Noe om "OTERVÆR FYRLAMPE"

Lykt passerne

Om

Trolig var det Wilhelm og Magnus Gundersen og deres familier som utførte jobben med å fylle på olje og se til at alt fungerte med lykta i den tid på året hvor den var tent. Alt utstyr ble da oppbevart i lykthuset.

1943 (?)

Otervær hadde ikke bosetting videre fra rund 1943. Da flytta familien til Mesøy i Meløy kommune, også da til en øy, men med med mange naboer. I 1972 var familien flytta til Spildra i Meløy.

Alf Iversen overtar (?)

Den som overtok var trolig Alf Iversen fra Tollevøy, syd i Bolgværet i Meløy kommune. En av barna i familien var Alfhild Iversen (g.Urskog) f. 1953.
For noen år siden (skrevet 2020) kom hus og ektefellen innom Otervær. Hun sa hun ville gå i tidligere fotspor opp fra lykthuset og til lykta og retur. Slik hun hadde gått tidlige da hun var med sin far Alf Iversen - som passet lykta.
Familien flyttet senere til gården Våga i Rødøy hvor de hadde kjøpt et lite småbruk.

Den siste - Halvar Hafsmo

Sannsynlig overtak han som lyktpasser etter Alf Iversen. Halvar bodde på gården Vågeng - nabogård til gården Våga. Han drev fiske i området rund Otervær og helt ut til Valvær.

Halvar Hafsmo

Halvar Hafsmo ved lykta i Oterær påsken 1982.

Kontrakter

2001

Kontrakten fra 1947 gjelder fremdeles når det gjelder selv fyrlampen (Lykta)
2. november 2001 skrev jeg andre gang til Kystverket i anledning overtagelse av eierskap til lykthuset. Hadde skrevet en gang tidligere - etter at jeg så at det var kommet et solsellepanel tett ved løkta og at batteri hadde overtatt for tidligere oljebrennere. Det hadde da ikke fått avklart "status" for lykthusene.
Denne gangen ble huset formelt overført til de fire eiere av været - formelt ved brev av 29.1.2002.

1947 grunnkontrakt

Grunnkontrakt fra Magnus Gundersen på OTERVÆR FYRLAMPE den 5.september 1947.
Merknad: Denne kontrakt trer i steden for grunnleiekontrakt av 14. oktober 1930, som er ugyldig fra den data den nye kontrakt blir tinglyst. Det skjedde 24.X.47.

Gjelder: ....gir Norges Fyrveset rett til på Oterværøya å sette opp og holde vedlike 1 fyrlampehus og 1 oljehus hver 4 m2. samt rett til adkomst når som helst til bygningene. For disse rettigheter betaler Fyrvesenet til eieren Magnus Gundersen en gang for alle kr 100.

1932 Magnus Gundersen

Magnus kjøper tilbake eiendommen til familien ved "Odelløsningssak" av 25.8.1931. Skjøte fra eier Petter Maglund Aglen, Aarvik i Otterøy er datert 21.3.1932.

1930 Grunnleiekontrakt

Tinglyst kontakt den 19.3.1934. Kontrakt av 14.10.1930.
Mot en årlig avgift av kr 5 som regnet fra 1 juli 1930.
Norges fyrvesen/Petter Aglen

1927 Wilhelm Gundersen

Wilhelm mistet gården i 1927, hadde gjeld til firma M. Lossius på Rødøya og gården (bnr 1) kom på tvangsauksjon. En utenbygds person, Petter Aglen Aarvik i Ottersøy kjøper gården på auksjonen for kr 3500.

Oppsatt lykt her når (?)

Trolig er lykta på Overvær satt opp i 1930, det året som den første kontrakt er skrevet med daværende grunneier.

  • Lykthuset 2020

    Foto: Magnus Sigurd Mathisen

  • Lykthuset 2020

    Foto: Magnus Sigurd Mathisen

  • Lykthuset 2020

    Foto: Magnus Sigurd Mathisen

KILDE: KONTRAKTER OG MER