Gård Bjerga (53)

bruk nr 1 - side 1

1813 Ole Augustiniussen, bruker nr 3
1809 Markus Larsen, bruker nr 2
1811 Lars Jensen (1801) - bruker nr 1 fra 1801.

Hovedside

1700

1600

53 01 03 1813 ? Ole Augustinsen

1831 Skifte - gården Sleipnes

Ole er nevnt i skifte Segelfore 1820 etter sin mor Aarsille Larsdtr, han bodde da på Sleipnes, som 40 år gammel sønn.
Skifte på Ole selv Sleipnes 1831. Gjenlevende ektefelle Inger Martha Jakobsdtr, samt 4 barn i alder 12-20 år.

1811 Omtale

Ole er 1801 tjenestedreng hos Kristian Jakobsen på gården Tjong Nedre 59-01. Han er nevnt som 28 år gammel og ugift.
Han er nevnt som født på Segelfore og 39 år gammel i 1811.
Merknad: tunghørt. Nevnes 1812 som ”høy og frisk”.
Ole var bare bruker her svært kort tid.
Ole er nevnt i mannskapsrullene som bruker her 1811
Ut fra hvor hans barn er født, var han på Bøe 1811, på Bjerga 1813. Åra 1816, 1818 og 1833 er hans barn døpt med bosted Sleipnes. Etterfølgende bruker ser da også ut til å ha overtatt 1814.

ANDRE:

Tjener: Jakob Jakobsen

Jakob Jakobsen, 15 år gammel.
Jakob er 1801 bosatt som fostersønn hos gårdbruker Lars Jensen og kona Barbara Jansdtr på Bjerga 53-01. Han var da 8 år gammel.

Jakob er sønn av Jacob Hansen f. 1750 og hustru Ingeborg Anna Hagelstrøm Amundsdtr (1761-1826, gårdbruker ektepar på Tjong Nedre 59-02.
Jacob Hansen er død før 1801 og Anna er gift på nytt. Jakob er også bror av Hans Jakobsen, som noen år var bruker av gården Kjetvik 54-01.

1783-1811 Tjenestejente: Randina Danielsdtr

Randina Danielsdtr dør her på Bjerga 1811. Hun var datter av Daniel Larsen på Tjong Øvre 60-02 og må ha vært tjenestejente her, 19 år gammel. Hun er søster til Karen Tomina Danielsdtr som var gift med gårdbruker Hans Henriksen og senere Nils Fordelsen, begge fra gården Breivik

1811 avdød Randina Danielsdtr, Bjerga
{Alder ved skrifte:} 19 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

53 01 02 1809 Markus Larsen

1809 Skifte - Marcus Larsen

** Bierga; Rødøy/1809
25 Markus Larsen M Hovedperson
26 Inger Hansdatter K Ektefelle

hvor fra

Han er sønn av forrige bruker Lars Jensen og hans 3dje og siste ektefelle.
Markus er bare nevnt året 1809 i mannskapsrullene, første og siste gang, og som ”svak og sengeliggende”.

Ektefelle - Inger Hansdtr

Født 2.4.1779.
Markus ble omkring 1800 gift med Inger Martha Hansdtr f. 2.april 1779 på Brenne i Saltdal og konfirmert 1799 i Meløy. Hun levde ennå på gården Bjerga i Rødøy ved skiftet etter mannen i 1809. (ref. Benkestokboka og Ellingsenslekta).

53 01 01 1801 Lars Jensen (med tre ektefeller).

1811 skifte

** Bjergaa; Rødøy/1811
118 Lars Jensen M Hovedperson
119 Barbara Johansdatter K Hovedperson
120 Jens Larsen M 25 Sønn
121 Karen Larsdatter K Død Datter
122 Ole Christensen M 4 Barn av Karen
123 Markus Christensen M 1 Barn av Karen

1810 Barbro Jansdtr - døde

1810 Avdød Barbro Jansdtr, Bjerga.
{Alder ved skrifte:} 63 AAR
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1801 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1801:
821051 Lars Jenssen Husbonde 70 3die ægteskab Bonde bruger gaard og driver fiskeri M
821052 Barbara Jansdtr Hans kone 52 1te ægteskab K
821053 Marcus Johan Larsen Deres søn 22 Ugift M
821054 Andreas Larssen Deres søn 21 Ugift M
821055 Jens Larsen Deres søn 12 Ugift M
821056 Karen Birgitta Larsdtr Deres datter 18 Ugift K
821057 Anna Gurina Larsdtr Deres datter 17 Ugift K
821058 Jacob Jacobsen Foster søn 8 M
821059 Dorothea Pedersdtr Tjeneste pige 24 Ugift K

1869 manntall

Manntall 1769 53 Bierge: lars Jensen (35).

