Gård Sleipnes (66)

Bruk nr 4 s2

Retur til hovedsiden

66 04 03 Ole M Olsen, eier og bruker
66 04 02 Helmer Pettersen, eier og bruker

Senere brukere her

66 04 03 Ole M. Olsen

Arnfinn tar over

Sønnen Arnfinn bygde eget hus på utskilt tomt på gården, bnr 29 Storvoll.
Han drev gården noen år før hans solgte og flytta fra kommunen.

Ole og Valborg restaurerte da en stue på gården som ble utskilt som bnr 27 Kveldro.
De bodde der en tid før de flytta til Meløy.

1996 Ole dør i Meløy

Ole ble født den 15.1.1909.
Han døde i Meløy 24.juli 1996 og er gravlagt på Fore nye gravgård.

1950 Eier og bruker - Ole M. Olsen

Skyld av 2 mark og 9 øre
Matrikkelutkastet av 1950:

Audhild Hauge? Gamle og Nye Rødøy
Mine foreldre Valborg og Ole Olsen med hele barneflokken. Fra venstre Astrid Tove, Finn, Turid, meg (Audhild) Oddbjørg, Ingrid, Arnfinn, Ottar og Hermod.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Valborg Helene Pettersen g. Olsen

Født den 14.5.1911 på bruket her.
Datter av Helmer Pareli Pettersen, bruker her.

1998 Valborg dør

Valborg døde på Nordlandssykehuset i Bodø 7.9.1998. Hun var da bosatt i Meløy.

1956 datter: Astrid Tove Olsen

Født den 25.9.1956.

1948 sønn: Finn Olsen

Født den 18.7.1948.
Finn døde i Meløy 18. april 2017 og er gravlagt på Fore nye gravgård.

Mer om FINN:

Finn bygde eget hus på utskilt tomt på gården, 66.30 Bjørkeng, men solgte det senere til Magne Hansen og flytta til Meløy. I dag (2020) er det Magne sin ”kårbolig” på gården, sterkt forbedret og nesten som ny.

1948 datter: Turid Olsen

Født 18.07.1948.

1943 datter: Aughild Pauline

Født den 25.4.1943.

1940 sønn: Oddbjørg Valborg Olsen

Født den 12.3.1940.

1936 datter: Ingrid Pauline Olsen

Født den 21.12.1936.

1935 sønn: Arnfinn Olsen

Født den 16.2.1935.

Mer om ARNFINN:

Arnfinn bygde eget hus på gården, bnr 29 Storvoll. Han ble også den etterfølgende eier og bruker her, før han solgte gården til Reidar Nordås og flytta til Meløy.

1933 sønn: Ottar Ragnar

Født den 27.8.1933.

1932 sønn: Hermod Idar Olsen

Født den 29. april 1932.

Fradelt

1928 Fradelt

Bruk nr 12 "Solvang" - skyld av 18 øre - hvorav 9 fra dette bruket.

66 04 02 Helmer Pareli Pettersen

1916 Skjøte på bruket

Skjøte fra Petter Hansen til Helmer Pettersen herpaa for kr 1300 og med påhefte av kår til selgeren og hustru av 5-aarlig verdi kr 650, datert 15.3., tinglyst 24. mai 1916.

1920 folketellingen (66 04 0016 Sleipnes)

001 Helmer Pareli Pettersen 01 1872-02-04 Rødø Herred - hp g Gaardbruker S
002 Inga Pauline Pettersen 01 1877-07-17 Rødøy Herred - hu g Husmor
003 Borghild Eusjenie Pettersen 01 1904-09-13 Rødøy Herred - d ug Husarbeide i hjemmet
004 Ingrid Pauline Pettersen 01 1907-10-11 Rødøy herred - d ug !!
005 Valborg Helene Pettersen 01 1911-05-14 Rødøy herred - d ug Pf
006 Gunvor Antonette Pettersen 01 1915-06-02 Rødøy herred - d ug Pf
007 Petter Berg Nikkolaisen 01 1897-05-20 Rødøy herred - tj ug Gaardsarbeide fast

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Helmer Petersen 04.02.1872 Rødøy hf g Gaardbr. og fisker b
002 01 Inga Pedersdatter 17.07.1877 Rødøy hm g Gaardbr.kone b
003 01 Borghild Helmersdatter 13.09.1904 Rødøy d ug Datter b
004 01 Ingerid Helmersdatter 11.10.1907 Rødøy d ug Datter b
005 01 Marie Hansdatter 23.12.1893 Rødøy tj ug Tjenestepige b %mt%
006 01 Barbara Hansdatter 1898 Rødøy fl ug Skolepige, Fisker og gaardbrukers dtr., tnr. 5 hus. 83 mt
007 01 Heitmand Edvardsen 25.03.1897 Rødøy fl ug Skolegut, Fors. fisker og husmand mt
008 01 Aksel Skjefstad 1879??.10.13 Næsna fl ug Folkeskolelærer b %mt%

1900 folketellingen

Nevnes i folketellinga 1900 som boende hjemme hos foreldre som ugift fisker. Har midlertidig opphold i Kristiansund. Helmer tilhører statskirken.

