Aanes (36)

bruk nr 2

Til hovedsiden

36 02 1950

AANES

36/02

BENJAMIN HAUGLAND, eier

1950 matrikkel

Går nr 36 Aanes
Bruk nr 02
Eier Benjamin Haugland.
Skyld av 62 øre.

36 02 1920

AANES

36/02

LEDVIN ANDREAS BANG JOHANSEN, eier

1920 gavebrev fra foreldre

Gavebrev hvorved Anton Andersen og hustru Johanna Johansdtr skjenker denne eiendommen som gave til Ledvin Andreas Bang Johansen, verdsatt til kr 4000. Det tingleses kår til tidligere eiere.
Skjøte av 22. oktober, tinglyst 30. oktober 1920.

36 02 1910

ANTON ANDERSEN, selveier

1910 folketellingen

001 01 Anton Andersen 24.10.1844 Rødøy hf g Gaardbruker selveier f
002 01 Johanna Johnsdatter 21.07.1860 Mo hm g Hustru b

36 02

AANES

OLE DANIEL ANDERSEN, bosatt

Født her 27 01 1854 om sønn av Anders Olsen og Pernelle Andersdtr.

1865 folketellingen

FOLKETELLINGA 1865: Bosatt som 12 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Aanes 36-01.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ingeborg Petrine Danielsdtr

.

1892 døpt sønn: Georg Andreas Dahl

1892.4G 12.03.1892 06.06.1892 20.03.1892 Georg Andreas Dahl E gaardbr Ole Daniel Andersen Aagnæs 1854 Ingeborg Petrine Danielsen 1853

.

1889 døpt datter: Petra Kristine

1889.14P 03.04.1889 30.06.1889 16.04.1889 Petra Kristine E inderst Ole Daniel Andersen Aagnæs 1859 Ingeborg Petrine Danielsdtr 1853

.

1882 døpt datter: Olga Elvine

1882.31P 14.08.1882 03.09.1882 Olga Elvine E inderst Ole Daniel Andersen Lillefjord 1853 Ingeborg Petrine Danielsdtr 1854

36 02 1907

AANES

36/02

PEDER ANDERSEN, selveier

OG SENERE HANS ENKE JOHANNA JOHANSDTR

1907 Ny eier av bnr 2 - enke Johanna Johansdtr

Skjøte fra Jens Krog (Tranø) til enke Johanna Johansdtr for kr 755, datert 15. august , tinglyst 25. september 1907. Realpanteregisteret nr 12.
Pantsetter gården til Rødøy sparebank i anledning opptak av lån til kjøpet.
Realpanteregisteret nr 13.

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Peder Anderssen 1851 Rødøy herred* Hf g Gaardbruger og fisker S b
002 01 Johanna Johansdatter 1856 Mo i Helgeland Nor Hm g Gårdmandskone b
003 01 Thore Endresen 1880 Rødøy herred* Fostersøn ug Fisker f

36 02 1883-1886

AANES

36/02

Ny eier fra 1883 - Jens Krog

Skjøte fra O, S. Jæger til Jens Krog Offersøy? på denne eiendom med flere andre eiendommer for kr 4500, datert 24.februar1883, tinglyst 1. april 1886.
Krog utsteder flere skadeløsbrev med pant her - Realpanteregisteret nr 7, 8 og 9.

36 02 1875

AANES

36/02

ANDERS OLSEN, leilending

1886 Matrikkel

2 97b Aanes Anders Olsen 0-62 0-1-1-1

1875 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1875 (97B).
001 01 Anders Olsen 1813 Rødø Sogn og Pr. hf g Gaardbruger og Fisker Leilending b
002 01 Pennella Andersdatter 1817 Moe Sogn og Pr. Ranen Kone g b
003 01 Peder Andersen 1851 Rødø Sogn og Pr. s ug Hjælper Faderen b
004 01 Ole Andersen 1854 Rødø Sogn og Pr. s ug Hjælper Faderen b
005 01 Mekkal Andersen 1864 Rødø Sogn og Pr. s b
006 01 Engeborg Andersdatter 1848 Rødø Sogn og Pr. d ug Hjælper Forældr. b
008 02 Elen Andersdatter 1858 Rødø Sogn og Pr. d til A. Olsen og P. And. ug Hjælper Forældrene b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: by1/2 po3 1/2
Husdyr: ku3 få10

1865 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1865 (97b):
001 01 Anders Olsen 53 Rødø Præstegj Huusf g Leil, Gaardb, Fisker
002 01 Penella Andersdatter 48 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Anne Andersdatter 20 Rødø Præstegj deres Datter ug Behjælp
004 01 Ingebor Andersdatter 18 Rødø Præstegj deres Datter ug Behjælp
005 01 Peder Andersen 14 Rødø Præstegj deres Søn ug Behjælp
006 01 Ole Andersen 12 Rødø Præstegj deres Søn ug Behjælp
007 01 Lisabeth Andersdatter 10 Rødø Præstegj deres Datter ug
008 01 Elen Andersdatter 7 Rødø Præstegj deres Datter ug
009 01 Mikkael Andersen 2 Rødø Præstegj deres Søn ug

Utsæd/husdyr:

Utsæd: by2/5 po3
Husdyr: ku3 få6 gj4

1854 Bygselbrev til Anders Olsen

Bygselbrev fra O. S. Jæger (Selsøyvik) til Anders Olsen og eventuelle enke, datert og tinglest den 6. september 1854. Realpanteregisteret nr 5.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Pernille Andersdtr

.

