Vernesosen (46)

Bruk nr. 1 A

De tidlige brukere på 1800-tallet

Hovedsiden

46 01 1875

VERNESOSEN

46/01

ANDREAS OLSEN, leilending og senere føderaadsmann

1875 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1875:
009 02 Andreas Olsen 1791 Rødø Sogn og Pr. hf g Føderaadsmand b
010 02 Anne Knudsdatter 1810 Næsne Sogn og Pr. Hans Kone g b
011 02 Anthon Andreasen 1847 Rødø Sogn og Pr. s ug Hjelper Faderen samt Fisker b
012 02 Anders Andreasen 1851 Rødø Sogn og Pr. s ug Hjelper Faderen samt Fisker b
013 02 Marit Hansdatter 1856 Læsje Sogn og Pr. Gudbransd. tj ug Tjænestepige b

Utsæd/Husdyr:

Husdyr: ku2 få4 gj 2

1865 folketellingen

010 03 Andreas Olsen 70 Rødø Præstegj g Holdsmand
011 03 Anne Knudsdatter 55 Nesna Præstegj hans Kone g
012 03 Anton Andreasen 18 Rødø Præst deres Søn ug og hjælp
013 03 Anders Andreasen 15 Rødø Præst deres Søn ug og hjælp

Utsæd/Husdyr:

Husdyr: få5 gj 3

Andreas kom fra

Født ca 1796 på gården Plassen (44). Sønn av Ole Henriksen og Inger Malene Pedersdtr.

ANDRE personer:

Tjenestejente: Marit Hansdtr

1875: 013 02 Marit Hansdatter 1856 Læsje Sogn og Pr. Gudbransd. tj ug Tjænestepige b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2) Anne Knudsdtr

1875: 010 02 Anne Knudsdatter 1810 Næsne Sogn og Pr. Hans Kone g b
1865: 011 03 Anne Knudsdatter 55 Nesna Præstegj hans Kone g

.

Ektefelle (1): Beret Elisabeth Melkersdtr

1838 Skifte etter Beret Elisabeth Melkersdtr

Skifter i Rødøy:
Skifte Vernesosen 1838 etter Beret Elisabeth Michelsdtr.
Andreas Olsen, ektefelle.
Ole Andreasen (10) sønn.
Ane Dorthea Andreasdtr (8) datter.

.

BARN I 2DRE EKTESKAPET:

1852 døpt sønn: Anders Johan Andreassen

1852.28 16.05.1852 08.08.1852 Anders Johan E gdbr Andreas Olsen Værnes kone Ane Knudsd

1875: 012 02 Anders Andreasen 1851 Rødø Sogn og Pr. s ug Hjelper Faderen samt Fisker b

1865: 013 03 Anders Andreasen 15 Rødø Præst deres Søn ug og hjælp

.

1849 døpt datter: Gertrud Gurine

1849.38 02.08.1849 02.09.1849 Gertrud Gurine E gdbr Andreas Olsen Værnesosen hstr Ane Knudsd

.

1847 døpt sønn: Anton Christian

1847.28 11.08.1847 05.09.1847 Anton Christian E gdb Andreas Olsen Værnes hstr Ane Knudsd

1875. 011 02 Anthon Andreasen 1847 Rødø Sogn og Pr. s ug Hjelper Faderen samt Fisker b
1865: 012 03 Anton Andreasen 18 Rødø Præst deres Søn ug og hjælp

.

1844 døpt datter: Olea Edrika Haffner

1844.38 25.08.1844 29.09.1844 Olea Edrika Haffner E gdb Andreas Olsen Værnesosen hstr Ane Knudsd

.

1843 døpt datter: Antonethe Olava

1843.6 17.04.1843 13.05.1843 Antonethe Olava E gdbr Andreas Olsen Værnesosen [Hjd] hstr Ane Kathrine Knudsd

.

1841 døpt datter: Beret Elisabet

1841.27 06.06.1841 18.07.1841 Beret Elisabet E gdbr Andreas Olsen Værnesosen h Ane Hansd

.

BARN 1STE EKTESKAP:

.

1830 Ane Dorthea Andreasdtr

Skifte mor 1838:
Ane Dorthea Andreasdtr (8) datter.

.

1828 døpt sønn: Ole Michael Andreassen

1828.9G 14.08.1828 31.08.1828 Ole Michal E gaardbruger Andreas Olsen Værnesosen kone Berith Lisabeth Melchersdatter

46 01 1826

VERNESOSEN

46/01

JAKOB JOHANSEN, leilending

1826 Skifte etter Jakob Johansen

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Vernesosen 1826 etter Jakob Johansen.
Ektefelle Beret Elisabeth Michelsdtr (Melchersdtr).
Johan Jakobsen (9) sønn.
Andreas Jakobsen (1) sønn.
Olava Jakobsdtr (4) datter.

Kom fra

Han er sønn av Johannes Paulsen og Olava (Lava) Larsdtr, bosatt på gården Rønvik 48. Lenke til "1801 før" siden på gården der.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2): Beret Elisabeth Melkersdtr

Etter ektefellens død i 1826 ble hun gift med etterfølgende bruker av gården her Andreas Olsen. Hun omtales foran og skifte etter henne skjer 183

Kom fra

FOLKETELLINGA 1801:
Fosterdatter til gårdbruker Jens Olsen, Oldervik (19-1) og kona Lisa Tidemand. 7 år gammel.

.

Ektefelle (1): Ane Jonsdtr

Hun er enke etter tidligere bruker her - styrmann og gårdbruker Peder Pedersen Berg. Mannen dør 1814 og hun gifter seg med Jakob Johansen.
De barna som hun hadde med forrige bruker - er omtalt under forrige ekteskap på "1801 og før".

1823 Skifte etter Ane Jonsdtr
Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Vernesosen 1823 etter Anne Jonsdtr.
Jakob Johansen, ektefelle.
Peter Pedersen (19) sønn.
Christian Pedersen (15) sønn.
Petrine Pedersdtr (24) datter.
Karen Pedersdtr (23) datter.
Johan Jakobsen (5) sønn.

BARNA 2.ekt:

1823 Datter: Olava Jakobsdtr

Hun far født her 8. mai 1823.
Hun er 1865 bosatt på en husmannsplass under gården Æsvik.
Ved tellingen 1875 er hun bosatt i Meløy.
Hun ble gift med Didrik Andreas Hansen. Lenke til gården Æsvik.

.

1826 Sønn: Andreas Berg Jakobsen

Født her 28. januar 1826.
KIRKEBOKA DØPTE 1826:
Ektebarn av Jacob Johannessen og Berith Melchersdatter, Osen. Ikke døpt?

.

BARN 1EKT:

1817 Sønn av Ane og Jakob: Johan Normann Jakobsen

Født her 1817.
Skifte 1823 etter mor: Johan Jakobsen (5) sønn.
Skifte 1826 etter far: Johan Jakobsen (9) sønn.
Johan er ved tellingen 1865 bosatt på gården Rønvik 48-01 Plass der.

46 1801

Peder Pedersen Berg

Familien blir omtalt på siden "1801 og før". Peder dør i 1814 og enken hans gifter seg med neste bruker av gården her - Jakob Johansen.
002 01 Ane Joensdatter 29 Hans kone 1te ægteskab
Konen forstaaer væver kunsten

.

Svend Olsen

Omtalt på siden "1801"