Gjesøy (72)

Bruk nr 1 *

Lisbeth Støre
Geir Sigmund Johannessen
Artur Fallmyr
Kristoffer Gabrielsen
Olai Hansen
Elias Johan Jakob Markussen
Fredrik Sivertsen
Gabriel Nilsen

Bruk nr 2 og 3 *

Sakarias Olsen
Brynel Johannessen
Anna Rishaug
Gjesøy Ishuslag
Reidar Benjaminsen
Kornelius Benjaminsen
Nils Peder Mikkelborg Gabrielsen

Bruk nr 4 - 7 *

Olaf H. Branum
Ole Johnsen Branum
Othelie Fredriksen
Albert Fredriksen
Sigurd Sørvåg
Edvard Pedersen
Jensine Jonsdtr
Olai Hansen
Lisbet Støre
Geir Sigmund Johannessen
Charles Johansen
Konrad Marselius Dahl Johannessen

Bruk nr 8 og 9 *

Einar Johasnen
Knud Benjaminsen
Adrianna Eliasdtr
Laurits Bang Larsen
Lars Rasmussen
Fredrik Olai Olaisen
Ernst Olaisen
Fredrik Bernhof Olaisen (Hansen)

Bruk nr 10 og videre *

Kristoffer Kristoffersen
Ole Hansen
Helmer Hansen
Hans Olsen
Sigvald Johansen
Johan Larsen
Lars Ribe Guldbrandsen
Erling Fredriksen
Gurdrun Johannesen
Thorvald Johannessen
Gudolf Benjaminsen
Kornlius Benjaminsen

1801 *

1801 Jon Pedersen
1801 Arnt Pedersen
1801 Kristen Olsen

Diverse

1923 Kommunestyre/formannskap: Sak 112:

Kommunestyre/formannskap: Sak 112:
Fornyet behandling av sak no.108 d. å. angaaende kontragaranti Kommunen for dens garderte garanti like ovenfor Johan Larsen, Gjesøy og sønnens laan i fiskerbanken.
Siden saken i forrige møte behandledes har Karl Arntsen, Valvær ogsaa stillet sig som kontragarantist for Johan Larsen og sønnens laan, hvoretter kommunen anser sig fuldt betrygget.

1886 Gjesøy - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 72
•Gammelt matrikkelnr: 131
•Navn på gård: Gjesøen
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 2

1 136a Gjesøen Fredrik Sivertsen 1-57 0-3-20-20
2 136b Gjesøen Zakarias Olsen 1-57 0-3-20-20

1647 Matrikkelutkastet

G i s ø e n 2 \v .
J ohannes I \V .)
Erich I w . )
R ød øe pr e steboell bygg er .

1567 Navn

Gårdsnavnet
b.16, s.170
72. Gjesøen. Udt. jé2ssøia. -- Geidtzønn 1567. Giedtzøen, Gierßøenn 1610. 1614. Gißøn 1661. Giedsøen 1723.

Maaske *Geitisøy, sms. med Mandsnavnet Geitir (PnSt. S. 88).

Brevhuset

8189 Kamsøy

8189 KAMSØY (nedlagt)
Brevhus II - Rødøy (Nordland)
Opprettet : 1950-02-01
Nedlagt : 1976-11-30
KAMSØY brevhus II, i Rødøy herred, Nordland fylke, under Bodø postktr, ble opprettet den 1.2.1950. Posten til stedet ble sendt med Nord-Helgeland posteksp. Sirk. 8, 31.3.1950.
Brevhuset fikk i 1973 status av brevhus I.
8189 KAMSØY brevhus I P ble lagt ned fra 1.12.1976. Ny postadresse: 8180 RØDØY. Sirk. 35, 10.12.1976.
"Kronet posthorn"-stempel ble tilsendt des. 1949.
(8189)
Brevhusstyrer:
Erling Fredriksen 1.2.1950 (f.1913).

8189 Kamsøy

© RLA.

Ragnvald Branum (1968).

RLA 21101

FOLKETELLINGE 0001 GIESØEN

001 Joen Pedersen 01 54 - - Husbonde 1ste ægtesk. Jorde bruger driver fiskeri og er medhielper
002 Hilken Christensdatter 01 74 - - Hans kone 1ste ægtesk. -
003 Johan Janssen 01 19 - - Tieneste dræng Ugift -
004 Jens Rasmussen 01 8 - - Foster søn - -
005 Martha Larsdatter 01 17 - - Tjeneste pige Ugift -
006 Arnt Pedersen 01 48 - - Mand 1ste ægteskab Inderste og nærer sig af fiskeri
007 Karen Olsdatter 01 49 - - Hans kone 1ste ægteskab -
008 Peder Arntsen 01 16 - - Deres søn Ugift -

009 Christen Olssen 02 40 - - Husbonde Enkemand efter 1ste ægtesk. Jorde bruger og lever af fiskeri
010 Anders Nielssen 02 16 - - Sted-søn Ugift -
011 Maren Nielsdatter 02 13 - - Sted-datter - -
012 Ole Nielssen 02 22 - - Tjeneste dreng Ugift -
013 Martha Catrina Olsdatter 02 23 - - Tjeneste pige Ugift -
014 Olava Kirstina Arntsdatter 02 19 - - Tjeneste pige Ugift -