Noe om det jeg arbeider med NÅTID 2022/2023

Hovedsiden

Sist oppdatert 2022 12 05

HISTORISKE

HJEMMESIDER

Fra start var det SimpleSider og «123-sider» som leverandør.

FRA DESEMBER 2022 ER DET ONE.COM som har overtatt, og mine sider er blitt overført dit.

Mine overførte sider blir ikke forandret av utseende, men det blir et annet system som til å administrere siden for meg, og så langt som jeg ser nå, et langt mer tungvint system. Obs. Navn på sidene blir uforandret.

Det er da trolig at sidene mine blir mindre oppdatert videre, og at to av de minst besøkte blir lasta ned og lagret lokalt. Det som ligger der blir da midlertid ikke lenger offentlig som nå.

Jeg må belte MYE mer en det jeg gjorde før, og det er ikke den suverent enkle måten å legge inn stoff som tidligere.

Vi får se videre...

http://www.rla1836.com

GÅRD OG FOLK I RØDØY
Side har blitt jevnlig (nesten daglig) blitt oppdatert siden den ble laget for 3 år siden. Det siden som er aller best besøk, tallet har runda 620 000 frem til nå.

https://www.rla1836adm.com/

Rødøy lokalhistoriske arkiv: Den generelle historien om Rødøy.
Nest beste besøkte side.

http://www.rla1836baat.com/

Om merkepliktige fiskebåter i Rødøy og mye annet.
3dre mest besøkte side.

http://www.rla1836.com/

Om næring-livet i Rødøy gjennom tiden, også det store mengde med lag og foreninger som har vært opp gjennom årene.

PERSON-DATABASE

FRA OG MED 1801 og ned til 1567

Jeg har har siste året utviklet en database i ACCESS (et søster program til WORD, som de fleste kjenner fra bruk). ACCESS er bare for spesielle brukere.

Opplysningene her er de opplysningene som er lasta ned fra min GAARD side (denne). Og mye nytt som er kommet til etter hvert som arbeidet har skjedd.

Databasen bygges opp med personopplysninger knytta til et "familienr", hvor familiemedlemmer og øvrige tilknytta personer i folketellingene kommer med.
Pr 12 2002 er det registrert inn 650 familier.

Det er stipulert med ca. 2000 familier når alle gårdene er lagt inn. Det er nå registrert inn halvparten av gårdene, men mange folkerike gårder er enda ikke med. Alt er klargjort i WORD-filer. Det lages hyperkoblinger mellom registeringsarket (basen) og den enkelt familie. Det er derfor lett å finne de enkelt personer i databasen.

Alt ender senere opp i PDF filer med den enkelte familie.

Opplysninger fra gårdsiden og slekt og folk, etter 1801, kan gjøres på samme måte, uten å "ødelegge" nettsiden. Men først de tidligere bosatte på gårdene.
Det blir da lettere å sette sammen familiene - hvis det tas gradvis fra de første.

Foto: JMM

FALCH arkivet

Sortering og digitalisering

Arbeide med dette arkiv har også en sterkt prioritering videre.

Arbeidet med sortering på dette pr. år i kassetter - begynte jeg med fra Falch gamle handelssted Stiftelsen, ble danna midt på 1980 tallet.

Det har vært et omfattende arbeid gjennom mange år.

For å gjøre en lang historie kort. For tre år siden (høsten 2019) begynte jeg å skanne dokumentenes som ble sortert inn i kassetter.

En opptelling i august måned i år - viste 25 702 skann, fordelt på 15391 PDF dokumenter. Et arkivenhet kan ha 1 side - til mange sider, derfor differansen mellom skann og dokument.

Da var alt materiale jeg hadde hjemme sorter/skannet og levert.

Noe av det tidligere leverte var ikke skikkelig sortert på år.
Jeg har fått tilbake mye materiale som nå er sortert.
Foreløpig tatt pr i dag (05 12 2022) viser 29300 skann-bilder.

En grov oversikt viser ca. 60 fulle kassetter med arkivmateriale som er sortert, MEN enda ikke digitalisert (skannet).

ARBEIDET FORSETTER MED DETTE I SAMARBEIDE MED MUSEUMSBESTYRER VED RØDØY MUSEUM, AVDELING AV HELGELAND MUSEUM.

Falch gården. Foto: Johan M. Mathisen.

TILBAKEBLIKK

TIDLIGERE TIDER - også da databaser

Sist på 1980 laget jeg en database for kirkebokregistreringer.

Det ble laget med programmet DBASE, forløperen for dagens ACCESS databaseprogram.

Jan Langeland (Fauske/Kjetten) kom med i arbeidet etter en tid, og jeg gir han nesten hele æren for de omfattende registreringer som er omtalt nedenfor.

Alle registeringen under med henvisning til Jan Langeland og Johan Mathisen.
Ser at filene nedenfor er datert 2000, det er nå 22 år siden, men database/innskrivning ble nok starta for over 30 år siden.
Det å legge slikt på nett - var da ganske nytt.

