Svinvær (69)

bruk nr 1 og 6 - "Danielsan"

Hovedsiden

69 01 1950

SVINVÆR, Fjøsgården

DANIEL PARELI DANIELSEN, selveier

1920 ft: 001 Daniel Olai Pareli Danielsen 01 1888-02-26 Rødøy herred - hp g Gaardsbrug 'S'

2008 Andel

Andel av - Gnr 69, bnr 1 er overdradd fra Oddrun Konstanse Zahl Tidemann til Doris Karin Tidemann og Even Tidemann (03.07.2008).

DANIEL DANIELSEN, eier og bruker

Matrikkelutkastet av 1950.
Gård Svinvær 69 - bruk nr.1.
Skyld av 2 mark og 75 øre.
Hjemmelsinnehaver: Daniel Danielsen

1920 folketellingen (69 01 032 Svinvær)

002 Kristine Otelia Juliusen 01 1895-06-10 Rødø herred - hu g Husmor
003 Rut Johanna Danielsen 01 1917-04-07 Meløy Herred - d ug Pf
004 Jodit Sjalote Olea Danielsen 01 1917.07@04.04 Meløy - d ug Pf
005 Solvei Rangna Danielsen 01 1918-09-16 Rødøy herred - d ug -

ANDRE personer:

Olga Elvine Pedersen, enepige

1920 ft: 006 Olga Elvine Pedersen 01 1903-10-01 Rødøy herred - tj ug Enepige fast

EKTEFELLE og BARN:

Ektefell: Kristine Otelia Juliussen

1920 ft: 002 Kristine Otelia Juliusen 01 1895-06-10 Rødø herred - hu g Husmor

1918 datter: Solvei Ragna Danielsen

1920 ft: 005 Solvei Rangna Danielsen 01 1918-09-16 Rødøy herred - d ug -

1917 datter: Judith Sjarlotte

1920 ft: 004 Jodit Sjalote Olea Danielsen 01 1917.07@04.04 Meløy - d ug Pf

1917 datter: Rut Johanna Danielsen

1920 ft: 003 Rut Johanna Danielsen 01 1917-04-07 Meløy Herred - d ug Pf

69 1/bnr 6 1920

SVINVÆR

69 1/bnr 6 Nordre Svinvær

ALFRED JOHAN BANG DANIELSEN, væreier

1920 ft: 001 Alfred Johan Bang Danielsen 01 1878-01-18 Rødøy Herred - hp g Fiskeri jemfiske

1950 Eier og bruker - Alfred Danielsen

Gård Svinvær 69 - bruk nr 6 Nordre Svinvær.
Skyld: 1 mark og 40 øre.
Hjemmelsinnehaver: Alfred Danielsen.

1920 folketellingen (69 01 031 Svinvær)

001 Alfred Johan Bang Danielsen 01 1878-01-18 Rødøy Herred - hp g Fiskeri jemfiske
002 Josefa Grønvold 01 1886-01-05 Sande ?? - hu g Husmor
003 Sigurd Karl Johan Danielsen 01 1915-01-11 Rødøy Herred - s ug Pf
004 Rolf Johan Danielsen 01 1916-01-12 Rødøy Herred - s ug Pf
005 Bergliot Konstanse Danielsen 01 1918-09-14 Rødøy Herred - d ug Pf

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Josefa Grønvold

1920: 002 Josefa Grønvold 01 1886-01-05 Sande ?? - hu g Husmor

.

1918 datter: Bergljot Konstanse Danielsen, g Breivik

1920: 005 Bergliot Konstanse Danielsen 01 1918-09-14 Rødøy Herred - d ug Pf

.

1916 Rolf Johan Danielsen

1920: 004 Rolf Johan Danielsen 01 1916-01-12 Rødøy Herred - s ug Pf

.

1915 sønn: Sigurd Karl Johan Danielsen

1920: 003 Sigurd Karl Johan Danielsen 01 1915-01-11 Rødøy Herred - s ug Pf

69 01 1920

SVINVÆR

JOHAN BENJAMIN DANIELSEN, væreier

1920: 006 Johan Benjamin Danielsen 02 1844-10-03 Rødøy Herred - hp g Føderaad
1910: 001 01 Johan Danielsen 03.10.1844 Rødøy hf g Gaardbr. og fisker f
1900: 002 01 Regine Jakobsdatter 1853 Rødøy herred* Hm g Gaardbrugerkone b

1920 folketellingen (69 01 0031 Svinvær)