Hvor fra

Sønn av forrige bruker her Petter Hansen.

Inga Pettersen

Avid 2125. Mottatt fra Kleftår (etter Damiel).

EKTEFELLE og BARN:

Inga dør

Inga dør her den 26. mai 1952.
Dødsannonse på siden her.

Inga var datter Peder Olaus Anderesen, Sleipnes.

1903 VIET

Rødøy kirke 11.10.1903: Viet fisker Helmer Pareli Pettersen, født og bosatt Sleipnes,
f. 1872, sønn av gårdbruker P. Hansen. Inga Pauline Pedersdtr, bosatt Sleipnes, f. 1877, datter av gårdbruker P. Andersen

1915 døpt datter: Gunvor Antonette Petrine Pettersen

1915.13P 02.06.1915 18.07.1915 Gunvor Antonette Petrine E gdb Helmer Petersen Sleipnes 1872
hust Inga Pedersen 1877

Mer om GUNVOR:

I mors dødsannonse i 1952 er Gunrvor omtalt som: Gunvor og Gorden Latham.
Både hun og søster Borgild er bosatt i utlandet. En i England og en i USA.

1911 døpt datter: Valvorg Helene Pettersen, g. Olsen

1911.22P 14.05.1911 23.07.1911 Valborg Helene E gdb Helmer Pareli Petersen Sleipnes 1872
h Inga Pauline Pedersdatter 1877

Mer om VALBORG:

Valborg ble gift med Ole Mikal Olsen, som senere ble bruker av gården her.

Døpt datter: Ingrid Pauline Pettersen

1908.10P 11.10.1907 12.07.1908 24.12.1907 Ingrid Pauline E gdb Helmer Petersen Sleipnes 1872
Inga Pedersdatter 1882

Mer om INGRID:

1910 ft. 004 01 Ingerid Helmersdatter 11.10.1907 Rødøy d ug Datter b

1905 døpt datter: Borghild Eugonia Pettersen

1905.3P 13.09.1904 12.06.1905 10.12.1904 Borghild Eugonia E gdb Helmer Pareli Pedersen Sleipnes 1872
Inga Pauline Pedersen 1877

Ber om BORGHILD.

1910 ft. 003 01 Borghild Helmersdatter 13.09.1904 Rødøy d ug Datter b

I mors dødsannonse i 1952 er Borghild omtalt som: Borghild og Palmer Vestad.
Både hun og søster Gurvor er bosatt i utlandet. En i England og en i USA.

ANDRE 1910:

1910 ft: Mare Hansdtr, tjenestepike

1910 ft: 005 01 Marie Hansdatter 23.12.1893 Rødøy tj ug Tjenestepige b %mt%

1910 ft: Barbara Hansdtr, skolepige

1910 ft: 006 01 Barbara Hansdatter 1898 Rødøy fl ug Skolepige, Fisker og gaardbrukers dtr., tnr. 5 hus. 83 mt

1910 ft: Heitmann Edvardsen, skolegutt

1910 ft: 007 01 Heitmand Edvardsen 25.03.1897 Rødøy fl ug Skolegut, Fors. fisker og husmand mt

1910 ft: Aksel Skjefstad, folkeskolelærer

1910 ft: 008 01 Aksel Skjefstad 1879??.10.13 Næsna fl ug Folkeskolelærer b %mt%

1900 HELMER PETTERSEN

KASTOR av RødØ m/skipper Helmer Pettersen
Digitalarkivet: Skipslistene for 1900-tellingen. [26781/78]
Rettar til dataene: Digitalarkivet
Post 2357 av 2628/25865 totalt i databasen

 

 

Ekstranr.

Skip

Heimstad

Drektigh.

Skipper

Opphaldstad

Listefører

Avlev. dato

Mottaker

Ant. ombord

2357

43

Kastor

Rødø

10

Helmer Pettersen

Kristiansund

Helmer Pettersen

3121900

Tolboden Kristiansund

5-5-0-0

 

 

Pers.nr.

Førenamn

Etternamn

Kjønn

Siv. status

Stilling

Fødd år

Fødestad

Bustad

Undersått

Trussamf.

23561

1

Helmer Pareli

Petters.

m

ug

Fisker & Mand

1872

Rødø

Sleipnes

n

s

23562

2

Andreas Mekelburg

Petters.

m

ug

Fisker & Mand

1879

Rødø

Sleipnes

n

Intet samfund

23563

3

Martin Bernhof

Ols.

m

ug

Fisker & Mand

1879

Rødø

Vaaenga

n

s

23564

4

Kristian Johan

Johans.

m

ug

Fisker & Mand

1871

Rødø

Vaaenga

n

s

23565

5

Laurits Martin

Peders.

m

ug

Fisker & Mand

1856

Melø

Fondal

n

s

 

Pers.nr.

Førenamn

Etternamn

Kjønn

Siv. status

Stilling

Fødd år