MANNSKAPSRULLENE
Om søkbar versjon 1809-1835
Søkbar for:
1809-1835
Om transkripsjonen
Form:
Søkbart fulltranskribert
Transkribert når:
2000
Transkribert av:
Langeland/Mathiesen
Bidragsyter:
Langeland og Mathiesen
Korrekturlest av:

Først publisert:
2000-01-14
Sist publisert:
2018-11-29
Merknader:
Navn, etternavn og gårdsnavn er normalisert etter det navnet som forekommer hyppigst. Feltet "Gårdsskyld" betegner gårdsskylden før matrikkelskylden ble endret i 1838. Skylden er angitt daler-ort-skilling. Feltet "familieforhold" er et felt konstruert av registratorene selv. Feltet er laget for å ha oversikt over personens forhold til husstanden: om han er hovedperson i familien, og i hvilken husstand; eller om han er dreng eller sønn, og i hvilken rekkefølge han er nevnt i husstanden. Eksempelvis andre sønn i fjerde husstand vil stå betegnet som 42SØ.

Mer informasjon
Militære mannskapsruller 1805-1836, Rødøy.
Noen anmerkninger til den elektroniske kildeutgaven:
Navn, etternavn og gårdsnavn er normalisert etter det navnet som forekommer hyppigst.
Feltet "Gårdsskyld" betegner gårdsskylden før matrikkelskylden ble endret i 1838. Skylden er angitt i daler, ort og skilling.

Feltet "Fam.Forhold" står for familie forhold, og er et felt konstruert av registratorene selv. Feltet er laget for å ha oversikt over personens forhold til husstanden: om han er hovedperson i familien, og i hvilken husstand; eller om han er dreng eller sønn, og i hvilken rekkefølge han er nevnt i husstanden. Eksempelvis andre sønn i fjerde husstand vil stå betegnet som 42SØ.

Eksempel:
!
Jøren Isachsen fra Nornæsøen var den andre sønnen i første husstand på gården, mens Hans Christensen på samme gård var ved andre husstand -- som første dreng. Hans Pedersen var hovedpersonen i husstand nummer to på gården Nornæsøen.

ASC 14/1/00

Jan Langeland og Johan Martin Mathisen

Jan Langeland og Johan Martin Mathisen har registrert militære mannskapsruller fra Rødøy i
Nordland. Navn, etternavn og gårdsnavn er normalisert.

Langeland har også sendt oss kirkebokregistreringer for Rødøy 1739-1824(1845). Her har ikke
normaliseringen av navn og gårdsnavn blitt gjennomført helt konsekvent, samtidig som dataene ikke
er korrekturlest.

De ønsker også kontakt med andre slektsgranskere som arbeider med Rødøy. Spørsmål vedrørende
kildene kan rettes til:
Jan Langeland
Solvollveien 5A 8200 FAUSKE

e-post: jan.langeland@nl.telia.no eller
Johan Martin Mathisen 8186 TJONGSFJORD

Følgende data er tilgjengelig: Nordland
DP 14.01.2000 Millitære mannskapsruller 1805-1835, Rødøy

DP 06.06.2000 Døde i Rødøy 1739-1845

DP 06.06.2000 Døpte i Rødøy 1739-1824

DP 06.06.2000 Introduksjon i Rødøy 1739-1824

DP 06.06.2000 Konfirmerte i Rødøy 1739-1824

DP 06.06.2000 Publice absolveret i Rødøy 1739-1824 DP 06.06.2000 Vielser i Rødøy 1739-1824
DP 06.06.2000 Utflyttede fra Rødøy 1825-1845

DP 06.06.2000 Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

DP 09.06.2000 Samledatabase for kirkebøkene fra Rødøy 1739-1824

KIRKEBØKER FRA RØDØY
Jan Langeland og Johan Martin Mathisen

Jan Langeland og Johan Martin Mathisen har registrert militære mannskapsruller fra Rødøy i
Nordland. Navn, etternavn og gårdsnavn er normalisert.

Langeland har også sendt oss kirkebokregistreringer for Rødøy 1739-1824(1845). Her har ikke
normaliseringen av navn og gårdsnavn blitt gjennomført helt konsekvent, samtidig som dataene ikke
er korrekturlest.

De ønsker også kontakt med andre slektsgranskere som arbeider med Rødøy. Spørsmål vedrørende
kildene kan rettes til:
Jan Langeland
Solvollveien 5A 8200 FAUSKE

e-post: jan.langeland@nl.telia.no eller
Johan Martin Mathisen 8186 TJONGSFJORD

Følgende data er tilgjengelig: Nordland
DP 14.01.2000 Millitære mannskapsruller 1805-1835, Rødøy

DP 06.06.2000 Døde i Rødøy 1739-1845

DP 06.06.2000 Døpte i Rødøy 1739-1824

DP 06.06.2000 Introduksjon i Rødøy 1739-1824

DP 06.06.2000 Konfirmerte i Rødøy 1739-1824

DP 06.06.2000 Publice absolveret i Rødøy 1739-1824 DP 06.06.2000 Vielser i Rødøy 1739-1824
DP 06.06.2000 Utflyttede fra Rødøy 1825-1845

DP 06.06.2000 Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

DP 09.06.2000 Samledatabase for kirkebøkene fra Rødøy 1739-1824(

Om søkbar versjon - Fødte og døpte 1758-1776
Om transkripsjonen
Periode (liste):1758-1776
Lisens:Digitalpensjonatet
Bidragsyter:Langeland og Mathiesen
Rettighetshaver (eier):Langeland og Mathiesen
Transkribert når:2000-06-06
Først publisert:2000-06-06
Sist publisert:2011-12-21

Om søkbar versjon - Fødte og døpte 1758-1776
Om søkbar versjon - Viede 1758-1776
Om søkbar versjon - Døde og begravde 1758-1776
Om søkbar versjon - Offentlige skriftemål (publice absolverede) 1758-1776