006 Johan Benjamin Danielsen 02 1844-10-03 Rødøy Herred - hp g Føderaad
007 Regine Jakobsen 02 1853-06-17 Rødøy Herred - hu g Husmor
008 Olga Othelia Danielsen 02 1884-08-05 Rødøy - d ug Kokepige hj
009 Alfild Dorthea Danielsen 02 1895-11-27 Rødøy Herred - d ug Husarbeide jemme
010 Olav Lydersen 02 1891-08-08 Rødøy - l e Jemfiske
011 Beret Johansen 02 1849-07-29 Rødøy - tj ug Husarbeide hjemme
012 Johan Amandusen 02 1908-05-02 Rødøy herred - Fostersøn ug Pf
013 Alf Olaf Olsen 02 1919-05-23 Rødøy - Fostersøn ug Pf
014 Ragnar Andreas Tolevsen 02 1919-10-28 Rødøy Herred - Fostersøn ug Pf
015 Johan Peder Marthin Jensen 02 1870-08-28 Rødøy Herred - !! ug Jemfiske
016 Heitman Emil Rønne Hansen 02 1882-12-09 Meløy - Arbeider ug Jemfiske

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Johan Danielsen 03.10.1844 Rødøy hf g Gaardbr. og fisker f
002 01 Regine Jakobsdatter 17.06.1853 Rødøy hm g Gaardbr.kone b
003 01 Olga Danielsen 05.08.1884 Rødøy d ug Datter b
004 01 Anna Danielsen 05.05.1892 Rødøy d ug Datter b
005 01 Ragna Danielsen 30.01.1895 Rødøy d ug Datter b
006 01 Haukhild Danielsen 27.11.1896 Rødøy d ug Datter b
007 01 Sigurd Danielsen 25.01.1891 Rødøy s ug Søn b
008 01 Alfred Danielsen 18.01.1879 Rødøy s ug Fisker f
009 01 Daniel Danielsen 26.02.1888 Rødøy s ug Fisker f
010 01 Johan Amandussen 02.05.1908 Rødøy s ug Pleiesøn, Fors. gbr. b
011 01 Beret Danielsen 1849 Meløy fl ug Bor hos sin broder J. Danielsen b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Johan Danielsen 1844 Rødøy herred* Hf g Gaardbr.(Selveier) og Fisker b
002 01 Regine Jakobsdatter 1853 Rødøy herred* Hm g Gaardbrugerkone b
003 01 Alfred Johansen 1878 Rødøy herred* S ug Fisker b
004 01 Olga Johansdatter 1884 Rødøy herred* D ug Alm. Husgjerning og Kreaturstel b
005 01 Olava Johansdatter 1886 Rødøy herred* D ug Gaardmandsdatter b
006 01 Daniel Johansen 1888 Rødøy herred* S ug Gaardmandssøn b
007 01 Sigurd Johansen 1891 Rødøy herred* S ug Gaardmandssøn b
008 01 Anna Johansdatter 1892 Rødøy herred* D ug Datter b
009 01 Ragna Johansdatter 1894 Rødøy herred* D ug Datter b
010 01 Alfie Johansdatter 1896 Rødøy herred* D ug Datter b
011 01 Beret Danielsdatter 1849 Melø Nor Husfaderens Søster ug Alm. Husgjerning b
012 01 Adolf Kristiansen 1874 Melø Nor B ug Snedker(som Dagarbeider) mt

1886 matrikkelen

1 133 Svinvær Jon Danielsen 5-2 1-3-15-15

ANDRE personer:

1891/1920 Ola Lydersen

1920: 010 Olav Lydersen 02 1891-08-08 Rødøy - l e Jemfiske

.

1849/1920 Beret Johansen, søster av Johan

1920: 011 Beret Johansen 02 1849-07-29 Rødøy - tj ug Husarbeide hjemme
1910: 011 01 Beret Danielsen 1849 Meløy fl ug Bor hos sin broder J. Danielsen b
1900: 011 01 Beret Danielsdatter 1849 Melø Nor Husfaderens Søster ug Alm. Husgjerning b

.

1908/1920 Johan Amundsen, fostersønn

1920: 012 Johan Amandusen 02 1908-05-02 Rødøy herred - Fostersøn ug Pf
1910: 010 01 Johan Amandussen 02.05.1908 Rødøy s ug Pleiesøn, Fors. gbr. b

.

1919/1920 Alf Olaf Olsen, fostersønn

1920: 013 Alf Olaf Olsen 02 1919-05-23 Rødøy - Fostersøn ug Pf

.

1919/1920 Ragnar Andreas Tollevsen, fostersønn

1920: 014 Ragnar Andreas Tolevsen 02 1919-10-28 Rødøy Herred - Fostersøn ug Pf

.

1870 (1920) Johan Peder Martin Jensen, fisker

1920: 015 Johan Peder Marthin Jensen 02 1870-08-28 Rødøy Herred - !! ug Jemfiske

.

1882 (1920) Heitmann Emil Rønne Hansen, fisker

1920:016 Heitman Emil Rønne Hansen 02 1882-12-09 Meløy - Arbeider ug Jemfiske

.

1874/1900 Adolf Kristiansen, mt dagsarbeider

1900: 012 01 Adolf Kristiansen 1874 Melø Nor B ug Snedker(som Dagarbeider) mt

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Regine Jakobsdtr

1920: 007 Regine Jakobsen 02 1853-06-17 Rødøy Herred - hu g Husmor
1910: 001 01 Johan Danielsen 03.10.1844 Rødøy hf g Gaardbr. og fisker f
1900: 002 01 Regine Jakobsdatter 1853 Rødøy herred* Hm g Gaardbrugerkone b

.