1864 døpt sønn: Mikal Sakarias Andreas

1864.33 21.07.1864 28.08.1864 Mikael Zakarias Andreas E grdbr Anders Olsen Lillefjord hstr Pernilla Andersd

.

1859 døpt datter: Elen Anna Dorthea

1859.51 07.08.1859 04.09.1859 Elen Anna Dorthea E grdbr Ander Johan Olsen Aagnæs [Hjd] Pernilla Andersdatter

.

1856 døpt datter: Elisabeth Dorthea

1856.32 06.09.1856 14.09.1856 Elisabet Dorthea E gdbr Anders Olsen Lillefjord hstr Pernille Andersd

.

1854 døpt sønn: Ole Daniel

1854.5 27.01.1854 12.05.1854 Ole Daniel E gdbr Anders Olsen Lillefjord hstr Pernille Andersd

1845 Datter: Anne Bergithe Andersdtr

KIRKEBOKA VIET 1875:
19.09.1875. Benjamin Eliassen. Bosatt Einvik, født Sjåvik. 38 år gammel, sønn av Elias Olsen. Ane Bergithe Andersdtr, Ånæs, 29 år gammel, datter av Anders O.

36 02 1875

AANES

36/02

ANDERS TOBIAS BENONISSEN, logerende her

Anders Tobias Benonissen (1851-1917),

FOLKETELLINGEN 1875 (97b):
007 02 Anders Benonisen 1851 Rødø Sogn og Pr. Logerende ug Fisker og Dagarbei. b

Anders Tobias Benonissen (1851-1917),

Født på gården Aarnes og døde som husmann på gården Kila. (Plass Forsmo) Lenke til Kila.

36 02 1875

AANES

36/02

MARKUS JONSEN (Johannessen ?)

1875 ft: Enken Anna Eliasdtr - nå bosatt Gjesøy

Hun er bosatt sammen med stesønnen Elias Markussen på plass under 136a og 136b av gården Gjesøy 72.

1865 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1865 (97b):
010 02 Markus Johnsen 60 Rødø Præstegj g Holdsmand
011 02 Anne Eliasdatter 60 Rødø Præstegj hans Kone g

Eltefelle (2): Anne Eliasdtr

Hun må ha giftet seg med enkemannen Markus etter at han første ektefelle Sara døde i 1853. Hun er 1875 bosatt husstyrer for stesønnen Elias som bor på gården Gjesøy - en plass der.

Ektefelle (1) - skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Aanes 1853 etter Sara Larsdatter.
Døde 21.november 1852.
Marcus Johsen, ektefelle.
Elias Johan Marcussen, sønn.
Inger Larsdatter, datter, gift med Lars Larsen, Nordfjordholm.
Lavina Pernella Marcusdatter (19). Formynder Anders Eriksen, Pladsen.

1853 Eier - O. S. Jæger, Selsøyvik

Auksjonsskjøte til handelsmann O. S. Jæger på denne eiendom for 70 spesidaler, datert 23., tinglyst 24. september 1853. Realpanteregisteret nr 3.

1847-1852 Eier - Markus Jonsen (Johannessen)

Skjøte fra Amund Andreassen til Markus Jonsen på denne gård (97B) datert 6. juni 1847, tinglyst 1. oktober 1852. Realpanteregisteret nr 1.

Hvor fra

KIRKEBOKA VIET 1828:
20.07.1828. Marcus Johannessen, bosatt Aaagnes, f. Lillefjord, 31 år, sønn av Johannes Hermansen, Lillefjord. Zara Elisabeth Larsdatter, født Herøe sogn, 35 år, datter av Lars Nielsen, Loftvig? i Wefsen.

Johannes Hermandsen, bosatt Sperstad 1801, er nevnt om gift i 1. ekteskap med en annen kvinne enn Markus sin mor, er det født utenfor ekteskap.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (1) Sara Larsdtr

Sara dør her 1853, og fikk før det to barn i sitt ekteskap med Markus.

1832 Datter av Markus og Sara: Lavina Pernilla Maria Markusdtr

Født Kvitnesvik 12. mars 1832
Lavina Pernella Marcusdatter (19). Formynder Anders Eriksen, Pladsen.

1829 Sønn av Markus og Sara: Elias Johan Jakob Markussen

Født den 14. mars 1829 på gården Aanes.
Skifte mor 1853: Elias Johan Marcussen, sønn.
Hun er bosatt sammen med stemor Anne Eliasdtr på plass under 136a og 136b av gården Gjesøy 72.

1929 døpt sønn: Elias Johan Jakob

1829.1G 14.03.1829 10.05.1829 Elias Johan Jacob E inderstfolk Marcus Johnsen Lillefjord hustrue Zara Lisbeth Larsdatter

1796 Markus Jonsen (Johannessen)

Bosatt som fostersønn hos brukeren nedenfor her Peder Jensen, som døde 1823.
1801: 010 02 Marchus Johansen 5 Foster søn