rystad,
Torvald Andreas Elias Rystad

Gnr 71, bnr 15 er overdradd for kr 40.000 fra Karl Angar Rystad, Astrid Petrine Wigen, Ann Elisabeth Rystad, Ole Martin Rystad og Torval Andreas Elias Rystad til Helge Leif Eriksen (28.10.2004).

2004

Eier: Karen M. Meyer Rystad

Gnr 71, bnr 15 er overdradd fra Karen M Meyer Rystad til Karl Ansgar Rystad, Astrid Petring Wiggen, Ann Elisabeth Rystad, Ole Martin Rystad og Torval Andreas Elisas Rystad (28.10.2004).

71.16

Senere

71.17 Innheim

2002

Eiere:

Hanne Elisabeth Eliassen, Tjerje Oliver Eliassen og Jostein Eliassen.

2002

Eier: Laurits Oliver Eliassen

Gnr 71, bnr 7 er overdradd for kr 300.000 fra Lauritz Oliver Eliassen til Hanne Elisabeth Eliassen, Terje Oliver Eliassen og Jostein Eliassen (20.01.2002).

Overdragelsen omfatter også Gnr 71, bnr 17.

71.18

Senere

71.19

Senere