Nordfjordnes (26)

Parti fra gården Nordfjordnes. Foto: ©FFR.

 

Sider

Bruk nr 1 B *

1920 folkeskolen/internatet
1950 /1910 Konrad Nikolaisen
1910 Johan Johansen
1900 Johan Nilsen

Bruk nr 1 A *

1875 Maren Eliasdtr/
1867 Nils Johansen
1825 Sivert Andersen
1818 Peder Kristensen
1801 Erik Jonsen

Bruk nr 2 B Laukbakken *

26 02 1958 Martin Eliassen
26 02 1910 Martin Mikalsen
26 02 1910 Mikal Haagensen
26 02 1910 Elias Haagensen
26 02 1886 Haakon Eliassen

Bruk nr 2 A Laukbakken *

26 02 1875 Nils Larsen, innerste
26 02 1875 Kristan Pedersen, innerste
26 02 1865 Elias Augustiniussen
26 02 1816 Sander Pedersen
26 02 1801 Peder Kristensen

Bruk nr 3 og videre *

26 03 Volden: 1950 Nikolai Hansen, selveier
26 03 Volden: 1910 Normann Nikolaisen
26 03 Volden: 1900 Nikolai Johansen
26 03 Volder: 1900 Martin Benjaminsen
26 04 Skjærvigen: 1950 Thorolf Skjærvik
26 05 Tårnes: 1950 Magnus Sal Mikalsen

Plassene *

1900 Daniel Pedersen
1869 Kristen Pedersen

1801 *

Diverse

1950 matrikkel

26
Nordfjordnes
1
Nordfjordnes
0 mark 80 øre
Konrad Nikolaisen
2
Nordfjordnes
0 mark 52 øre
Martin Eliassen
3
Volden
0 mark 17 øre
Nikolai Eliassen
4
Skjærviken
0 mark 06 øre
Thorolf Skjærvik
5
Tårnes
0 mark 51 øre
Magnus Sahl Mikalsen

1920 folketellingen 26 01 02 0021 Folkeskolen (internatet)

001 Kristian Olai Olsen 01 1875-12-09 Rødøy - hp g Vikarierer i folkeskolen

1886 Nordfjordnes - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 26
•Gammelt matrikkelnr: 85
•Navn på gård: Nordfjordnes
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 2
1 86a Nordfjordnes Johan Johansen 1-3 0-1-10-10
2 86b Nordfjordnes Haaken Eliasen 1-3 0-1-10-10

1841 døpt barn: Hanna Maria Kristensdtr

1841.36 08.09.1841 10.10.1841 Hanne Maria E ind Christen Jacobsen Nordfjordnes
kone Ane Bertelsd

1799 Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799

1351 Erich Alexander nu Erich 1 qværn i brug 4 s.
1352 Peder Lars nu Peder 1 qværn øde 4 s.
1353 Niels 1 qværn øde 4 s.

1743 Korngjeld

Futerekneskap over korngjeld i Helgeland 1743 (1774):
223 23 Rødøe fierding Nordfiordnes Povel Nielsen Lap Død i armod 2 rd. 9 s

1647 Skattematrikkel

N o r d f i o r n e s
1 w .
Olluf 1w.
Kongen bygger.
3 ort.