1896 datter: Alfie Danielsen

1920: 009 Alfild Dorthea Danielsen 02 1895-11-27 Rødøy Herred - d ug Husarbeide jemme
1910: 006 01 Haukhild Danielsen 27.11.1896 Rødøy d ug Datter b
1900: 010 01 Alfie Johansdatter 1896 Rødøy herred* D ug Datter b

.

1894 datter: Ragna Danielsen

1910: 005 01 Ragna Danielsen 30.01.1895 Rødøy d ug Datter b
1900: 009 01 Ragna Johansdatter 1894 Rødøy herred* D ug Datter b

.

1892 døpt datter: Anna Danielsen

1910: 004 01 Anna Danielsen 05.05.1892 Rødøy d ug Datter b
1900: 008 01 Anna Johansdatter 1892 Rødøy herred* D ug Datter b

.

1891 sønn: Sigurd Danielsen

1910: 007 01 Sigurd Danielsen 25.01.1891 Rødøy s ug Søn b
1900: 007 01 Sigurd Johansen 1891 Rødøy herred* S ug Gaardmandssøn b

.

1888 Daniel Danielsen

1910: 009 01 Daniel Danielsen 26.02.1888 Rødøy s ug Fisker f
1900: 006 01 Daniel Johansen 1888 Rødøy herred* S ug Gaardmandssøn b

.

1886 Olava Danielsen

1900: 005 01 Olava Johansdatter 1886 Rødøy herred* D ug Gaardmandsdatter b

.

1884 Olga Danielsen

1910: 003 01 Olga Danielsen 05.08.1884 Rødøy d ug Datter b
1900: 004 01 Olga Johansdatter 1884 Rødøy herred* D ug Alm. Husgjerning og Kreaturstel b

.

1879 Mathilde Danielsen, g. Hilseth

1910: 002 Matilde Hilseth 01 1879-12-29 Rødøy b hm g Husgjerning
1900: 014 02 Mathilde Johansdatter 1879 Rødøy herred* Hm g Alm. Husstel b
OMTALES SOM GIFT UNDER EKTELLE JOHAN PETTER HILSETH, SVINVÆR.

.

1879 Alfred Danielsen

008 01 Alfred Danielsen 18.01.1879 Rødøy s ug Fisker f
1900: 003 01 Alfred Johansen 1878 Rødøy herred* S ug Fisker b

Familien: Johan Hilseth

SVINVÆR, bosatt

JOHAN PETTER HILSETH, fiskekjøper

1910: 001 Johan Hilseth 01 1871-02-28 Herøy b hf g Fiskehandler
1900: 013 02 Johan Hilseth 1871 Herø, Helgeland Hf g Handel med Fiske., og Trælast f

1920 avdød

1 avdød Johan Petter Hilseth G.m. forr.drivende 1871 Hilseth Trena Død 14 09 1920 Jordfestelse 10 01 1922.
Begravelse dato 1920 09 21.
Klokkerbok for Herøy prestegjeld, Nordvik sokn 1917-1949 (1818P)

1910 folketellingen 0052 Janeset Husøy under 1

Folketelling 1910 for 1835 Træna herred
001 Johan Hilseth 01 1871-02-28 Herøy b hf g Fiskehandler
002 Matilde Hilseth 01 1879-12-29 Rødøy b hm g Husgjerning
003 Bergeton Hilseth 01 1900-06-17 Rødøy b s ug Søn
004 Roald Hilseth 01 1902-11-30 Rødøy b s ug Søn
005 Johan Hilseth 01 1904??.07.14 Træna b s ug Søn
006 Gudrun Hilseth 01 1907-06-19 Træna b d ug Datter

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
013 02 Johan Hilseth 1871 Herø, Helgeland Hf g Handel med Fiske., og Trælast f
014 02 Mathilde Johansdatter 1879 Rødøy herred* Hm g Alm. Husstel b
015 02 Bergeton Johansen 17.06.1900 Rødøy herred* S ug Barn b

EKTEFELLE og BARN

Ektefelle: Mathilde Johansdtr, g. Hilseth

1910: 002 Matilde Hilseth 01 1879-12-29 Rødøy b hm g Husgjerning
1900: 014 02 Mathilde Johansdatter 1879 Rødøy herred* Hm g Alm. Husstel b

.

1907 datter: Gudrun Hilseth

1910: 006 Gudrun Hilseth 01 1907-06-19 Træna b d ug Datter

.

1904 sønn: Johan Hilseth

1910: 005 Johan Hilseth 01 1904??.07.14 Træna b s ug Søn

.

1902 sønn: Roald Hilseth

1910: 004 Roald Hilseth 01 1902-11-30 Rødøy b s ug Søn

.

1900 sønn: Bergeton Hilseth

1910: 003 Bergeton Hilseth 01 1900-06-17 Rødøy b s ug Søn
1900: 015 02 Bergeton Johansen 17.06.1900 Rødøy herred* S ug Barn b