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (3):

1801: 821052 Barbara Jansdtr Hans kone 52 1te ægteskab K

Viet 1779:
Brudgom Lars Jensen, enkemann, Bjørgaaen (født og bosatt). Brur Barbroe Jaensdtr, pige.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1789 Sønn: Jens Larsen

821055 Jens Larsen Deres søn 12 Ugift M

1783 Datter: Karen Birgitta Larsdtr

821056 Karen Birgitta Larsdtr Deres datter 18 Ugift K

1784 Datter: Anna Gurina Larsdtr

1801: 821057 Anna Gurina Larsdtr Deres datter 17 Ugift K

1780 Sønn: Andreas Larsen

Født ca 1780
1801: Andreas Larssen Deres søn 21 Ugift M
1803: Avdød Andreas Larsen, Bjerga.
{Alder ved skrifte:} 24 AAR
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1779 Sønn: Markus Johan Larsen

1801: 821053 Marcus Johan Larsen Deres søn 22 Ugift M

1776 Skifter - Berit Johansdtr

** Bjerga; Rødøy/1778
66 Berith Johansdatter K Hovedperson
67 Lars Jensen M Ektefelle
68 Jacob Johansen M Bror.; Kiilen.
69 Niels Johansen M Bror.; Alteren i Ra
70 Arent Johansen M 30 Bror.; Escheholm.
71 Mons Johansen M Gift Bror.; Gaaskiønlien
72 Karen Johansdatter K Gift Søster.; Samuel Joe
73 Helene Johansdatter K Gift Søster.; Gregus Dan Escheholmen

1777 Ektefelle (2): Berete (Jensdtr) Johansdtr

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)
1777 Rødøy kirke
Brudgom Lars Jensen, enkemann, født og bosatt Bjørgaae
Brur Berethe Jensdtr, pige (ikke oppgitt fødested).

Søsken av Berit:

68 Jacob Johansen M Bror.; Kiilen.
69 Niels Johansen M Bror.; Alteren i Ra
70 Arent Johansen M 30 Bror.; Escheholm.
71 Mons Johansen M Gift Bror.; Gaaskiønlien
72 Karen Johansdatter K Gift Søster.; Samuel Joe
73 Helene Johansdatter K Gift Søster.; Gregus Dan Escheholmen

Søsken i RAna

1778 Skifte:
69 Niels Johansen M Bror.; Alteren i Ra
71 Mons Johansen M Gift Bror.; Gaaskiønlien
Karen Johansdtr (søster) Gift Samuel Joensen Vildmoen.

Bror: Jakob Johansen (Jansa)

1778 Skifte
68 Jacob Johansen M Bror.; Kiilen.

Bror: Arnt Johansen

1778 skifte:
70 Arent Johansen M 30 Bror.; Escheholm.

Søster: Karen Johansdtr

1778 skifte søster Berete:
72 Karen Johansdatter K Gift Søster.; Samuel Joe

Søster: Helene Johansddtr

1778: skifte søster Berete.
73 Helene Johansdatter K Gift Søster.; Gregus Dan Escheholmen

1777 Ektefelle (1): Maren (Karen?) Andersdtr

** Bjerga; Rødøy/1777
62 Maren Andersdatter K Hovedperson
63 Lars Jensen M Ektefelle
64 Anders Hansen M Sønn
65 Gregus Hansen M Sønn; Melfjorden.

Mer om Maren (Karen?)

Hun var enke etter forrige bruker - Hans Gregusen. Hun er Lars Jensens første ektefelle. Henns barn fra 1. ekteskap er nevnt nedenfor.

ANDRE:

1769 manntall

Manntall 1769 53 Bierge: Anders Hansen, født Bierga, 18, er svakelig. Født ca 1751.

1769 manntall

Manntall 1769 53 Bierge: Greis Hansen, født Bierga, 18, noenlunde frisk.

Avdød

1763 Ingeborg Jonsdtr

Avdød Biørgaa 1763 Ingebor Joensdtr
Alder 67 aar.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)